1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TAMOL S

TAMOL S, Sülfonik asit taşıyıcıdır. Naftalinsülfonik asitin sodyum tuzudur. Boyalarda disperse edici ve stabilizastör olarak kullanılmaktadır.
Acar Chemicals © 2015 All Rights Reserved.