1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM GLUCONATE (SODYUM GLUKONAT)


SODIUM GLUCONATE

CAS NO: 527-07-1
EC NO: 208-407-7


METATAGS:D-GLUCONIC ACID, MONOSODIUM SALT; D-GLUCONIC ACID, MONOSODIUM SALT; SODIUM GLUCONATE; SODIUM GLUCONATE; DGLUCONIC ACID, MONOSODIUM SALT; MONOSODIUM SALT D-GLUCONIC ACID; GLONSEN; GLUCONATO DI SODIO (ITALIAN) ; GLUCONIC ACID SODIUM SALT; MONOSODIUM GLUCONATE; PASEXON 100T; PMP SODIUM GLUCONATE; SODIUM D-GLUCONATE; sodium (2R,3S,4R,5R')-2,3,4,5,6-pentahydroxyhe­xanoate; D-Gluconic Acid, Monosodium Salt; E576; Natriumgluconat; D-Gluconsaure; Natriumsalz; Natrium D-Gluconat;sodium gluconate, where to buy sodium gluconate, sodium gluconate food grade, sodium gluconate fcc, 527-07-1, D-Gluconic Acid Monosodium Salt, sodium pentahydroxyhexanoate, NaC6H11O7, sodium gluconate msds, 208-407-7, concrete water reducing agent and retarder, chelator, chelating agent, sequestrant, complexing agent, deicer, food additive stabilizer, corrosion inhibitor, electroplating and metal finishing; C6H11NaO7; boron gluconate; D-gluconate; D-gluconic acid; dextronic acid; gluconate; gluconic acid; gluconic acid, (113)indium-labeled; gluconic acid, (14)C-labeled; gluconic acid, (159)dysprosium-labeled salt; gluconic acid, (99)technecium (5+) salt; gluconic acid, 1-(14)C-labeled; gluconic acid, 6-(14)C-labeled; gluconic acid, aluminum (3:1) salt; gluconic acid, ammonium salt; gluconic acid, calcium salt
gluconic acid, cesium(+3) salt; gluconic acid, cobalt (2:1) salt; gluconic acid, copper salt; gluconic acid, Fe(+2) salt, dihydrate; gluconic acid, lanthanum(+3) salt; gluconic acid, magnesium (2:1) salt; gluconic acid, manganese (2:1) salt; gluconic acid, monolithium salt; gluconic acid, monopotassium salt; gluconic acid, monosodium salt; gluconic acid, potassium salt; gluconic acid, sodium salt; gluconic acid, strontium (2:1) salt; gluconic acid, tin(+2) salt; gluconic acid, ; magnerot; maltonic acid; manganese gluconate; pentahydroxycaproic acid; sodium gluconate;SODYUM GLUKONAT; sodyum glukonat; sodyum glikonat; sodium, gluconate; sodium gluconate; sodyum, glukonat; sodyum glukonat; glukonik asit sodyum tuzu; sodium glukonat; sodium gluconat; sodyum gluconate; sodyum gluconate.

 

 

 

 

 

 

 

Sodyum glukonat, NaC6H11O7 formülüne sahip bir bileşiktir. Glukonik asitin sodyum tuzudur. E numarası E576'dır. Sodyum glukonat tekstil boyama, baskı ve metal yüzeyli su arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çelatlama maddesi, çelik yüzey temizleme maddesi, cam şişeler için bir temizleme maddesi ve çimento, kaplama ve alümina boyama endüstrileri için kenetleme maddesi olarak kullanılır. Suda çok çözünen beyaz bir tozdur.

Sodyum glukonat glikoz fermentasyonu ile üretilen glukonik asidin sodyum tuzudur. Beyaztan bronzlaşmaya, granüle, ince, kristal toza, suda çok çözünür. Korozif olmayan, toksik olmayan ve kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir (2 gün sonra% 98), sodyum glukonat, kenetleme maddesi olarak giderek daha fazla takdir edilmektedir.

Sodyum glukonatın olağanüstü mülkiyeti, özellikle alkalin ve konsantre alkalin solüsyonlarında mükemmel çelatlama gücündedir. Kalsiyum, demir, bakır, alüminyum ve diğer ağır metallerle dengeli şelat oluşturur ve bu açıdan EDTA, NTA ve ilgili bileşikler gibi diğer tüm kenetleme maddelerini aşar.

Sodyum glukonatın sulu solüsyonları, yüksek sıcaklıklarda bile oksidasyona ve indirgenmeye karşı dirençlidir. Bununla birlikte, biyolojik olarak kolaylıkla bozunur (2 gün sonra% 98'dir) ve bu nedenle atık su problemi göstermez.

Sodyum glukonat, beton, harç ve jips için de oldukça etkili bir set geciktirici ve iyi bir plastikleştirici / su azaltıcıdır.

Sodyum Glukonat için Kullanılanlar:

Tıp alanında, insan vücudundaki asit ve alkali dengesini koruyabilir ve sinirlerin normal çalışmasını geri kazanabilir.
Düşük sodyum için sendromun önlenmesi ve tedavisinde kullanılabilir.
Ölmek için mükemmel inhibisyon kapasitesine sahip olduğu için su kalitesi stabilizörü olarak kullanılabilir.
Metaller için yüzey temizleme maddesi olarak kullanılır
Cam şişelerin temizlik maddesi olarak kullanılır
Aynı zamanda yapı endüstrisinde su azaltma maddesi ve geciktirici olarak kullanılabilir. Sodyum glukonat ayrıca beton, çimento, harç ve jips için etkili bir set geciktirici ve iyi bir plastikleştirici ve su azaltıcıdır.

Sodyum glukonatın endüstriyel uygulamaları

Sodyum glukonat, metal iyonlarına olan güçlü afinitesi nedeniyle elektrokaplama ve metal kaplamada kullanılır. Bir kenetleyici olarak görev yapan çözüm, banyo içindeki istenmeyen reaksiyonları tetikleyen kirlilikleri önleyen solüsyonu dengeler. Glukonatın şelasyon özellikleri, anodun bozulmasına yardımcı olur ve böylece kaplama banyo verimliliğini arttırır. Gluconate bakır, çinko ve kadmiyum kaplama banyolarında parlaklığı arttırmak ve parlaklığı arttırmak için kullanılabilir.

Sodyum glukonat zirai kimyasallarda ve özellikle de gübrelerde kullanılır. Bitkilerin ve bitkilerin toprağın gerekli minerallerini absorbe etmesine yardımcı olur.

Peroksit ve hidrosülfit ağartma işlemlerinde sorunlara neden olan metalik iyonları kenetleyen kâğıt ve kağıt hamuru endüstrilerinde kullanılır.

İnşaat Sektöründe Sodyum Glukonat

Sodyum glukonat, beton katkısı olarak kullanılır. Geliştirilebilir işlenebilirlik, ayar sürelerini geciktirme, suyun azaltılması, donma-çözülme direnci iyileştirilmesi, kanamanın azaltılması, çatlama ve kuru büzülme gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır. % 0.3'lük bir seviyede eklendiğinde, sodyum glukonat, çimentonun su ve çimento oranına bağlı olarak çimentonun sertleşme süresini 16 saate kadar geciktirebilir. Korozyon önleyicisi olarak davranması, betonda kullanılan demir çubukların korozyondan korunmasına yardımcı olur.

Korozyon inhibitörü olarak sodyum glukonat

Sodyum glukonat suda 200 ppm'nin üzerinde olduğunda, çelik ve bakır korozyona karşı korur. Su boruları ve bu metallerden oluşan tanklar dolaşım suyundaki çözünmüş oksijenin neden olduğu korozyon ve çukurlaşma eğilimli. Bu, kavitasyona ve ekipmanın bozulmasına neden olur. Sodyum glukonat metal ile reaksiyona girerek metalin glukonat tuzunun koruyucu bir filmini üretir ve çözünmüş oksijenin metal ile doğrudan temas etmesini önler.

Buna ek olarak sodyum glukonat, aşındırıcı olan tuz ve kalsiyum klorür gibi buz çözücü bileşiklere ilave edilir. Bu, tuzların metal yüzeylerine saldırmasına engel olur, ancak tuzun buz ve karları çözme kabiliyetini engellemez.

Temizleme endüstrisinde sodyum glukonat

Sodyum glukonat çoğu ev ve endüstriyel temizleyicide bulunur. Bunun nedeni çok işlevselliğidir. Bir kenetleme maddesi, bir kenetleme maddesi, bir kurucu madde ve bir yeniden çökelme maddesi olarak işlev görür. Bulaşık makinesi deterjanları ve yağ gidericiler gibi alkalin temizleyicilerde, sert su iyonlarının (magnezyum ve kalsiyum) alkalilere müdahale etmesini önler ve temizleyicinin maksimum kabiliyetini yerine getirmesini sağlar.
Sodyum glukonat, kiri kumaşa tutan kalsiyum bağını koparacak ve çamaşırın tekrar kirlenmesini önleyen çamaşır deterjanları için bir kir sökücü olarak yardımcı olur.
Sodyum glukonat güçlü kostik esaslı temizleyiciler kullanıldığında paslanmaz çelik gibi metallerin korunmasına yardımcı olur. Ölçek, süt taşı ve bira taşını parçalamaya yardımcı olur. Sonuç olarak, özellikle gıda endüstrisinde kullanılmak üzere formüle edilmiş birçok asit bazlı temizleyicide uygulama bulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sodium gluconate is a compound with formula NaC6H11O7. It is the sodium salt of gluconic acid. Its E number is E576. Sodium gluconate is widely used in textile dyeing, printing and metal surface water treatment. It is also used as a chelating agent, a steel surface cleaning agent, a cleaning agent for glass bottles, and as a chelating agent for cement, plating and alumina dyeing industries. It is a white powder that is very soluble in water.

Sodium gluconate is the sodium salt of gluconic acid, produced by fermentation of glucose. It is a white to tan, granular to fine, crystalline powder, very soluble in water. Non corrosive, non-toxic and readily biodegradable (98 % after 2 days), sodium gluconate is more and more appreciated as chelating agent.

The outstanding property of sodium gluconate is its excellent chelating power, especially in alkaline and concentrated alkaline solutions. It forms stable chelates with calcium, iron, copper, aluminium and other heavy metals, and in this respect, it surpasses all other chelating agents, such as EDTA, NTA and related compounds.

Aqueous solutions of sodium gluconate are resistant to oxidation and reduction, even at high temperatures. However, it is easily degraded biologically (98 % after 2 days), and thus presents no wastewater problem.

Sodium gluconate is also a highly efficient set retarder and a good plasticiser / water reducer for concrete, mortar and gypsum.

Uses for Sodium Gluconate:

In the field of medicine, it can maintain the balance of acid and alkali in the human body, and recover the normal operation of nerves.
It can be used in the prevention and cure of the syndrome for low sodium.
It can be used as a water quality stabilizer because it has excellent inhibiting capacity to scale.
Used as surface cleaning agent for metals
Used as cleaning agent of glass bottles
It also can be used as water reducing agent and retarder in the building industry. Sodium gluconate is also an efficient set retarder and a good plasticiser & water reducer for concrete, cement, mortar and gypsum.

Industrial Applications of sodium gluconate

Sodium gluconate is used in electroplating and metal finishing because of its strong affinity for metal ions. Acting as a sequestrant it stabilises the solution preventing impurities from triggering undesirable reactions in the bath. The chelation properties of gluconate assist in the deterioration of the anode thus increasing plating bath efficiency. Gluconate can be used in copper, zinc and cadmium plating baths for brightening and increasing luster.

Sodium gluconate is used in agrochemicals and in particular fertilisers. It helps plants and crops to absorb necessary minerals from the soil.

It is used in the paper and pulp industries where it chelates out metallic ions which cause problems in the peroxide and hydrosulphite bleaching processes.

Sodium gluconate in Construction Industry

Sodium gluconate is used as a concrete admix. It offers several benefits including improved workability, retarding setting times, reducing water, improved freeze-thawing resistance, reduced bleeding, cracking and dry shrinkage. When added at a level of 0.3% sodium gluconate can retard setting time of cement to over 16 hours depending on ratio of water and cement, temperature etc. As it acts as a corrosion inhibitor it helps to protect iron bars used in concrete from corrosion.

Sodium gluconate as a corrosion inhibitor

When sodium gluconate is present in water above 200ppm it protects steel and copper from corrosion. Water pipes and tanks composed of these metals are prone to corrosion and pitting caused by dissolved oxygen in the circulation water. This leads to cavitation and degradation of the equipment. The sodium gluconate reacts with the metal producing a protective film of the gluconate salt of the metal eliminating the possibility of the dissolved oxygen to come into direct contact with the metal.

In addition sodium gluconate is added to deicing compounds like salt and calcium chloride which are corrosive. This helps protect metal surfaces from being attacked by the salts but not deterring from the salt's ability to dissolve ice and snow.

Sodium gluconate in the cleaning industry

Sodium gluconate is commonly found in many household and industrial cleaners. This is because on its multi functionality. It acts as a chelating agent, a sequestering agent, a builder and a redeposition agent. In alkaline cleaners like dishwasher detergents and degreasers it prevents hard water ions (magnesium and calcium) interfering with the alkalies and allows the cleaner to perform to its maximum ability.
Sodium gluconate helps as a soil remover for laundry detergents as it breaks the calcium bond holding the dirt to the fabric and further prevents the soil redepositing onto the fabric again.
Sodium gluconate helps to protect metals like stainless steel when strong caustic based cleaners are used. It helps to break down scale, milkstone and beerstone. As a result it finds application in many acid based cleaners especially those formulated for use in the food industry.

 

 

 

Acar Chemicals © 2015 All Rights Reserved.