1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

İZOTİAZOLİN

İzotiazolin, izotiazolinon grubundan kişisel bakım ürünlerinde kullanılmak üzere üretilmiş kuvvetli bir biyosit ve koruyucudur. MIT veya MI olarak bilinir. Kişisel bakım ürünlerinin haricinde su şartlandırma işlemlerinde de kullanılmaktadır.
Acar Chemicals © 2015 All Rights Reserved.