1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PEG 4000 - POLYETHYLENE GLYCOL 4000

Polyethylene Glycol PEG 4000

CAS NO:CAS No. 25322-68-3


SYNONYMS:PEG200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000,Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene,PEG; Carbowax®; Polyglycol; Polyethylene glycol 200, 300, 400, 600,1000,1450, 3350, 4000, 6000, 8000 and 20000;ETHYLENE GLYCOL;1,2-ethanediol;Ethane-1,2-diol;107-21-1;glycol;monoethylene glycol;1,2-Dihydroxyethane;2-hydroxyethanol;Glycol alcohol;Ethylene alcohol;polyethylene glycol;Macrogol;Fridex;Tescol;Ethylene dihydrate;Norkool;Macrogol 400 BPC;Dowtherm SR 1;Carbowax 400;CCRIS 3744;Carbowax 1000;Dowtherm 4000;1,2-ethylene glycol;Ethylene glycol polymer;HSDB 5012;NCI-C00920;HOCH2CH2OH;Union Carbide XL 54 Type I De-icing Fluid;PEG 3350;EINECS 203-473-3;M.e.g.;Ethylene glycol homopolymer;Polyethylene glycol 1000;Polyethylene Glycol 4000;EPA Pesticide Chemical Code 042203;1,2-Ethanediol homopolymer;FC72KVT52F;AI3-03050;PEG;CHEBI:30742;LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N;PEG 4000;1, 2-Ethanediol;DuPont Zonyl FSO Fluorinated Surfactants;alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxyethylene);DSSTox_CID_597;H(OCH2CH2)nOH;DSSTox_RID_75680;DSSTox_GSID_20597;alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl);Glycol, polyethylene;Miralax;Polyethylene oxide;CAS-107-21-1;Polyethylene Glycols;Polyethylene glycol 3350;Athylenglykol;Aquaffin;Badimol;Carbowax;Modopeg;Nosilen;Nycoline;ehtylene glycol;ethylen glycol;ethylene-glycol;etylene glycol;Carbowax Sentry;Pluracol E;Polyaethylenglykol;Aquacide III;Ilexan E;Bradsyn PEG;ethylene alcohol;Merpol OJ;Polyaethylenglykole;MEG 100;Alkox SR;Oxide Wax
POLİETİLEN GLİKOL,POLYETİLENGLİCOL,POLİETHİLENE GLYİCOL,POLİETHELENE pOLY
Polyethylene Glycol PEG - 4000
Specification PEG-3000
Appearance(25℃) Milky white paste
Color gloss Pt-Co ≤50
Hydroxyl Value mgKOH/g 34~42
Molecular Weight 2700~3300
Freezing Point ℃ 51~53
Content water(%) ≤1.0
pH Value(1% water solution) 5.0~7.0
Performance and Features
【Chemical Composition】Ethylene Oxide Condensate

【Type】Non Ionic

【Specification】PEG200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000(Special specification can be developed and processed)

Application
PEG-4000 are used as substrates in the production of pharmaceutical and cosmetic industries to adjust viscosity and melting point; used as lubricants and coolants in rubber and metal processing industries, in the production of pesticides and pigments. Used as a dispersant, emulsifier; used as an antistatic agent, lubricant, etc. in the textile industry.

Packaging and Storage
PEG200, 400, 600, 800, 1000, 1500 are packed in 200kg iron drum or 50kg plastic drum; PEG2000, 3000,4000, 6000, 8000 slices are packaged in 20Kg woven bags.This series of products is non-toxic, non-flammable, and stored and transported as general chemicals. Store in a dry, well-ventilated place. The warranty period is two years. Polyethylene glycol 4000
Polyethylene glycol 4000 for gas chromatography. CAS No. 25322-68-3, EC Number 500-038-2.
Polyethylene glycol 4000: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) veya SDS, Analiz Sertifikası (COA) ve Kalite Uygunluk Sertifikası (COQ), dosyalar, broşürler ve diğer dokümanlar.
SDSCoA
Synonyms: Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 4000
CAS #: 25322-68-3 EC Number: 500-038-2 Hill Formula: HO(C₂H₄O)nH Chemical Formula: HO(C₂H₄O)nH Molar Mass: 3500 - 4500 g/mol
109727
View Pricing & Availability
OverviewSupporting DocumentationRelated Products & Applications
Overview
Replacement Information
Description
Product Information
Applications
Physicochemical Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Storage and Shipping Information
Transport Information
Specifications
Key Spec Table
Pricing & Availability
Replacement Information
Replacement Information In North America 1.09727.0100 replaces and is identical to 9727-2
Key Spec Table
CAS # EC Number Hill Formula Chemical Formula Molar Mass
25322-68-3 500-038-2 HO(C₂H₄O)nH HO(C₂H₄O)nH 3500 - 4500 g/mol
Pricing & Availability
Catalogue Number Availability Packaging Qty/Pack Price Quantity
1097270100
-

Contact Customer Service
Plastic bottle 100 g
Upon Order Completion More Information
-
Add To Favorites
Add To Cart
Description
Catalogue Number 109727
Replaces 9727-2; 9727
Synonyms Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 4000
Product Information
CAS number 25322-68-3
EC number 500-038-2
Hill Formula HO(C₂H₄O)nH
Chemical formula HO(C₂H₄O)nH
Molar Mass 3500 - 4500 g/mol
HS Code 3404 20 00
Applications
Application Polyethylene glycol 4000 for gas chromatography. CAS No. 25322-68-3, EC Number 500-038-2.
Physicochemical Information
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
Flash point 270 °C
Ignition temperature >320 °C DIN 51794
Melting Point 53 - 58 °C
pH value 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure <0.01 hPa (20 °C)
Bulk density 400 - 500 kg/m3
Solubility 500 g/l
Toxicological Information
LD 50 oral LD50 Rat 28000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit > 20000 mg/kg
Safety Information according to GHS
RTECS TQ4050000
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly hazardous to water
Disposal 3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.
Storage and Shipping Information
Storage Storage temperature: no restrictions.
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RID Kein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGR No Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-Code No Dangerous Good
Specifications
Thermogravimetry (thermogravimetric) 2 % lost of weight between 320-390°C
McReynolds constant (Benzene) Mc-Renolds-Konstante: ca. 320
McReynolds constant (Butanol) Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
McReynolds constant (Nitropropane) Mc-Renolds-Konstante: ca. 570KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 1 / 14
BÖLÜM Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışımın kimliği
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
CAS-No. 25322-68-3
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Belirlenmiş kullanımları Sentez kimyasalı
Kullanımlara ilişkin ek bilgi için lütfen Merck Chemicals portalına bakı n
(www.merckgroup.com).
1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Firma Adı Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Almanya * Tel: +49 6151 72-0
GBF Yetkili Kişi LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Adres,Telefon Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş. Ruzgarlibahce Mah. Kavak Sok.
No:16/18 Kavacik Tic.Merkezi Kat:6 İstanbul * Turkey * Phone + 90
216 578 66 00 * Fax + 90 216 578 66 73 * www.merckgroup.com
1.4 Acil durum telefon numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114
CHEMTREC Turkey (Istanbul): +(90)-212-7055340

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 2 / 14
Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)

(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.3 Diğer zararlar
Bilinmiyor.
BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Formül HO(C₂H₄O)nH HO(C₂H₄O)nH (Hill)
EC-No. 500-038-2
Molar kütle 3.500 - 4.500 g/mol
Notlar 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur
3.2 Karışım
Uygulanmaz
BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 3 / 14
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su, Karbon dioksit (CO2), Köpük, Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı malzeme
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.
BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 4 / 14
6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini
boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası
malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş
bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın.
BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
7.1.1 Güvenli elleçleme önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 5 / 14
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.
BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında
öncelik verilmelidir.
Bkz. Bölüm 7.1.
8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine
özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan
resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 6 / 14
Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e
uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas).
Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak
laboratuarda KCL ile belirlenmiştir.
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta
kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen
koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH,
D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P 2 Filtresi (DIN 3181'e
uygun)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı,
temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali katı
Renk beyaz
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH 5 - 7
nin 100 g/l
20 °C
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 7 / 14
Erime noktası 53 - 58 °C
Kaynama noktası Bilgi bulunmamaktadır.
Parlama noktası 270 °C
Metod: açık kap
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Üst patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Buhar basıncı < 0,01 hPa
nin 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk 1,2 g/cm3
nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü yaklaşık500 g/l
nin 20 °C
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) log Pow: < -1
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) Biyoakümülasyon
beklenemez.
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 8 / 14
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı > 220 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı > 320 °C
DIN 51794
Kütle yoğunluğu 400 - 500 kg/m3
BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerl idir: uygun ince bir
dağılımda, ve havaya kaldırıldığında bir toz patlam ası riski genelde beklenebilir.
10.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
hiçbir bilgi yok
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 9 / 14
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
hiçbir bilgi yok
BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: > 10.000 mg/kg
(ECHA)
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite
LD50 Tavşan: > 20.000 mg/kg
(ECHA)
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez
(ECHA)
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
Draize Testi
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 10 / 14
Duyarlılık
Hassasiyet testi: Kobay
Sonuç: negatif
Metod: OECD Test Talimatı 406
Eşey hücre mutajenitesi
İn vitro genotoksisite
Ames testi
Salmonella typhimurium
Sonuç: negatif
(ECHA)
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama ürün uygun kullanıldığı zaman olası değildir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 11 / 14
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
statik test LC50 Poecilia reticulata (Lepistes): > 100 mg/l; 96 sa
OECD Test Talimatı 203
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
EC50 Daphnia magna (Defne): > 100 mg/l; 48 sa
OECD Test Klavuzu 202
Bakteriler üzerinde toksisite
EC50 aktif atık: > 1.000 mg/l
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
EC10 Pseudomonas putida: 14.730 mg/l
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma
> 90 %; 28 g
OECD Test Klavuzu 301E
Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
92 %
OECD Test Klavuzu 302B
Sudan kolaylıkla arıtılır
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)
1.790 mg/g
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)
log Pow: < -1
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) Biyoakümülasyon beklenemez.
12.4 Toprakta hareketlilik
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 12 / 14
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi
yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Çevreye atılması önlenmelidir.
BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları
orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi
gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda
(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara
ürünün kendisi gibi işlem yapın.
BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 - 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 - 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 13 / 14
14.1 - 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil
BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 - 13
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik
değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.
BÖLÜM 16. Diğer bilgiler
Eğitim tavsiyesi
İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız.
Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar
Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresin e bakılabilir.
KISIM I : GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 13.12.2014-29204)) göre
Hazırlama Tarihi: 01.01.2016 Yeni düzenleme tarihi 21.03.2018 Kaçıncı düzenleme olduğu 5.0
Katalog/GBF No. 807490
Ürün ismi Polietilen glikol 4000 sentez için
Katalog ürünlerinin güvenlik bilgilerini internet'dende alabilirsiniz: www.merckgroup.com
Sayfa 14 / 14
GBF Hazırlayıcısının Adı: Sibel Cesur
İletişim Bilgileri: Sibel.cesur@merckgroup.com
Yeterlilik Belge Tarihi ve Numarası: 17.08.2015 GBF-2049
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize
etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Revision Date 19.12.2017 Version 3.0
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 1 of 14
SECTION 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1 Product identifier
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
REACH Registration Number A registration number is not available for this substance as the
substance or its use are exempted from registration according to
Article 2 REACH Regulation (EC) No 1907/2006, the annual tonnage
does not require a registration or the registration is envisaged for a
later registration deadline.
CAS-No. 25322-68-3
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Identified uses Chemical for synthesis
For additional information on uses please refer to the Merck Chemicals
portal (www.merckgroup.com).
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
Responsible Department LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Regional representation Merck Chemicals Ltd * Boulevard Industrial Park * Padge Road *
Beeston * Nottingham * NG9 2JR * Tel. 01159 430840 *
information@merckchem.co.uk.
1.4 Emergency telephone
number
+49 (0) 6151 722440

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 2 of 14
SECTION 2. Hazards identification
2.1 Classification of the substance or mixture
This substance is not classified as dangerous according to European Union legislation.
2.2 Label elements
Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008.
2.3 Other hazards
None known.
SECTION 3. Composition/information on ingredients
3.1 Substance
Formula HO(C₂H₄O)nH HO(C₂H₄O)nH (Hill)
EC-No. 500-038-2
Molar mass 3,500 - 4,500 g/mol
Remarks No disclosure requirement according to Regulation (EC) No.
1907/2006
3.2 Mixture
Not applicable
SECTION 4. First aid measures
4.1 Description of first aid measures
After inhalation: fresh air.
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 3 of 14
In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/
shower.
After eye contact: rinse out with plenty of water. Remove contact lenses.
After swallowing: make victim drink water (two glasses at most). Consult doctor if feeling unwell.
4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
We have no description of any toxic symptoms.
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No information available.
SECTION 5. Firefighting measures
5.1 Extinguishing media
Suitable extinguishing media
Water, Carbon dioxide (CO2), Foam, Dry powder
Unsuitable extinguishing media
For this substance/mixture no limitations of extinguishing agents are given.
5.2 Special hazards arising from the substance or mixture
Combustible material
Vapours are heavier than air and may spread along floors.
Forms explosive mixtures with air on intense heating.
Development of hazardous combustion gases or vapours possible in the event of fire.
5.3 Advice for firefighters
Special protective equipment for firefighters
In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.
Further information
Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 4 of 14
SECTION 6. Accidental release measures
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Advice for non-emergency personnel: Avoid inhalation of dusts. Evacuate the danger area,
observe emergency procedures, consult an expert.
Advice for emergency responders:
Protective equipment see section 8.
6.2 Environmental precautions
Do not let product enter drains.
6.3 Methods and materials for containment and cleaning up
Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see
sections 7 and 10). Take up dry. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation
of dusts.
6.4 Reference to other sections
Indications about waste treatment see section 13.
SECTION 7. Handling and storage
7.1 Precautions for safe handling
Advice on safe handling
Observe label precautions.
Hygiene measures
Change contaminated clothing. Wash hands after working with substance.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Storage conditions
Tightly closed. Dry.
Recommended storage temperature see product label.
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 5 of 14
7.3 Specific end use(s)
Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated.
SECTION 8. Exposure controls/personal protection
8.1 Control parameters
Contains no substances with occupational exposure limit values.
8.2 Exposure controls
Engineering measures
Technical measures and appropriate working operations should be given priority over the use of
personal protective equipment.
See section 7.1.
Individual protection measures
Protective clothing needs to be selected specifically for the workplace, depending on
concentrations and quantities of the hazardous substances handled. The chemical resistance of
the protective equipment should be enquired at the respective supplier.
Eye/face protection
Safety glasses
Hand protection
full contact:
Glove material: Nitrile rubber
Glove thickness: 0.11 mm
Break through time: > 480 min
splash contact:
Glove material: Nitrile rubber
Glove thickness: 0.11 mm
Break through time: > 480 min
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 6 of 14
The protective gloves to be used must comply with the specifications of EC Directive
89/686/EEC and the related standard EN374, for example KCL 741 Dermatril® L (full contact),
KCL 741 Dermatril® L (splash contact).
The breakthrough times stated above were determined by KCL in laboratory tests acc. to EN374
with samples of the recommended glove types.
This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet<(>,<)> supplied
by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under
conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved
gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Respiratory protection
required when dusts are generated.
Recommended Filter type: Filter P 2 (acc. to DIN 3181) for solid and liquid particles of harmful
substances
The entrepeneur has to ensure that maintenance, cleaning and testing of respiratory protective
devices are carried out according to the instructions of the producer. These measures have to be
properly documented.
Environmental exposure controls
Do not let product enter drains.
SECTION 9. Physical and chemical properties
9.1 Information on basic physical and chemical properties
Form solid
Colour white
Odour odourless
Odour Threshold Not applicable
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 7 of 14
pH 5 - 7
at 100 g/l
20 °C
Melting point 53 - 58 °C
Boiling point No information available.
Flash point 270 °C
Method: open cup
Evaporation rate No information available.
Flammability (solid, gas) No information available.
Lower explosion limit No information available.
Upper explosion limit No information available.
Vapour pressure < 0.01 hPa
at 20 °C
Relative vapour density No information available.
Density 1.2 g/cm3
at 20 °C
Relative density No information available.
Water solubility ca.500 g/l
at 20 °C
Partition coefficient: noctanol/water
log Pow: < -1
(External MSDS) Bioaccumulation is not expected.
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 8 of 14
Auto-ignition temperature No information available.
Decomposition temperature > 220 °C
Viscosity, dynamic No information available.
Explosive properties Not classified as explosive.
Oxidizing properties none
9.2 Other data
Ignition temperature > 320 °C
DIN 51794
Bulk density 400 - 500 kg/m3
SECTION 10. Stability and reactivity
10.1 Reactivity
Forms explosive mixtures with air on intense heating.
A range from approx. 15 Kelvin below the flash point is to be rated as critical.
The following applies in general to flammable organic substances and mixtures: in
correspondingly fine distribution, when whirled up a dust explosion potential may generally be
assumed.
10.2 Chemical stability
The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .
10.3 Possibility of hazardous reactions
no information available
10.4 Conditions to avoid
Strong heating.
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 9 of 14
10.5 Incompatible materials
no information available
10.6 Hazardous decomposition products
no information available
SECTION 11. Toxicological information
11.1 Information on toxicological effects
Acute oral toxicity
LD50 Rat: > 10,000 mg/kg
(ECHA)
Acute inhalation toxicity
This information is not available.
Acute dermal toxicity
LD50 Rabbit: > 20,000 mg/kg
(ECHA)
Skin irritation
Rabbit
Result: No skin irritation
(ECHA)
Eye irritation
Rabbit
Result: No eye irritation
Draize Test
Sensitisation
Sensitisation test: Guinea pig
Result: negative
Method: OECD Test Guideline 406
Germ cell mutagenicity
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 10 of 14
Genotoxicity in vitro
Ames test
Salmonella typhimurium
Result: negative
(ECHA)
Carcinogenicity
This information is not available.
Reproductive toxicity
This information is not available.
Teratogenicity
This information is not available.
Specific target organ toxicity - single exposure
This information is not available.
Specific target organ toxicity - repeated exposure
This information is not available.
Aspiration hazard
This information is not available.
11.2 Further information
Hazardous properties cannot be excluded but are unlikely when the product is handled
appropriately.
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
SECTION 12. Ecological information
12.1 Toxicity
Toxicity to fish
static test LC50 Poecilia reticulata (guppy): > 100 mg/l; 96 h
OECD Test Guideline 203
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates
EC50 Daphnia magna (Water flea): > 100 mg/l; 48 h
OECD Test Guideline 202
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis

Page 11 of 14
Toxicity to bacteria
EC50 activated sludge: > 1,000 mg/l
(External MSDS)
EC10 Pseudomonas putida: 14,730 mg/l
(External MSDS)
12.2 Persistence and degradability
Biodegradability
> 90 %; 28 d
OECD Test Guideline 301E
Readily biodegradable
92 %
OECD Test Guideline 302B
Readily eliminated from water
Chemical Oxygen Demand (COD)
1,790 mg/g
(External MSDS)
12.3 Bioaccumulative potential
Partition coefficient: n-octanol/water
log Pow: < -1
(External MSDS) Bioaccumulation is not expected.
12.4 Mobility in soil
No information available.
12.5 Results of PBT and vPvB assessment
PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not required/not conducted.
12.6 Other adverse effects
Discharge into the environment must be avoided.Polyethylene Glycol 4000
Product
Description
CAS # 25322-68-3
CHEMICAL FAMILY-Oxyalkylene Polymer
CTFA NOMENCLATURE - PEG-90
Typical Physical
Properties
Average Molecular Weight Range
Average Hydroxyl Number Range
Average Number of Repeating Oxyethylene Units
Density (g/cm3
@ 60°C)
Melting or Freezing Range
Solubility in Water (Wt% @ 20°C)
Viscosity (cSt @ 99°C)
Avg. Liquid Specific Heat (cal/g/°C)
Heat of Fusion (cal/g)
pH at 25°C (5% Aqueous Solution)
3600 to 4400
31 to 26
90.5
1.0926
57 to 59°C (135 to 138°F)
66
140.4
0.51
45
4.5 to 7.5
Shipping
Information
Physical Form
Bulk Density Flake
Bulk Density Powder
Flash Point
Pensky-Martens closed cup (ASTM D93)
Cleveland open cup (ASTM D92)
Flake or Powder
30 lbs/ft3
40 lbs/ft3
>220°C (430°F)
>270°C (515°F)
Typical Known
Applications for
Polyethylene
Glycol
· Adhesives
· Agriculture
· Ceramics
· Chemical Intermediates
· Cosmetics
· Toiletries
· Electroplating / Electropolishing
· Food Processing
· Household Products
· Lubricants
· Metal / Metal Fabrication
· Paints & Coatings
· Paper Industry
· Pharmaceuticals
· Printing
· Rubber & Elastomers
· Textiles
· Wood Processing
Form No. 118-01267-0905-KMG
Page 2 of 2 *Trademark of The Dow Chemical Company
FDA Status CARBOWAX SENTRYTM Polyethylene Glycols are produced to meet the requirements of the
National Formulary (NF) monograph for drug applications and the Food Chemicals Codex
(FCC) monograph for certain food and feed applications.
Handling and
Storage
CARBOWAXTM Polyethylene Glycol 4000 is sold as a solid in bags or fiber drums. The
containers should be kept sealed and should not be stored next to steam lines or other heat
sources that could cause the product to soften or melt. Recommended storage temperature is
below 40°C (105°F).

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 12 of 14
SECTION 13. Disposal considerations
Waste treatment methods
Notice Directive on waste 2008/98/EC.
Waste material must be disposed of in accordance with the national and local regulations. Leave
chemicals in original containers. No mixing with other waste. Handle uncleaned containers like
the product itself.
See www.retrologistik.com for processes regarding the return of chemicals and containers, or
contact us there if you have further questions.
SECTION 14. Transport information
Land transport (ADR/RID)
14.1 - 14.6 Not classified as dangerous in the meaning of transport
regulations.
Inland waterway transport (ADN)
Not relevant
Air transport (IATA)
14.1 - 14.6 Not classified as dangerous in the meaning of transport
regulations.
Sea transport (IMDG)
14.1 - 14.6 Not classified as dangerous in the meaning of transport
regulations.
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
Not relevant
SECTION 15. Regulatory information
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
The Safety Data Sheets for catalogue items are available at www.merckgroup.com
Page 13 of 14
EU regulations
Major Accident Hazard
Legislation
SEVESO III
Not applicable
Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that
deplete the ozone layer
not regulated
Regulation (EC) No 850/2004 of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
persistent organic pollutants and amending
Directive 79/117/EEC
not regulated
Substances of very high concern (SVHC) This product does not contain substances
of very high concern according to
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH),
Article 57 above the respective regulatory
concentration limit of ≥ 0.1 % (w/w).
National legislation
Storage class 10 - 13
15.2 Chemical safety assessment
For this product a chemical safety assessment was not carried out.
SECTION 16. Other information
Training advice
Provide adequate information, instruction and training for operators.
Key or legend to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet
SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006
Catalogue No. 807490
Product name Polyethylene glycol 4000 for synthesis
Page 14 of 14
Used abbreviations and acronyms can be looked up at www.wikipedia.org.
The information contained herein is based on the present state of our knowledge. It characterises the product with
regard to the appropriate safety precautions. It does not represent a guarantee of any properties of the product.US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 1 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
A.B. (EC) 1907/2006# no`lu REACH tüzüğüne ve T.C. 27092 no`lu
mevzuatına göre hazırlanmıştır.
Kaçıncı düzenleme olduğu 6.0
Yeni düzenleme tarihi 15.06.2019
Hazırlama Tarihi 22.09.2019
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Ürün adı
Ürün ismi : Polyethylene Glycol 4000, United States
Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Ürün Numarası : 1546569
Marka : US Pharmacopeia
REACH No. : Ürün veya kullanımı alanı kayıttan muaf tutulduğundan dolayı,
kayıt numarası bu ürün için uygun değildir.
CAS-No. : 25322-68-3
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Belirlenmiş kullanımları : Laboratuar kimyasalları, Maddelerin imalatı
1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Şirket : Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Eschenstrasse 5
D-82024 TAUFKIRCHEN
Telefon : +49 (0)89 6513-1130
Faks : +49 (0)89 6513-1161
1.4 Acil durum telefon numarası
Acil telefon : 0800 181 7059 (CHEMTREC Deutschland)
+49 (0)696 43508409 (CHEMTREC
weltweit)
BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.2 Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.3 Diğer zararlar - yok
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
CAS-No. : 25322-68-3
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine
gerek duyulmamıştır.
US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 2 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum
yapınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde
Tedbir olarak gözlere su tutunuz.
Yutulması halinde
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla
çalkalayınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya
bölüm11)
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur
BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
5.4 Ek bilgi
Uygun veri yoktur
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
6.2 Çevresel önlemler
Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız
US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 3 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır.
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Soğuk bir yerde
saklayınız.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.
BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Uygun mühendislik kontrolleri
Genel endüstriyel hijyen uygulaması.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve
onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile
ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine
dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve
uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola
çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Vücut korunması
Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre
uygun vücut koruması seçiniz., Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre,
tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING
1.1 Product identifiers
Product name : Polyethylene Glycol 4000
CAS-No. : 25322-68-3
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Identified uses : Laboratory chemicals, Industrial & for professional use only.
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
Company : Central Drug House (P) Ltd
7/28 Vardaan House
New Delhi-10002
INDIA
Telephone : +91 11 49404040
Email : care@cdhfinechemical.com
1.4 Emergency telephone number
Emergency Phone # : +91 11 49404040 (9:00am - 6:00 pm) [Office hours]
2. HAZARDS IDENTIFICATION
2.1 Classification of the substance or mixture
Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008.
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC.
2.2 Label elements
Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]
Pictogram none
Signal word none
Hazard statement(s) none
Precautionary statement(s) none
Supplemental Hazard none
Statements
The following percentage of the mixture consists of ingredient(s) with unknown acute toxicity: 100 %
The following percentage of the mixture consists of ingredient(s) with unknown hazards to the aquatic
environment: 100 %
2.3 Other hazards - none
3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
Page 1 of 5
Polyethylene Glycol 4000
CAS No 25322-68-3
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
SDS/MSDS
3.1 Substances
Synonyms : PEG
Macrogolum 4,000
Formula : (C2H4O)nH2O
4. FIRST AID MEASURES
4.1 Description of first aid measures
If inhaled
If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration.
In case of skin contact
Wash off with soap and plenty of water.
In case of eye contact
Flush eyes with water as a precaution.
If swallowed
Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water.
4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
no data available
5. FIREFIGHTING MEASURES
5.1 Extinguishing media
Suitable extinguishing media
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.
5.2 Special hazards arising from the substance or mixture
Carbon oxides
5.3 Advice for firefighters
Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.
5.4 Further information
no data available
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Avoid dust formation. Avoid breathing vapors, mist or gas.
6.2 Environmental precautions
Do not let product enter drains.
6.3 Methods and materials for containment and cleaning up
Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed containers for disposal.
6.4 Reference to other sections
For disposal see section 13.
7. HANDLING AND STORAGE
7.1 Precautions for safe handling
Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
7.3 Specific end uses
no data available
Page 2 of 5
8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
8.1 Control parameters
Components with workplace control parameters
8.2 Exposure controls
Appropriate engineering controls
General industrial hygiene practice.
Personal protective equipment
Eye/face protection
Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards
such as NIOSH (US) or EN 166(EU).
Skin protection
Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique
(without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of
contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices.
Wash and dry hands.
Body Protection
Choose body protection in relation to its type, to the concentration and amount of dangerous
substances, and to the specific work-place., The type of protective equipment must be selected
according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.
Respiratory protection
Respiratory protection is not required. Where protection from nuisance levels of dusts are desired,
use type N95 (US) or type P1 (EN 143) dust masks. Use respirators and components tested and
approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
9.1 Information on basic physical and chemical properties
a) Appearance Form: solid
b) Odour no data available
c) Odour Threshold no data available
d) pH no data available
e) Melting point/freezing no data available
point
f) Initial boiling point and no data available
boiling range
g) Flash point no data available
h) Evaporation rate no data available
i) Flammability (solid, gas) no data available
j) Upper/lower no data available
flammability or
explosive limits
k) Vapour pressure no data available
l) Vapour density no data available
m) Relative density no data available
n) Water solubility no data available
o) Partition coefficient: n- no data available
octanol/water
p) Autoignition no data available
temperature
Page 3 of 5
q) Decomposition no data available
temperature
r) Viscosity no data available
s) Explosive properties no data available
t) Oxidizing properties no data available
9.2 Other safety information
no data available
10. STABILITY AND REACTIVITY
10.1 Reactivity
no data available
10.2 Chemical stability
no data available
10.3 Possibility of hazardous reactions
no data available
10.4 Conditions to avoid
no data available
10.5 Incompatible materials
Strong oxidizing agents
10.6 Hazardous decomposition products
Other decomposition products - no data available
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
11.1 Information on toxicological effects
Acute toxicity
LD50 Oral - rat - 50.000 mg/kg
LD50 Dermal - rabbit - > 20.000 mg/kg
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
Eyes - rabbit - Mild eye irritation
Respiratory or skin sensitization
no data available
Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity
IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as
probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity - single exposure
Specific target organ toxicity - repeated exposure
Aspiration hazard
Potential health effects
Inhalation
Ingestion
Skin
Eyes
Additional Information
RTECS: TQ4050000
May be harmful if inhaled. May cause respiratory tract irritation.
May be harmful if swallowed.
May be harmful if absorbed through skin. May cause skin irritation.
May cause eye irritation.
Page 4 of 5
12. ECOLOGICAL INFORMATION
12.1 Toxicity
no data available
12.2 Persistence and degradability
no data available
12.3 Bioaccumulative potential
12.4 Mobility in soil
12.5 Results of PBT and vPvB assessment
no data available
12.6 Other adverse effects
no data available
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
13.1 Waste treatment methods
Product
Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.
Contaminated packaging
Dispose of as unused product.
14. TRANSPORT INFORMATION
14.1 UN number
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 14.2 UN proper shipping name
ADR/RID: Not dangerous goods
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
14.3 Transport hazard class(es)
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 14.4 Packaging group
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 14.5 Environmental hazards
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no
14.6 Special precautions for user
no data available
15. REGULATORY INFORMATION
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
no data available
15.2 Chemical Safety Assessment
no data available
16. OTHER INFORMATION
Further information
The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be
used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge
and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any
guarantee of the properties of the product. Central Drug House (P) Ltd and its Affiliates shall not be
held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See
S a f e t y D a t a S h e e t
According to Regulation (EC) 1907/2006
2438 Polyethylene Glycol 4000 *flakes
1. Identification of the substance/preparation and of the
company or firm
1.1 Identification of the substance or preparation
Name:
Polyethylene Glycol 4000 *flakes
Synonym:
Carbowax 4000, Macrogol 4000, PEG 4000
REACH Registration Number: A registration number is not available for this
substance as the substance or its use are exempted from registration according to
Article 2 REACH Regulation (EC) Nº 1907/2006, the annual tonnage does not
requiere a registration, the registration is envisaged for a later registration
deadline or it is a mixture.
1.2 Use of the substance/preparation:
For laboratory utilisation, analysis, research and fine chemistry.
1.3 Identification of the company or firm:
PANREAC QUIMICA S.L.U.
C/Garraf 2
Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
(Barcelona) Spain
Tel. (+34) 937 489 400
e-mail: product.safety@panreac.com
1.4 Emergency telephone:
Single telephone number for emergency calls: 112 (EU)
Tel.: (+34) 937 489 499
2. Identification of dangers
Classification of the substance or the mixture.
No hazardous substance as specified in Regulation (CE) 1272/2008.
No hazardous substance as specified in Classification (67/548/CEE or
1999/45/CE).
3. Component Composition/Information
Name: Polyethylene Glycol 4000 *flakes
Formula: HO(C2H4O)nH CAS [25322-68-3]
EC number (EINECS): 203-473-3
4. First aid
4.1 General indications:
Never provide drink or induce vomiting in the event of loss of consciousness.
4.2 Inhaling:
Take the person out into the fresh air.
4.3 Contact with the skin:
Wash with plenty of water. Remove contaminated clothing.
4.4 Eyes:
Wash with plenty of water, keeping eyelids open.
4.5 Swallowing:
Drink large amounts of water. Induce vomiting. In the event of sickness, seek
medical assistance.
5. Fire-fighting means
5.1 Suitable fire-extinguishing means:
Carbon dioxide (CO2). Dry powder.
5.2 Fire-fighting means which must NOT be used:
No specific data.
5.3 Special risks:
Combustible. Keep away from sources of ignition.
5.4 Protective equipment:
Suitable clothing and footwear.
6. Measures to be taken in the event of accidental spillage
6.1 Individual precautions:
No special indications.
6.2 Precautions for care of the environment:
Avoid pollution of the soil, water supplies and drains.
6.3 Methods for collection/cleaning:
Collect up dry. Clean any remains with plenty of water.
7. Handling and storage
7.1 Handling:
No special indications.
7.2 Storage:
Well sealed containers.
8. Staff exposure/protection controls
8.1 Technical protective measures:
No special indications.
8.2 Exposure limit control:
: Data not available.
8.3 Respiratory protection:
If dust forms, use suitable respiratory protection.
8.4 Hand protection:
Use suitable gloves
8.5 Eye protection:
Use suitable goggles.
8.6 Individual hygiene measures:
Wash hands before breaks and when the job is done.
8.7 Environmental exposure controls:
Fulfill the commitments under local environmental protection legislation.
9. Physical and chemical properties
Appearance: solid
Colour: White
Granulometry: N/A
Odour: Odourless.
pH: 4 - 7 (100g/l)
Melting point/freezing point: 58 - 62 °C
Initial boiling point and boiling range:
N/A
Flash point: 250 °C
Flammability (solid, gas):
N/A
Upper/lower flammability or explosive limits:
N/A
Vapour pressure: <0,1 hPa (20 °C)
Vapour density: N/A
Relative density:
N/A
Solubility: 550 g/l in water20 °C
Partition coefficient: n-octanol/water:
N/A
Auto-ignition temperature: 420 °C
Decomposition temperature: N/A
Viscosity: N/A
10. Stability and reactivity
10.1 Conditions which should be avoided:
The product is chemically stable under standar ambient conditions (room
temperature).
10.2 Matter which should be avoided:
No specific data.
10.3 Hazardous decomposition products:
No specific data.
10.4 Complementary information:
No specific data.
11. Toxicological information
11.1 Acute toxicity:
LD50 oral rat : 50.000 mg/kg
11.2 Dangerous effects for health:
No dangerous characteristics are to be anticipated. Take the usual precautions for
handling chemical products.
12. Environmental information
12.1 Toxicity:
Ecotoxic data not available.
12.2 Persistence and Degradability :
Data not available.
12.3 Bioaccumulative potential:
Data not available.
12.4 Mobility in soil :
Data not available.
12.5 Assessment PBT and MPMB :
Data not available.
12.6 Other possible effects on the environment:
If suitable handling conditions are maintained, no ecological problems are to be
anticipated.
13. Considerations regarding elimination
13.1 Substance or preparation:
In the European Union, there are no homogeneous standards established for
elimination of chemical waste, which is waste of a special nature, and treatment
and elimination of same is subject to the domestic legislation in each country.
In view of this, in each case, you should contact the competent authority or those
companies legally authorized for elimination of waste.
2001/573/EC: Council Decision of 23 July 2001 amending Commission Decision
2000/532/EC as regards the list of wastes.Council Directive 91/156/EEC of 18
March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste.
.
13.2 Contaminated containers:
Contaminated containers and packaging of dangerous substances or preparations
must be treated in the same manner as the actual products contained in them.
European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on
packaging and packaging waste.
.
14. Information concerning transport
Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.
15. Regulatory information
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No.
1907/2006.
16. Other information
Review number and date: 4 15.09.2011
Date published: 15.09.2011
In respect of the previous review, changes have been made to the following
sections: 15
The information included in this Safety Data Sheet is based on our most up-to-date
knowledge, and is solely intended to inform regarding aspects of safety; the
properties and characteristics indicated herein are not guaranteed.(PEG 4000, Macrogol 4000, Macrogol)
CAS [25322-68-3]

Degree of polymerization ca. 70 - 80.
Polyethylene glycol for chromatography, histology, microscopy and for special biochemical purposes.
Renksiz,kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Su,pek çok alkol ve organik solventlerle belirli oranlarda karışabilir ve de çözünebilir.PEG 4000, carbowax 4000
flakes/powder
meets compendial specs of USP

25322-68-3
Part A
HSN Code : 29054290
IMDG Identification : Restricted for export from India
Storage : Room Temperature
Shelf Life : 60 Months
Average MrConsistence at 20 C Pass
Color Hazen 25% in Water Reported
pH 5% Aqueous Solution 5.0 7.0
Viscosity @ 50 % @ 20 C 114 142
Moisture K.F. (%) 0.5%
Free Ethylene Oxide, ppm 10.0
Free 1.4 - Dioxane, ppm 1.0
Hydroxyl No. (mg KOH/g) 25.0 30.0
Molecular Weight 3700 4400
PEG 4000
Polyethylene glycol
25322-68-3
Flakes
Technical Name:
CAS #:
Appearance:
Technical Parameters: Min Max
The above information has been compiled from what we believe to be credible sources. To our knowledge the information is
accurate and reliable, however, it is not guaranteed. Any recommendations issued by HB Chemical personnel or literature is
derived from experience and by no means should be taken as fact or construed as a recommendation to violate of any law,
regulation or patent. It is the users responsibility to determine the suitability of any HB supplied material in their application. The
individual conditions of each customer are well outside of our control and we cannot be held liable for its functionality and use.
Please contact our office should you need specific information beyond what is supplied above. As with all Chemical usage
safety precautions beyond the stated are highly recommended.

Hydroxyl value
Heavy metals (Pb)Material Safety Data Sheet
Section 1. Product and Company Identification
Product Name Polyethylene Glycol 4,000 Product
Code
9727
Manufacturer EMD Chemicals Inc.
P.O. Box 70
480 Democrat Road
Gibbstown, NJ 08027
Prior to January 1, 2003 EMD Chemicals Inc. was
EM Industries, Inc. or EM Science, Division of
EM Industries, Inc.
Effective
Date
3/3/2003
For More Information Call In Case of Emergency Call
856-423-6300 Technical Service
Monday-Friday: 8:00 AM - 5:00 PM
800-424-9300 CHEMTREC
(USA)
613-996-6666 CANUTEC
(Canada)
24 Hours/Day: 7 Days/Week
Synonym CARBOWAX
Material Uses Analytical reagent.
Chemical
Family
Polymer.
Section 2. Composition and Information on Ingredients
Component CAS # % by
Weight
POLYETHYLENE GLYCOL 25322-68-3 100
Section 3. Hazards Identification
Physical State and
Appearance
Solid.
Emergency
Overview
CAUTION!
MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.
Routes of Entry Inhalation. Ingestion.
Potential Acute Health
Effects
Eyes May be hazardous in case of eye contact (irritant).
Skin May be hazardous in case of skin contact (irritant). Skin inflammation is
characterized by itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.
Inhalation No known acute effects of this product resulting from inhalation.
Ingestion No known acute effects of this product resulting from ingestion.
Potential Chronic Health Effects
Carcinogenic
Effects
This material is not known to cause cancer in animals or humans.
Additional information See Toxicological Information (section 11)
Medical Conditions
Aggravated by
Overexposure:
Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical
condition.
Section 4. First Aid Measures
Eye Contact Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately
Polyethylene Glycol 4,000
1
flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Cold water may be
used. Get medical attention.
Skin Contact In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Cover the
irritated skin with an emollient. Remove contaminated clothing and shoes.
Cold water may be used. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean
shoes before reuse. Get medical attention.
Inhalation If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration.
If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
Ingestion Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.
Never give anything by mouth to an unconscious person. If large
quantities of this material are swallowed, call a physician immediately.
Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.
Section 5. Fire Fighting Measures
Flammability of the
Product
May be combustible at high temperature.
Auto-ignition
Temperature
Not available.
Flash Points Closed cup: >175°C (347°F).
Flammable Limits Not available.
Products of
Combustion
These products are carbon oxides (CO, CO2).
Fire Hazards in
Presence of Various
Substances
Slightly flammable to flammable in presence of open flames, sparks and
static discharge, of shocks, of heat.
Explosion Hazards
in Presence of
Various Substances
Risks of explosion of the product in presence of static discharge:
Slightly flammable in presence of open flames, sparks and static
discharge.
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact:
Slightly flammable in presence of shocks.
Fire Fighting Media
and Instructions
SMALL FIRE: Use DRY chemical powder.
LARGE FIRE: Use water spray, fog or foam. Do not use water jet.
Protective Clothing
(Fire)
Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.
Special Remarks on
Fire Hazards
Not available.
Special Remarks on
Explosion Hazards
Not available.
Section 6. Accidental Release Measures
Small Spill and
Leak
Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste
disposal container.
Large Spill and
Leak
Use a shovel to put the material into a convenient waste disposal
container. Be careful that the product is not present at a concentration
level above TLV. Check TLV on the MSDS and with local authorities.
Spill Kit
Information
No specific spill kit required for this product.
Section 7. Handling and Storage
Polyethylene Glycol 4,000
2
Handling Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after
handling. Do not ingest.
Storage Keep container tightly closed. Keep container in a cool, well-ventilated
area.
Section 8. Exposure Controls/Personal Protection
Engineering
Controls
Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering
controls to keep airborne levels below recommended exposure limits. If
user operations generate dust, fume or mist, use ventilation to keep
exposure to airborne contaminants below the exposure limit.
Personal Protection
Eyes Splash goggles.
Body Lab coat.
Respiratory Dust respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or
equivalent.
Hands Gloves.
Feet Not applicable.
Protective Clothing
(Pictograms)
Personal Protection
in Case of a Large
Spill
Splash goggles. Full suit. Dust respirator. Boots. Gloves. A
self-contained breathing apparatus should be used to avoid inhalation of
the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult
a specialist BEFORE handling this product.
Product Name Exposure Limits
POLYETHYLENE GLYCOL Arbeidsinspectie (Netherlands, 1999).
TGG 8 uur: 1000 mg/m3
Section 9. Physical and Chemical Properties
Odor Slight.
Color Not available.
Physical State and
Appearance
Solid.
Molecular Weight Not available.
Molecular Formula (C2H4O)nH2O
pH Not available.
Boiling/Condensation
Point
Not available.
Melting/Freezing
Point
Not available.
Specific Gravity Not available.
Vapor Pressure Not available.
Vapor Density Not available.
Odor Threshold Not available.
Evaporation Rate Not available.
LogKow Not available.
Solubility Soluble in water.
Section 10. Stability and Reactivity
Stability and
Reactivity
The product is stable.
Polyethylene Glycol 4,000
3
Conditions of
Instability
Not available.
Incompatibility with
Various Substances
Slightly reactive to reactive with oxidizing agents.
Rem/Incompatibility Not available.
Hazardous
Decomposition
Products
Not available.
Hazardous
Polymerization
Will not occur.
Section 11. Toxicological Information
RTECS Number:
Polyethylene Glycol TQ3520000, TQ5090000,
TQ3500000, TQ4950000,
TQ4110000, TQ4040000,
TQ4025000, TQ4027000,
TQ4028000, TQ3850000,
TQ3800000, TQ3700000,
TQ4030000, TQ4100000,
TQ3675000, TQ4026000,
TQ3650000, TQ3580000,
ZD2465300, TQ4070000,
TQ3560000, TQ3600000,
TQ3610000, TQ3620000,
TQ4050000, TQ4105000,
TQ3630000, TQ4041000,
TR1579850
Toxicity LD50: Not available.
LC50: Not available.
Chronic Effects on
Humans
Not available.
Acute Effects on
Humans
May be hazardous in case of eye contact (irritant). May be hazardous in
case of skin contact (irritant). Skin inflammation is characterized by
itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.
Synergetic Products
(Toxicologically)
Not available.
Irritancy Draize Test (Rabbit):
Eye: 500mg/24h. Reaction: Mild.
Skin: 500 mg/24h mild
Sensitization Not available.
Carcinogenic
Effects
This material is not known to cause cancer in animals or humans.
Toxicity to
Reproductive
System
Not available.
Teratogenic Effects Not available.
Mutagenic Effects Not available.
Section 12. Ecological Information
Polyethylene Glycol 4,000
4
Ecotoxicity Not available.
BOD5 and COD Not available.
Toxicity of the
Products of
Biodegradation
The product itself and its products of degradation are not toxic.
Section 13. Disposal Considerations
EPA Waste
Number
Not available.
Treatment Material does not have an EPA Waste Number and is not a listed waste,
however consultation with a permitted waste disposal site (TSD) should
be accomplished. Always contact a permitted waste disposal (TSD) to
assure compliance with all current local, state, and Federal Regulations.
Section 14. Transport Information
DOT Classification Proper Shipping Name: CHEMICALS,
N.O.S.
RQ: Not applicable.
TDG Classification Not available.
IMO/IMDG
Classification
Proper Shipping Name: CHEMICALS,
N.O.S.
RQ: Not applicable.
ICAO/IATA
Classification
Proper Shipping Name: CHEMICALS,
N.O.S.
RQ: Not applicable.
Section 15. Regulatory Information
U.S. Federal
Regulations
TSCA 8(b) inventory: POLYETHYLENE GLYCOL
SARA 302/304/311/312 extremely hazardous substances: No products
were found.
SARA 302/304 emergency planning and notification: No products were
found.
SARA 302/304/311/312 hazardous chemicals: No products were found.
SARA 311/312 MSDS distribution - chemical inventory - hazard
identification: No products were found.
SARA 313 toxic chemical notification and release reporting: No products
were found.
Clean Water Act (CWA) 307: No products were found.
Clean Water Act (CWA) 311: No products were found.
Clean air act (CAA) 112 accidental release prevention: No products were
found.
Clean air act (CAA) 112 regulated flammable substances: No products
were found.
Clean air act (CAA) 112 regulated toxic substances: No products were
found.
WHMIS (Canada) Not controlled under WHMIS (Canada).
CEPA DSL: POLYETHYLENE GLYCOL
This product has been classiifed in accordance with the hazard criteria of
the Controlled Product Regulations and the MSDS contains all required
Polyethylene Glycol 4,000
5
information.
International
Regulations
EINECS Not available.
DSCL (EEC) R11- Highly flammable.
R36/38- Irritating to eyes and skin.
International
Lists
Australia (NICNAS): POLYETHYLENE GLYCOL
Japan (MITI): POLYETHYLENE GLYCOL
Korea (TCCL): POLYETHYLENE GLYCOL
Philippines (RA6969): POLYETHYLENE GLYCOL
China: No products were found.
State Regulations No products were found.
California prop. 65: No products were found.
Section 16. Other Information
National Fire
Protection
Association
(U.S.A.)
Health
1
00
Fire
Hazard
Reactivity
Specific
Hazard
Changed Since Last
Revision +
Notice to Reader
The statements contained herein are based upon technical data that EMD Chemicals Inc.
believes to be reliable, are offered for information purposes only and as a guide to the
appropriate precautionary and emergency handling of the material by a properly trained
person having the necessary technical skills. Users should consider these data only as a
supplement to other information gathered by them and must make independent
determinations of suitability and completeness of information from all sources to assure
proper use, storage and disposal of these materials and the safety and health of employees
and customers and the protection of the environment. EMD CHEMICALS INC. MAKES
NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE, WITH
RESPECT TO THE INFORMATION HEREIN OR THE PRODUCT TO WHICH THE
INFORMATION REFERS.
Polyethylene Glycol 4,000Material Safety Data Sheet
Section 1. Product and Company Identification
Product Name Polyethylene Glycol 4,000 Product
Code
9727
Manufacturer EMD Chemicals Inc.
P.O. Box 70
480 Democrat Road
Gibbstown, NJ 08027
Prior to January 1, 2003 EMD Chemicals Inc. was
EM Industries, Inc. or EM Science, Division of
EM Industries, Inc.
Effective
Date
3/3/2003
For More Information Call In Case of Emergency Call
856-423-6300 Technical Service
Monday-Friday: 8:00 AM - 5:00 PM
800-424-9300 CHEMTREC
(USA)
613-996-6666 CANUTEC
(Canada)
24 Hours/Day: 7 Days/Week
Synonym CARBOWAX
Material Uses Analytical reagent.
Chemical
Family
Polymer.
Section 2. Composition and Information on Ingredients
Component CAS # % by
Weight
POLYETHYLENE GLYCOL 25322-68-3 100
Section 3. Hazards Identification
Physical State and
Appearance
Solid.
Emergency
Overview
CAUTION!
MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.
Routes of Entry Inhalation. Ingestion.
Potential Acute Health
Effects
Eyes May be hazardous in case of eye contact (irritant).
Skin May be hazardous in case of skin contact (irritant). Skin inflammation is
characterized by itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.
Inhalation No known acute effects of this product resulting from inhalation.
Ingestion No known acute effects of this product resulting from ingestion.
Potential Chronic Health Effects
Carcinogenic
Effects
This material is not known to cause cancer in animals or humans.
Additional information See Toxicological Information (section 11)
Medical Conditions
Aggravated by
Overexposure:
Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical
condition.
Section 4. First Aid Measures
Eye Contact Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately
Polyethylene Glycol 4,000
1
flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Cold water may be
used. Get medical attention.
Skin Contact In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Cover the
irritated skin with an emollient. Remove contaminated clothing and shoes.
Cold water may be used. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean
shoes before reuse. Get medical attention.
Inhalation If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration.
If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
Ingestion Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.
Never give anything by mouth to an unconscious person. If large
quantities of this material are swallowed, call a physician immediately.
Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.
Section 5. Fire Fighting Measures
Flammability of the
Product
May be combustible at high temperature.
Auto-ignition
Temperature
Not available.
Flash Points Closed cup: >175°C (347°F).
Flammable Limits Not available.
Products of
Combustion
These products are carbon oxides (CO, CO2).
Fire Hazards in
Presence of Various
Substances
Slightly flammable to flammable in presence of open flames, sparks and
static discharge, of shocks, of heat.
Explosion Hazards
in Presence of
Various Substances
Risks of explosion of the product in presence of static discharge:
Slightly flammable in presence of open flames, sparks and static
discharge.
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact:
Slightly flammable in presence of shocks.
Fire Fighting Media
and Instructions
SMALL FIRE: Use DRY chemical powder.
LARGE FIRE: Use water spray, fog or foam. Do not use water jet.
Protective Clothing
(Fire)
Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.
Special Remarks on
Fire Hazards
Not available.
Special Remarks on
Explosion Hazards
Not available.
Section 6. Accidental Release Measures
Small Spill and
Leak
Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste
disposal container.
Large Spill and
Leak
Use a shovel to put the material into a convenient waste disposal
container. Be careful that the product is not present at a concentration
level above TLV. Check TLV on the MSDS and with local authorities.
Spill Kit
Information
No specific spill kit required for this product.
Section 7. Handling and Storage
Polyethylene Glycol 4,000
2
Handling Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after
handling. Do not ingest.
Storage Keep container tightly closed. Keep container in a cool, well-ventilated
area.
Section 8. Exposure Controls/Personal Protection
Engineering
Controls
Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering
controls to keep airborne levels below recommended exposure limits. If
user operations generate dust, fume or mist, use ventilation to keep
exposure to airborne contaminants below the exposure limit.
Personal Protection
Eyes Splash goggles.
Body Lab coat.
Respiratory Dust respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or
equivalent.
Hands Gloves.
Feet Not applicable.
Protective Clothing
(Pictograms)
Personal Protection
in Case of a Large
Spill
Splash goggles. Full suit. Dust respirator. Boots. Gloves. A
self-contained breathing apparatus should be used to avoid inhalation of
the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult
a specialist BEFORE handling this product.
Product Name Exposure Limits
POLYETHYLENE GLYCOL Arbeidsinspectie (Netherlands, 1999).
TGG 8 uur: 1000 mg/m3
Section 9. Physical and Chemical Properties
Odor Slight.
Color Not available.
Physical State and
Appearance
Solid.
Molecular Weight Not available.
Molecular Formula (C2H4O)nH2O
pH Not available.
Boiling/Condensation
Point
Not available.
Melting/Freezing
Point
Not available.
Specific Gravity Not available.
Vapor Pressure Not available.
Vapor Density Not available.
Odor Threshold Not available.
Evaporation Rate Not available.
LogKow Not available.
Solubility Soluble in water.
Section 10. Stability and Reactivity
Stability and
Reactivity
The product is stable.
Polyethylene Glycol 4,000
3
Conditions of
Instability
Not available.
Incompatibility with
Various Substances
Slightly reactive to reactive with oxidizing agents.
Rem/Incompatibility Not available.
Hazardous
Decomposition
Products
Not available.
Hazardous
Polymerization
Will not occur.
Section 11. Toxicological Information
RTECS Number:
Polyethylene Glycol TQ3520000, TQ5090000,
TQ3500000, TQ4950000,
TQ4110000, TQ4040000,
TQ4025000, TQ4027000,
TQ4028000, TQ3850000,
TQ3800000, TQ3700000,
TQ4030000, TQ4100000,
TQ3675000, TQ4026000,
TQ3650000, TQ3580000,
ZD2465300, TQ4070000,
TQ3560000, TQ3600000,
TQ3610000, TQ3620000,
TQ4050000, TQ4105000,
TQ3630000, TQ4041000,
TR1579850
Toxicity LD50: Not available.
LC50: Not available.
Chronic Effects on
Humans
Not available.
Acute Effects on
Humans
May be hazardous in case of eye contact (irritant). May be hazardous in
case of skin contact (irritant). Skin inflammation is characterized by
itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.
Synergetic Products
(Toxicologically)
Not available.
Irritancy Draize Test (Rabbit):
Eye: 500mg/24h. Reaction: Mild.
Skin: 500 mg/24h mild
Sensitization Not available.
Carcinogenic
Effects
This material is not known to cause cancer in animals or humans.
Toxicity to
Reproductive
System
Not available.
Teratogenic Effects Not available.
Mutagenic Effects Not available.
Section 12. Ecological Information
Polyethylene Glycol 4,000
4
Ecotoxicity Not available.
BOD5 and COD Not available.
Toxicity of the
Products of
Biodegradation
The product itself and its products of degradation are not toxic.
Section 13. Disposal Considerations
EPA Waste
Number
Not available.
Treatment Material does not have an EPA Waste Number and is not a listed waste,
however consultation with a permitted waste disposal site (TSD) should
be accomplished. Always contact a permitted waste disposal (TSD) to
assure compliance with all current local, state, and Federal Regulations.
Section 14. Transport Information
DOT Classification Proper Shipping Name: CHEMICALS,
N.O.S.
RQ: Not applicable.
TDG Classification Not available.
IMO/IMDG
Classification
Proper Shipping Name: CHEMICALS,
N.O.S.
RQ: Not applicable.
ICAO/IATA
Classification
Proper Shipping Name: CHEMICALS,
N.O.S.
RQ: Not applicable.
Section 15. Regulatory Information
U.S. Federal
Regulations
TSCA 8(b) inventory: POLYETHYLENE GLYCOL
SARA 302/304/311/312 extremely hazardous substances: No products
were found.
SARA 302/304 emergency planning and notification: No products were
found.
SARA 302/304/311/312 hazardous chemicals: No products were found.
SARA 311/312 MSDS distribution - chemical inventory - hazard
identification: No products were found.
SARA 313 toxic chemical notification and release reporting: No products
were found.
Clean Water Act (CWA) 307: No products were found.
Clean Water Act (CWA) 311: No products were found.
Clean air act (CAA) 112 accidental release prevention: No products were
found.
Clean air act (CAA) 112 regulated flammable substances: No products
were found.
Clean air act (CAA) 112 regulated toxic substances: No products were
found.
WHMIS (Canada) Not controlled under WHMIS (Canada).
CEPA DSL: POLYETHYLENE GLYCOL
This product has been classiifed in accordance with the hazard criteria of
the Controlled Product Regulations and the MSDS contains all required
Polyethylene Glycol 4,000
5
information.
International
Regulations
EINECS Not available.
DSCL (EEC) R11- Highly flammable.
R36/38- Irritating to eyes and skin.
International
Lists
Australia (NICNAS): POLYETHYLENE GLYCOL
Japan (MITI): POLYETHYLENE GLYCOL
Korea (TCCL): POLYETHYLENE GLYCOL
Philippines (RA6969): POLYETHYLENE GLYCOL
China: No products were found.
State Regulations No products were found.
California prop. 65: No products were found.
Section 16. Other Information
National Fire
Protection
Association
(U.S.A.)
Health
1
00
Fire
Hazard
Reactivity
Specific
Hazard
Changed Since Last
Revision +
Notice to Reader
The statements contained herein are based upon technical data that EMD Chemicals Inc.
believes to be reliable, are offered for information purposes only and as a guide to the
appropriate precautionary and emergency handling of the material by a properly trained
person having the necessary technical skills. Users should consider these data only as a
supplement to other information gathered by them and must make independent
determinations of suitability and completeness of information from all sources to assure
proper use, storage and disposal of these materials and the safety and health of employees
and customers and the protection of the environment. EMD CHEMICALS INC. MAKES
NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE, WITH
RESPECT TO THE INFORMATION HEREIN OR THE PRODUCT TO WHICH THE
INFORMATION REFERS.
Polyethylene Glycol 4,000
6
6
3600 - 4400
26.0 - 31.0
max. 5 ppm
Page 5 of 5
Solunum sisteminin korunması
Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak (EN
143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN
(Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: Toz
Renk: beyaz
b) Koku Uygun veri yoktur
US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 4 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH Uygun veri yoktur
e) Erime
noktası/Donma
noktası
Uygun veri yoktur
f) İlk kaynama noktası
ve kaynama aralığı
> 200 °C
g) Parlama noktası 229,00 °C - kapalı kap
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alev alma sıcaklığı
(katı, gaz)
Uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik
veya patlama
sınırları
Uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı < 0,01 mmHg nin 20 °C
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Nispi yoğunluk Uygun veri yoktur
n) Su içinde
çözünürlüğü
Uygun veri yoktur
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
Uygun veri yoktur
p) Kendiliğinden
tutuşma sıcaklığı
Uygun veri yoktur
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Viskozite Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
9.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur
BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
10.2 Kimyasal kararlılık
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Uygun veri yoktur
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli asitler, Kuvvetli bazlar, Kuvvetli oksitleyici maddeler
US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 5 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. - Karbon oksitler
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5
BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral - Sıçan - > 15.000 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt - Tavşan
Sonuç: Az miktarda deri tahrişi - 24 h
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözler - Tavşan
Sonuç: Az miktarda göz tahrişi - 24 h
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından
muhtemel, olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
Ek Bilgi
RTECS: uygun veri yoktur
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 6 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
12.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı
için bulunmamaktadır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif
ediniz.
Kontamine ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN Numarası
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.
US Pharmacopeia- 1546569 Sayfa 7 nin 7
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Ek bilgi
2018. Her hakkı saklıdır. Sigma-Aldrich Co. LLC. Şirketi, sadece kurum içi amaçlarla
kullanılmak kaydıyla sınırsız sayıda baskılı çıktı şeklinde çoğaltılmasına izin vermektedir.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia
edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu
dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş
olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden
yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir
garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Sigma-Aldrich Inc. ve bağlı şirketleri , ilgili
ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan
sorumlu tutulamaz. Ek satış şart ve hükümlerini a
faturanın ve ordinonun arkasında bulabilirsiniz.25322-68-3,PEG 4000,Polyethylene oxide,Polyglycol,Polyoxy ethyleneProduct Number P0885
Packing Unit Price Available Stock Quantity
Belgium Japan *
25g 12.00 GBP 2 16
500g 16.00 GBP 9 ≥20
* Items available from stock in Japan will be delivered in 10 business days.
* Please contact us if you need further information.
(Sales Dept Tel: +44 1865 78 45 60 E-mail: Sales-UK@TCIchemicals.com)
* To send your quote request for bulk quantities, please click on the "Request Bulk Quotation" button. Please note that for some of our products we cannot offer bulk quantities.
* TCI frequently reviews storage conditions to optimize them. Please note that the latest information on the storage temperature for the products is described on our website.
Bio Basic Inc.
QF 21 Rev 1
V-2018 20 Konrad Cres. Markham Ontario L3R 8T4 Canada
Tel: (905) 474 4493, (800) 313 7224 Fax: (905) 474 5794
Email: order@biobasic.com Web: www.biobasic.com
A world leader in serving science
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Product
Grade
Product Code
Formula
MW
CAS#
Lot No
PEG 4000
Biotech
PB0431
H(OCH2CH2)nOH
3500~4500
25322-68-3
Test Items Specifications Results
Appearance (25oC)
Chroma (50oC)
Freezing Point
Water
Hydroxyl value
White solid
≤50
50oC ~ 65oC
≤0.5%
20.0 ~ 35.0
Storage: 18~25oC.QF26 Rev0 1
BIO BASIC INC.
20 KONRAD CRES, MARKHAM ONTARIO L3R 8T4 CANADA
TEL: (905) 474 4493, (800) 313 7224 FAX: (905) 474 5794
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
REQUIRED UNDER SAFETY AND HEALTH REGULATION FOR SHIP REPAIRING
MANUFACTURER'S NAME:
TEL:
FAX:
FOR CHEMICAL EMERGENCY:
ADDRESS:
BIO BASIC INC.
(905) 474 4493
(905) 474 5794
(416) 995 9730
20 KONRAD CRES, MARKHAM ONTARIO L3R 8T4 CANADA
DATE UPDATED: OCTOBER 28, 2014
SECTION 1. - - - - - - - - - CHEMICAL IDENTIFICATION- - - - - - - - - -
Product Name Polyethylene Glycol 4000
Product Code(s) PB0431
Recommended Use For Further Manufacturing Use Only
Not for Human or Animal Drug Use
SECTION 2. - - - - - - - - - - HAZARDS IDENTIFICATION - - - - - - - - -
GHS - Classification
Classification Not classified as a hazard
SECTION 3. - - - - - COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS - - - - - -
Chemical Name EC No. REACH Reg. No. CAS-No Weight % Classification
Polyethylene glycol - Not available 25322-68-3 95-100 -
SECTION 4. - - - - - - - - - - FIRST-AID MEASURES- - - - - - - - - - -
Eye Contact Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a
physician
Skin Contact Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated
clothes and shoes
Inhalation Move to fresh air. If breathing becomes difficult, give oxygen. If not breathing, give
artificial respiration.
Ingestion Clean mouth with water. Consult a physician.
Notes to Physician Treat symptomatically
QF26 Rev0 2
SECTION 5. - - - - - - - - - FIRE FIGHTING MEASURES - - - - - - - - - -
Flammable Properties Not flammable
Flash Point 229 °C
Suitable Extinguishing Media Dry chemical, CO2, water spray or regular foam
Hazardous Combustion Products Carbon oxides
Explosion Data
Sensitivity to Mechanical Impact Not sensitive
Sensitivity to Static Discharge Not sensitive
Protective Equipment and Precautions for Firefighters As in any fire, wear self-contained breathing apparatus
pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and
full protective gear
SECTION 6. - - - - - - - - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES- - - - - - - - -
Personal Precautions Avoid contact with skin, eyes and clothing. Use personal protective equipment. Ensure
adequate ventilation
Methods for Containment Prevent further leakage or spillage if safe to do so
Methods for Cleaning Up Spilled material should be carefully wiped up or moistened with water and removed.
Ventilate area and wash spill site after material pickup is complete.
SECTION 7. - - - - - - - - - - HANDLING AND STORAGE- - - - - - - - - - -
Handling Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice
Storage Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place
Incompatible Products Strong oxidizing agents.
SECTION 8. - - - - - EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION- - - - -
Chemical Name ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
Polyethylene glycol
25322-68-3
Engineering Measures Showers
Eyewash stations
Ventilation systems
Personal Protective Equipment
Eye/Face Protection Safety glasses with side-shields.
Skin and Body Protection Wear protective gloves/clothing
Respiratory Protection If exposure limits are exceeded or irritation is experienced, NIOSH/MSHA approved
respiratory protection should be worn. Positive-pressure supplied air respirators may be
required for high airborne contaminant concentrations. Respiratory protection must be
provided in accordance with current local regulations
Hygiene Measures Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice
QF26 Rev0 3
SECTION 9. - - - - - - - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES - - - - - - -
Appearance White
Odor No information available
Odor Threshold No information available
Decomposition Temperature °C No information available
Freezing Point No information available
Initial Boiling Point No information available
Physical State Waxy Powder
pH No data available
Flash Point 229 °C
Autoignition Temperature No data available
Boiling Point/Range No data available
Melting Point/Range No data available
Flammability Limits in Air Upper No data available Lower No data available
Explosive Properties No information available
Oxidizing Properties No information available
Evaporation Rate No data available
MMHG @ 37.8 C No data available
Vapor Density No data available
Specific Gravity No data available
Solubility Water-soluble
Partition Coefficient No data available
(n-octanol/water)
Viscosity No information available
SECTION 10. - - - - - - - - -STABILITY AND REACTIVITY - - - - - - - - -
Stability Stable under recommended storage conditions
Incompatible Products Strong oxidizing agents.
Conditions to Avoid None known based on information supplied
Hazardous Decomposition Products Carbon oxides
Hazardous Polymerization Hazardous polymerization does not occur
SECTION 11. - - - - - - - - - TOXICOLOGICAL INFORMATION - - - - - - - -
Acute Toxicity
Product Information Product does not present an acute toxicity hazard based on known or supplied information
Chemical Name LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation
Polyethylene glycol 28 g/kg ( Rat ) 20 g/kg ( Rabbit )
Chronic Toxicity
Chronic Toxicity No known effect based on information supplied
QF26 Rev0 4
Target Organ Effects None known.
SECTION 12. - - - - - - - - - ECOLOGICAL INFORMATION - - - - - - - - - -
Ecotoxicity
Harmful to aquatic organisms.
Chemical Name Toxicity to Algae Toxicity to Fish Microtox Daphnia Magna (Water Flea)
Polyethylene glycol EC50 = 100000 mg/L 15 min
SECTION 13. - - - - - - - - - DISPOSAL CONSIDERATIONS - - - - - - - - -
Waste Disposal Method Dispose of material in accordance with all federal, state, and local regulations
Contaminated Packaging Dispose of in accordance with all federal, state and local regulations
SECTION 14. - - - - - - - - - - TRANSPORT INFORMATION - - - - - - - - -
IATA Not regulated
DOT Not regulated
SECTION 15. - - - - - - - - - REGULATORY INFORMATION - - - - - - - - - -
REACH Title VII Restrictions No information available.4
Chemical Name Dangerous
Substances
Organic
Solvents
Harmful
Substances
Whose Names
Are to be
Indicated on
the Label
Pollution
Release and
Transfer
Registry
(Class II):
Pollution
Release and
Transfer
Registry
(Class I):
Poison and
Deleterious
Substances
Control Law:
Polyethylene glycol Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
Component ISHA - Harmful
Substances
Prohibited for
Manufacturing,
Importing,
Transferring, or
Supplying
ISHA -
Harmful
Substances
Requiring
Permission
Toxic Chemical
Classification
Listing (TCCL) -
Toxic
Chemicals
Toxic Release
Inventory
(TRI) -
Group I
Toxic Release
Inventory
(TRI) -
Group II
Polyethylene glycol
25322-68-3 ( 95-100 )
Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
QF26 Rev0 5
International Inventories
TSCA Complies
EINECS/ELINCS Complies
ENCS Complies
IECSC Complies
KECL Complies
PICCS Complies
AICS Complies
U.S. Federal Regulations
SARA 313
Section 313 of Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA). This product does not contain
any chemicals which are subject to the reporting requirements of the Act and Title 40 of the Code of Federal Regulations, Part
372.
SARA 311/312 Hazard Categories
Acute Health Hazard No
Chronic Health Hazard No
Fire Hazard No
Sudden Release of Pressure Hazard No
Reactive Hazard No
Clean Water Act
This product does not contain any substances regulated as pollutants pursuant to the Clean Water Act (40 CFR 122.21 and
40 CFR 122.42)
Clean Air Act, Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) (see 40 CFR 61)
This product does not contain any substances regulated as hazardous air pollutants (HAPS) under Section 112 of the Clean Air
Act Amendments of 1990
CERCLA
U.S. State Regulations
California Proposition 65
This product does not contain any Proposition 65 chemicals.
International Regulations
Mexico - Grade No information available.
Canada
WHMIS Hazard Class
Not determined
QF26 Rev0 6
SECTION 16. - - - - - - - - - - OTHER INFORMATION- - - - - - - - - - - -
Issuing Date 13-Aug-2009
Revision Date 28-Oct-2014
Revision Note No information available.
Recommended Restrictions No information available
Disclaimer
The information provided on this MSDS is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its
publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage,
transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information
relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other
material or in any process, unless specified in the text.
End of MSDS
Home/Heterobifunctional PEGs
Monodispersed polyethylene gylcol linkers with differing reactive functional ends, such as -OH, -NH2, -SH, hydrazides, carboxylic acids, maleimides, and propynes. Different combinations of reactive functional ends provides adaptive functionality and increased reaction selectivity for bioconjugation, modification, crosslinking, and uses as molecular probes.

Showing 1-25 of 123 resultsPolyethylene glycol
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Not to be confused with Ethylene glycol or Diethylene glycol.
For medical uses of polyethylene glycol, see Macrogol.
Polyethylene glycol
PEG Structural Formula V1.svg
Names
IUPAC names
poly(oxyethylene) {structure-based},
poly(ethylene oxide) {source-based}[1]
Other names
Carbowax, GoLYTELY, GlycoLax, Fortrans, TriLyte, Colyte, Halflytely, Macrogol, MiraLAX, MoviPrep
Identifiers
CAS Number
25322-68-3 ☑
ChEMBL
ChEMBL1201478 ☒
ChemSpider
none
ECHA InfoCard 100.105.546
E number E1521 (additional chemicals)
UNII
3WJQ0SDW1A ☒
Properties
Chemical formula
C2nH4n+2On+1
Molar mass 44.05n + 18.02 g/mol
Density 1.125[2]
Pharmacology
ATC code
A06AD15 (WHO)
Hazards
Flash point 182-287 °C; 360-549 °F; 455-560 K
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☒ verify (what is ☑☒ ?)
Infobox references
Polyethylene glycol (PEG; /ˌpɒliˈɛθəlˌiːn ˈɡlaɪˌkɒl, -ˌkɔːl/) is a polyether compound with many applications, from industrial manufacturing to medicine. PEG is also known as polyethylene oxide (PEO) or polyoxyethylene (POE), depending on its molecular weight. The structure of PEG is commonly expressed as H-(O-CH2-CH2)n-OH.


Contents
1 Uses
1.1 Medical uses
1.2 Chemical uses
1.3 Biological uses
1.4 Commercial uses
1.5 Industrial uses
2 Health effects
3 Available forms and nomenclature
4 Production
5 See also
6 References
7 External links
Uses
Medical uses
Main article: Macrogol
PEG is the basis of a number of laxatives.[3] Whole bowel irrigation with polyethylene glycol and added electrolytes is used for bowel preparation before surgery or colonoscopy.
PEG is also used as an excipient in many pharmaceutical products.
When attached to various protein medications, polyethylene glycol allows a slowed clearance of the carried protein from the blood.[4]
The possibility that PEG could be used to fuse axons is being explored by researchers studying peripheral nerve and spinal cord injury.[3]
Chemical uses

The remains of the 16th century carrack Mary Rose undergoing conservation treatment with PEG in the 1980s

Terra cotta warrior, showing traces of original color
Because PEG is a hydrophilic molecule, it has been used to passivate microscope glass slides for avoiding non-specific sticking of proteins in single-molecule fluorescence studies.[5]
Polyethylene glycol has a low toxicity and is used in a variety of products.[6] The polymer is used as a lubricating coating for various surfaces in aqueous and non-aqueous environments.[7]
Since PEG is a flexible, water-soluble polymer, it can be used to create very high osmotic pressures (on the order of tens of atmospheres). It also is unlikely to have specific interactions with biological chemicals. These properties make PEG one of the most useful molecules for applying osmotic pressure in biochemistry and biomembranes experiments, in particular when using the osmotic stress technique.
Polyethylene glycol is also commonly used as a polar stationary phase for gas chromatography, as well as a heat transfer fluid in electronic testers.
PEG has also been used to preserve objects that have been salvaged from underwater, as was the case with the warship Vasa in Stockholm,[8] and similar cases. It replaces water in wooden objects, making the wood dimensionally stable and preventing warping or shrinking of the wood when it dries.[3] In addition, PEG is used when working with green wood as a stabilizer, and to prevent shrinkage.[9]
PEG has been used to preserve the painted colors on Terracotta Warriors unearthed at a UNESCO World Heritage site in China.[10] These painted artifacts were created during the Qin Shi Huang Di dynasty (first emperor of China). Within 15 seconds of the terra-cotta pieces being unearthed during excavations, the lacquer beneath the paint begins to curl after being exposed to the dry Xian air. The paint would subsequently flake off in about four minutes. The German Bavarian State Conservation Office developed a PEG preservative that when immediately applied to unearthed artifacts has aided in preserving the colors painted on the pieces of clay soldiers.[11]
PEG is often used (as an internal calibration compound) in mass spectrometry experiments, with its characteristic fragmentation pattern allowing accurate and reproducible tuning.
PEG derivatives, such as narrow range ethoxylates, are used as surfactants.
PEG is a polyol and can be reacted with an isocyanate to make polyurethane.
PEG has been used as the hydrophilic block of amphiphilic block copolymers used to create some polymersomes.[12]
Biological uses
PEG is commonly used as a crowding agent in in vitro assays to mimic highly crowded cellular conditions.[5]
PEG is commonly used as a precipitant for plasmid DNA isolation and protein crystallization. X-ray diffraction of protein crystals can reveal the atomic structure of the proteins.
PEG is used to fuse two different types of cells, most often B-cells and myelomas in order to create hybridomas. César Milstein and Georges J. F. Köhler originated this technique, which they used for antibody production, winning a Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1984.[3]
Polymer segments derived from PEG polyols impart flexibility to polyurethanes for applications such as elastomeric fibers (spandex) and foam cushions.
In microbiology, PEG precipitation is used to concentrate viruses. PEG is also used to induce complete fusion (mixing of both inner and outer leaflets) in liposomes reconstituted in vitro.
Gene therapy vectors (such as viruses) can be PEG-coated to shield them from inactivation by the immune system and to de-target them from organs where they may build up and have a toxic effect.[13] The size of the PEG polymer has been shown to be important, with larger polymers achieving the best immune protection.
PEG is a component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) used to package siRNA for use in vivo.[14][15]
In blood banking, PEG is used as a potentiator to enhance detection of antigens and antibodies.[3][16]
When working with phenol in a laboratory situation, PEG 300 can be used on phenol skin burns to deactivate any residual phenol (some references are required).
In biophysics, polyethylene glycols are the molecules of choice for the functioning ion channels diameter studies, because in aqueous solutions they have a spherical shape and can block ion channel conductance.[17][18]
Commercial uses
PEG is the basis of many skin creams (as cetomacrogol) and personal lubricants (frequently combined with glycerin).
PEG is used in a number of toothpastes[3] as a dispersant. In this application, it binds water and helps keep xanthan gum uniformly distributed throughout the toothpaste.
PEG is also under investigation for use in body armor, and in tattoos to monitor diabetes.[19][20]
In low-molecular-weight formulations (e.g. PEG 400), it is used in Hewlett-Packard designjet printers as an ink solvent and lubricant for the print heads.
PEG is also used as an anti-foaming agent in food and drinks[21] - its INS number is 1521[22] or E1521 in the EU.[23]
Industrial uses
A nitrate ester-plasticized polyethylene glycol (NEPE-75) is used in Trident II submarine-launched ballistic missile solid rocket fuel.[24]
Dimethyl ethers of PEG are the key ingredient of Selexol, a solvent used by coal-burning, integrated gasification combined cycle (IGCC) power plants to remove carbon dioxide and hydrogen sulfide from the gas waste stream.
PEG has been used as the gate insulator in an electric double-layer transistor to induce superconductivity in an insulator.[25]
PEG is also used as a polymer host for solid polymer electrolytes. Although not yet in commercial production, many groups around the globe are engaged in research on solid polymer electrolytes involving PEG, with the aim of improving their properties, and in permitting their use in batteries, electro-chromic display systems, and other products in the future.
PEG is injected into industrial processes to reduce foaming in separation equipment.
PEG is used as a binder in the preparation of technical ceramics.[26]
Health effects
PEG is generally considered biologically inert and safe. However, studies of clinical safety are generally based on adults, not children. The FDA has been asked to investigate the possible effects of PEG in laxatives for children.[27]

A minority of people are allergic to it. Allergy to PEG is usually discovered after a person has been diagnosed with an allergy to an increasing number of seemingly unrelated products, including processed foods, cosmetics, drugs, and other substances that contain PEG or were manufactured with PEG.[28]

When PEG is chemically attached to therapeutic molecules (such as protein drugs or nanoparticles), it can sometimes be antigenic, stimulating an anti-PEG antibody response in some patients. This effect has only been shown for a few of the many available PEGylated therapeutics, but it has significant effects on clinical outcomes of affected patients.[29] Other than these few instances where patients have anti-PEG immune responses, it is generally considered to be a safe component of drug formulations.

Available forms and nomenclature
PEG, PEO, and POE refer to an oligomer or polymer of ethylene oxide. The three names are chemically synonymous, but historically PEG is preferred in the biomedical field, whereas PEO is more prevalent in the field of polymer chemistry. Because different applications require different polymer chain lengths, PEG has tended to refer to oligomers and polymers with a molecular mass below 20,000 g/mol, PEO to polymers with a molecular mass above 20,000 g/mol, and POE to a polymer of any molecular mass.[30] PEGs are prepared by polymerization of ethylene oxide and are commercially available over a wide range of molecular weights from 300 g/mol to 10,000,000 g/mol.[31]

PEG and PEO are liquids or low-melting solids, depending on their molecular weights. While PEG and PEO with different molecular weights find use in different applications, and have different physical properties (e.g. viscosity) due to chain length effects, their chemical properties are nearly identical. Different forms of PEG are also available, depending on the initiator used for the polymerization process - the most common initiator is a monofunctional methyl ether PEG, or methoxypoly(ethylene glycol), abbreviated mPEG. Lower-molecular-weight PEGs are also available as purer oligomers, referred to as monodisperse, uniform, or discrete. Very high purity PEG has recently been shown to be crystalline, allowing determination of a crystal structure by x-ray diffraction.[31] Since purification and separation of pure oligomers is difficult, the price for this type of quality is often 10-1000 fold that of polydisperse PEG.

PEGs are also available with different geometries.

Branched PEGs have three to ten PEG chains emanating from a central core group.
Star PEGs have 10 to 100 PEG chains emanating from a central core group.
Comb PEGs have multiple PEG chains normally grafted onto a polymer backbone.
The numbers that are often included in the names of PEGs indicate their average molecular weights (e.g. a PEG with n = 9 would have an average molecular weight of approximately 400 daltons, and would be labeled PEG 400.) Most PEGs include molecules with a distribution of molecular weights (i.e. they are polydisperse). The size distribution can be characterized statistically by its weight average molecular weight (Mw) and its number average molecular weight (Mn), the ratio of which is called the polydispersity index (Mw/Mn). Mw and Mn can be measured by mass spectrometry.

PEGylation is the act of covalently coupling a PEG structure to another larger molecule, for example, a therapeutic protein, which is then referred to as a PEGylated protein. PEGylated interferon alfa-2a or -2b are commonly used injectable treatments for hepatitis C infection.

PEG is soluble in water, methanol, ethanol, acetonitrile, benzene, and dichloromethane, and is insoluble in diethyl ether and hexane. It is coupled to hydrophobic molecules to produce non-ionic surfactants.[32]

PEGs potentially contain toxic impurities, such as ethylene oxide and 1,4-dioxane.[33] Ethylene Glycol and its ethers are nephrotoxic if applied to damaged skin.[34]


Polyethylene oxide (PEO, Mw 4 kDa) nanometric crystallites (4 nm)
Polyethylene glycol (PEG) and related polymers (PEG phospholipid constructs) are often sonicated when used in biomedical applications. However, as reported by Murali et al., PEG is very sensitive to sonolytic degradation and PEG degradation products can be toxic to mammalian cells. It is, thus, imperative to assess potential PEG degradation to ensure that the final material does not contain undocumented contaminants that can introduce artifacts into experimental results.[35]

PEGs and methoxypolyethylene glycols are manufactured by Dow Chemical under the tradename Carbowax for industrial use, and Carbowax Sentry for food and pharmaceutical use. They vary in consistency from liquid to solid, depending on the molecular weight, as indicated by a number following the name. They are used commercially in numerous applications, including as surfactants, in foods, in cosmetics, in pharmaceutics, in biomedicine, as dispersing agents, as solvents, in ointments, in suppository bases, as tablet excipients, and as laxatives. Some specific groups are lauromacrogols, nonoxynols, octoxynols, and poloxamers.

Macrogol, used as a laxative, is a form of polyethylene glycol. The name may be followed by a number which represents the average molecular weight (e.g. macrogol 3350, macrogol 4000 or macrogol 6000).

Production

Polyethylene glycol 400, pharmaceutical quality

Polyethylene glycol 4000, pharmaceutical quality
The production of polyethylene glycol was first reported in 1859. Both A. V. Lourenço and Charles Adolphe Wurtz independently isolated products that were polyethylene glycols.[36] Polyethylene glycol is produced by the interaction of ethylene oxide with water, ethylene glycol, or ethylene glycol oligomers.[37] The reaction is catalyzed by acidic or basic catalysts. Ethylene glycol and its oligomers are preferable as a starting material instead of water, because they allow the creation of polymers with a low polydispersity (narrow molecular weight distribution). Polymer chain length depends on the ratio of reactants.

HOCH2CH2OH + n(CH2CH2O) → HO(CH2CH2O)n+1H
Depending on the catalyst type, the mechanism of polymerization can be cationic or anionic. The anionic mechanism is preferable because it allows one to obtain PEG with a low polydispersity. Polymerization of ethylene oxide is an exothermic process. Overheating or contaminating ethylene oxide with catalysts such as alkalis or metal oxides can lead to runaway polymerization, which can end in an explosion after a few hours.

Polyethylene oxide, or high-molecular weight polyethylene glycol, is synthesized by suspension polymerization. It is necessary to hold the growing polymer chain in solution in the course of the polycondensation process. The reaction is catalyzed by magnesium-, aluminium-, or calcium-organoelement compounds. To prevent coagulation of polymer chains from solution, chelating additives such as dimethylglyoxime are used.

Alkaline catalysts such as sodium hydroxide (NaOH), potassium hydroxide (KOH), or sodium carbonate (Na2CO3) are used to prepare low-molecular-weight polyethylene glycol.


Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.