1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRİETİLAMİN (TRIETHYLAMINE)triethylamine (trietilamin) 

EC Number:204-469-4
CAS Number:121-44-8

SYNONMYS:

triethylamine; triethylamine acetate; triethylamine dinitrate; triethylamine hydrobromide; triethylamine hydrochloride; triethylamine maleate (1:1);  triethylamine phosphate; triethylamine phosphate (1:1); triethylamine phosphonate (1:1); triethylamine sulfate; triethylamine sulfate (2:1); triethylamine sulfite (1:1); triethylamine sulfite (2:1); triethylammonium formate; TRIETHYLAMINE; 121-44-8; N,N-Diethylethanamine; Ethanamine, N,N-diethyl-; (Diethylamino)ethane; Triaethylamin; Triethylamin; Trietilamina; triethyl amine; N,N,N-Triethylamine; NEt3; Diethylaminoethane; Triaethylamin [German]; Trietilamina [Italian]; triethyl-amine; UNII-VOU728O6AY; (C2H5)3N; CCRIS 4881; HSDB 896; Et3N; N,N-diethyl-ethanamine; EINECS 204-469-4; UN1296; VOU728O6AY; AI3-15425; CHEBI:35026; ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N; Triethylamine [UN1296] [Flammable liquid]; Triethylamine, >=99.5%; TRIETHYLAMMONIUM ION; TEN [Base];  triehtylamine; triehylamine; trieihylamine; triethlyamine; triethyamine; triethylamme; triethylarnine; trietylamine; Thethylamine; Triethlamine; triethyIamine; Triethylannine; tri-ethylamine; triehyl amine; triethyl amin; triethylam ine; triethylami-ne; triethylamine-; trietyl amine; tri ethyl amine; tri-ethyl amine; triethyl- amine; Green Tea 95%; N, N-diethylethanamine; Green Tea PE 50%; Green Tea PE 90%; N,N,N-Triethylamine #; triethylamine, 99.5%; Triethylamine, >=99%; ACMC-1BP6L; DSSTox_CID_4366; EC 204-469-4; AC1L1R2D; AC1Q2Z7B; N(Et)3; DSSTox_RID_77381; NCIOpen2_006503; DSSTox_GSID_24366; KSC176A2H; BIDD:ER0331; Triethylamine (Reagent Grade); Triethylamine, 99% 250g; Triethylamine, LR, >=99%; 636-70-4 (hydrobromide); (CH3CH2)3N; 554-68-7 (hydrochloride); CHEMBL284057; N(CH2CH3)3; Green Tea Extract (50/30); Green Tea Extract (90/40); 5204-74-0 (acetate); DTXSID3024366; Triethylamine, HPLC, 99.6%; CTK0H6023; KS-00000VNL; Triethylamine, p.a., 99.0%; Green Tea Extract 50% Material; MolPort-000-872-061; Triethylamine, analytical standard; BCP07310; N(C2H5)3; Triethylamine, for synthesis, 99%; ZINC1242720; Tox21_200873; ANW-17634; GREEN TEA Powder & Powder Extract; LS-647; MFCD00009051; SBB040898; STL282722; 54272-29-6 (unspecified sulfate); AKOS000119998; Triethylamine, purum, >=99% (GC); Triethylamine, ZerO2(TM), >=99%; ZINC112977393; MCULE-6692975244; RP18755; RTR-003502; UN 1296; 10138-93-9 (unspecified phosphate); 1069-58-5 (maleate[1:1]); 2399-73-7 (sulfate[2:1]); NCGC00248857-01; NCGC00258427-01; 35365-94-7 (phosphate[1:1]); AJ-25198; AN-22845; BC219599; CAS-121-44-8; KB-62018; SC-16141; TR-003502; Triethylamine, BioUltra, >=99.5% (GC); Triethylamine, SAJ firstgrade, >=98.0%; FT-0688146; ST50214499; Triethylamine [UN1296] [Flammable liquid]; Triethylamine, SAJ special grade, >=98.0%;Triethylamine, puriss. p.a., >=99.5% (GC); J-525077; F0001-0344; I14-101545; Triethylamine, for amino acid analysis, >=99.5% (GC); Z137796018; InChI=1/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3Triethylamine, for protein sequence analysis, ampule, >=99.5% (GC); Triethylamine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; 1200828-44-9; 144514-14-7; 168277-99-4; 172227-74-6; 449752-61-8; 750564-56-8;Triethylamine;triethylamine acetate;triethylamine dinitrate;triethylamine hydrobromide;triethylamine hydrochloride;triethylamine maleate (1:1);triethylamine phosphate;triethylamine phosphate (1:1);triethylamine phosphonate (1:1);triethylamine sulfate;triethylamine sulfate (2:1);triethylamine sulfite (1:1);triethylamine sulfite (2:1);triethylammonium formate;N, N-diethylethanamine; Green Tea PE 50%; Green Tea PE 90%; N,N,N-Triethylamine #; triethylamine, 99.5%; Triethylamine, >=99%; ACMC-1BP6L; DSSTox_CID_4366; AC1L1R2D; AC1Q2Z7B; N(Et)3; DSSTox_RID_77381; NCIOpen2_006503; VOU728O6AY; DSSTox_GSID_24366; KSC176A2H; BIDD:ER0331; Triethylamine (Reagent Grade); Triethylamine, 99% 250g; Triethylamine, LR, >=99%; 636-70-4 (hydrobromide); (CH3CH2)3N; 554-68-7 (hydrochloride); CHEMBL284057; N(CH2CH3)3; Green Tea Extract (50/30); Green Tea Extract (90/40); 5204-74-0 (acetate); DTXSID3024366, Triethylamine, HPLC, 99.6%; CTK0H6023; KS-00000VNL Triethylamine, p.a., 99.0%; Green Tea Extract 50% Material; MolPort-000-872-061; Triethylamine, analytical standard; N(C2H5)3; Triethylamine, for synthesis, 99%; ZINC1242720; Tox21_200873; -17634; GREEN TEA Powder & Powder Extract; LS-647, STL282722; 54272-29-6 (unspecified sulfate); AKOS000119998; Triethylamine, purum, >=99% (GC); Triethylamine, ZerO2(TM), >=99%; ZINC112977393; MCULE-6692975244; RP18755; RTR-003502; UN 1296; 10138-93-9 (unspecified phosphate); 1069-58-5 (maleate[1:1]); 2399-73-7 (sulfate[2:1]); NCGC00248857-01; NCGC00258427-01; 35365-94-7 (phosphate[1:1]); AJ-25198; AN-22845; BC219599; CAS-121-44-8; KB-62018; SC-16141; TR-003502; Triethylamine, BioUltra, >=99.5% (GC); Triethylamine, SAJ first grade, >=98.0%; FT-0688146; ST50214499; Triethylamine; TRİETHYLAMİNE; TRİETHYLENEAMİNE; TRİETHYLAMİNE; tea; tea; TEA; TRİ ETİL AMİN ; TRI ETIL AMIN; TRI ETIL AMINE; TRİ ETYHL AMİNE; TRI ETHYL AMINE; TRİETHIL AMINE; TRIETHYL AMINE; TRI ETHYL AMINE; tri etil amine; tri ethyl amine ; trı ethyl amıne; trı ethyl amıne; trı ethyl amin; trı etıl amın; tri etil amin; tri etil amine; tri wthyl amine; tri ethyl amine; tri etil amin; tı etıl amıne; trı etıl amıne; di etil etamin ; di ethil etamın; n n di ethyl etamin; N-N Dİ ETİL ETAMİN; N N DI ETHYL ETAMIN; NN DİETİLETAMİN; DIETHYLETAMIN; NN DIETHYLETAMIN; diethiletamin; nn diethiletamin; n-n di ethil etamin; n-n dı etıl etamın; nn diethyletamine; n-n, di ethil etamine; trietiletamin; trıetıletamın; trıethylamıne; triethylamine; TRIETHYLAMINE; TRİETHYLAMİNE; TRIETHYLAMINE; TRİETİLETAMİNE; TRIETHYLETAMINE; TRİETİLETAMİNE; TRIETHYLETAMINE; TRI ETHYL ETAMINE; TRİ ETİL ETAMİN; TRİ ETİL ETAMİN; TRİ ETİLETAMİNE; TİRİETİLAMİN; tiritetilamin; trıethylamıne; triethylamine; tri etilamine; trietilamin; tri etilamin; tiri etilamin; trı etilamin ; trı ethylamıne; tirietilamin; tirietilamine ; thrietilamin; trı etılamıne  

Trietilaminin özellikleri

Moleküler Formül: C6H15N; (C2H5) 3N
Moleküler Ağırlık: 101.193 g / mol
Kaynama noktası: 90 ° C (1013 hPa)
Yoğunluk: 0,73 g / cm3 (20 ° C)
Patlama sınırı: 1.2 -% 9.3 (V)
Parlama noktası: -11 ° C
Ateşleme sıcaklığı: 215 ° C
Erime Noktası: -115 ° C
pH değeri: 12.7 (100 g / l, H₂O, 15 ° C) (IUCLID)
Buhar basıncı: 72 hPa (20 ° C)
Çözünürlük: 133 g / l
Formül: C6H15N / (C2H5) 3N
Moleküler kütle: 101.2
Kaynama noktası: 89 ° C
Erime noktası: -115 ° C
Bağıl yoğunluk (su = 1): 0.7
Suda çözünürlük, 20 ° C'de g / 100ml: 17 (iyi)
Buhar basıncı, 20 ° C'de kPa: 7.2
Bağıl buhar yoğunluğu (hava = 1): 3.5
Buhar / hava karışımının bağıl yoğunluğu 20 ° C'de (hava = 1): 1.2
Parlama noktası: -17 ° C c.c.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 230 ° C
Patlayıcı limitler, havadaki vol%: 1.2-8
Octanol / su ayırma katsayısı log Pow olarak: 1.45
 

Uygulama
Trietilamin sentezi sırasında kullanılmıştır:
• 5′-dimetoksitiltil-5- (fur-2-il) -2-deoksiüridin
• 3 ′ - (2-siyanoetil) diizopropilfosforamidit-5′-dimetoksitritil-5- (fur-2-il) -2′-deoksiüridin
• polietilenimin-600-p-siklodekstrin (PEI600-y-CyD)
 
Gliserol dikarbonatın hazırlanması için, gliserol ve dimetil karbonat (DMC) arasında transesterifikasyon reaksiyonu yoluyla homojen bir katalizör olarak kullanılabilir.

Genel açıklama
Trietilamin bir alifatik amindir. Matriks destekli lazer desorpsiyon / iyonizasyon (MALDI) matrislerine eklenmesi, MALDI kütle spektrometrik (MS) görüntüleme sırasında uzamsal çözünürlük için geliştirilmiş yeteneğe sahip şeffaf sıvı matrisler sağlar. Aktif trietilaminin belirlenmesi için bir kafa-uzay gazı kromatografisi (GC) prosedürü farmasötik maddeler bildirilmiştir. Bir yoğunluk ve sıcaklık aralığı boyunca trietilamin buharının viskozite katsayısı ölçülmüştür.

Trietilamin, genel olarak kısaltılmış Et3N formülü N (CH2CH3) 3 olan kimyasal bileşiktir. Ayrıca TEA kısaltmasıdır, ancak bu kısaltma, TEA'nın ortak bir kısaltma olduğu trietanolamin veya tetraetilamonyum ile karıştırılmaması için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Amonyakı andıran güçlü bir balık kokusuna sahip renksiz uçucu bir sıvıdır ve aynı zamanda alıç bitkisinin kokusudır. Diizopropiletilamin gibi (Hünig’in tabanı), trietilamin yaygın olarak organik sentezde kullanılır.


Sentez ve özellikleri
Trietilamin, amonyakın etanol ile alkilasyonu ile hazırlanır:

NH3 + 3 C2H5OH → N (C2H5) 3 + 3 H20
 
Protonlanmış trietilaminin pKa değeri 10.75'tir ve bu pH'ta tampon çözeltileri hazırlamak için kullanılabilir. Hidroklorür tuzu, trietilamin hidroklorür (trietilamonyum klorür), renksiz, kokusuz ve higroskopik bir toz olup, 261 ° C'ye ısıtıldığında ayrışır.

Trietilaminin laboratuar örnekleri, kalsiyum hidrürden damıtılarak saflaştırılabilir.

Uygulamalar
Trietilamin, bir baz olarak organik sentezde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, asil klorürlerden esterlerin ve amidlerin hazırlanması sırasında yaygın olarak bir baz olarak kullanılır. Bu reaksiyonlar, trietilamonyum klorür olarak adlandırılan, tuz trietilamin hidroklorit oluşturmak üzere trietilamin ile birleşen hidrojen klorür üretimine yol açar. Bu reaksiyon, reaksiyon karışımından hidrojen kloriti uzaklaştırır, bu reaksiyonlar tamamlanana kadar devam eder 

(R, R '= alkil, aril):

R2NH + R'C (O) Cl + Et3N → R'C (O) NR2 + Et3NH + Cl−
 
Diğer tersiyer aminler gibi, üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerinin oluşumunu katalize eder. Dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında ve Swern .oksidasyonlarında da yararlıdır.

Trietilamin, karşılık gelen dördüncül amonyum tuzu verecek şekilde kolayca alkillenir:

RI + Et3N → Et3NR + I−

Trietilamin, esas olarak, tekstil yardımcıları ve dördüncül amonyum tuzları için kuaterner amonyum bileşiklerinin üretiminde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, yoğunlaşma reaksiyonları için bir katalizör ve asit nötrleştiricidir ve ilaç, böcek ilacı ve diğer kimyasalların üretimi için bir ara ürün olarak faydalıdır


Niş kullanır
Trietilamin, çeşitli karboksilik asit içeren pestisitlerin tuzlarını vermek için kullanılır, örn. Triklopir ve 2,4-diklorofenoksiasetik asit Trietilamin, Drosophila melanogaster anestezisi için bir ürün olan FlyNap'in aktif maddesidir. [Atıfta bulunulması gereken] Trietilamin, sivrisinekleri ve vektör kontrol laboratuarlarında sivrisinekleri anestezi etmek için kullanılır. Bu, tür tanımlaması sırasında mevcut olabilecek herhangi bir viral materyali korumak için yapılır.


Ürün Açıklaması
Trietilamin (TEA), amonyak benzeri bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.
 
Uygulamalar / Kullanımları
Ag kimyasal çözücüler
Tarım ara ürünleri
Alüminyum üretim
Kimyasallar ve petrokimyasallar
Elektronik kimyasallar
İnsektisit int
Ara ürünler
madencilik
İlaç kimyasalları
reçineler


Taslak
N, N-dietiletanamin olarak da bilinen trietilamin (formül: C6H15N), trietilamin için tuzlama, oksidasyon, Hing Myers testi (Hisberg reaksiyonu) dahil olmak üzere, tersiyer aminlerin tipik özelliklerine sahip olan, en basit tri-sübstitüe edilmiş üçüncül tersiyer amindir. yanıt verir. Soluk sarı şeffaf bir sıvıya, renksiz bir amonyak kokusuna sahip, havada hafifçe dumanlanmış renksizdir. Kaynama noktası: 89.5 ℃, nispi yoğunluk (su = 1): 0.70, nispi yoğunluk (Hava = 1): 3.48, suda az çözünür, alkolde çözünür, eter. Sulu çözelti alkali, yanıcıdır. Buhar ve hava patlayıcı karışımlar oluşturabilir, patlama limiti% 1.2 ila% 8.0 arasındadır. Güçlü bir tahriş edici ile zehirlidir.

Kullanımları
Trietilamin, Amonyak veya balık benzeri bir kokusu olan berrak, renksiz bir sıvıdır. Su yalıtım maddeleri ve katalizör, korozyon önleyici ve itici olarak kullanılır.

Temel olarak organik sentezde baz, katalizör, solvent ve hammadde olarak kullanılır ve genellikle Et3N, NEt3 veya TEA olarak kısaltılır. Fosgen polikarbonat katalizörü, tetrafloroetilenin polimerizasyon inhibitörü, kauçuk vulkanizasyon hızlandırıcısı, boya sökücüde özel çözücü, emaye sertleştirici, yüzey aktif madde, antiseptik, ıslatıcı, bakterisit, iyon değiştirici reçineler, boyalar, kokular, farmasötikler, yüksek Polimerler için kürleme ve sertleştirme maddesi olarak ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için enerji yakıtı ve sıvı roket yakıtları.


Sağlık etkileri
Trietilamin, solunduğunda ve deriden geçerek sizi etkileyebilir.
Temas cildi ve gözleri cildi tahriş edebilir ve olası göz hasarına neden olabilir.
Maruz kalma göz, burun ve boğazı tahriş edebilir.
Teneffüs Trietilamin akciğerleri tahriş edebilir. Daha yüksek maruziyetler, akciğerlerde (pulmoner ödem), medikal bir kaynaşmada sıvı birikmesine neden olabilir.
Trietilamin, cilt alerjisine neden olabilir.
Trietilamin karaciğer ve böbrekleri etkileyebilir.
Trietilamin yanıcı bir sıvı ve tehlikeli bir yangın tehlikesidir.
Kategori
Yanıcı sıvılar
Toksisite sınıflandırma
Toksik
Akut toksisite
Oral sıçan LD50: 460 mg / kg; Oral Fare LD50: 546 mg / kg
Uyaran verileri
Gözler-tavşan 250 mg şiddetli
Patlayıcı tehlikeli özellikler
Hava ile karıştırıldığında patlayıcı olabilir
Yanıcılık tehlike özellikleri
Yangın, yüksek sıcaklık, oksidan, yanıcı ise yanma, zehirli azot oksitleri üretir.

Tanım
ChEBI: Her bir hidrojen atomunun bir etil grubu ile ikame edildiği amonyak olan bir tersiyer amin.
 
Depolama özellikleri
 
Hazine havalandırma düşük sıcaklıkta kurutma, oksidantlardan ve asitlerden ayrı depolanır.
Yangın söndürücü
Kuru, kuru kum, karbon dioksit, köpük
Mesleki standartlar
TWA 40 mg / metreküp

Genel açıklama
Balık benzeri kokuya güçlü bir amonyak içeren berrak renksiz bir sıvı. Parlama noktası 20 ° F. Buharlar gözleri ve mukoza zarlarını tahriş eder. Sudan daha az yoğun (6.1 lb / gal). Buharlar havadan ağırdır. Yakıldığında zehirli azot oksitleri üretir.
 
Hava ve Su Reaksiyonları

Son derece yanıcı. Suda çözünebilir.
 
Reaktivite Profili
Trietilamin, oksitleyici maddeler ile şiddetli bir şekilde reaksiyona girer. Al ve Zn ile reaksiyona girer. Tuzları artı su oluşturmak için ekzotermik reaksiyonlardaki asitleri nötralize eder. İzosiyanatlar, halojene organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir. Yanıcı gaz halindeki hidrojen hidridler gibi güçlü indirgeyici maddeler ile birlikte üretilebilir.

Sağlık tehlikesi
 
Buharlar burun, boğaz ve akciğerleri tahriş eder, öksürüğe, boğulmaya ve zor nefes almaya neden olur. Gözlerle temas ciddi yanıklara neden olur. Kimyasal ile ıslanan giysiler cilt yanıklarına neden olur.

Yangın tehlikesi
 
Yanıcı / yanıcı malzeme. Isı, kıvılcım veya alevle ateşlenebilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri dönebilir. Çoğu buhar havadan daha ağırdır. Yeryüzüne yayılacaklar ve alçak ya da dar alanlarda (kanalizasyon, bodrum, tank) toplanacaklar. Buhar patlama tehlikesi içeride, dışarıda veya kanalizasyonda. Kanalizasyona akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.

Arıtma Yöntemleri
CaSO4, LiAIH4, Linde tip 4A moleküler elekler, CaH2, KOH veya K2CO3 ile kuru trietilamin, daha sonra ya tek başına ya da BaO, sodyum, P2O5 ya da CaH2'den damıtılır. Ayrıca çinko tozundan azot altında damıtılmıştır. Birincil ve ikincil aminlerin kalıntılarını uzaklaştırmak için, trietilamin asetik anhidrit, benzoik anhidrit, ftalik anhidrit ile geri akıtıldı, daha sonra damıtıldı, CaH2 (amonyak içermeyen) veya KOH (veya aktive edilmiş alümina ile kurutuldu) ile geri akıtıldı ve tekrar damıtıldı. Bir başka saflaştırma metodu, 2 saat süreyle p-tolüensülfonil klorür ile geri akışa tabi tutmayı ve daha sonra damıtmayı içermiştir. Grovenstein ve Williams [J Am Chem Soc 83 412 1961], trietilamin (500 mL) benzoil klorür (30 mL) ile işlemden geçirildi, çökelti süzüldü ve 1 saat daha sıvı 30 mL benzoil klorür ile geri akıtıldı. Soğutulduktan sonra, sıvı süzüldü, damıtıldı ve KOH topakları ile birkaç saat beklemeye bırakıldı. 

Daha sonra karıştırılmış erimiş potasyum ile geri akıtıldı ve damıtıldı. Trietilamin, hidroklorüre dönüştürülmüş (bkz. Brüt), EtOH'dan kristalize edilmiş (m 254o'a), akabinde sulu NaOH ile serbest bırakılmış, katı KOH ile kurutulmuş ve N2 altında sodyumdan damıtılmıştır.

Kullanımları
Trietilamin, kimyasal sentezlerde katalitik bir çözücü olarak kullanılır; kauçuk için hızlandırıcı aktivatör olarak; gibi
bir korozyon inhibitörü; polimerler için bir sertleştirme ve sertleştirme maddesi olarak; bir itici olarak; Kuaterner amonyum bileşiklerinin ıslanma, nüfuz etme ve su geçirmezlik ajanlarının imalatında; ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için.

Kaynaklar ve Potansiyel Maruziyet

Mesleki maruziyet, üretimi ve kullanımı sırasında öncelikle soluma ve dermal temas yoluyla ortaya çıkabilir.
Genel popülasyon, kontamine gıdaların alınmasından trietilamine maruz kalabilir; trietilami kaynatılmış sığır eti tespit edilmiştir.

Kişisel Pozlamanın Değerlendirilmesi
Trietilamine kişisel maruziyet ölçümü ile ilgili bilgi verilmedi.

Sağlık Tehlikesi Bilgileri

Akut Etkiler:
İnsanların trietilamin buharına akut maruziyeti, göz tahrişine, korneal şişmeye ve halo görüşüne neden olur.

İnsanlar "mavi pus" görmekten ya da "dumanlı görme" ye sahip olmaktan şikayet ediyorlar. Bu etkiler tersine çevrilebilir maruz kalmanın ardından.Akut maruziyet, insanlarda deri ve mukoza zarlarını tahriş edebilir.

Sıçan, fare ve tavşanlarda akut hayvan testleri, orta derecede akut olması için trietilaminin olduğunu göstermiştir. inhalasyondan kaynaklanan toksisite, oral maruziyetten orta dereceden yüksek akut toksisiteye ve yüksek akut toksisiteye dermal maruz kalma.

işçilerin trietilamin buharına kronik maruz kalmasının geri dönüşümlü kornea ödemine neden olduğu gözlenmiştir.Kronik inhalasyon maruziyeti, sıçanlarda nazal geçişin iltihaplanmasına neden olmuştur. Akciğerlerin interalveolar duvarlarının kalınlaşması, akciğerlerin alveol boşluklarında mukus birikmesi ve ayrıca, inhalasyon yoluyla kronik olarak maruz kalan sıçanlarda hematolojik etkiler bildirilmiştir.Tavşanların kronik soluma maruziyetinin, akciğerlerin, ödemlerin, orta peribronşitlerin, vasküler kalınlaşmanın, göz lezyonlarının ve daha yüksek seviyelerde karaciğer, böbrek ve kalpte tahrişe neden olduğu bildirilmiştir.


Trietilamin için Referans Konsantrasyon (RfC), sıçanlarda nazal geçişlerin iltihabına bağlı olarak metreküp başına (mg / m) 0.007 miligramdır. RfC, ömür boyu süren zararlı olmayan öldürücü etki riski olmaksızın, insan popülasyonuna (hassas altgruplar dahil) sürekli bir inhalasyon maruziyetinin bir tahminidir (belki de bir büyüklük sırasına ilişkin belirsizlik). Bu, doğrudan bir risk tahmincisi değil, potansiyel etkileri ölçmek için bir referans noktasıdır. 

Pozlamalarda
RfC'den gittikçe daha büyük olan, olumsuz sağlık etkileri için potansiyel artar. RfC'nin üzerindeki yaşam boyu maruz kalma, olumsuz bir sağlık etkisinin zorunlu olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez.

EPA'nın konsantrasyon yanıtı nedeniyle RfC'nin temel aldığı çalışmalarda orta güveni vardır.
En düşük gözlenen yan etki seviyesi (LOAEL) belirlenememiş ve bir saniye bile belirsizdir.
tür kullanılmadı; Veritabanında sadece tek bir üreme / gelişimsel çalışma olarak düşük güven
oral yoldan olan ve bu nedenle inhalasyon risk değerlendirmesi için faydalı değildir ve kronik değildir.
çalışmalar var; ve sonuç olarak, RfC'de düşük güven.
EPA, trietilamin için bir Referans Doz (RfD) oluşturmamıştır.

Üreme / Gelişimsel Etkiler:
 
İnsanlarda trietilaminin üreme veya gelişimsel etkileri hakkında bilgi bulunmamaktadır. İçme sularında trietilamine maruz kalan sıçanlarda 3-jenerasyon çalışmasında üreme veya gelişimsel etkiler bildirilmemiştir; Ancak, bu çalışmanın sınırlamaları vardı.

Kanser Riski:
 
İnsanlarda veya hayvanlarda trietilaminin karsinojenik etkileri hakkında bilgi bulunmamaktadır.

EPA, potansiyel karsinojenisiteye göre trietilamini sınıflandırmamıştır.

Fiziki ozellikleri
 
Trietilamin için kimyasal formül C6H1N5'tir ve moleküler ağırlığı 101.19 g / mol'dür.

Trietilamin, suda az çözünür olan renksiz ve yanıcı bir sıvı olarak ortaya çıkar.

Trietilamin, milyonda 0.48 parça (ppm) koku eşiği olan güçlü bir balık amonyak benzeri kokuya sahiptir.

Trietilamin için buhar basıncı 31.5 ° C'de 400 mm Hg'dir ve log oktanol / su bölme katsayısı (log K ow) 1.45'dirTrietilamin Formülü
Trietilamin (aynı zamanda TEA olarak da bilinir) organik sentezde kullanılan organik bir bazdır. Asit klorürlerden ester ve amid sentezinde büyük ölçüde kullanılır.

Formül ve yapı: Trietilaminin kimyasal ve moleküler formülü sırasıyla N (CH2CH3) 3 ve C6H15N'dir. Ayrıca Et3N olarak temsil edilir ve moleküler kütlesi  101.19 g mol-1'dir. Trietilamin, bir nitrojen atomuna (N) bağlı üç etil grubu (-CH2CH3) içeren bir tersiyer amindir. Kimyasal yapısı, aşağıdaki gibi, organik  moleküller için kullanılan ortak sunumlarda yazılabilir.


Oluşum: Trietilamin doğada kolayca bulunmaz. Bununla birlikte, bazı canlı organizmalarda ksenobiyotik bileşikler olarak bulunur. Bu organizmalar, deaminasyon işlemleri yoluyla, monoamin oksidaz enzimlerinden atılımı katalize eder.

Hazırlık: Trietilamin çeşitli yöntemlerle hazırlanabilir. Bununla birlikte, en genişletilmiş yöntem, hidrojen ve Cu-Ni katalizörü varlığında, amonyakın etanol ile alkilasyonudur:

NH3 + 3 C2H5OH → N (C2H5) 3 + 3 H20

Etilamin ve dietilamin, bu reaksiyonun ikincil ürünleridir. Trietilamin ayrıca, hidrojenasyon katalizörü aracılığıyla asetaldehit, amonyak ve hidrojenden sentezlenebilir.

Fiziksel özellikler: Bir balık ve amonyak kokusuna sahip renksiz uçucu bir sıvıdır. Yoğunluğu 0.726 g mL-1'dir ve kaynama noktası 88.8 ºC'dir. 20 ºC'de suda az çözünür. Etanol, karbon tetraklorür ve etil eterde çözünür ve aseton, benzen ve kloroformda çok çözünür.

Kimyasal özellikler: Trietilamin, zayıf bir baz olarak kabul edilen bir alifatik amindir (pKah 10.75). Trietilamin, en basit tri-sübstitüe üniform amin sıvısı (trimetilamin oda sıcaklığında renksiz bir gazdır) nedeniyle organik sentezlerde yaygın olarak kullanılır. Trietilamin ısıtıldığında zehirli buharlar azot oksitleri yayar.

Kullanım Alanları: Trietilamin, organik baz olarak, ikincil aminden gelen hidrojenin çıkarılması, asil klorürlerden esterlerin ve amitlerin sentezinde kullanılır. Reaksiyon ürünleri bir kuaterner amonyum tuzu içerir:

R2NH + R'C (O) Cl + Et3N → R'C (0) NR2 + Et3NH + Cl-

Trietilamin, yakıtlar, aditifler, ara ürünler, koruyucular, sürfaktanlar ve fungisitler gibi çok çeşitli kimyasal bileşikleri üretmek için kullanılır.

Sağlık etkileri / güvenlik tehlikeleri: Trietilamin son derece yanıcı ve aşındırıcıdır. Ayrıca hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur. Trietilamin, deriyi, gözleri ve solunum sistemini yakabilir. Güçlü oksitleyiciler, güçlü asitler ve halojene bileşiklerle uyumsuzdur.

Uygulamalar: Trietilamin, ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile asidik bazik ve nötr ilaçların ayrıştırılması için yarışan bir baz olarak kullanılır. Trietilamin, insanlarda (1) görsel rahatsızlıklara (örneğin, sisli görme) yol açar ve ayrıca sanayide, alkenlerin ozonolizinde bir söndürme maddesi olarak kullanılır (örn. (E) -2-Pentene [P227315]). Trietilamin, ters faz HPLC'de ayırma yoluyla farmakolojik veya kimyasal olarak benzer olan ilaçların saflaştırılmasında kullanılır (2). Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) uyarınca içme suyu kirletici aday listesi 3 (CCL 3) bileşiği. Çevresel kirleticiler; Gıda bulaşkanları.

Trietilamin, asidik, bazik ve nötr ilaçların RP-HPLC ile ayrılmasında bir mobil faz değiştiricidir. Kuyruklamayı baskılayarak HPLC ile amino asit ve amino asit amidlerinin çözünürlüğünü geliştirir. Trietilamin, asil klorürlerden esterlerin ve amitlerin hazırlanmasında organik sentezde yaygın olarak kullanılır. 

Dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında ve Swern oksidasyonlarında da yararlıdır.

Trietilamin (TEA) çok yaygın kullanılan bir organik bazdır. Diizopropiletilamin (DIEA) yakından ilişkili bir organik bazdır. DIEA, TEA'dan daha fazla sterik olarak engellenmiştir, bu nedenle yüksek derecede reaktif alkilleme ajanları ile kullanıldığında kuaternizasyona daha az eğilimlidir. TEA, 89 ° C'lik bir kaynama noktasına sahiptir ve rotovap distilasyonu yoluyla çıkarılmasını kolaylaştırır. DIEA'nın kaynama noktası 127 C'dir, bu da 90 ° C'nin üzerindeki reaksiyonlar için daha yararlıdır. Çoğu durumda, TEA ve DIEA, birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak, belirli durumlar için biri diğerinden daha iyi bir seçimdir.


Ortak Kullanımlar:
- Swern oksidasyonlarında temel

- Parikh-Doering oksidasyonlarında temel

- Corey-Kim oksidasyonlarında temel

- Pd katalizli reaksiyonlarda baz (Sonogashira veya Heck)

- İkame reaksiyonlarında baz

- SNAr reaksiyonlarında baz
 

(C2H5) 3N veya NET3 olarak da bilinen trietilamin, trialkilaminler olarak bilinen organik bileşiklerin sınıfına aittir. Bunlar, amino nitrojene bağlı tam olarak üç alkil grubuyla karakterize edilen bir trialkilamin grubu içeren organik bileşiklerdir. Trietilamin bir katı, çözünür (su içinde) ve çok güçlü bir bazik bileşik (pKa'sına dayanarak) olarak bulunur. Hücre içerisinde trietilamin öncelikle sitoplazmada bulunur. Trietilamin ayrıca 2-dietilaminoetanol, NTA 

ve trietanolamin dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer transformasyon ürünleri için bir ana bileşiktir. Trietilamin, bir amonyak ve balık tadı 

vardır.


Hava ve Su Reaksiyonları
Son derece yanıcı. Suda çözünebilir.

Yangın tehlikesi
Yanıcı / yanıcı malzeme. Isı, kıvılcım veya alevle ateşlenebilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri dönebilir. Çoğu buhar havadan daha ağırdır. Yeryüzüne yayılacaklar ve alçak ya da dar alanlarda (kanalizasyon, bodrum, tank) toplanacaklar. Buhar patlama tehlikesi içeride, dışarıda veya kanalizasyonda. Bir (P) ile belirtilen maddeler ısıtıldığında veya bir yangına karıştığında patlayıcı olarak polimerize olabilirler. Kanalizasyona akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.

Sağlık tehlikesi
Buharlar burun, boğaz ve akciğerleri tahriş eder, öksürüğe, boğulmaya ve zor nefes almaya neden olur. Gözlerle temas ciddi yanıklara neden olur. Kimyasal ile ıslanan giysiler cilt yanıklarına neden olur.

Reaktivite Profili
 
TRIETHYLAMINE, oksitleyici ajanlarla şiddetli reaksiyona girer. Al ve Zn ile reaksiyona girer. Tuzları artı su oluşturmak için ekzotermik reaksiyonlardaki asitleri nötralize eder. İzosiyanatlar, halojene organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir. Yanıcı gaz halindeki hidrojen hidridler gibi güçlü indirgeyici maddeler ile birlikte üretilebilir.


Koruyucu giysi
Cilt: Cildin temasını önlemek için uygun kişisel koruyucu kıyafet giyin.

Gözler: Gözle teması önlemek için uygun göz koruması takın.

Cildi yıkayın: İşçi kirlendiğinde derhal derhal yıkamalıdır.

Çıkarma: Islanan iş kıyafeti yanıcılık tehlikesi nedeniyle hemen çıkarılmalıdır (örn. Parlama noktası <100 ° F olan sıvılar için).

Değişim: İşçinin iş vardiyasından sonra giysiyi değiştirmesi gereğini belirten bir öneride bulunulmamıştır.

Sağlayın: İşçilerin maddeye maruz kalma olasılığının bulunduğu alanlarda göz yıkama çeşmeleri sağlanmalıdır (konsantrasyon% 1 olduğunda); Bu, göz korumasının takılmasını içeren tavsiyeden bağımsızdır. Vücudun çabucak ıslatılması için tesisler, acil durumlarda, maruz kalma olasılığı olan acil kullanım alanı içinde sağlanmalıdır (konsantrasyon% 1 olduğunda). [Not: Bu tesislerin, maddeyi, maruz kalabilecekleri herhangi bir vücut bölgesinden hızlıca çıkarmak için yeterli miktarda su veya akış sağlaması amaçlanmıştır. Yeterli bir hızlı kanalizasyon tesisinin neyi oluşturduğunun gerçek belirlenmesi, belirli koşullara bağlıdır. Bazı durumlarda, bir sağanak duşu kolayca bulunabilmeli, diğerlerinde ise, bir lavabonun veya hortumun suyunun uygunluğu yeterli kabul edilebilir.

İlk yardım
GÖZLER: Önce kontakt lensleri kontrol edin ve varsa çıkarın. Aynı anda bir hastane veya zehir kontrol merkezini çağırırken kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika boyunca su veya normal tuzlu suyla yıkayın. Bir doktorun özel talimatları olmaksızın kurbanın gözlerine hiçbir merhem, yağ veya ilaç koymayın. 

HATIRLATMAYIN Herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmemiş olsa bile, gözleri kızardıktan sonra hastaneye götürün.

CİLT: HEMEN sürülen cildi tüm kirli giysileri çıkarırken ve izole ederken su ile etkiledi. Etkilenen tüm cilt bölgelerini nazikçe sabun ve suyla yıkayın. 

HEMEN herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmese bile bir hastane veya zehir kontrol merkezini çağırır. Etkilenen bölgeleri yıkadıktan sonra kurbanı tedavi için hastaneye nakledin.

SOLUMA: HEMEN kirli bölgeyi terk edin; temiz hava derin nefes al. Semptomlar (hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğsünde yanma gibi) gelişirse, bir doktora başvurunuz ve kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılar için uygun solunum koruması sağlayın. Mümkünse, Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Giysiler kapsamında tavsiye edilene eşit veya ondan daha büyük bir koruma seviyesi kullanın.

YUTMA: VOMITING İÇMEYİN. Aşındırıcı kimyasallar ağız, boğaz ve yemek borusu zarlarını tahrip eder ve ayrıca, kusma sırasında mağdurun akciğerlerine aspirasyon riski taşır ki bu da tıbbi sorunları arttırır. Mağdur bilinçli ise ve sarsılmazsa, kimyasal maddeyi sulandırmak için 1 veya 2 bardak su verin ve 

HEMEN bir hastane veya zehir kontrol merkezi arayın. HATIRLATMAK Kurbanı bir hastaneye nakledin. Eğer mağdur uyuşukluk veya bilinçsiz ise, ağızdan bir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve kurbanı vücudun alt kısmından aşağı gelecek şekilde kurcalayın. VOMITING İÇMEYİN. Kurbanı TAMAMEN bir hastaneye nakletme

Trietilamin, ters faz HPLC ayırmalarında seçiciliği değiştiren bir iyon çiftleştirici reaktiftir. Peptidlerle eşleştirerek, zirveleri etkili bir şekilde keskinleştirir, sonuçta tepe noktası çözünürlüğü artar.

Özellikleri:

>% 99.5 trietilamin saflığı, ters fazlı HPLC peptid ayırma sistemlerinde düşük UV dalga boylarında hassas peptid tespitine izin verir. Reaktif bütünlüğü için koruyucu PTFE kaplı florokarbon kapaklı amber cam şişelerde paketlenir

Tüm dalga boylarında en hassas algılama sağlamak için düşük bir UV absorbansı vardır

KÖK ATIŞI
Tehlikeli alanı boşaltın! Bir uzmana danışın! Kişisel korunma: Kendinden hava sağlayan solunum aparatları dahil komple koruyucu kıyafetler. Havalandırma. Tüm ateşleme kaynaklarını çıkarın. Bu kimyasalın çevreye girmesine izin VERMEYİN. Sızdıran ve dökülen sıvıyı sızdırmaz kaplarda mümkün olduğunca toplayın. Kalan sıvıyı kum veya inert absorbanda emdirin. Daha sonra yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın.


Fiziksel durum; Görünüm
KAREKTERİSTİK KOKULU RENKSİZ SIVI.

Fiziksel tehlikeler
Buhar, havadan ağırdır ve zeminde dolaşabilir; uzak ateşleme mümkündür.

Kimyasal tehlikeler
Yanma üzerine ayrışır. Bu azot oksitleri içeren tahriş edici ve zehirli gazlar üretir. Madde güçlü bir bazdır. Asitle şiddetli reaksiyona girer ve nem varlığında alüminyum, çinko, bakır ve alaşımlarına aşındırıcıdır. Güçlü oksitleyicilerle şiddetli şekilde reaksiyona girer. Bu yangın ve patlama tehlikesi oluşturur. Plastik, kauçuk ve kaplamaların bazı formlarına saldırır.

Maruz kalmanın yolları
Bu madde, solunduğunda, deri yoluyla ve yutma yoluyla vücuda emilebilir.

Kısa süreli maruz kalmanın etkileri
Bu madde göz, cilt ve solunum sistemini tahriş eder. Yutulduğunda aşındırıcı. Solunması akciğer ödemine neden olabilir. Notları görmek. Etkiler gecikebilir. Tıbbi gözlem belirtildi. Bu madde merkezi sinir sistemi üzerinde etkilere neden olabilir.

Açıklama
Trietilamin, ters faz HPLC ayırmalarında seçiciliği değiştiren bir iyon çiftleştirici reaktiftir. Peptidlerle eşleştirerek, zirveleri etkili bir şekilde 

keskinleştirir, sonuçta tepe noktası çözünürlüğü artar.

Özellikleri:

>% 99.5 trietilamin saflığı, ters fazlı HPLC peptid ayırma sistemlerinde düşük UV dalga boylarında hassas peptid tespitine izin verir. Reaktif bütünlüğü için koruyucu PTFE kaplı florokarbon kapaklı amber cam şişelerde paketleniTüm dalga boylarında en hassas algılama sağlamak için düşük bir UV absorbansı vardır
 
Trietilaminin Özellikleri

Alternatif isimler TEA, Diethylethanamine Molecular formula C6H15N Moleküler ağırlık 101.19 Yoğunluk 0.726g / mL


Trietilamin
Trietilamin, aşağıdaki formüle sahip bir sentetik kimyasal bileşiktir: N (CH2CH3) 3. Bu formül genellikle Et3N veya TEA olarak kısaltılır. Bununla birlikte, "TEA" kısaltması, trietanolamin veya tetraetil amonyum ile karışıklığı önlemek için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bir hidroklorür tuzu olarak, güçlü bir "balık" kokusuna sahip renksiz, uçucu bir sıvı maddedir.
 
TEA, etanolün amonyakla alkalize edilmesiyle oluşturulur. Bir hidroklorür tuzu olarak trietilamin, su moleküllerini çok kolay çeken ve tutan bir kokusuz, renksiz bir tozdur. Bu formda TEA, 261 santigrat derece ortam sıcaklığında ayrışır.

TEA, diğer kimyasal bileşiklerin organik sentezinde yaygın olarak kullanılan bir bazdır. Bu özellikle açil klorür ve esterlerden elde edilen amitler için geçerlidir. Endüstriyel alanda, TEA öncelikle tekstil ürünleri için quatemary amonyum ("QAs") ve çeşitli kumaş boyalarının QA tuzu türevlerini üretmek için kullanılır.Aynı zamanda, bir asit nötrleştirici ve kimyasal katalizör olarak da işlev gördüğü için, çoğu zaman pestisit ve ilaç üretimi için bir ara kapasitede kullanılır.


Trietilamin, amonyakı andıran güçlü bir kokuya sahip renksiz uçucu bir sıvıdır ve aynı zamanda alıç bitkisinin kokusudır. Genel olarak organik sentezde bir baz olarak kullanılır, çoğu zaman asil klorürlerden esterlerin ve amitlerin hazırlanmasında kullanılır.


FARMAKOLOJİ VE BİYOKİMYA
 
Emilim, Dağılım ve Boşaltım
 
Endüstriyel olarak önemli bileşik trietilamin (TEA) ve onun metaboliti trietilamin-N-oksit (TEAO) farmakokinetiği, oral ve intravenöz uygulamadan sonra dört gönüllüde incelenmiştir. TEA, gastrointestinal sistemden (GI) etkili bir şekilde emildi, hızla dağıldı ve kısmen TEAO'ya metabolize edildi. Önemli bir ilk geçiş metabolizması yoktu. TEAO da GI yolundan iyi emilmişti. Gİ kanalında TEAO, TEA'ya (% 19) indirildi ve dietilamine (DEA;% 10) dahil edildi. Bertaraf aşamasındaki görünür dağılım hacimleri TEA için 192 litre ve TEAO için 103 litredir. Gastrik entübasyon, plazma ve gastrik sıvıdaki TEA seviyeleri arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterdi, bu oranlar 30 kat daha yüksekti. Plazmada TEA ve TEAO, sırasıyla yaklaşık 3 ve 4 saat yarı ömürleri vardı. TEA ekshalasyonu minimaldi. Dozun% 90'ından fazlası, idrarda TEA ve TEAO olarak geri kazanıldı. TEA ve TEAO'nun idrar boşlukları glomerüler filtrasyona ek olarak tübüler sekresyonun gerçekleştiğini belirtmiştir. TEAO için yüksek seviyelerde, salgının doyurucu olduğu görülmektedir. Mevcut veriler, daha önceki çalışmalarla kombinasyon halinde, TEA ve TEAO'nun idrardaki toplamının, TEA'ya maruziyetin biyolojik izlenmesi için kullanılabileceğini göstermektedir.Çalışmanın amacı, soğuk kutu çekirdek yapımında trietilamin (TEA) maruziyetini değerlendirmek ve maruziyet değerlendirmesinde üriner TEA ölçümünün uygulanabilirliğini araştırmaktı. Hava örnekleri, aktif kömürle doldurulmuş cam tüpler aracılığıyla hava pompalanmasıyla toplanmış ve ön ve sonraki vites numuneleri toplanmıştır. TEA konsantrasyonları gaz kromatografisi ile belirlenmiştir. Hava ve idrar örneklerinde aynı vardiyadan TEA ölçüldü. Üç dökümhanede 19 işçinin solunum zon ölçümleri çalışmaya alındı ​​ve aynı dökümhanelerde sabit ve sürekli hava ölçümleri yapıldı. Pre ve post-shift idrar örnekleri TEA ve trietilamin-N-oksit (TEAO) konsantrasyonları için analiz edildi. Çekirdek yapıcıların nefes alma bölgesinde TEA konsantrasyon aralığı 0.3-23 mg / cum idi. 

Ortalama 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama maruziyet seviyeleri üç dökümhanede 1.3, 4.0 ve 13 mg / cum idi. Preshift idrardaki TEA konsantrasyonlarının çoğu tespit sınırı altındayken, post-shift idrar TEA konsantrasyonları 5.6 ile 171 mmol / mol kreatin arasındaydı. TEAO konsantrasyonları, toplanan TEA + TEAO konsantrasyonlarının% 4-34'ü (ortalama% 19) idi. Hava ve idrar ölçümleri arasındaki korelasyon yüksekti (r = 0.96, p <0.001). 4.1 mg / cu m'lik bir TEA hava konsantrasyonu (mevcut ACGIH 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama eşik sınır değeri) 36 mmol / mol kreatinin idrar konsantrasyonuna karşılık geldi. köpük üreten bir tesiste trietilamine (TEA) maruz kalmadan önce, sırasında ve sonrasında çalışılan 20 işçide, idrar yoluyla atılan TEA ve metabolit trietilamin-N-oksit (TEAO) miktarı,% 80'ine karşılık gelmektedir. inhale edilen miktar. Ortalama% 27'si TEAO'ydu, ancak bireyler arasında belirgin bir değişiklik var. Yaşlı konular gençlerden daha fazla salgılanır; % 0.3'ten az dietilamin olarak atıldı.

METABOLİZMA
Trietilamin gibi endüstriyel olarak önemli alifatik aminlerin metabolizması hakkında çok az çalışma yapılmıştır. Genel olarak vücutta bulunmayan aminlerin monoamin oksidaz ve diamin oksidaz (histaminaz) ile metabolize edildiği varsayılır. Monoamin oksidaz, birincil, ikincil ve üçüncül aminlerin deaminasyonu katalize eder. ... Nihayetinde amonyak oluşur ve üre'ye dönüştürülür. Oluşan hidrojen peroksit, katalaz ile gerçekleştirilir ve oluşan aldehitin, aldehit oksidazın etkisiyle karşılık gelen karboksilik aside dönüştürüldüğü düşünülür.
 
Beş sağlıklı gönüllü, poliüretan sistemlerinde kürleme maddesi olarak yaygın olarak kullanılan bir bileşik olan trietilamine (TEA; yaklaşık 10, 20, 35 ve 50 mg / cu m'de dört veya sekiz saat) inhalasyon ile maruz bırakıldı. Plazma ve idrar analizi, TEA'nın ortalama% 24'ünün trietilamin-N-okside (TEAO) biyotransforme olduğunu, ancak bireyler arası geniş bir varyasyona sahip olduğunu gösterdi (% 15-36). TEA ve TEAO, idrarda kantitatif olarak ortadan kaldırıldı. TEA ve TEAO'nun plazma ve idrar konsantrasyonları, maruziyetin sona ermesinden sonra hızla azalmıştır (TEA'nın ortalama yarı süresi 3.2 saattir).Poliüretan köpük üreten bir tesiste trietilamine (TEA) maruz kalmadan önce, sırasında ve sonrasında çalışılan 20 işçide, idrar yoluyla atılan TEA ve metabolit trietilamin-N-oksit (TEAO) miktarı,% 80'ine karşılık gelmektedir. inhale edilen miktar. Ortalama% 27'si TEAO'ydu, ancak bireyler arasında belirgin bir değişiklik var. Yaşlı konular gençlerden daha fazla salgılanır; % 0.3'ten az dietilamin olarak atıldı.

SAĞLIK TEHLİKESİ
Buharlar burun, boğaz ve akciğerleri tahriş eder, öksürüğe, boğulmaya ve zor nefes almaya neden olur. Gözlerle temas ciddi yanıklara neden olur. Kimyasal ile ıslanan giysiler cilt yanıklarına neden olur.


Yangın Tehlikesi
 
ERG Guide'dan alıntılar 132 [Yanıcı Sıvılar - Aşındırıcı]: Yanıcı / yanıcı malzeme. Isı, kıvılcım veya alevle ateşlenebilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri dönebilir. Çoğu buhar havadan daha ağırdır. Yeryüzüne yayılacaklar ve alçak ya da dar alanlarda (kanalizasyon, bodrum, tank) toplanacaklar. Buhar patlama tehlikesi içeride, dışarıda veya kanalizasyonda. Bir (P) ile belirtilen maddeler ısıtıldığında veya bir yangına karıştığında patlayıcı olarak polimerize olabilirler. Kanalizasyona akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. 

Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.
Son derece yanıcı. Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) verir. Buhar / hava karışımları patlayıcıdır.


Tehlikelerin Özeti
 
İnsanların trietilamin buharına akut (kısa süreli) maruz kalması, göz tahrişine, korneal şişmeye ve halo görüşüne neden olur. İnsanlar "mavi pus" görmekten ya da "dumanlı görme" ye sahip olmaktan şikayet ediyorlar. Bu etkiler maruziyetin sona ermesi üzerine tersine çevrilebilir. Akut maruziyet, insanlarda deri ve mukoza zarlarını tahriş edebilir. İşçilerin trietilamin buharına kronik (uzun süreli) maruz kalmanın geri dönüşümlü kornea ödemine neden olduğu gözlenmiştir. Kronik inhalasyon maruziyeti, sıçanlarda ve tavşanlarda solunum ve hematolojik etkiler ve göz lezyonları ile sonuçlanmıştır. İnsanlarda trietilaminin reprodüktif, gelişimsel veya kanserojen etkileri hakkında bilgi bulunmamaktadır. EPA, potansiyel karsinojenisiteye göre trietilamini sınıflandırmamıştır.
 
Yangın potansiyeli
 
Isıya, aleve veya oksitleyiciye maruz kaldığında çok tehlikeli yangın tehlikesi.
Güçlü oksitleyicilerle temasında yangın çıkabilir.
Deri, Göz ve Solunum Tahrişi
Deriyi, gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.
/ Trietilamin / kuvvetli bir alkalindir ve tavşan gözüne damla uygulandığında, ağır yaralanmaya neden olur, 24 saat sonra ölçeği 1 ile 10 arasında derecelendirilir. PH 10 ve pH 11 'de tavşan gözlerinde sulu çözeltinin test edilmesi, trietilaminin yaralanıcılığa / esas olarak alkalilik derecesine bağlı olduğunu gösterir.
 
Gine domuzlarının cildine uygulanan% 70'lik bir çözelti, nekroza yol açan derhal deri yanıklarına neden oldu; 2 saat boyunca gine domuz derisi ile temas halinde tutulduğunda, yoğun nekroz ve derin yara ile ciddi cilt tahrişi vardı.


Yanıcılık
Alt yanıcı limit: hacimce% 1.2; üst yanıcı limit: hacimce% 8,0
Sınıf IB Yanıcı Sıvı: Fl.P. 73 ° F'nin altında ve BP 100 ° F veya üstünde.
Kritik sıcaklık
Kritik sıcaklık: 535.6 K; Kritik basınç: 3.1 MPa
Kritik Basınç
Kritik sıcaklık: 535.6 K; Kritik basınç: 3.1 MPa
NFPA Tehlike Sınıflandırması
 
 
Sağlık: 3. 3 = Kısa süreli maruz kaldığında, tüm bedensel temastan korunmayı gerektirenler de dahil olmak üzere ciddi geçici veya artık yaralanmalara neden olabilecek malzemeler. İtfaiyeciler, sadece malzeme ile tüm temaslardan korundukları takdirde alana girebilirler. Kendinden hava sağlayan solunum aparatları, ceket, pantolon, eldiven, bot, bacak, kol ve bel çevresi bantları gibi tam koruyucu kıyafetler sağlanmalıdır. Hiçbir cilt yüzeyi maruz kalmamalıdır.
 
Yanabilirlik: 3. 3 = Bu derece, hemen hemen tüm normal sıcaklık koşullarında kolayca tutuşabilen Sınıf IB ve IC yanıcı sıvıları ve malzemeleri içerir. Bu tür malzemelerdeki yangınları kontrol etmek veya söndürmek için su etkisiz olabilir.
 
Kararsızlık: 0 0 = Bu derece, yangın maruziyet koşulları altında bile normalde kararlı olan ve suyla reaksiyona girmeyen materyalleri içerir. Normal yangınla mücadele prosedürleri kullanılabilir.


Fiziksel Tehlikeler
Buhar, havadan ağırdır ve zeminde dolaşabilir; uzak ateşleme mümkündür.


Kimyasal Tehlikeler
 
200 ppm
Yanma üzerine ayrışır. Bu azot oksitleri içeren tahriş edici ve zehirli gazlar üretir. Madde güçlü bir bazdır. Asitle şiddetli reaksiyona girer ve nem varlığında alüminyum, çinko, bakır ve alaşımlarına aşındırıcıdır. Güçlü oksitleyicilerle şiddetli şekilde reaksiyona girer. Bu yangın ve patlama tehlikesi oluşturur. Plastik, kauçuk ve kaplamaların bazı formlarına saldırır.


OSHA Standartları
İzin verilen Maruz Kalma Limiti: Tablo Z-1 8-saat Zaman Ağırlıklı Ort: 25 ppm (100 mg / cu m).
Açıklanmış OSHA PEL TWA 10 ppm (40 mg / cu m); STEL 15 ppm (60 mg / cu m) bazı eyaletlerde hala uygulanmaktadır.

NIOSH Önerileri
NIOSH, OSHA'nın trietilamin için önerdiği PEL'in işçileri bilinen sağlık tehlikelerinden korumak için yeterli olup olmadığını sorguladı: TWA 10 ppm; STEL 15 ppm.

Properties of triethylamine

Molecular Formula:C6H15N; (C2H5)3N
Molecular Weight:101.193 g/mol
Boiling point: 90 °C (1013 hPa)
Density:0.73 g/cm3 (20 °C)
Explosion limit:1.2 - 9.3 %(V)
Flash point: -11 °C
Ignition temperature: 215 °C
Melting Point: -115 °C
pH value: 12.7 (100 g/l, H₂O, 15 °C) (IUCLID)
Vapor pressure: 72 hPa (20 °C)
Solubility: 133 g/l
Formula: C6H15N / (C2H5)3N
Molecular mass: 101.2 
Boiling point: 89°C 
Melting point: -115°C 
Relative density (water = 1): 0.7 
Solubility in water, g/100ml at 20°C: 17 (good)
Vapour pressure, kPa at 20°C: 7.2 
Relative vapour density (air = 1): 3.5 
Relative density of the vapour/air-mixture at 20°C (air = 1): 1.2
Flash point: -17°C c.c.
Auto-ignition temperature: 230°C 
Explosive limits, vol% in air: 1.2-8
Octanol/water partition coefficient as log Pow: 1.45  


Application
Triethylamine has been used during the synthesis of:
• 5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
• 3′-(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite-5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
• polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD)
It may be used as a homogeneous catalyst for the preparation of glycerol dicarbonate, via transesterification reaction between glycerol and dimethyl carbonate (DMC).

General description
Triethylamine is an aliphatic amine. Its addition to matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) matrices affords transparent liquid matrices with enhanced ability for spatial resolution during MALDI mass spectrometric (MS) imaging.A head-space gas chromatography (GC) procedure for the determination of triethylamine in active pharmaceutical ingredients has been reported. The viscosity coefficient of triethylamine vapor over a range of density and temperature has been measured.


Triethylamine is the chemical compound with the formula N(CH2CH3)3, commonly abbreviated Et3N. It is also abbreviated TEA, yet this abbreviation must be used carefully to avoid confusion with triethanolamine or tetraethylammonium, for which TEA is also a common abbreviation. It is a colourless volatile liquid with a strong fishy odor reminiscent of ammonia and is also the smell of the hawthorn plant. Like diisopropylethylamine (Hünig’s base), triethylamine is commonly employed in organic synthesis.


Synthesis and properties
Triethylamine is prepared by the alkylation of ammonia with ethanol:

NH3 + 3 C2H5OH → N(C2H5)3 + 3 H2O
The pKa of protonated triethylamine is 10.75, and it can be used to prepare buffer solutions at that pH. The hydrochloride salt, triethylamine hydrochloride (triethylammonium chloride), is a colorless, odorless, and hygroscopic powder, which decomposes when heated to 261 °C.Laboratory samples of triethylamine can be purified by distilling from calcium hydride.


Applications
Triethylamine is commonly employed in organic synthesis as a base. For example, it is commonly used as a base during the preparation of esters and amides from acyl chlorides.Such reactions lead to the production of hydrogen chloride which combines with triethylamine to form the salt triethylamine hydrochloride, commonly called triethylammonium chloride. This reaction removes the hydrogen chloride from the reaction mixture, which can be required for these reactions to proceed to completion (R, R' = alkyl, aryl):

R2NH + R'C(O)Cl + Et3N → R'C(O)NR2 + Et3NH+Cl−
Like other tertiary amines, it catalyzes the formation of urethane foams and epoxy resins. It is also useful in dehydrohalogenation reactions and Swern oxidations.

Triethylamine is readily alkylated to give the corresponding quaternary ammonium salt:

RI + Et3N → Et3NR+I−

Triethylamine is mainly used in the production of quaternary ammonium compounds for textile auxiliaries and quaternary ammonium salts of dyes. It is also a catalyst and acid neutralizer for condensation reactions and is useful as an intermediate for manufacturing medicines, pesticides and other chemicals.Niche uses
 
Triethylamine is used to give salts of various carboxylic acid-containing pesticides, e.g. Triclopyr and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid[citation needed]Triethylamine is the active ingredient in FlyNap, a product for anesthetizing Drosophila melanogaster.[citation needed] Triethylamine is used in mosquito and vector control labs to anesthetize mosquitoes. This is done to preserve any viral material that might be present during species identification.


Product Description
Triethylamine (TEA) is a colorless liquid with an ammonia-like odor.
 
Applications/Uses
Ag chem solvents
Agriculture intermediates
Aluminum production
Chemicals & petrochemicals
Electronic chemicals
Insecticides int
Intermediates
Mining
Pharmaceutical chemicals
Resins

Outline
Triethylamine (formula: C6H15N), also known as N, N-diethylethanamine, is the most simple tri-substituted uniformly tertiary amine, having typical properties of tertiary amines, including salifying, oxidation, Hing Myers test (Hisberg reaction) for triethylamine does not respond. It is colorless to pale yellow transparent liquid, with a strong smell of ammonia, slightly fuming in the air. Boiling point: 89.5 ℃, relative density (water = 1): 0.70, the relative density (Air = 1): 3.48, slightly soluble in water, soluble in alcohol, ether. Aqueous solution is alkaline, flammable. Vapor and air can form explosive mixtures, the explosion limit is 1.2% to 8.0%. It is toxic, with a strong irritant.


Uses
Triethylamine is a clear, colorless liquid with an Ammonia or fish-like odor. It is used in making waterproofing agents, and as a catalyst, corrosion  inhibitor and propellant.
It is mainly used as base, catalyst, solvent and raw material in organic synthesis and is generally abbreviated as Et3N, NEt3 or TEA. It can be used to  prepare phosgene polycarbonate catalyst, polymerization inhibitor of tetrafluoroethylene, rubber vulcanization accelerator, special solvent in paint remover,  enamel anti-hardener, surfactant, antiseptic, wetting agent, bactericides, ion exchange resins, dyes, fragrances, pharmaceuticals, high-energy fuels, and  liquid rocket propellants, as a curing and hardening agent for polymers and for the desalination of seawater.


Outline
Triethylamine (formula: C6H15N), also known as N, N-diethylethanamine, is the most simple tri-substituted uniformly tertiary amine, having typical properties  of tertiary amines, including salifying, oxidation, Hing Myers test (Hisberg reaction) for triethylamine does not respond. It is colorless to pale yellow  transparent liquid, with a strong smell of ammonia, slightly fuming in the air. Boiling point: 89.5 ℃, relative density (water = 1): 0.70, the relative  density (Air = 1): 3.48, slightly soluble in water, soluble in alcohol, ether. Aqueous solution is alkaline, flammable. Vapor and air can form explosive mixtures, the explosion limit is 1.2% to 8.0%. It is toxic, with a strong irritant.


Uses
Triethylamine is a clear, colorless liquid with an Ammonia or fish-like odor. It is used in making waterproofing agents, and as a catalyst, corrosion inhibitor and propellant.
It is mainly used as base, catalyst, solvent and raw material in organic synthesis and is generally abbreviated as Et3N, NEt3 or TEA. It can be used to prepare phosgene polycarbonate catalyst, polymerization inhibitor of tetrafluoroethylene, rubber vulcanization accelerator, special solvent in paint remover, enamel anti-hardener, surfactant, antiseptic, wetting agent, bactericides, ion exchange resins, dyes, fragrances, pharmaceuticals, high-energy fuels, and liquid rocket propellants, as a curing and hardening agent for polymers and for the desalination of seawater.


Health Effects
Triethylamine can affect you when inhaled and by passing through the skin.
Contact can severely irritate and bum the skin and eyes with possible eye damage.
Exposure can irritate the eyes, nose and throat.
Inhaling Triethylamine can irritate the lungs. Higher exposures may cause a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema), a medical mergency.
Triethylamine may cause a skin allergy.
Triethylamine may affect the liver and kidneys.
Triethylamine is a flammable liquid and a dangerous fire hazard.
Category
Flammable liquids
Toxicity grading
Toxic
Acute toxicity
Oral-rat LD50: 460 mg/kg; Oral-Mouse LD50: 546 mg/kg
Stimulus data
Eyes-rabbit 250 mg severe
Explosive hazardous characteristics
Mixed with air can be explosive
Flammability hazard characteristics
In case of fire, high temperature, oxidant, it is flammable, combustion produces toxic fumes of nitrogen oxides

Definition
ChEBI: A tertiary amine that is ammonia in which each hydrogen atom is substituted by an ethyl group.
Storage Characteristics
Treasury ventilation low-temperature drying, stored separately from oxidants, acids
Extinguishing agent
Dry, dry sand, carbon dioxide, foam
Occupational standards
TWA 40 mg/cubic meter


General Description
A clear colorless liquid with a strong ammonia to fish-like odor. Flash point 20°F. Vapors irritate the eyes and mucous membranes. Less dense (6.1 lb / gal) than water. Vapors heavier than air. Produces toxic oxides of nitrogen when burned.

Air & Water Reactions
Highly flammable. Soluble in water.

Reactivity Profile
Triethylamine reacts violently with oxidizing agents. Reacts with Al and Zn. Neutralizes acids in exothermic reactions to form salts plus water. May be incompatible with isocyanates, halogenated organics, peroxides, phenols (acidic), epoxides, anhydrides, and acid halides. Flammable gaseous hydrogen may be generated in combination with strong reducing agents, such as hydrides.

Health Hazard
Vapors irritate nose, throat, and lungs, causing coughing, choking, and difficult breathing. Contact with eyes causes severe burns. Clothing wet with chemical causes skin burns.


Fire Hazard
Flammable/combustible material. May be ignited by heat, sparks or flames. Vapors may form explosive mixtures with air. Vapors may travel to source of ignition and flash back. Most vapors are heavier than air. They will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). 

Vapor explosion hazard indoors, outdoors or in sewers. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. Containers may explode when heated. Many liquids are lighter than water.

Purification Methods
Dry triethylamine with CaSO4, LiAlH4, Linde type 4A molecular sieves, CaH2, KOH, or K2CO3, then distil it, either alone or from BaO, sodium, P2O5 or CaH2. It has also been distilled from zinc dust, under nitrogen. To remove traces of primary and secondary amines, triethylamine has been refluxed with acetic anhydride, benzoic anhydride, phthalic anhydride, then distilled, refluxed with CaH2 (ammonia-free) or KOH (or dried with activated alumina), and again distilled. Another purification method involved refluxing for 2hours with p-toluenesulfonyl chloride, then distilling. Grovenstein and Williams [J Am Chem Soc 83 412 1961] treated triethylamine (500mL) with benzoyl chloride (30mL), filtered off the precipitate, and refluxed the liquid for 1hour with a further 30mL of benzoyl chloride. After cooling, the liquid was filtered, distilled, and allowed to stand for several hours with KOH pellets. It was then refluxed with, and distilled from, stirred molten potassium. Triethylamine has been converted to its hydrochloride (see brlow), crystallised from EtOH (to m 254o), then liberated with aqueous NaOH, dried with solid KOH and distilled from sodium under N2.

Uses
Triethylamine is used as a catalytic solvent in chemical syntheses; as an accelerator activator for rubber; as a corrosion inhibitor; as a curing and hardening agent for polymers; as a propellant; in the manufacture of wetting, penetrating, and waterproofing agents of quaternary ammonium compounds; and for the desalination of seawater. 

Sources and Potential Exposure
Occupational exposure may occur primarily via inhalation and dermal contact during its manufacture and use.  The general population may be exposed to triethylamine from ingesting contaminated food; triethylamine has been identified in broiled beef. 

Assessing Personal Exposure
No information was located regarding the measurement of personal exposure to triethylamine

Health Hazard Information

Acute Effects:
Acute exposure of humans to triethylamine vapor causes eye irritation, corneal swelling, and halo vision. 

People have complained of seeing "blue haze" or having "smoky vision."  These effects have been reversible upon cessation of exposure.  Acute exposure can irritate the skin and mucous membranes in humans. 

Acute animal tests in rats, mice, and rabbits, have demonstrated triethylamine to have moderate acute toxicity from inhalation, moderate to high acute  toxicity from oral exposure, and high acute toxicity from dermal exposure. 

Chronic exposure of workers to triethylamine vapor has been observed to cause reversible corneal edema.Chronic inhalation exposure has resulted in inflammation of the nasal passage in rats.  Thickening of the interalveolar walls of the lungs, mucous accumulation in the alveolar spaces of the lungs, and hematological effects have also been reported in rats chronically exposed by inhalation. 

Chronic inhalation exposure of rabbits has been reported to cause irritation of the lungs, edema, moderate peribronchitis, vascular thickening, eye lesions, and, at higher levels, liver, kidney, and heart eff


The Reference Concentration (RfC) for triethylamine is 0.007 milligrams per cubic meter (mg/m ) based on inflammation of the nasal passages in rats. The RfC is an estimate (with uncertainty spanning perhaps an order of magnitude) of a continuous inhalation exposure to the human population (including sensitive  subgroups) that is likely to be without appreciable risk of deleterious noncancer effects during a lifetime.  It is not a direct estimator of risk but rather a reference point to gauge the potential effects.  At exposure increasingly greater than the RfC, the potential for adverse health effects increases.  Lifetime exposure above the RfC does not imply that an adverse health  effect would necessarily occur.

EPA has medium confidence in the studies on which the RfC was based because a concentration-response was evident, although a lowest-observed-adverse-effect level (LOAEL) could not be identified and a second species was not used; low confidence in the database as only a single reproductive/developmental study exists, which is by the oral route and is therefore not useful for inhalation risk assessment, and no chronic studies exist; and, consequently, low confidence in the RfC. EPA has not established a Reference Dose (RfD) for triethylamine.

Reproductive/Developmental Effects:
No information is available on the reproductive or developmental effects of triethylamine in humans. No reproductive or developmental effects were reported  in a 3-generation study in rats exposed to triethylamine in drinking water; however, this study had limitations. 

Cancer Risk:
No information is available on the carcinogenic effects of triethylamine in humans or animals. EPA has not classified triethylamine with respect to potential carcinogenicity. 

Physical Properties
The chemical formula for triethylamine is C6 H1 N5, and its molecular weight is 101.19 g/mol.  Triethylamine occurs as a colorless flammable liquid that is slightly soluble in water.  Triethylamine has a strong fishy ammonia-like odor, with an odor threshold of 0.48 parts per million (ppm).  The vapor pressure for triethylamine is 400 mm Hg at 31.5 °C, and its log octanol/water partition coefficient (log K ow ) is 1.45.


Triethylamine Formula
Triethylamine (also know as TEA) is an organic base used in organic synthesis. It is largely used in esters and amides synthesis from acyl chlorides.

Formula and structure: The chemical and molecular formula of triethylamine are N(CH2CH3)3 and C6H15N, respectively. It is also represented as Et3N and its  molecular mass is 101.19 g mol-1. Triethylamine is a tertiary amine consisting in three ethyl groups (-CH2CH3) linked to a nitrogen atom (N). Its chemical  structure can be written as below, in the common representations used for organic molecules.

Occurrence: Triethylamine is not easily found in nature. However, it is present in some living organism as xenobiotic compounds. These organisms catalyze the  excretion trough monoamine oxidase enzymes, through deamination processes.

Preparation: Triethylamine can be prepared by various methods. However, the most extended method is the alkylation of ammonia with ethanol, in the presence  of hydrogen and Cu-Ni catalyst:

NH3 + 3 C2H5OH → N(C2H5)3 + 3 H2O

Ethylamine and diethylamine are secondary products of this reaction. Triethylamine can also be synthesized from acetaldehyde, ammonia and hydrogen, through  hydrogenation catalyst.

Physical properties: It is a colorless volatile liquid with a fishy and ammoniacal odor. Its density is 0.726 g mL-1 and its boiling point is 88.8 ºC. It is  slightly soluble in water at 20 ºC. It is soluble in ethanol, carbon tetrachloride and ethyl ether and very soluble in acetone, benzene and chloroform.

Chemical properties: Triethylamine is an aliphatic amine considered a weak base (pKah is 10.75). Triethylamine is widely used in organic syntheses due its  the most simple tri-substituted uniformly amines liquid (trimethylamine is a colorless gas at room temperature). Triethylamine emits toxic vapors of nitrogen  oxides when heated.

Uses: Triethylamine is used as organic base, removing the hydrogen from the secondary amine, in the synthesis of esters and amides from acyl chlorides. The  reaction products include a quaternary ammonium salt:

R2NH + R'C(O)Cl + Et3N → R'C(O)NR2 + Et3NH+Cl-

Triethylamine is use to manufacture a great variety of chemical compounds like fuels, aditives, intermediats, preservatives, surfactants and fungicides.

Health effects/safety hazards: Triethylamine is extremely flammable and corrosive. Moreover, it forms explosive mixtures with air. Triethylamine can burn  skin, eyes and respiratory system. It is incompatible with strong oxidizers, strong acids and halogenated compounds.

Applications: Triethylamine is used as a competing base for the separation of acidic basic and neutral drugs by reverse-phased high-performance liquid  chromatography (HPLC). Triethylamine induces visual disturbances (such as foggy vision) in humans (1), and is also used in industry as a quenching agent in  the ozonolysis of alkenes (e.g. (E)-2-Pentene [P227315]). Triethylamine is used in the purification of drugs which are pharmacologically or chemically similar through separation in reverse-phase HPLC (2). Drinking water contaminant candidate list 3 (CCL 3) compound as per United States Environmental 

Protection Agency (EPA). Environmental contaminants; Food contaminants.


Triethylamine is a mobile-phase modifier in RP-HPLC separation of acidic, basic, and neutral drugs. Improves resolution of amino acids and amino acid amides  by HPLC by suppressing tailing. Triethylamine is commonly employed in organic synthesis in the preparation of esters and amides from acyl chlorides. It is also useful in dehydrohalogenation reactions and Swern oxidations.


Triethylamine (TEA) is a very commonly used organic base. Diisopropylethylamine (DIEA) is a closely related organic base. DIEA is more sterically hindered  than TEA therefore is less prone to quaternization when used with highly reactive alkylation agents. TEA has a boiling point of 89 C, making it easier to  remove via rotovap distillation. DIEA has a boiling point of 127 C, making it more useful for reactions that are over 90 C. In most situations TEA and DIEA can be used interchangably. However, for certain situations one is a better choice than the other.


Common Uses:
- Base in Swern oxidations

- Base in Parikh-Doering oxidations

- Base in Corey-Kim oxidations

- Base in Pd catalyzed reactions (Sonogashira or Heck)

- Base in substitution reactions

- Base in SNAr reactions

Triethylamine, also known as (C2H5)3N or NET3, belongs to the class of organic compounds known as trialkylamines. These are organic compounds containing a  trialkylamine group, characterized by exactly three alkyl groups bonded to the amino nitrogen. Triethylamine exists as a solid, soluble (in water), and a  very strong basic compound (based on its pKa). Within the cell, triethylamine is primarily located in the cytoplasm. Triethylamine is also a parent compound for other transformation products, including but not limited to, 2-diethylaminoethanol, NTA, and triethanolamine. Triethylamine has an ammoniacal and fishy taste.

Air & Water Reactions
Highly flammable. Soluble in water.

Fire Hazard
Flammable/combustible material. May be ignited by heat, sparks or flames. Vapors may form explosive mixtures with air. Vapors may travel to source of  ignition and flash back. Most vapors are heavier than air. They will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). 

Vapor explosion hazard indoors, outdoors or in sewers. Those substances designated with a (P) may polymerize explosively when heated or involved in a fire. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. Containers may explode when heated. Many liquids are lighter than water. 

Health Hazard
Vapors irritate nose, throat, and lungs, causing coughing, choking, and difficult breathing. Contact with eyes causes severe burns. Clothing wet with chemical causes skin burns. 

Reactivity Profile
TRIETHYLAMINE reacts violently with oxidizing agents. Reacts with Al and Zn. Neutralizes acids in exothermic reactions to form salts plus water. May be  incompatible with isocyanates, halogenated organics, peroxides, phenols (acidic), epoxides, anhydrides, and acid halides. Flammable gaseous hydrogen may be  generated in combination with strong reducing agents, such as hydrides

Protective Clothing
Skin: Wear appropriate personal protective clothing to prevent skin contact.

Eyes: Wear appropriate eye protection to prevent eye contact.

Wash skin: The worker should immediately wash the skin when it becomes contaminated.

Remove: Work clothing that becomes wet should be immediately removed due to its flammability hazard(i.e. for liquids with flash point < 100°F)

Change: No recommendation is made specifying the need for the worker to change clothing after the work shift.

Provide: Eyewash fountains should be provided (when concentration is >1%) in areas where there is any possibility that workers could be exposed to the  substance; this is irrespective of the recommendation involving the wearing of eye protection. Facilities for quickly drenching the body should be provided  (when concentration is >1%) within the immediate work area for emergency use where there is a possibility of exposure. [Note: It is intended that these  facilities provide a sufficient quantity or flow of water to quickly remove the substance from any body areas likely to be exposed. The actual determination  of what constitutes an adequate quick drench facility depends on the specific circumstances. In certain instances, a deluge shower should be readily available, whereas in others, the availability of water from a sink or hose could be considered adequate.

First Aid
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop.

SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. IMMEDIATELY call a hospital or poison control center even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital for treatment after washing the affected areas.

INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing.

INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. Corrosive chemicals will destroy the membranes of the mouth, throat, and esophagus and, in addition, have a high risk of being aspirated into the victim's lungs during vomiting which increases the medical problems. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. Transport the victim IMMEDIATELY to a hospital

Triethylamine is an ion-pairing reagent that alters selectivity in reverse-phase HPLC separations. By pairing with peptides, it effectively sharpens peaks, resulting in improved peak resolution.

Highlights:

>99.5% triethylamine purity, allowing sensitive peptide detection at low UV wavelengths in reverse-phase HPLC peptide separation systems Packaged in amber glass bottles with protective PTFE-lined fluorocarbon caps for reagent integrityHas a low UV absorbance to provide the most sensitive detection across all wavelengthsSPILLAGE DISPOSAL
Evacuate danger area! Consult an expert! Personal protection: complete protective clothing including self-contained breathing apparatus. Ventilation. Remove all ignition sources. Do NOT let this chemical enter the environment. Collect leaking and spilled liquid in sealable containers as far as possible. Absorb remaining liquid in sand or inert absorbent. Then store and dispose of according to local regulations. 

 
Physical State; Appearance 
COLOURLESS LIQUID WITH CHARACTERISTIC ODOUR. 

Physical dangers 
The vapour is heavier than air and may travel along the ground; distant ignition possible. 

Chemical dangers 
Decomposes on burning. This produces irritating and toxic gases including nitrogen oxides. The substance is a strong base. It reacts violently with acid and is corrosive to aluminium, zinc, copper and their alloys in the presence of moisture. Reacts violently with strong oxidants. This generates fire and explosion hazard. Attacks some forms of plastic, rubber and coatings. 

Routes of exposure 
The substance can be absorbed into the body by inhalation, through the skin and by ingestion. 

Effects of short-term exposure 
The substance is corrosive to the eyes, skin and respiratory tract. Corrosive on ingestion. Inhalation may cause lung oedema. See Notes. The effects may be delayed. Medical observation is indicated. The substance may cause effects on the central nervous system. 


Description
Triethylamine is an ion-pairing reagent that alters selectivity in reverse-phase HPLC separations. By pairing with peptides, it effectively sharpens peaks, resulting in improved peak resolution.

Highlights:

>99.5% triethylamine purity, allowing sensitive peptide detection at low UV wavelengths in reverse-phase HPLC peptide separation systems Packaged in amber glass bottles with protective PTFE-lined fluorocarbon caps for reagent integrit Has a low UV absorbance to provide the most sensitive detection across all wavelengths
 
Properties of Triethylamine

Alternate names TEA, Diethylethanamine Molecular formula C6H15N Molecular weight 101.19 Density 0.726g/mL


Triethylamine
Triethylamine is a synthetic chemical compound with the formula: N(CH2CH3)3. This formula is commonly abbreviated as Et3N or TEA. The "TEA" abbreviation must be carefully used in order to prevent confusion with triethanolamine or tetraethyl ammonium, however. As a hydrochloride salt, it is a colorless, volatile liquid substance with a strong "fishy" odor.
 
TEA is created by alkalizing ethanol with ammonia. As a hydrochloride salt, triethylamine is an odorless, colorless powder that attracts and holds water molecules very easily. In this form, TEA decomposes at an ambient temperature of 261 degrees Celsius.

TEA is a commonly used base in the organic synthesis of other chemical compounds. This is especially true of amides from acyl chlorides and esters. In the industrial arena, TEA is primarily used to produce quatemary ammoniums ("QAs") for textiles and the QA salt derivative of various fabric dyes.

Because it also functions as an acid neutralizer and chemical catalyst, it is often used in an intermediate capacity for pesticide and medication manufacturing.


Triethylamine is a colorless volatile liquid with a strong odor reminiscent of ammonia and is also the smell of the hawthorn plant. It is commonly employed in organic synthesis as a base, most often in the preparation of esters and amides from acyl chloridesTriethylamine is the chemical compound with the formula N(CH2CH3)3, commonly abbreviated Et3N. It is a commonly encountered in organic synthesis probably because it is the simplest symmetrically trisubstituted amine, i.e. a tertiary amine, that is liquid at room temperature. It possesses a strong fishy odor reminiscent of ammonia. Diisopropylethylamine (Hünig’s base, CAS # 7087-68-5) is a widely used relative of triethylamine. Triethylamine is also the smell of the hawthorn plant, and semen, among others 

Triethylamine is commonly employed in organic synthesis as a base, most often in the preparation of esters and amides from acyl chlorides. Such reactions lead to the production of hydrogen chloride which combines with triethylamine to form the salt triethylamine hydrochloride, commonly called triethylammonium chloride. This reaction removes the hydrogen chloride from the reaction mixture, which is required for these reactions to proceed to completion (R, R' = alkyl, aryl):

R2NH + R'C(O)Cl + Et3N → R'C(O)NR2 + Et3NH+Cl-
 
Like other tertiary amines, it catalyzes the formation of urethane foams and epoxy resins. It is also useful in dehydrohalogenation reactions and Swern oxidations.Triethylamine is readily alkylated to give the corresponding quaternary ammonium salt:
 

RI + Et3N → Et3NR+I-Triethylamine is the chemical compound with the formula N(CH2CH3)3, commonly abbreviated Et3N. It is a commonly encountered in organic  synthesis probably because it is the simplest symmetrically trisubstituted amine, i.e. a tertiary amine, that is liquid at room temperature. It possesses a  strong fishy odor reminiscent of ammonia. Diisopropylethylamine (Hünig’s base, CAS # 7087-68-5) is a widely used relative of triethylamine. Triethylamine is  also the smell of the hawthorn plant, and semen, among others 

Triethylamine is commonly employed in organic synthesis as a base, most often in the preparation of esters and amides from acyl chlorides. Such reactions lead to the production of hydrogen chloride which combines with triethylamine to form the salt triethylamine hydrochloride, commonly called triethylammonium chloride. This reaction removes the hydrogen chloride from the reaction mixture, which is required for these reactions to proceed to completion (R, R' = alkyl, aryl):

R2NH + R'C(O)Cl + Et3N → R'C(O)NR2 + Et3NH+Cl-
Like other tertiary amines, it catalyzes the formation of urethane foams and epoxy resins. It is also useful in dehydrohalogenation reactions and Swern oxidations.

Triethylamine is readily alkylated to give the corresponding quaternary ammonium salt:

RI + Et3N → Et3NR+I-

PHARMACOLOGY AND BIOCHEMISTRY
Absorption, Distribution and Excretion
 
The pharmacokinetics of the industrially important compound triethylamine (TEA) and its metabolite triethylamine-N-oxide (TEAO) were studied in four volunteers after oral and intravenous administration. TEA was efficiently absorbed from the gastrointestinal (GI) tract, rapidly distributed, and in part metabolized into TEAO. There was no significant first pass metabolism. TEAO was also well absorbed from the GI tract. Within the GI tract, TEAO was reduced into TEA (19%) and dealkylated into diethylamine (DEA; 10%). The apparent volumes of distribution during the elimination phase were 192 liters for TEA and 103 liters for TEAO. Gastric intubation showed that there was a close association between levels of TEA in plasma and gastric juice, the latter levels being 30 times higher. The TEA and TEAO in plasma had half-lives of about 3 and 4 hr, respectively. Exhalation of TEA was minimal. More than 90% of the dose was recovered in the urine as TEA and TEAO. The urinary clearances of TEA and TEAO indicated that in addition to glomerular filtration, tubular secretion takes place. For TEAO at high levels, the secretion appears to be saturable. The present data, in combination with those of earlier studies, indicate that the sum of TEA and TEAO in urine may be used for biological monitoring of exposure to TEA.

The objectives of the study were to assess triethylamine (TEA) exposure in cold-box core making and to study the applicability of urinary TEA measurement in  evaluation. Air samples were collected by pumping of air through activated-charcoal-filled glass tubes, and pre- and postshift urine samples were collected. The TEA concentrations were determined by gas chromatography. TEA was measured in air and urine samples from the same shift. Breathing-zone measurements of 19 workers in 3 foundries were included in the study, and stationary and continuous air measurements were also made in the same foundries. 

Pre- and postshift urine samples were analyzed for their TEA and triethylamine-N-oxide (TEAO) concentrations. The TEA concentration range was 0.3-23 mg/cu m in the breathing zone of the core makers. The mean 8-hr time-weighted average exposure levels were 1.3, 4.0, and 13 mg/cu m for the three foundries. Most of the preshift urinary TEA concentrations were under the detection limit, whereas the post
shirinary TEA concentrations ranged between 5.6 and 171 mmol/mol creatinine. The TEAO concentrations were 4-34% (mean 19%) of the summed TEA + TEAO concentrations. The correlation between air and urine measurements was high (r=0.96, p<0.001). A TEA air concentration of 4.1 mg/cu m (the current ACGIH 8-hr time-weighted average threshold limit value) corresponded to a urinary concentration of 36 mmol/mol creatinine.

In 20 workers studied before, during, and after exposure to triethylamine (TEA) in a polyurethane-foam producing plant the amount of TEA and its metabolite triethylamine-N-oxide (TEAO) excreted in urine corresponded to an average of 80% of the inhaled amount. An average of 27% was TEAO, but with a pronounced interindividual variation. Older subjects excreted more than younger ones; less than 0.3% was excreted as diethylamine.

METABOLISM
There have been few studies on the metabolism of industrially important aliphatic amines such as triethylamine. It is generally assumed that amines not normally present in the body are metabolized by monoamine oxidase and diamine oxidase (histaminase). Monoamine oxidase catalyzes the deamination of primary, secondary, and tertiary amines. ... Ultimately ammonia is formed and will be converted to urea. The hydrogen peroxide formed is acted upon by catalase and the aldehyde formed is thought to be converted to the corresponding carboxylic acid by the action of aldehyde oxidase.
Five healthy volunteers were exposed by inhalation to triethylamine (TEA; four or eight hours at about 10, 20, 35, and 50 mg/cu m), a compound widely used as a curing agent in polyurethane systems. Analysis of plasma and urine showed that an average of 24% of the TEA was biotransformed into triethylamine-N-oxide (TEAO) but with a wide interindividual variation (15-36%). The TEA and TEAO were quantitatively eliminated in the urine. The plasma and urinary concentrations of TEA and TEAO decreased rapidly after the end of exposure (average half time of TEA was 3.2 hr).In 20 workers studied before, during, and after exposure to triethylamine (TEA) in a polyurethane-foam producing plant the amount of TEA and its metabolite triethylamine-N-oxide (TEAO) excreted in urine corresponded to an average of 80% of the inhaled amount. An average of 27% was TEAO, but with a pronounced interindividual variation. Older subjects excreted more than younger ones; less than 0.3% was excreted as diethylamine.

HEALTH HAZARDS
 
Vapors irritate nose, throat, and lungs, causing coughing, choking, and difficult breathing. Contact with eyes causes severe burns. Clothing wet with chemical causes skin burns.


Fire Hazard
 
Excerpt from ERG Guide 132 [Flammable Liquids - Corrosive]: Flammable/combustible material. May be ignited by heat, sparks or flames. Vapors may form explosive mixtures with air. Vapors may travel to source of ignition and flash back. Most vapors are heavier than air. They will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). Vapor explosion hazard indoors, outdoors or in sewers. Those substances designated with a (P) may polymerize explosively when heated or involved in a fire. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. Containers may explode when heated. Many liquids are lighter than water.Highly flammable. Gives off irritating or toxic fumes (or gases) in a fire. Vapour/air mixtures are explosive.


Hazards Summary
Acute (short-term) exposure of humans to triethylamine vapor causes eye irritation, corneal swelling, and halo vision. People have complained of seeing "blue haze" or having "smoky vision." These effects have been reversible upon cessation of exposure. Acute exposure can irritate the skin and mucous membranes in humans. Chronic (long-term) exposure of workers to triethylamine vapor has been observed to cause reversible corneal edema. Chronic inhalation exposure has resulted in respiratory and hematological effects and eye lesions in rats and rabbits. No information is available on the reproductive, developmental, or carcinogenic effects of triethylamine in humans. EPA has not classified triethylamine with respect to potential carcinogenicity.


Fire Potential
A very dangerous fire hazard when exposed to heat, flame, or oxidizers.
Contact with strong oxidizers may cause fires 
Skin, Eye, and Respiratory Irritations
Irritating to skin, eyes, and respiratory system.
/Triethylamine/ is strongly alkaline, and when drop is applied to rabbit's eye, causes severe injury, graded 9 on scale of 1 to 10 after 24 hr /most severe injuries have been rated 10/. Tests of aqueaous solution on rabbit eyes at pH 10 and pH 11 indicate injuriousness /of triethylamine/ is related principally to degree of alkalinity.
A 70% solution applied on the skin of guinea pigs caused prompt skin burns leading to necrosis; when held in contact with guinea pig skin for 2 hr, there was severe skin irritation with extensive necrosis and deep scarring.


Flammability
Lower flammable limit: 1.2% by volume; upper flammable limit: 8.0% by volume
Class IB Flammable Liquid: Fl.P. below 73°F and BP at or above 100°F.
Critical Temperature
Critical temperature: 535.6 K; Critical pressure: 3.1 MPa
Critical Pressure
Critical temperature: 535.6 K; Critical pressure: 3.1 MPa


NFPA Hazard Classification
 
Health: 3. 3= Materials that, on short exposure, could cause serious temporary or residual injury, including those requiring protection from all bodily contact. Fire fighters may enter the area only if they are protected from all contact with the material. Full protective clothing, including self-contained breathing apparatus, coat, pants, gloves, boots and bands around legs, arms, and waist, should be provided. No skin surface should be exposed.
 
Flammability: 3. 3= This degree includes Class IB and IC flammable liquids and materials that can be easily ignited under almost all normal temperature conditions. Water may be ineffective in controlling or extinguishing fires in such materials.
 
Instability: 0. 0= This degree includes materials that are normally stable, even under fire exposure conditions, and that do not react with water. Normal fire fighting procedures may be used.


Physical Dangers
The vapour is heavier than air and may travel along the ground; distant ignition possible.


Chemical Dangers
 
200 ppm
Decomposes on burning. This produces irritating and toxic gases including nitrogen oxides. The substance is a strong base. It reacts violently with acid and  is corrosive to aluminium, zinc, copper and their alloys in the presence of moisture. Reacts violently with strong oxidants. This generates fire and  explosion hazard. Attacks some forms of plastic, rubber and coatings.
 
OSHA Standards
Permissible Exposure Limit: Table Z-1 8-hr Time Weighted Avg: 25 ppm (100 mg/cu m).
Vacated 1989 OSHA PEL TWA 10 ppm (40 mg/cu m); STEL 15 ppm (60 mg/cu m) is still enforced in some states.
NIOSH Recommendations
NIOSH questioned whether the PEL proposed by OSHA for triethylamine was adequate to protect workers from recognized health hazards: TWA 10 ppm; STEL 15 ppm.
First Aid Measures
 
First Aid
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while  simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions  from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. SKIN: 

IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap  and water. IMMEDIATELY call a hospital or poison control center even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. IMMEDIATELY transport the victim  to a hospital for treatment after washing the affected areas. INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing. INGESTION: DO 

NOT INDUCE VOMITING. Corrosive chemicals will destroy the membranes of the mouth, throat, and esophagus and, in addition, have a high risk of being aspirated into the victim's lungs during vomiting which increases the medical problems. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. Transport the victim IMMEDIATELY to a hospital.


Eye:Irrigate immediately 
Skin:Soap wash immediately 
Breathing:Respiratory support 
Swallow:Medical attention immediately
Inhalation First Aid
Fresh air, rest. Half-upright position. Artificial respiration may be needed. Refer for medical attention.
Skin First Aid
Remove contaminated clothes. Rinse skin with plenty of water or shower. Refer for medical attention .
Eye First Aid
First rinse with plenty of water for several minutes (remove contact lenses if easily possible), then refer for medical attention.
Ingestion First Aid
Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Give one or two glasses of water to drink. Refer for medical attention .


Fire Fighting Measures
Suitable extinguishing media: Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical, or carbon dioxide.
Advice for firefighters: Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.
Use water spray to keep fire-exposed containers cool. Use water spray, dry chemical, "alcohol resistant" foam, or carbon dioxide.
 
If material on fire or involved in fire: Do not extinguish fire unless flow can be stopped. Use water in flooding quantities as fog. Solid streams of water  may be ineffective. Cool all affected containers with flooding quantities of water. Apply water from as far a distance as possible. Use "alcohol" foam, dry  chemical or carbon dioxide. Use waterspray to knock-down vapors.
 
Fire Fighting
Excerpt from ERG Guide 132 [Flammable Liquids - Corrosive]: Some of these materials may react violently with water. SMALL FIRE: Dry chemical, CO2, water spray or alcohol-resistant foam. LARGE FIRE: Water spray, fog or alcohol-resistant foam. Move containers from fire area if you can do it without risk. Dike fire-control water for later disposal; do not scatter the material. Do not get water inside containers. FIRE INVOLVING TANKS OR CAR/TRAILER LOADS: Fight fire from maximum distance or use unmanned hose holders or monitor nozzles. Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out. 

Withdraw immediately in case of rising sound from venting safety devices or discoloration of tank. ALWAYS stay away from tanks engulfed in fire. For massive fire, use unmanned hose holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let fire burn.
 
Use alcohol-resistant foam, powder, carbon dioxide. In case of fire: keep drums, etc., cool by spraying with water.
 
Other Fire Fighting Hazards
Vapors are heavier than air and may travel to a source of ignition and flash back.


Accidental Release Measures
Isolation and Evacuation
 
Excerpt from ERG Guide 132 [Flammable Liquids - Corrosive]: As an immediate precautionary measure, isolate spill or leak area for at least 50 meters (150  feet) in all directions. SPILL: Increase, in the downwind direction, as necessary, the isolation distance shown above. FIRE: If tank, rail car or tank truck  is involved in a fire, ISOLATE for 800 meters (1/2 mile) in all directions; also, consider initial evacuation for 800 meters (1/2 mile) in all directions. 

Spillage Disposal
Evacuate danger area! Consult an expert! Personal protection: complete protective clothing including self-contained breathing apparatus. Ventilation. Remove  all ignition sources. Do NOT let this chemical enter the environment. Collect leaking and spilled liquid in sealable containers as far as possible. Absorb remaining liquid in sand or inert absorbent. Then store and dispose of according to local regulations.

Cleanup Methods
ACCIDENTAL RELEASE MEASURES: Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Wear respiratory protection. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition. Evacuate personnel to safe areas. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low areas. Environmental precautions: Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the environment must be avoided. Methods and materials for containment and cleaning up: Contain spillage, and then collect with an electrically protected vacuum cleaner or by wet-brushing and place in container for disposal according to local regulations.
 
1. Remove all ignition sources. 2. Ventilate area of spill or leak. For small quantities, absorb on paper towels. Evaporate in a safe place (such as a fume hood). Allow sufficient time for evaporating vapors to completely clear the hood ductwork. Burn the paper in a suitable location away from combustible materials. Large quantities can be collected and atomized in a suitable combustion chamber equipped with an appropriate effluent gas cleaning device.
 
Environmental considerations-land spill: Dig a pit, pond, lagoon, holding area to contain liquid or solid material. /SRP: If time permits, pits, ponds, lagoons, soak holes, or holding areas should be sealed with an impermeable flexible membrane liner./ Dike surface flow using soil, sand bags, foamed polyurethane, or foamed concrete. Absorb bulk liquid with fly ash, cement powder, or commercial sorbents. Apply "universal" gelling agent to immobilize spill. Neutralize with sodium bisulfate (NaHSO4).

Environmental considerations-water spill: Add sodium bisulfate (NaHSO4). If dissolved, in region of 10 ppm or greater concentration, apply activated carbon at ten times the spilled amount. Use mechanical dredges or lifts to remove immobilized masses of pollutants and precipitates.

Environmental considerations-air spill: Apply water spray or mist to knock down vapors. Vapor knockdown water is corrosive or toxic and should be diked for containment.

Disposal Methods
Generators of waste (equal to or greater than 100 kg/mo) containing this contaminant, EPA hazardous waste number U404 and D001, must conform with USEPA regulations in storage, transportation, treatment and disposal of waste.
 
SRP: Wastewater from contaminant suppression, cleaning of protective clothing/equipment, or contaminated sites should be contained and evaluated for subject chemical or decomposition product concentrations. Concentrations shall be lower than applicable environmental discharge or disposal criteria. Alternatively, pretreatment and/or discharge to a permitted wastewater treatment facility is acceptable only after review by the governing authority and assurance that "pass through" violations will not occur. Due consideration shall be given to remediation worker exposure (inhalation, dermal and ingestion) as well as fate during treatment, transfer and disposal. If it is not practicable to manage the chemical in this fashion, it must be evaluated in accordance with EPA 40 CFR 

Part 261, specifically Subpart B, in order to determine the appropriate local, state and federal requirements for disposal.

 
Product: Burn in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber but exert extra care in igniting as this material is highly flammable. 

Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal service to dispose of this material; Contaminated packaging: Dispose of as unused product.
/Absorb small spills with paper and/ burn the paper in a suitable location away from combustible materials. Large quantities can be reclaimed or collected & atomized in suitable combustion chamber equipped with appropriate effluent gas cleaning device.
 
Other Preventative Measures


ACCIDENTAL RELEASE MEASURES: Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Wear respiratory protection. Avoid breathing vapors, mist  or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition. Evacuate personnel to safe areas. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low areas. Environmental precautions: Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the environment must be avoided.


Precautions for safe handling: Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapor or mist. Use explosion-proof equipment. Keep away from sources of ignition - No smoking. Take measures to prevent the build up of electrostatic charge.

Appropriate engineering controls: Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hands before breaks and immediately after handling the product.
Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. 
 
 
Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

Respirators may be used when engineering and work practice controls are not technically feasible, when such controls are in the process of being installed, or when they fail and need to be supplemented. Respirators may also be used for operations which require entry into tanks or closed vessels, and in emergency situations. ... Clothing wet with liquid triethylamine should be placed in closed containers for storage until it can be discarded or until provision is made for the removal of triethylamine from the clothing. If the clothing is to be laundered or otherwise cleaned to remove the triethylamine, the person performing the operation should be informed of triethylamine's hazardous properties. Where exposure of an employee's body to liquid triethylamine may occur, facilities for quick drenching of the body should be provided within the immediate work area for emergency use.
Any clothing which becomes wet with triethylamine or non-impervious clothing which becomes contaminated with triethylamine should be removed immediately and not reworn until the triethylamine is removed from the clothing. ... Skin that becomes contaminated with triethylamine should be immediately washed or showered to remove any triethylamine.
 
SRP: Contaminated protective clothing should be segregated in a manner such that there is no direct personal contact by personnel who handle, dispose, or clean the clothing. The completeness of the cleaning procedures should be considered before the decontaminated protective clothing is returned for reuse by the workers. Contaminated clothing should not be taken home at the end of shift, but should remain at employee's place of work for cleaning.
 
SRP: The scientific literature for the use of contact lenses by industrial workers is inconsistent. The benefits or detrimental effects of wearing contact enses depend not only upon the substance, but also on factors including the form of the substance, characteristics and duration of the exposure, the uses of other eye protection equipment, and the hygiene of the lenses. However, there may be individual substances whose irritating or corrosive properties are such that the wearing of contact lenses would be harmful to the eye. In those specific cases, contact lenses should not be worn. In any event, the usual eye protection equipment should be worn even when contact lenses are in place.
The worker should immediately wash the skin when it becomes contaminated.
 
Work clothing that becomes wet should be immediately removed due to its flammability hazard (i.e., for liquids with a flash point <100 deg F)If material not on fire and not involved in fire: Keep sparks, flames, and other sources of ignition away. Keep material out of water sources and sewers. 

Build dikes to contain flow as necessary. Attempt to stop leak if without undue personnel hazard. Use water spray to disperse vapors and dilute standing pools of liquid.Personnel protection: Avoid breathing vapors. Keep upwind. Avoid bodily contact with the material. ... Do not handle broken packages unless wearing appropriate personal protective equipment. Wash away any material which may have contacted the body with copious amounts of water or soap and water.


Handling and Storage
Nonfire Spill Response
 
Excerpt from ERG Guide 132 [Flammable Liquids - Corrosive]: Fully encapsulating, vapor-protective clothing should be worn for spills and leaks with no fire. ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area). All equipment used when handling the product must be grounded. Do not touch or walk through spilled material. Stop leak if you can do it without risk. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas. A vapor-suppressing foam may be used to reduce vapors. Absorb with earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers (except for Hydrazine). Use clean, non-sparking tools to collect absorbed material. LARGE SPILL: Dike far ahead of liquid spill for later disposal. Water spray may reduce vapor, but may not prevent ignition in closed spaces. 


Safe Storage
Fireproof. Separated from incompatible materials and food and feedstuffs. See Chemical Dangers.


Storage Conditions
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Storage class (TRGS 510): Flammable liquids. 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.