1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TETRASODYUM PİROFOSFAT (TETRASODIUM PYROPHOSPHATE)

TETRASODIUM PYROPHOSPHATE (TETRASODYUM PİROFOSFAT)

 

CAS NUMBER: 13472-36-1

EC NUMBER: 231-767-1

 

 

SYNONYMS:Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate; Tetrasodium pyrophosphate;yrophosphate inorganic; Sodium diphosphate tetrabasic; Tetrasodium pyrophosphate;Sodiumdiphosphate tetrabasic; Tetrasodium pyrophosphate; Sodium diphosphate tetrabasic; Tetrasodium pyrophosphate;≥95%; Sodium pyrophosphate, TSPP, tetrasodiumdiphosphate;Tetrasodium diphosphate, sodium pyrophosphate; 7722-88-5 ;Sodium pyrophosphate, TSPP, tetrasodium diphosphate;TSPP ; Sodium pyrophosphate;Pyrophosphate,Sodium pyrophosphate, Tetrasodium diphosphate, Tetrasodium pyrophosphate (anhydrous), TSPP;7722-88-5;TSPP;pyro;Nsc56751;victortspp;SODIUMDI;phosphotex;pyrophosphate;SODIUM DIPHOSPHATE;natriumpyrophosphat;SODIUM PYROPHOSPHAYE;Diphosphoric Acid, Tetrasodium Salt;Tetra Sodium Diphosphate;Tspp;Sodiumpyrophosphate;Tetrasodium pyrophosphate; anhydrous;Sodium diphosphate (Na4P2O7);Sodium phosphate (Na4P2O7); tetra sodyum pirofosfat;tetrasodyum pirofosfat; TETRASODYUMPİROFOSFAT;TETRASODİUM PYROPHOSPHATE;anhydrous tetrasodium pyrophosphate;calgon;diphosphoric acid tetrasodium salt; diphosphoric acid, tetrasodium salt;giltex;haganphosphate;micromet;phosphotex; pyrophosphoric acid tetrasodium salt; pyrophosphoric acid, tetrasodium salt;quadrafos;sodium diphosphate anhydrous;sodium diphosphatetetrabasic;sodium diphosphate, anhydrous;sodium metaphosphates; sodium phosphate (pyro);sodium pyrophosphate;sodium pyrophosphate anhydrous powder FCC;tetrasodium diphosphate;tetrasodium phosphonato phosphate;tetrasodium phyrophosphate; tetrasodium pyrophosphate;tetrasodium pyrophosphate (food grade);tetrasodium pyrophosphate anhydrous FCC powder;tetrasodiumpyrophosphate; TSPP; victor TSPP;Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate; Tetrasodium pyrophosphate;Tetrasodium Pyrophosphate;Diphosphoricacid, tetrasodium salt (9CI);Pyrophosphoric acid, tetrasodium salt (8CI);Accoline 126;Anhydrous tetrasodium pyrophosphate;Phosphotex;SPP;SPP(phosphate);Sodium diphosphate;Sodium diphosphate (Na4P2O7);Sodium phosphate(Na4P2O7);Sodium pyrophosphate;Sodium pyrophosphate (Na4P2O7);TSPP;Tetrasodium diphosphate;Tetrasodium diphosphate (Na4P2O7);Diphosphoricacid, sodium salt (1:4);Tetrasodium pyrophosphate (Na4P2O7);Thermphos Pyro E450;Victor TSPP;Tetra Sodium Pyrophosphate;

 

 

 

 

Sodyum pirofosfat, tetrasodyum fosfat veya Tetrasodyum pirofosfat olarak da adlandırılan tetrasodyum pirofosfat, formüle sahip renksiz saydam kristal kimyasal bir bileşiktir.Na4P2O7. Pirofosfat ve sodyum iyonlarından oluşan bir tuzdur. Toksisite, ağızdan alındığında masa tuzunun yaklaşık iki katıdır. Ayrıca hidratlı bir form var.Na4P207 · 10 (H20). Renksiz veya beyaz kristaller veya beyaz kristal veya granüler bir toz; Dekahidrat kuru havada hafifçe artar. Tetrasodyum pirofosfat Et işleme, deniz ürünleri, evcil hayvan maması, diş macunu ve akrilonitril bütadien stiren (ABS) plastikte uygulama alanı bulur.Tetrasodyum Pirofosfat, Susuz (TSPP) Granül ve Toz, toz halinde, susuz, beyaz, kristal bir malzemedir. Bu ürün bir dağıtıcı ajan, sekestrant, tampon maddesi, protein olarak kullanılır.modifiye edici ve pıhtılaştıncı.Tetrasodyum pirofosfat, depolama, çözdürme ve pişirme sırasında nemi muhafaza etmelerini sağlayan proteinleri modifiye etmek için kullanılır. Tetrasodyum pirofosfat de Lipid oksidasyonu ve sersemlik gelişmesinden sorumlu olan çok değerlikli katyonları tecrit ederek ürünün raf ömrünü arttırır. Tetrasodyum pirofosfat eklendi Kırbaçlama verimliliğini artırır ve köpük stabilitesini artırır. Granüler Tetrasodyum pirofosfat, işlenmiş peynirin pH'ını tamponlamaya ve süt ile etkileşime girmeye yardımcı olur. Emülsifikasyonu teşvik eden proteinler. Bu ürün, patateslerin pişirilmesinden sonra siyahlaşmayı önlemek ve rengini stabilize etmek için patates ürünlerini demirlemektedir. Yağ korumak için bir dondurma / tatlı karışımı içinde dispersiyon, tetrasodyum pirofosfat eklenebilir böylece "çalkalama", donma sırasında tereyağından topaklar oluşturmaz.Tetrasodyum Pirofosfat (TSPP), gıda ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir sodyum fosfattır. Birçok gıda uygulamasında, pH tampon olarak Tetrasodium Pyrophosphate kullanılır ve teşvik edilir et ve soya bazlı et alternatiflerinde protienslerin bağlanması. Tetrasodyum pirofosfat ayrıca birçok gıda işleminde bir tampon, bir emülgatör ve bir koyulaştırma maddesi olarak kullanılır. Tetrasodyum Pirofosfat, deterjan ve madencilik endüstrisi gibi birçok endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır. Genellikle gıda katkı maddesi tetrasodyum olarak kullanılır.Pirofosfat (TSPP) oral olarak alındığında sofra tuzu toksisitesinin yaklaşık iki katı olan pirofosfat ve sodyum iyonlarından oluşan bir tuzdur. Genel olarak Kullanım, Tetrasodyum pirofosfat bir emülgatör, koyulaştırıcı ajan, tamponlama maddesi ve bir dağıtıcı madde olarak kullanılır. Tavuk nuggets, yengeç eti, marshmallow, taklit yengeç, puding, konserve ton balığı ve çok sayıda soya bazlı et alternatifi, kedi maması ve kedi maması imalatçılarının ürünlerini kedilere daha lezzetli kılmak için yaptığı gibi Tetrasodyum pirofosfat'yi kullanır. Bu madde aynı zamanda diş ipi ve diş macununun içinde bir tartar kontrol ajanı olarak işlev görür ve tükürükte bulunan kalsiyum ve magnezyumun tortu oluşturmasını önlemek için dişler üzerinde. Çoğu Tetrasodyum pirofosfat, daha sonra ısıtılan disodyum fosfat üretmek için fırın sınıfı fosforik asit ve sodyum karbonatın reaksiyonu ile sentezlenir. Tetrasodyum pirofosfat oluşturmak için 450 ° C'lik bir sıcaklığa. Diğer bir yaygın sentez yöntemi dibazik sodyumun 500 derece C'de moleküler dehidrasyonudır.
  

 

 


Kullanım

 

Tetrasodyum pirofosfat, bir tamponlama maddesi, bir emülsiyonlaştırıcı, bir dağıtıcı madde ve bir koyulaştırıcı madde olarak kullanılır ve genellikle bir gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Ortak gıdalar tetrasodyum pirofosfat içeren tavuk nuggets, marshmallow, puding, yengeç eti, taklit yengeç, konserve ton balığı ve soya bazlı et alternatifleri ve kedi içerir hizmet bir tartar kontrol ajanı olarak bir lezzet enhancer.In diş macunu ve diş ipi, tetrasodyum pirofosfat eylemler olarak kullanılır gıdalar ve kedi davranır, Kalsiyum ve magnezyumun tükürükten uzaklaştırılması ve dişlere bırakılmasının önlenmesi. Tetrasodyum pirofosfat, daha önce ticari diş durulamalarında kullanılır plak azaltma yardımcı olmak için fırçalama.Tetrasodyum pirofosfat giyim gibi benzer birikmesini önlemek için bazen ev deterjanlarında kullanılır Fosfat içeriği suların ötrofikasyonuna neden olur, yosun gelişimini destekler. Tetrasodyum pirofosfat, bir pH tampon maddesi olarak kullanılır. asidite seviyesi) ve soya bazlı "et alternatiflerinde" bir hamur düzenleyici olarak. Proteinlerin suya bağlanmasını, soya partiküllerinin birbirine bağlanmasını ve kullanılmasını sağlar. Tavuk nuggets ve imitasyon yengeç ve ıstakoz products.t aynı amaç için deterjanlarda bir su yumuşatıcı ve yağlar askıya alma ve bunları önlemek için bir emülgatör olan yıkamadaki giysilerin yeniden değerlendirilmesi. Su yumuşatıcı olarak, deterjandan ayırmak için magnezyum ile birleştirir, Bir deterjan katkısı olarak, çözülmeyen bir pislik yapmak için kalsiyum ile birleştirilmiş deterjanları veya sabunları da "yeniden aktive edebilir". TSPP, kalsiyum, yerine deterjan ya da sabunu yeniden aktifleştiren sodyum ile değiştirilir ve kalsiyumun çözeltiden dışarı çıkmasını engeller. Suyun "ötrofikasyonu" (fosfatların gübrelenme gücü nedeniyle algler büyür), diş macunları dışında nadiren bir deterjan katkısı olarak kullanılır.

 

 

 

 

 


Tetrasodium pyrophosphate, also called sodium pyrophosphate, tetrasodium phosphate or TSPP, is a colorless transparent crystalline chemical compound with the formula Na4P2O7. It is a salt composed of pyrophosphate and sodium ions. Toxicity is approximately twice that of table salt when ingested orally. There is also a hydrated form, Na4P2O7 · 10(H2O). Colourless or white crystals, or a white crystalline or granular powder; the decahydrate effloresces slightly in dry air. Tetrasodium pyrophosphate finds application in meat processing, seafood, petfood, toothpaste and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic.Tetrasodium Pyrophosphate, Anhydrous (TSPP) Granular & Powder is an anhydrous, white, crystalline material in powder form. This product is used as a dispersing agent, sequestrant, buffering agent, protein modifier, and coagulant.Tetrasodium pyrophosphate is used to modify the proteins enabling them to retain moisture during storage, thawing, and cooking. TSPP also increases shelf life of the product by sequestering multivalent cations responsible for lipid oxidation and rancidity development. Tetrasodium pyrophosphate is added to improve whipping efficiency and improve foam stability. Granular Tetrasodium pyrophosphate helps to buffer the pH of the processed cheese and interacts with milk proteins to promote emulsification. This product sequesters iron in potato products to prevent after-cooking blackening and to stabilize color. To maintain fat dispersion in an ice cream/dessert mix, Tetrasodium pyrophosphate may be added so "churning" will not form lumps of butter during freezing.Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP) is a widely used sodium phosphate in food and industrial applications. In many food applications, Tetrasodium Pyrophosphate is used as a pH buffer and promotes the binding of protiens in meats and soy based meat alternatives. TSPP is also used as a buffer, an emulsifier, and a thickening agent in many food processes. Tetrasodium Pyrophosphate is also used in many industrial applications such as detergents and the mining industry.Primarily used as a food additive tetrasodium pyrophosphate (TSPP) is a salt composed of pyrophosphate and sodium ions that possesses approximately twice the toxicity of table salt when ingested orally. In general use, TSPP is used as an emulsifier, thickening agent, buffering agent, and a dispersing agent. Chicken nuggets, crab meat, marshmallows, imitation crab, pudding, canned tuna, and numerous soy-based meat alternatives use TSPP, as do cat food and cat treat manufacturers to make their products more palatable to felines. This substance also functions as a tartar control agent in both dental floss and toothpaste by removing the calcium and magnesium found in saliva to prevent them from forming deposits on teeth. Most TSPP is synthesized via the reaction of furnace-grade phosphoric acid and sodium carbonate in order to produce disodium phosphate, which is then heated to a temperature of 450 degrees C to form TSPP. Another common method of synthesis is the molecular dehydration of dibasic sodium at 500 degrees C.

 

 

 

 

Use

Tetrasodium pyrophosphate is used as a buffering agent, an emulsifier, a dispersing agent, and a thickening agent, and is often used as a food additive. Common foods containing tetrasodium pyrophosphate include chicken nuggets, marshmallows, pudding, crab meat, imitation crab, canned tuna, and soy-based meat alternatives and cat foods and cat treats where it is used as a palatability enhancer.In toothpaste and dental floss, tetrasodium pyrophosphate acts as a tartar control agent, serving to remove calcium and magnesium from saliva and thus preventing them from being deposited on teeth. Tetrasodium pyrophosphate is used in commercial dental rinses before brushing to aid in plaque reduction.Tetrasodium pyrophosphate is sometimes used in household detergents to prevent similar deposition on clothing, but due to its phosphate content it causes eutrophication of water, promoting algae growth. Tetrasodium pyrophosphate is used as a pH buffer (a substance which maintains a particular acidity level), and as a dough conditioner in soy-based "meat alternatives". It promotes binding of proteins to water, binding the soy particles together, and is used for the same purpose in chicken nuggets and imitation crab and lobster products.t is a water softener in detergents, and an emulsifier to suspend oils and prevent them from redepositing on clothing in the wash. As a water softener, it combines with magnesium to sequester it from the detergent, without precipitating it onto the clothing.As a detergent additive, it can also "reactivate" detergents or soaps that have combined with calcium to make an insoluble scum. The TSPP sequesters the calcium, replacing it with sodium, which reactivates the detergent or soap, and yet keeps the calcium from precipitating out of solution.Because phosphates cause "eutrophication" of water (algae grows because of the fertilizing power of phosphates), it is seldom used as a detergent additive, except in toothpastes.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.