1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ISONONANOIC ACID (IZONONANOIK ASIT)

ISONONANOIC ACID ( IZONONANOIK ASIT )

CAS NO: 26896-18-4

EC NUMBER:221-975-0

METATAGS:ISONONANOIC ACID;7-methyloctanoic acid;26896-18-4;693-19-67-methyl-octanoic acid;Octanoic acid, 7-methyl-;7-methyl caprylic acid;Isononanoicacid;tert-Nonanoic acid;isononanic acid;isopelargonic acid;iso-nonanoic acid;7-Methyloctansaeure;7-Methyl-octansaeure;7-methylcaprylic acid;AC1L1PZH;SCHEMBL254102;CHEBI:37108;CTK1A2940;MolPort-006-149-173;XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N;ZINC2012819;LMFA01020003;SBB066022AKOS006272652;MCULE-6934503036;NE48204;RTR-013846;LP004398;U877;LS-166122;TR-013846;FT-0621464;FT-0655830;A836428;I04-1150;Z1318357728;26896-18-4;3,5,5,-trimethyl-;3302-10-1;3,5,5,-trimethyl-hexanoic acid;90960;TMHA;Isononansre;CEKANOICC9ACID;TIMTEC-BB SBB005782;RARECHEM AL BE 0197;3,5,5-Trimethylhexan;TRIMETHYLHEXANOICACID;3,5,5-;Trimethylhexansaeure;3,5,5-trimethyl-hexanoicaci;3,5,5-Trimethlhexanoic acid;C9H18O2;3,5,5-Trimethylhexanoic acid;ISONONANOIC ACID;7-methyloctanoic acid;26896-18-4;693-19-6;7-methyl-octanoic acid;Octanoic acid, 7-methyl-,7-methyl caprylic acid;Isononanoicacid;tert-Nonanoic acid;isononanic acid;isopelargonic acid;iso-nonanoic acid;7-Methyloctansaeure;7-Methyl-octansaeure;7-methylcaprylic acid;AC1L1PZH;SCHEMBL254102;CHEBI:37108;CTK1A2940;MolPort-006-149-173;XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N;ZINC2012819;LMFA01020003;SBB066022;AKOS006272652;MCULE-6934503036;NE48204;RTR-013846;LP004398;U877;LS-166122;TR-013846;FT-0621464;FT-0655830;A836428;I04-1150;Z1318357728;Isononansaure;I-NONANOICACID;ISONONANOIC ACID;Methyloctanoicacid;7-methylcaprylic acid;7-METHYL OCTANOIC ACID
LITHOCHOLIC ACID ALPHA-HEDERIN Isononanoic acid AZELAIC ACID DI(2-ETHYLHEXYL) ESTER ASCORBICACID phosphoric acid Diisononyl phthalate Glycine CETEARYL ISONONANOATE Ethyl nonanoate Citric acid ACETIC ACID Isononanoic acid, isononyl ester Azelaic acid ISONONANOIC ACID CHLORIDE Folic acid 7-METHYL-1-OCTANOL tert-Nonanoic acid
26896-18-4 7-METHYL OCTANOIC ACID ISONONANOIC ACID Methyloctanoicacid Isononansaure I-NONANOICACID 7-methylcaprylic acid;Isononanoic acid;26896-18-4 [RN];7-Methyloctanoic acid [ACD/IUPAC Name];7-Methyloctansäure [German] [ACD/IUPAC Name];Acide 7-méthyloctanoïque [French] [ACD/IUPAC Name];Octanoic acid, 7-methyl- [ACD/Index Name];[26896-18-4];[693-19-6];1752332 [Beilstein];248-092-3 [EINECS];7-methyl caprylic acid;7-methylcaprylic acid;7-methyl-octanoic acid;7-Methyloctansaeure;7-Methyl-octansaeure;isononanic acid;Isononanoicacid;Isononylic acid;isopelargonic acid;MFCD00055380;tert-Nonanoic acid;Methyloctanoicacid;
I-NONANOICACID;Isononansaure;7-methylcaprylic acid;7-METHYL OCTANOIC ACID;7-METHYL OCTANOIC ACID; ISONONANOIC ACID; Methyloctanoicacid; Isononansaure; I-NONANOICACID; 7-methylcaprylic acid;Isononylic acid, ISONONANOIC ACID, 7-methyloctanoic acid, 7-methyl caprylic acid, 7-methylcaprylic acid, 7-methyl-octanoic acid, Octanoic acid, 7-methyl-, CHEBI:37108, EINECS 248-092-3, CID33635, LMFA01020003, LS-166122, 26896-18-4, 693-19-6, 1336-12-5;221-975-0 [EINECS];3,5,5-Trimethylhexanoic acid [ACD/IUPAC Name];3,5,5-Trimethylhexansäure [German] [ACD/IUPAC Name];3302-10-1 [RN];Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque [French] [ACD/IUPAC Name];Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- [ACD/Index Name];QV1Y1&1X1&1&1 [WLN];UNII:AW943Q219O;[3302-10-1];248-092-3 [EINECS];26896-18-4 [RN];3,5,5-TRIMETHYL HEXANOIC ACID;3,5,5-TrimethylhexanoicAcid;Hexanoic acid,3,5,5-trimethyl-;Isononanoic acid;7-methyl-octanoic acid;7-methylcaprylic acid;7-methyloctansäure;acide 7-méthyloctanoic;7-????????;Isononylic acid, ISONONANOIC ACID, 7-methyloctanoic acid, 7-methyl caprylic acid, 7-methylcaprylic acid, 7-methyl-octanoic acid, Octanoic acid, 7-methyl-, CHEBI:37108, EINECS 248-092-3, CID33635, LMFA01020003, LS-166122, 26896-18-4, 693-19-6, 1336-12-5;Cetearyl Isononanoate; Isononanoic acid, C16-18 (even numbered)-alkyl esters;izononaik asit;izononaiksit;İZONONANOIK ASIT;İZONONANOIKASIT;İZONONAİK ASİT;İZONONAIK ASIT;ISONONANOIC ACID;ISONONANOICACID

 

 

İzononanoik asit isimleri ve tanımlayıcıları

İzononanoik asidin hesaplanmış tanımlayıcıları
IUPAC Adı
7-metiloktanoik asit, izononanoik asit

İzononanoik asidin InChI Anahtarı
XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N-

İzononanoik asidin kanonik SMILES'i
CC (C), CCCCCC (= O) O

İzononanoik asidin moleküler formülü
C9H18O2

EC İzononanoik asit sayısı
248-092-3

İzononanoik asidin kimyasal ve fiziksel özellikleri

İzononanoik asidin hesaplanmış mülkleri
özellik Adı
Molekül Ağırlığı: 158.241 g / mol
Hidrojen Bağımı Donörü Sayısı: 1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 2
Dönebilen Bağ Sayımı: 6
Karmaşıklık: 108
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 37.3 A ^ 2
Monoizotopik Kütle: 158.131 g / mol
Tam Kütle: 158.131 g / mol
XLogP3 : 3.3
Bileşik Canonicalized: doğrudur
Resmi Yükleme: 0
Ağır Atom Sayısı: 11
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı : 0
Tanımlı Tahvil Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Ünite Sayısı : 1

Metal sabun, plastikleştirici, deterjan, alkid reçinesi, asit klorür ve kozmetik için ara ürünler. İzononanoik asit esterleri, sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları için baz stokları olarak ve plastikleştiriciler olarak kullanılır. İzononanoik asit tuzları, boya kurutucuları ve polivinil klorür stabilizatörleri olarak kullanılır. Polimerizasyon katalizörleri olarak izononanoik asit peroksitler kullanılır. İzononanoik asit önemli bir organik ara ürün. İzononanoik asit aynı zamanda organik sentez, ilaç, zirai ilaç ve boya üretiminde kullanılan önemli bir hammadde ve ara madde olarak da kullanılır.

3,5,5-Trimetilheksanoik asit, önemli bir organik ara ürün. Ayrıca organik sentez, ilaç, zirai kimyasallar ve boya maddelerinde kullanılan önemli bir hammadde ve ara madde olarak da kullanılır.

Metal sabunları, Yağlayıcılar, Yüzey aktif maddeler, Alkid reçineleri, Asit klorürler, Kozmetik, Korozyon inhibitörü

İzononanoik asit, yaklaşık 90 bir 3,5,5-trimetil heksanoik asit içeriğine sahip izomerlerin bir karışımıdır ve ilgili izononil aldehid'in oksitlenmesiyle elde edilir.
Soluk bir kokuya sahip berrak, renksiz sıvı normal organik çözücülerle karışabilir. İzononanoik Asit, suda az çözünürdür.
DEPOLAMA;
Kabın kapağını sıkıştırın ve serin, kuru ve iyi havalandırılan bir depolama alanına yerleştirin.
kabine.

İzononanoik Asidin Acil Durum ve İlkyardım Prosedürü:
1) İzononanoik Asit Cilt Teması: Kirlenen giysileri çıkarın. Etkilenen alanı bol miktarda
Temiz su ve sabun. Tahriş gelişirse, bir doktora görün.
2) İzononanoik Asitin Gözle Temas Edilmesi: En az 15 dakika boyunca bol su ile göz yıkama yapın.
Göz kapaklarını açık tutarak. Tahriş gelişirse, bir doktora görün.
3) İzononanoik Asitin Solunması: Büyük miktarda solunursa, bireyi temiz havaya çıkarın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Names and Identifiers of isononanoic acid

Computed Descriptors of isononanoic acid
IUPAC Name
7-methyloctanoic acid of isononanoic acid

InChI Key of isononanoic acid
XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N

Canonical SMILES of isononanoic acid
CC(C)CCCCCC(=O)O

Molecular Formula of isononanoic acid
C9H18O2

EC Number of isononanoic acid
248-092-3

Chemical and Physical Properties of isononanoic acid

Computed Properties of isononanoic acid
Property Name
Molecular Weight: 158.241 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 1
Hydrogen Bond Acceptor Count: 2
Rotatable Bond Count: 6
Complexity: 108
Topological Polar Surface Area: 37.3 A^2
Monoisotopic Mass: 158.131 g/mol
Exact Mass: 158.131 g/mol
XLogP3: 3.3
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 11
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 1


Intermediate for metal soap, plasticizer, detergent, alkyd resin, acid chloride and cosmetics. Isononanoic acid esters are used as base stocks for synthetic lubricants and metalworking fluids, and as plasticizers. Isononanoic acid salts are used as paint driers and as polyvinyl chloride stabilizers. Isononanoic acid peroxides are used as polymerization catalysts. Isononanoıc acid is an important organic intermediate. Isononanoıc acid is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuf.

3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

Metal soaps, Lubricants, Surfactants, Alkyd resins, Acid chlorides, Cosmetics, Corrosion Inhibitor

Isononanoic Acid is a mixture of isomers with a 3,5,5-trimethyl hexanoic acid content of about 90, and is obtained by oxidation of the corresponding isononyl aldehyde.
The clear, colorless liquid with a faint odor is miscible with the usual organic solvents. Isononanoic Acid is only sparingly soluble in water.
STORAGE;
Tighten the cap of container and store in a cool , dry , well-ventilated , storage area of
cabinet.

Emergency and First Aid Procedure of Isononanoic Acid:
1)Skin Contact of Isononanoic Acid: Remove contaminated clothing. Wash the affected area with plenty of
clean water and soap. If irritation develops, see a physician.
2)Eye Contact of Isononanoic Acid: Flash eyes with plenty of clean water for at least 15 minutes while
holding eyelids open. If irritation develops , see a physician.
3)Inhalation of Isononanoic Acid: If a large amount is inhaled , remove individual(s) to fresh air.

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.