1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CARBOHYDRAZIDE (KARBOHİDRAZİT)

CARBOHYDRAZIDE (KARBOHİDRAZİT)

CAS NO: 497-18-7

METATAGS;carbohydrazide;karbohidrazid;carbohidrazid;karbo hidrazid;karbo hidrazit;karbohidrazit;carbohidrazit;Carbohydrazide;1,3-Diaminourea;diaminoüre;di amino üre;diamino üre;Carbonic dihydrazide;Carbazide;karbazid;karbazit;Carbonohydrazide;497-18-7;Carbodihydrazide;Carbodihydrazide;karbonohidrazid;karbonohidrazit;karbono hidrazit;karbono hidrazid;Cabazide;kabazid;kabazit;Hydrazine, carbonyldi-;Hydrazine, carbonylbis-;Carbazic acid, hydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;Carbonic acid, dihydrazide;diaminourea;Carbonohydrazid;karbonohidrazit;karbonohidrazid;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Carbazic acid, hydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;Carbonic acid, dihydrazide;diaminourea;Carbonohydrazid;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Karbazid;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;carbonodihydrazide;1,3-Diaminourea;Carbohydrazide;Carbazide;Carbodihydrazide;Carbonic acid, dihydrazide;Carbonohydrazide;Hydrazine, carbonylbis-;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;Urea, N,N'-diamino-;Carbazic acid, hydrazide;Hydrazine, carbonyldi-;Semicarbazide, 4-amino-;Urea, 1,3-diamino-;1,3-Diaminourea;Cabazide;1,3-Diaminomocovina;Karbazid;1,3-diaminourea; Carbonic dihydrazide; Carbazide; cardonic dihydrazide; 4-aminosemicarbazide; carbonohydrazide; Carbohydrozide; CBH; 1,3-diamino-ure;1,3-Diaminourea; Cabazide; Carbonic Dihydrazide;Carbonic dihydrazide; Carbazide; Carbodihydrazide; Carbonic acid, dihydrazide; Carbonohydrazide; Hydrazine, carbonylbis-; Hydrazinecarboxamide, N-amino-; Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide; Urea, N,N'-diamino-; Carbazic acid, hydrazide; Hydrazine, carbonyldi-; Semicarbazide, 4-amino-; Urea, 1,3-diamino-; 1,3-Diaminourea; Cabazide; 1,3-Diaminomocovina; Karbazid; NSC 1934;1,3-diamino-urea;Carbohydrazide; 1,3-diaminourea; 1,3-Diaminourea;;1,3-Diaminomocovina;1,3-Diaminourea;Cabazide;Carbazic acid, hydrazide;Carbazide;Carbodihydrazide;Carbonic acid, dihydrazide;Carbonic dihydrazide;Carbonohydrazide;Hydrazine, carbonylbis-;Hydrazine, carbonyldi-;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;Karbazid;NSC 1934;Semicarbazide, 4-amino-;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;Carbohydrazide;Carbonic dihydrazide;1,3-Diaminourea;497-18-7;Carbazide;Carbonohydrazide;Carbodihydrazide;Hydrazine,carbonyldi-;Hydrazine, carbonylbis-;Carbazic acid, hydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;Carbonic acid, dihydrazide;Cabazide;Karbazid;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;Karbazid [Czech];Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;1,3-Diaminomocovina;diaminourea;Carbonohydrazid;UNII-W8V7FYY4WH;carbonodihydrazide;NSC 1934;N,N'-diaminourea;carbonyl dihydrazine;4-aminosemicarbazide;1,3-Diaminomocovina [Czech];carbonylbis-hydrazine;hydrazinecarbohydrazide;EINECS 207-837-2;N-aminohydrazinecarboxamide;N-aminohydrazine carboxamide;BRN 1747069;AI3-52397,hydrazide hydrazinecarboxylic acid;XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N;CH6N4O;Urea,3-diamino-;Urea,N'-diamino-;Carbohydrazide, 98%;1,3-bis(azanyl)urea;ACMC-1AEZI;WLN: ZMVMZ;AC1Q5PXL;W8V7FYY4WH;AC1L2KV4;4-03-00-00240 (Beilstein Handbook Reference);KSC235S0J;DTXSID5038757;CHEBI:61308;CTK1D5904;NSC1934;MolPort-001-764-626;NSC-1934;ANW-30830;MFCD00007591;ZINC64634060;AKOS003193931;RL03822;TRA0064474;AN-21408;H247;KB-48688;LS-51887;OR000218;OR273772;DB-029568;RT-000598;35941P;A827826;I06-0392;W-106011;4702-23-2;carbohydrazide;CHZ; 1,3-diaminourea; Carbonic dihydrazide;1,3-Diaminourea; Carbonic dihydrazide;Carbohydrazide, Carbazide, Carbonic dihydrazide, Carbonohydrazide, Carbodihydrazide, 1,3-Diaminourea, OCarbohydrazide, Karbazid [Czech], Hydrazine, carbonyldi-, Hydrazine, carbonylbis-, Urea, 1,3-diamino-, Carbazic acid, hydrazide, Urea, N,N'-diamino-, Semicarbazide, 4-amino-, Carbonic acid, dihydrazide, Ambap1722, WLN: ZMVMZ, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, 1,3-Diaminomocovina [Czech], Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;1,3-Diaminourea; Carbonic dihydrazide ; 1,3-bis(azanyl)urea; Carbazic acid; Carbonic dihydrazide; hydrazide Carbazide; Semicarbazide, 4-amino-Urea;1,3-diaminourea;;Carbohydrazide;;1,3-Diaminourea;;Carbonic dihydrazide;;Cabazide;Karbazid;CARBAZIDE;CARBOHYDRZIDE;CARBOHYDRAZIDE;1,3-diamino-ure;1,3-DIAMINOUREA;Carbonohydrazide;Carbodihydrazide;Carbohydrazide58%;DIPHENYLCARBAZONE Semicarbazide LUCIFER YELLOW CH DILITHIUM SALT Carbohydrazide Thiocarbohydrazide DICAPRYLYL CARBONATE Adipic dihydrazide 1,5-Diphenylcarbazide;Diethyl carbonate Phthalhydrazide Di-tert-butyl dicarbonate Formylhydrazine 4,4'-Methylenedianiline Daminozide METHOXYFENOZIDE Diphenyl carbonate Iminodiacetic acid;Iminodiacetonitrile;Organic Building Blocks Hydrazides 1,3-Diaminomocovina 1,3-diamino-ure 4-amino-semicarbazid Cabazide Carbazic acid, hydrazide carbazicacid,hydrazide Carbodihydrazide;Carbonic acid, dihydrazide carbonicacid,dihydrazide Carbonohydrazide carbonyldi-hydrazin Hydrazine, carbonylbis- Hydrazine, carbonyldi- Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide Karbazid Semicarbazide, 4-amino- Urea, 1,3-diamino- Urea, N,N'-diamino- CARBAZIDE CARBOHYDRAZIDE CARBONIC ACID HYDRAZINE CARBONIC;DIHYDRAZIDE LABOTEST-BB LT00233149 497-18-7 Building Blocks Carbonyl Compounds 1,3-DIAMINOUREA 497-48-7 Carbohydrazide58% CH6N4O H2NNHCONHNH2 H2NNH2CO CONHNH22;Pharmaceutical Intermediates Aromatic Hydrazides, Hydrazines, Hydrazones and Oximes API intermediates CARBOHYDRZIDE Water Ttreatment Chemicals CHZ Oxygen Scavenger;Carbonyl Compounds Hydrazides Organic Building Blocks 4-Aminoisosemicarbazide Carbonyldihydrazide Isocarbonohydrazide Carbohydrazide,97% CH6NO4 Carbohydrazide, 98+%;Chemical raw materials API Carbohydrazide 98% boiler water treatment of deoxidizer Carbohydrazide(1,3-DiaMinourea);Acide hydrazinecarbohydrazonique [French] [ACD/IUPAC Name];carbohydrazide;Carbonic dihydrazide [ACD/Index Name];Carbonohydrazid [German] [ACD/IUPAC Name];Carbonohydrazide [ACD/IUPAC Name];Carbonohydrazide [French] [ACD/IUPAC Name];Hydrazincarbohydrazonsäure [German] [ACD/IUPAC Name];Hydrazinecarbohydrazonic acid [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name];[497-18-7];1, 3-Diaminourea;1,3-Diaminomocovina [Czech];1,3-Diaminomocovina;1,3-Diaminomocovina [Czech];1,3-Diaminourea;207-837-2 [EINECS];4-03-00-00240 [Beilstein];4-03-00-00240 (Beilstein Handbook Reference) [Beilstein];497-18-7 [RN];4-amin osemicarbazide;4-aminosemicarbazide;C019289;cabazide;Carbazic acid, hydrazide;Carbazide;Carbodihydrazide;carbonic acid dihydrazide;CARBONIC ACID, DIHYDRAZIDE;carbonodihydrazide;carbonyl dihydrazine;carbonylbishydrazine;carbonylbis-hydrazine;diaminourea;EINECS 207-837-2;hydrazide hydrazinecarboxylic acid;Hydrazine, carbonylbis-;Hydrazine, carbonyldi-;hydrazinecarbohydrazide;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;hydrazinecarboxylic acid hydrazide;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;Karbazid [Czech];Karbazid;Karbazid [Czech];MFCD00007591 [MDL number];N,N'-diaminourea;N-aminohydrazine carboxamide;N-aminohydrazinecarboxamide;OCarbohydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;UNII:W8V7FYY4WH;UNII-W8V7FYY4WH;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;WLN: ZMVMZ;KARBPHIDRAZIT;KARBOHİDRAZİT;karbohıdrazıt;karbahidrazit;Carbohydrazide;CARBOHYDRAZIDE;CARBOHYDRAZİDE;carbohydrazide;carbohydrazıde


EC NO: 207-837-2

IUPAC Carbohydrazide Adı
1,3-diaminourea

Karbonhidrazid'in Moleküler Formülü
CH6N4O

Karbonhidrazidin Deneysel Özellikleri
Karbohidrazidin Fiziksel Tanımı
DryPowder
Sıvı

 


Karbohidrazid, epoksit tipi reçineler için bir kürleme maddesi olarak ve kazan sistemlerinde bir oksijen temizleyicisi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Azo-metin ve azin sınıflarının görüntülerini üreten renkli geliştiricileri dengelemek için fotoğrafçılıkta uygulanır. Mühimmat iticileri geliştirmek ve sabunları dengelemek için kullanılır. Ayrıca, organik sentez için yararlı bir reaktiftir.


Karbohidrazid, aynı zamanda Carbodihydrazide olarak da bilinir, her tür kazanda kullanılabilen yüksek performanslı bir oksijenli süpürücüdür.

Karbohidrazid, erime noktası 153 ° C civarında olan bozunan beyaz, suda çözünen bir katıdır.

Karbohidrazid herhangi bir kazandaki Hidrazine'in doğrudan değiştirilmesi gibi oksijen temizleyicisi olarak, ilgili güvenlik tehlikeleri ve taşıma önlemleri olmadan kullanılabilir. Ürün uçucu kimyaya dayanıyor ve bu nedenle kazan sisteminde çözünmüş katılar ve minimum amonyak bırakmıyor. Mükemmel besleme suyu ve kazan sisteminin pasifleştirilmesi ile birlikte oksijen korozyonundan olağanüstü koruma sağlar.

Karbonhidrazid doğrudan oksijen ile reaksiyona girer. Oksijen hasarını önlemeye yardımcı olur ve ıslak yatırma sırasında metal yüzeyleri pasifleştirmeye devam eder.

Karbohidrazid ayrıca epoksit tipi reçineler için bir kürleme maddesi olarak da kullanılabilir.

Karbohidrazid beyaz kristal toz, Karbonhidrazid suda çok çözünür ve alkolde çözünür. Metal oksitler ve platin veya raney nikeli gibi bazı metallerin katalize edilmesi durumunda mavi bir alevle patlayabilen amonyak, hidrojen ve azotu oluşturmak için ısıtma veya uv'ye maruz bırakıldığında ayrışır. Karbohidrazid, dibazik ve çok reaktif özelliklere sahiptir. Jet yakıtlarda bir bileşen olarak kullanılır, çünkü yanarken çok miktarda ısı üretir. Roket yakıt olarak kullanılır. Korozyon hasarını önlemek için su kazanı besleme ve ısıtma sistemleri için bir oksijen süpürücüsü olarak kullanılır. Değerli metallerin geri kazanımı için indirgeyici bir madde olarak kullanılır. Üretan kaplamalarda bir polimerizasyon katalizörü ve bir zincir uzatma maddesi olarak kullanılır. Karbohidrazid, renk değişimini önlemek için fotoğraf endüstrisinde yardımcı olarak kullanılır. Farmasötik maddeler, stabilizatörler ve su arıtma kimyasalları için bir ara madde olarak kullanılır.
It ve türevleri çok yönlü ara ürünlerdir. Zirai kimyasallar, ilaçlar, fotografik, ısı dengeleyiciler, polimerizasyon katalizörleri, alev geciktiriciler, plastikler, patlayıcılar ve boyalar için üfleme ajanları için organik sentezde aktif uygulamalar vardır. Son zamanlarda, daha hızlı ince film transistörlerini yapmak için yakıt olarak lcd'ye (sıvı kristal ekranlar) hidrazin uygulanmaktadır.


Karbohidrazidin Uygulanması
Güçlü bir indirgeyici ajan olarak, enerji içeren malzeme ara maddeleri ve roket patlayıcı ve etkileyici maddenin bileşenleri olarak kullanılabilir; Ayrıca düşük toksinli, yüksek erime noktalı ve yüksek verimli, çevreye karşı güvenli, kazandan Oksijeni hareket ettiren en verimli maddedir; Ve kimyasal fiber endüstrisinde elastik lifin çapraz bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir; Kimyasal hammadde ve ara ürün olarak, ilaç, herbisit, bitki büyüme düzenleyici ve boya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karbohidrazid'in Ürün Özellikleri
Karbohidrazid, oda sıcaklığında beyaz kristalin ince ve kısa kolumnalı kristal veya beyaz bir tozdur. Alkolde çözünmez, çözülme emici ısı ile kolayca suda çözünür. Alkol, eter ve benzende çözünmez. Bundan dolayı, bu bir tür hidrazinin türevidir ve böylece güçlü indirgeme kabiliyetine sahiptir. Toksik değildir ve hidrazin ve oksimlerin yerini alabilir. Endüstride geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Örneğin, su arıtma alanında kazanlar suyunun oksijen giderici ajanı olarak kullanılabilir ve kazan sularının oksijen süpürmesi için en gelişmiş malzemeler olarak kabul edilir. Deoksidan verimi, kullanılan toptan malzemeden çok daha yüksek olduğu için düşük bir toksisiteye ve yüksek erime noktasına sahiptir ve güvenlik ve çevre koruma için bir fikir ürünüdür; Aynı zamanda bir roket itici bileşen olarak da kullanılabilir; Ayrıca azot atomuna bağlı hidrojen atomlarının diğer gruplarla kolayca ikame edildiği için, tekstil alanında elastik liflerin çapraz bağlayıcı ajanlar, formaldehit temizleyicisi ve karoten pigmentinin antioksidanı olarak kullanılabilir . Buna ek olarak, içerdiği fenol fungisitlerine uygun miktarda karbohidrazid eklenmesi, renk değişikliğinin ve kokuşmasının önlenmesinde rol oynayabilir. Bir kimyasal hammadde ve kimyasal sanayi ara maddesi olarak tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Karbonhidrazidin Kullanımları
Farmasötik maddeler, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar vb. Üretiminde yaygın olarak kullanılır (1) Karbohidrazid, güçlü bir indirgemeyle hidrazinin bir türevidir. Sadece enerji içeren malzemeler üretmek için kullanılan ara maddeler olarak değil aynı zamanda direkt olarak patlayıcıların ve itici gazların bileşenleri olarak da kullanılabilir. (2) rafineri ekipmanlarının koruyucusu olarak kullanılabilir ve ayrıca kazan suyu arıtma ajanının oksijen süpürücüsü olarak da kullanılabilir (3) Kimyasal lif alanında elastik lifin çapraz bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir Sanayi (4) kimyasal hammadde ve kimyasal sanayi intermediates olarak kullanılabilir ve yaygın ilaç, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayi kullanılır.
Roket iticisi, renk gelişimi ve sabun stabilizatörü, kauçuğun antioksidanları, kazan suyunun oksijen süpürücüsü ve metalin pasifleştirici ajanının bileşeni olarak kullanılabilir.
Karbohidrazid, güçlü bir indirgemeyle hidrazinin bir türevidir. Enerji içerikli malzemeler üretmenin ara ürünü olarak kullanılabilir ve doğrudan patlayıcı madde ve roket itici bileşenleri için de kullanılabilir. Kazan suyunun oksijen süpürücüsü olarak da kullanılabilir ve bugün dünyadaki kazan suyu süpürme işlemi için en gelişmiş malzemelerdir. Düşük toksisiteye, yüksek erime noktasına ve deoksidasyon verimi şu an kullanılan malzemelerden çok daha yüksektir. Güvenlik ve çevre koruma için ideal bir üründür. Buna ek olarak, kimyasal fiber endüstrisinde elastik lifin çapraz bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir. Kimyasal hammadde ve kimyasal sanayi ara maddeleri olarak da kullanılabilir ve tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayilerde yaygın olarak kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC NO: 207-837-2

IUPAC Name of Carbohydrazide
1,3-diaminourea

Molecular Formula of Carbohydrazide
CH6N4O

Experimental Properties of Carbohydrazide
Physical Description of Carbohydrazide
DryPowder
Liquid

 


Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.


Carbohydrazide, also called Carbodihydrazide, is a high performance oxygen scavenger which can be used in all types of boilers.

Carbohydrazide is a white, water-soluble solid that decomposes upon melting point around 153°C.

Carbohydrazide can be used as oxygen scrubber as direct replacement for Hydrazine in any boiler without the associated safety hazards and handling precautions. The product is based on volatile chemistry and so leaves no dissolved solids and minimal ammonia to the boiler system. It does provide outstanding protection from oxygen corrosion together with excellent feed water and boiler system passivation.

Carbohydrazide reacts directly with oxygen. It helps prevent oxygen damage and continues to passivate metal surfaces during wet lay-up.

Carbohydrazide can also be used as a curing agent for epoxide-type resins.

Carbohydrazide is white crystal powder, Carbohydrazide is very soluble in water and soluble in alcohol. It decomposes on heating or exposure to uv to form ammonia, hydrogen, and nitrogen, which may be explosive with a blue flame when catalyzed by metal oxides and some metals such as platinum or raney nickel. Carbohydrazide has dibasic and very reactive properties. It is used as a component in jet fuels because it produce a large amount of heat when burned. It is used as rocket fuel.it is used as an oxygen scavenger for water boiler feed and heating systems to prevent corrosion damage. It is used as a reducing agent for the recovery of precious metals. It is used as a polymerization catalyst and a chain extender in urethane coatings. Carbohydrazide is used as an auxiliary in photographic industry to prevent discolouration. It is used as an intermediate for pharmaceuticals, stabilizers and water treatment chemicals.
It and its derivatives are versatile intermediates. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame- retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes. Recently, hydrazine is applied to lcd (liquid crystal displays) as the fuel to make faster thin-film transistors.


Application of Carbohydrazide
As a strong reductive agent, it can be used as intermediates of energy-contain material, and ingredients of rocket explosive and impelling agent; Also it is the highest efficient agent to move Oxygen from boiler, with lower toxin, high melting point and high efficiency, safe to environment; and it can be used as crosslinking agent of elastic fiber in chemical fiber industry; as chemical raw material and intermediate, it is widely used in pharmaceuticals, herbicide, plant growth regulator and dyestuff industry.

 


Product Features of Carbohydrazide
Carbohydrazide is a white crystalline thin and short columnar crystal or white powder at room temperature. It is insoluble in alcohol, easily soluble in water with dissolution absorbing heat. It is insoluble in alcohol, ether, and benzene. Owing to that, it is a kind of derivative of hydrazine and thus having strong reduction ability. It is non-toxic, and can replace hydrazine and oximes. It has a broad range of application in industry. For example, it can be used as the oxygen scavenging agent of boiler water in the field of water treatment and is regarded as most advanced materials for oxygen scavenging of boiler water. It has a low toxicity and high melting point with its deoxidizing efficiency being far greater than the current materials used and is a idea product for both safety and environmental protection; it can also be used as a rocket propellant components; moreover, owing to that its hydrogen atoms attached to the nitrogen atom is easily substituted by other groups, it can be used as the cross-linking agents of elastic fibers in the textile field, the formaldehyde scavenger, as well as the antioxidant of carotene pigment. In addition, adding an appropriate amount of carbohydrazide to the phenol fungicides containing can play a role on preventing discoloration and rancidity. As a chemical raw material and chemical industry intermediates, it is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.


Uses of Carbohydrazide
It is widely used in the production of pharmaceuticals, herbicides, plant growth regulators, dyes, etc.(1) carbohydrazide is a derivative of hydrazine with a strong reduction. It can be not only used as the intermediates for producing energy-containing materials, but also can be used directly as the components of explosives and propellants. (2) it can be used as the preservative of refinery equipment and can also be used as the oxygen scavenger of boiler water treatment agent (3) It can be used as the cross-linking agent of the elastic fiber in the field of chemical fiber industry (4) it can be used as the chemical raw materials and chemical industrial intermediates and is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.
It can be used as the component of the rocket propellant, the stabilizer of color development and soap quality, the antioxidants of rubber, the oxygen scavenger of boiler water, and the passivation agent of metal.
Carbohydrazide is a derivative of hydrazine with a strong reduction. It can be used as the intermediate of producing energy-containing materials and also be used directly for the components of explosives and rocket propellant. It can also be used as the oxygen scavenger of boiler water and is the most advanced materials for scavenging oxygen of boiler water in the world today. It has low toxicity, high melting point and a deoxidation efficiency being far greater than the materials currently used. It is an ideal product for both safety and environmental protection. In addition, it can be used as the cross-linking agent of the elastic fiber in the field of chemical fiber industry. It can also be used as the chemical raw materials and chemical industrial intermediates and is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.