1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ISONONANOIC ACID ( IZONONANOIK ASIT )


CAS NO: 26896-18-4
CAS NO: 693-19-6
CAS NO:3302-10-1
EINECS NUMBER:221-975-0

METATAGS:ISONONANOIC ACID;7-methyloctanoic acid;26896-18-4;693-19-67-methyl-octanoic acid;Octanoic acid, 7-methyl-;7-methyl caprylic acid;Isononanoicacid;tert-Nonanoic acid;isononanic acid;isopelargonic acid;iso-nonanoic acid;7-Methyloctansaeure;7-Methyl-octansaeure;7-methylcaprylic acid;AC1L1PZH;SCHEMBL254102;CHEBI:37108;CTK1A2940;MolPort-006-149-173;XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N;ZINC2012819;LMFA01020003;SBB066022AKOS006272652;MCULE-6934503036;NE48204;RTR-013846;LP004398;U877;LS-166122;TR-013846;FT-0621464;FT-0655830;A836428;I04-1150;Z1318357728;26896-18-4;3,5,5,-trimethyl-;3302-10-1;3,5,5,-trimethyl-hexanoic acid;90960;TMHA;Isononansre;CEKANOICC9ACID;TIMTEC-BB SBB005782;RARECHEM AL BE 0197;3,5,5-Trimethylhexan;TRIMETHYLHEXANOICACID;3,5,5-Trimethylhexansaeure;3,5,5-trimethyl-hexanoicaci;3,5,5-Trimethlhexanoic acid;C9H18O2;

İzononanoik asit isimleri ve tanımlayıcıları

İzononanoik asidin hesaplanmış tanımlayıcıları
IUPAC Adı
7-metiloktanoik asit, izononanoik asit

İzononanoik asidin InChI Anahtarı
XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N-

İzononanoik asidin kanonik SMILES'i
CC (C), CCCCCC (= O) O

İzononanoik asidin moleküler formülü
C9H18O2

EC İzononanoik asit sayısı
248-092-3

İzononanoik asidin kimyasal ve fiziksel özellikleri

İzononanoik asidin hesaplanmış mülkleri
Mülk Adı                                                                    Mülk Değer
Molekül Ağırlığı                                                           158.241 g / mol
Hidrojen Bağımı Donörü Sayısı                                      1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı                                               2
Dönebilen Bağ Sayımı                                                  6
Karmaşıklık                                                                108
Topolojik Polar Yüzey Alanı                                          37.3 A ^ 2
Monoizotopik Kütle                                                     158.131 g / mol
Tam Kütle                                                                 158.131 g / mol
XLogP3                                                                     3.3
Bileşik Canonicalized                                                  doğrudur
Resmi Yükleme                                                           0
Ağır Atom Sayısı                                                        11
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı                                 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı                               0
Tanımlı Tahvil Stereocenter Sayısı                                0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı                               0
İzotop Atom Sayısı                                                     0
Kovalent Bağlı Ünite Sayısı                                          1

Metal sabun, plastikleştirici, deterjan, alkid reçinesi, asit klorür ve kozmetik için ara ürünler. İzononanoik asit esterleri, sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları için baz stokları olarak ve plastikleştiriciler olarak kullanılır. İzononanoik asit tuzları, boya kurutucuları ve polivinil klorür stabilizatörleri olarak kullanılır. Polimerizasyon katalizörleri olarak izononanoik asit peroksitler kullanılır. İzononanoik asit önemli bir organik ara ürün. İzononanoik asit aynı zamanda organik sentez, ilaç, zirai ilaç ve boya üretiminde kullanılan önemli bir hammadde ve ara madde olarak da kullanılır.

İzononanoik asit, yaklaşık 90 bir 3,5,5-trimetil heksanoik asit içeriğine sahip izomerlerin bir karışımıdır ve ilgili izononil aldehid'in oksitlenmesiyle elde edilir.
Soluk bir kokuya sahip berrak, renksiz sıvı normal organik çözücülerle karışabilir. İzononanoik Asit, suda az çözünürdür.
DEPOLAMA;
Kabın kapağını sıkıştırın ve serin, kuru ve iyi havalandırılan bir depolama alanına yerleştirin.
kabine.

İzononanoik Asit Acil ve İlk Yardım Prosedürü:
1) İzononanoik Asitin Cilt Temasında: Kontamine olmuş giysileri çıkarın. Etkilenen alanı bol miktarda
Temiz su ve sabun. Tahriş gelişirse, bir doktora görün.
2) İzononanoik Asitin Göz ile Temasında: En az 15 dakika süre ile bol su ile göz yıkama yapın.
Göz kapaklarını açık tutarak. Tahriş gelişirse, bir doktora görün.
3) İzononanoik asit solunması Çok miktarda solunduğunda, bireyi temiz havaya çıkarın.

 

 

 

 

Names and Identifiers of isononanoic acid

Computed Descriptors of isononanoic acid
IUPAC Name
7-methyloctanoic acid of isononanoic acid

InChI Key of isononanoic acid
XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N

Canonical SMILES of isononanoic acid
CC(C)CCCCCC(=O)O

Molecular Formula of isononanoic acid
C9H18O2

EC Number of isononanoic acid
248-092-3

Chemical and Physical Properties of isononanoic acid

Computed Properties of isononanoic acid
Property Name                                                            Property Value
Molecular Weight                                                         158.241 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count                                         1
Hydrogen Bond Acceptor Count                                     2
Rotatable Bond Count                                                   6
Complexity                                                                 108
Topological Polar Surface Area                                     37.3 A^2
Monoisotopic Mass                                                    158.131 g/mol
Exact Mass                                                               158.131 g/mol
XLogP3                                                                      3.3
Compound Is Canonicalized                                         true
Formal Charge                                                           0
Heavy Atom Count                                                     11
Defined Atom Stereocenter Count                                0
Undefined Atom Stereocenter Count                             0
Defined Bond Stereocenter Count                                0
Undefined Bond Stereocenter Count                            0
Isotope Atom Count                                                   0
Covalently-Bonded Unit Count                                     1


Intermediate for metal soap, plasticizer, detergent, alkyd resin, acid chloride and cosmetics. Isononanoic acid esters are used as base stocks for synthetic lubricants and metalworking fluids, and as plasticizers. Isononanoic acid salts are used as paint driers and as polyvinyl chloride stabilizers. Isononanoic acid peroxides are used as polymerization catalysts. Isononanoıc acid is an important organic intermediate. Isononanoıc acid is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuf.

Isononanoic Acid is a mixture of isomers with a 3,5,5-trimethyl hexanoic acid content of about 90, and is obtained by oxidation of the corresponding isononyl aldehyde.
The clear, colorless liquid with a faint odor is miscible with the usual organic solvents. Isononanoic Acid is only sparingly soluble in water.
STORAGE;
Tighten the cap of container and store in a cool , dry , well-ventilated , storage area of
cabinet.

Emergency and First Aid Procedure of Isononanoic Acid:
1)Skin Contact of Isononanoic Acid: Remove contaminated clothing. Wash the affected area with plenty of
clean water and soap. If irritation develops, see a physician.
2)Eye Contact of Isononanoic Acid: Flash eyes with plenty of clean water for at least 15 minutes while
holding eyelids open. If irritation develops , see a physician.
3)Inhalation of Isononanoic Acid: If a large amount is inhaled , remove individual(s) to fresh air.

Acar Chemicals © 2015 All Rights Reserved.