1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMULGIN SMO 20

EUMULGIN SMO 20, Kozmetik ürünlerde ve farmasötik kremlerde kullanılan, noniyonik yapılı hidrofilik bir emülsifiyerdir. 
Acar Chemicals © 2015 All Rights Reserved.