1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LOCRON S

ALUMINUM CHLOROHYDRATE
CAS NO: 12042-91-0

METATAGS;ALUMINUM CHLOROHYDROXIDE;ALUMINUM CHLOROHYDROXIDE,DIHYDRATE;ALUMINUM HYDROXYCHLORIDE,DIHYDRATE;MACROSPHERICAL(R) 95;BASIC ALUMINUM CHLORIDE;CHLORHYDROL(R);POLYALUMINUM CHLORIDE;POLYALUMINUM CHLORIDE, DIHYDRATE;Aluminium chloride; POLYALUMINUM CHLORIDE; POLYALUMINUM CHLORIDE; HYDROXIDE SULFATE,Polyaluminum chloride; hysroxise sulfate; ALUMINUM HYDROXIDE HYDRATE; ALUMINUM CHLOROHYDRATE; Aluminum hydroxide; Aluminum chlorohydrate;D02852;microdry;astringen;aloxicoll;chlorhydrol;dialuminium;locronextra;wickenol303;wickenol321;wickenol323;Aluminium chloride; POLYALUMINUM CHLORIDE; POLYALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE,Polyaluminum chloride; hysroxise sulfate; ALUMINUM HYDROXIDE HYDRATE; ALUMINUM CHLOROHYDRATE; Aluminum hydroxide; Aluminum chlorohydrate;ALUMINUM CHLOROHYDROXIDE; ALUMINUM CHLOROHYDROXIDE, DIHYDRATE ALUMINUM HYDROXYCHLORIDE, DIHYDRATE 12042-91-0 MACROSPHERICAL(R) 95 BASIC ALUMINUM CHLORIDE CHLORHYDROL(R) POLYALUMINUM CHLORIDE POLYALUMINUM CHLORIDE, DIHYDRATE MICRO-DRY(R) MICRO-DRY(R) SUPERULTRAFINE MICRO-DRY(R); ULTRAFINE REACH(R) 101; 103 REACH(R); 301 REACH(R); 501 aluminumchlorhydrate; aluminumchlorhydrol;Water and wastewater treatment Aluminumchloridehydroxide;aluminumchloridehydroxide(al2cl(oh)5); aluminumhydroxidechloride; astringen basicaluminumchlorate chlorhydrol; chlorhydrol,granular chlorhydrol,impalpable chlorohydrol; chloropentahydroxydialuminum; dialuminium; dialuminiumchloridepentahydroxide ;locronextra; locronflakes; locronpowder; locronsolution; macrospherical95; microdry ;wickenol303; wickenol321; wickenol323; wickenol324; POLY ALUMINUM CHLORIDE (PAC); Dialuminiumchloridpentahydroxid; ALUMINUM POLYCHLORIDE; Aluminium chloride hydroxide (Al2Cl(OH)5); alumium chlorohydrate solution; ALUMINIUMHYDROXYCHLORIDE; ALUMINIUMCHLORHYDROXIDE; INORGANIC & ORGANIC CHEMICALS; aloxicoll aluminum chlorhydroxide; aluminum chloride oxide; ALUMINUM CHLOROHYDRATE MODIFIED SOLUTION; (S5) Inorganics Al2ClH9O7 D02852 Aluminum chlorohydroxide 1g [12042-91-0] AluMinuM chlorohydroxide coMplex (Chlorhydrol) AluMinuM(III) chloride pentahydroxide; ALUMINUM CHLOROHYDRATE(ACH);Aluminium chloride hexahydrate;ALUMINUM CHLOROHYDRATE Suppliers;ALUMINUM CHLOROHYDRATE Preparation Products And Raw materials;Al2ClH9O7;Aluminum chlorhydrate (Al2(OH)5Cl);Aluminum chlorhydrol;Aluminum chlorohydrate;Aluminum hydroxide chloride;Aluminum hydroxychloride;Aluminum hydroxychloride, dihydrate;Aluminum monochloride pentahydroxide;Basic aluminum chlorate (Al2(OH)5Cl);Chloropentahydroxydialuminum;EC 234-933-1;EINECS 234-933-1;Locron Extra;Locron flakes;Locron L;Locron powder;Inorganic Chemicals: Nitrates, Phosphates, Oxides & more , SRL Pharma GmbH Product List,Locron solution;Macrospherical 95;UNII-407PSC3OC7;Wickenol 303;Wickenol 321;Wickenol 323;Wickenol 324;Aluminum chloride hydroxide (Al2Cl(OH)5);Aluminum chlorohydroxide, dihydrate;Dialuminium chloride pentahydroxide;Aluminum chlorhydrate;Aluminum chlorhydrate 50% solution;Aluminum chlorhydroxide;Aluminum chlorohydrate;Aluminum chlorohydrate [USAN];Aluminum hydroxychloride;locron S; Aluminum Chlorohydrate for Industrial Water Treatment;(Al2(OH)5Cl);aluminium chlorhydroxide pentahydrate;Antiperspirant,locron S price; locron S suppliers;
(A(OH5);;chloropentahydroxydialuminium;chloropentahydroxydialuminum;macrospherical 95;sAACH-7171, ACH 325, ACH 331, ACH 7-321, Al2-Cl-H5-O5, Aloxicoll, Aquarhone 18, Astringen, Astringen 10, BanoltanWhite, Berukotan AC-P, Cartafix LA, Cawood 5025, E 200, E 200 (coagulant), Gelsica, HPB 5025, Hessidrex WT, Hydral,Hydrofugal, Kempac 10, Kempac 20, Kemwater PAX 14, Locron, Locron P, Locron S, Nalco 8676, OCAL, Oulupac 180, PAC,PAC (salt), PAC 250A, PAC 250AD, PACK 300M, PALC, Paho 2S, Sansudor;UNII-HPN8MZW13M, Wickenol cps 325,[Al2(OH)nCL6-n]m, aluminium chlorhydrate, aluminium chloride basic, aluminium chlorohydroxide, aluminol ACH, aluminumchloride hydroxide, aluminum chloride hydroxide oxide, basic, aluminum chloride oxide, aluminum chloride, basic, aluminum chlorohydrate (anhydrous), aluminum chlorohydrol, aluminum hydroxide chloride; dialuminium chloride pentahydroxide;pentahydroxychlorure de dialuminium;pentahidroxicloruro de dialuminio;Dialuminiumchloridpentahydroxid;ALUMINUM(III) CHLORIDE PENTAHYDROXIDE;poly aluminium chloride;Crystalline aluminium chloride;aluminum trichloride crystal;aluminum chloride hexahydrate;Dihydrate; Aluminum Hydroxychloride,Dihydrate; Aluminum chlorhydrol, dihydrate; Dialuminium chloride pentahydroxide;Aluminum Chloride Hydroxide, dihydrate; Polyaluminum Chloride,Metal Salts;Sumalchlor 50;Takibine 1500;Water and wastewater Treatment Coagulant;Flocculant;183257-07-0,53026-85-0,Al2ClH10O5,locronS;LOCRON S; Nalco 8676, OCAL, Oulupac 180, PAC, PAC 250A, PAC 250AD, PACK 300M, PAC (salt), Paho 2S, PALC, Sansudor.


ALUMINUM CHLOROHYDRATE

Aluminium chlorohydrate is a group of specific aluminium salts having the general formula AlnCl(3n-m)(OH)m. It is used in deodorants and antiperspirants and as a coagulant in water purification.

In water purification, this compound is preferred in some cases because of its high charge, which makes it more effective at destabilizing and removing suspended materials than other aluminium salts such as aluminium sulfate,aluminium chloride and various forms of polyaluminium chloride and polyaluminium chlorisulfate, in which the aluminium structure results in a lower net charge than aluminium chlorohydrate. Further, the high degree of neutralization of the HCl results in minimal impact on treated water pH when compared to other aluminium and iron salts.

The Locron grades are aluminum hydroxychlorides in solid form (Locron S, Locron P) or as a 50 % aqueous solutions (Locron L, LIC, LIF).
Locron is a mild astringent that reduces perspiration and has a slight deodorising effect. It is therefore used in a wide range of antiperspirant and deodorant formulations.Aluminum hydroxychloride has been used on a growing scale for many years throughout the world as an active ingredient in antiperspirant products. It is generally well tolerated also on long-term use.Although Locron is beeing well tolerated, dermatological trials should be carried with the final antiperspirant/deodorant formulation to establish beyond doubt that no skin irritation is caused by the combination of products, each of which is in itself non-irritant.

Water treatment chemical Aluminum Chlorohydrate, Inorganic macromolecular compound; colorless or light yellow solid powder, compeletely dissolved in water with corrosion .

CHEMICAL and PHYSICAL PROPERTIES

Molecular Weight:179.49077720
Formula:Al2 Cl H10 O5
Physical state and appearance: Solid. (Powdered solid.)
Apperance: Colorless to slightly yellow color; clear to slightly hazy appearance.
Odor: Odorless.
Taste: Not available.
Molecular Weight: 210.48 g/mole
Color: Colorless to light yellow.
pH (1% soln/water): Not available.
Boiling Point: Not available.
Melting Point: Decomposes.
Flash Point: 32.00 °F. TCC ( 0.00 °C. )
Critical Temperature: Not available.
Specific Gravity: 1.7 (Water = 1)
Dispersion Properties: See solubility in water.
Solubility: Soluble in cold water


APPLICATION

1. as a important flocculant coagulant ,widely used for waste water treatment.
2. specialized for color removal.
3.cosmetic in diary chemical industry field

Aluminium chlorohydrate is one of the most common active ingredients in commercial antiperspirants. The variation most commonly used in deodorants and antiperspirants is Al2Cl(OH)5.
Aluminium chlorohydrate is also used as a flocculant in water and waste water treatment processes to removedissolved organic matter and colloidal particles present in suspension

STORAGE of ALUMINUM CHLOROHYDRATE

Store in a cool, dry, well ventilated place and out of direct sunlight. Keep containers closed when not in use - check
regularly for leaks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÜMİNYUM KLOROHİDRATE

Alüminyum klorohidrat, AlnCI (3n-m) (OH) m genel formülüne sahip belirli bir alüminyum tuzları grubudur. Deodorantlarda ve ter önleyicilerinde ve su arıtımında pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.

Su arıtımında bu bileşik, yüksek şarjından ötürü tercih edilmektedir, bu da, alüminyum sülfat, alüminyum klorür ve çeşitli polialüminyum klorür ve polialüminyum klorisülfat formları gibi diğer alüminyum tuzlarına kıyasla süspansiyon halindeki materyallerin dengesizleştirilmesi ve uzaklaştırılmasında daha etkili olmasını sağlar Alüminyum yapının alüminyum klorohidrattan daha düşük bir net şarj ile sonuçlandığını göstermektedir. Ayrıca, HC1'nin yüksek seviyede nötralizasyonu, diğer alüminyum ve demir tuzlarına kıyasla, işlenmiş su pH'sında en düşük etkiyi sağlar.

Locron kaliteleri katı haldeki alüminyum hidroksiklorürlerdir (Locron S, Locron P) veya% 50 sulu çözeltilerdir (Locron L, LIC, LIF).
Locron, terlemeyi azaltan hafif bir koku giderme etkisi olan hafif bir sıkılaştırıcıdır. Bu nedenle geniş bir ter önleyici ve deodorant formülasyonlarda kullanılır. Alüminyum hidroksiklorür antiperspiran ürünlerin aktif maddesi olarak dünyada uzun yıllardır büyüyen bir ölçekte kullanılmaktadır. Locron da iyi tolere edildiğini dile getirse de, nihai antiperspiran / deodorant formülasyonu ile dermatolojik denemeler yapılmalı ve şüphe uyandıracak şekilde ürünlerin kombinasyonu ile cilt tahrişine neden olmamalıdır. Kendisi de tahriş edici değildir.

Su arıtma kimyasal Alüminyum Klorohidrat, İnorganik makromoleküler bileşik; Renksiz veya açık sarı katı toz, korozyona uğrayan suda çözünür.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Moleküler Ağırlık: 179.49077720
Formül: Al2Cl H10O5
Fiziksel durum ve görünüm: Katı. (Toz haldeki katı.)
Görünüş: Renksizden hafifçe sarı renge; Açık ve hafif bulanık görünüm.
Koku: Kokusuz.
Tat: Mevcut değil.
Moleküler Ağırlık: 210.48 g / mole
Renk: Renksiz ila açık sarı.
PH (1% su / su): Veri yok.
Kaynama noktası: Mevcut değil.
Erime Noktası: Ayrışır.
Parlama noktası: 32.00 ° F TCC (0,00 ° C.)
Kritik Sıcaklık: Mevcut değil.
Özgül Ağırlık: 1.7 (Su = 1)
Dispersiyon Özellikleri: Suda çözünürlüğünü görün.
Çözünürlük: Soğuk suda çözünür.


UYGULAMA

1. önemli bir pıhtılaşma engelleyici koagülan olarak, atık su arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır.
2. renk çıkarma konusunda uzman.
3.kozmetik alan

Alüminyum klorohidrat ticari antiperspiranterlerin en yaygın aktif maddelerinden biridir. Deodorantlarda ve terleyicilerde en sık kullanılan varyasyon Al2Cl (OH) 5'tir.
Alüminyum klorohidrat su ve atık su arıtma proseslerinde topaklayıcı olarak, süspansiyonda bulunan çözünmüş organik madde ve koloidal parçacıkların giderilmesi için de kullanılır

ALÜMİNYUM KLOROHİDRATIN DEPOLANMASI

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde ve doğrudan güneş ışığından uzakta muhafaza edin. Kullanılmadığında kapları kapalı tutun - kontrol edin
Sızıntılar için düzenli olarak.

Acar Chemicals © 2015 All Rights Reserved.