1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HYPOPHOSPHOROUS ACID (HİPOFOSFÖRÖZ ASİT)

HYPOPHOSPHOROUS ACID
CAS NUMBER: 6303-21-5
EC NUMBER: 228-601-5

 

 

 

SYNONYMS: 6303-21-5; phosphenous acid; Hypophosphorus acid; UNII-238U65NZ04; 238U65NZ04; Phosphinic acid, ion(1-); hydroxyphosphanone; EINECS 270-204-4; INECS 270-206-5; Oxo-|E5-phosphanol; HOSPHINYLOXY; Hydroxidooxidophosphorus; Perfluoroalkyl (C6-C12) phosphonic acid; Diperfluoroalkyl (C6-C12) phosphinic acid; Hydroxy-|E5-phosphanone; AC1L2KHN; Oxo-|E5-phosphinous acid; dihydridodioxophosphate(1-); Phosphonic acid, perfluoro-C6-12-alkyl derivs; ACMC-1B7H2; Hypophosphorous acid solution; Hydroxy(oxo)-|E5-phosphane; dihydridodioxidophosphate(1-); [P(O)OH]; Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs; DTXSID4043808; CHEBI:29198; CHEBI:36363; NOCAS_43808; ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-M; GQZXNSPRSGFJLY-UHFFFAOYSA-N; MolPort-009-199-230; NSC41904; PH2O2(-); MFCD02183592; NSC-41904; Hypophosphorous Acid, Phosphinic Acid; KOS028110018; [PH2O2](-); RL04397; RTR-021708; 68412-68-0; 68412-69-1; IN016101; KB-52532; SC-26114; TR-021708; FT-0626449; Hypophosphorus acid, 50% w/w aqueous solution Phosphinic acid, for synthesis, 49.5-50.5%; Hypophosphorous acid solution, 50 wt. % in H2O; J-521481; Phosphinic acid, puriss. p.a., 49.5-50.5% (alkalimetric); Hypophosphorous acid solution, SAJ first grade, 30.0-32.0% in H2O; Phosphinic acid, puriss., meets analytical specification of NF, 30-32%; HİPOFOSFOROS ASİT; InChI=1S/HO2P/c1-3-2/h(H,1,2); GQZXNSPRSGFJLY-UHFFFAOYSA-N; hipofosföröz acit; hipofosföröz acide; hipofosforoz asıde; hipofosforoz acid; hipofosforoz asıt; hipofosforoz asit; hipofosforos asit; hipofosforos asit; 238U65NZ04; 8B1RL9B4ZJ; hipofos acide; hipofösförös asit; hipofösförös acide; hipofösförös acid; hipofözföröz asit; hipofözföröz; Hypophosphorous acid solution; Synonym: Phosphinic acid; Linear Formula: H3PO2; Molecular Weight: 66.00; CAS Number: 6303-21-5; Hypophosphorous acid solution; 50 wt. % in H2O; Hypophosphorous acid-d3 solution; XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N; Hypophosphorous acid; 104633; H3O2P; 65.987068 Da; Hypophosphorous acid [NF] [Wiki]; 6303-21-5 [RN]; Acide phosphinique [French]; ACD/IUPAC Name]; H2PO(OH) [Formula]; Hypophosphorous acid (VAN); PH2(OH)O [Formula]; PH2O(OH) [Formula]; Phosphinic acid [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]; Phosphinsäure [German] [ACD/IUPAC Name]; [PH2(OH)O]; [PH2O(OH)]; dihydridodioxophosphoric acid; dihydridohydroxidooxidophosphorus; dihydroxyphosphanium; dihydroxyphosphonium; H3PO2; HPA; hydrophosphorous acid; Hypophosphorous acid solution; UNII:8B1RL9B4ZJ; UNII-8B1RL9B4ZJ; 次磷酸 [Chinese]; Hypophosphorous acid; hypophosphorous; PHOSPHINIC ACID; Dihydroxyphosphine; HYPOPHOSPHORIC ACID; HYPOPHOSPHORUS ACID; phosphinic acid 50%; HYPOPHOSPOROUS ACID; Hypophoaphoeous acid; HYPOPHOSPHOROUS ACID; Diphosphoric(IV) acid; CBNumber:CB6130318; Hypophosphorous acid solution 50wt. % in H; Hypophosphorous acid, 50% w/w aq. soln.; Acide phosphinique; Acido fosfinico; Dihydroxyphosphine; Hydroxyphosphine oxide; Hypophosphorous acid; Phosphine oxide, hydroxy-; Phosphinic acid; Phosphinsaure; Phosphonous acid; DIHYDROXYPHOSPHINE; HYDROXYPHOSPHINE OXIDE; HYPOPHOSPHOROUS ACID; PHOSPHINE OXIDE, HYDROXY-; PHOSPHONOUS ACID; Hypophosphorus acid; (Phosphonic acid) (6303-21-5); Hypophosphorous acid; Hypophosphorous acid 50%; extra pure; Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water; Hypophosphorous Acid pure, 30-32% in water; Phosphinic acid; Phosphinic Acid; 次磷酸; Acide phosphinique (French); Phosphinsäure (German); ácido fosfínico (Spanish); DEA Code 6797; Phosphinic acid; hypophosphoric; hypophosphoric acid; hypophosphorous; hypophosphorous acid; hypophrygian; hypophyge; hypophysectomy; 60062-19-3; ECHA EINECS; REACH Pre-Reg:228-601-5; FDA UNII: 8B1RL9B4ZJ; MDL:MFCD02183592; XlogP3-AA:-0.70 (est); Molecular Weight:63.98013200; Formula:HO2 P; phosphenous acid; phosphine oxide, hydroxy-; phosphinic acid; phosphonous acid; CHEBI:8138; CHEBI:26042; dihydridodioxophosphoric acid; dihydridohydroxidooxidophosphorus; hydrogen dihydridodioxophosphate(1-); [PH2(OH)O; [PH2O(OH)] IUPAC; H2PO(OH) IUPAC; H3PO2 ChEBI; HPA; ChEBI; HPH2O2IUPAC; hydrophosphorous acid; ChEBI; Hypophosphorous acid; KEGG COMPOUND; Phosphinic acid; InChI=1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2); InChIKey; ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N; SMILES; [H]OP([H])([H])=O; hipofosforoz asit; asit; hipofosforoz; hipofösföröz; hipofosoforos;HIPOFOSFOROS; ASİTE; HİPOFÖSFÖRÖZ ASİT; HİPOFÖSFÖRÖZ; hipopopfosforosasit; hipofosoforosacide; fosforosacid

 

 

 

 

HİPOFOSFÖRÖZ ASİT, renksiz bir yağlı sıvı veya çözünen kristallerdir ekşi bir kokudur.
Yoğunluk 1.439 g / cm3.
Erime noktası 26.5 ° C.
Inhalasyon buharlar solunum yollarını tahriş eder veya yakar. Sıvı ve buhar tahriş edebilir veya gözleri ve cildi yakabilir.

HİPOFOSFÖRÖZ ASİT fosforik asit ve kendiliğinden yanıcı fosfine ısıtıldığında ayrışır. HİPOFOSFOR ACİT Sülfürik asit ile kükürt dioksit ve kükürt bırakılarak oksidize olur. HİPOFOSFOR ASİT Cıva (II) oksit ile patlayıcı bir reaksiyon gösterir Cıva (II) nitratla şiddetli reaksiyon gösterir. Egzotermik reaksiyonlarda bazları nötralize eder.


Hipofosforöz asit, "hipofosfit" olarak da bilinir. Renksiz bir yağdır veya Karışım kristali, önemli bir ince kimyasal üründür. Ana reçinelerin renklenmesini önleyen fosforik, elektroliz kaplama için indirgeyici ajan olarak kullanılır, ayrıca esterifikasyon reaksiyonu katalizörü, soğutucu, özellikle yüksek saflıkta ürün sodyum hipofosfit üretimi için de ullanılabilir. Hazırlama için çeşitli yöntemler vardır, ortak endüstriyel üretim yöntemi iyon değişim reçine yöntemi ve elektrodiyaliz yöntemidir. Hipofosforöz asidin kimyasal özellikleri, kullanımları, toksisitesi ve üretim yöntemleri Chemicalbook tarafından düzenlenmiştir.

Kimyasal özellikler

Hypophosphorous acid, delikatif kristaller veya renksiz bir yağdır.
Erime noktası: 26.5 ?.
Nispi yoğunluk (özgül ağırlık): 1.439 (katı, 19 ° C).
Hipofosfor asit, su, etanol ve eterde çözünür ve hipofosfor asidi, su, etanol, aseton ile herhangi bir oranda karıştırılabilir.
Havada, hipofosforöz asit, şuruplu sıvıya kolaylıkla karışır ve Sulu Solüsyon asidiktir.

Hipofosfor asit monobazik asit, sulu çözelti halinde, hipofosforik asit güçlü asit, Ka = 10-2 (25 ° C); Hipofosfor asit nispeten oda Sıcaklığında kararlı; orantısızlaşma reaksiyonu 130 ° C'de başlayabilir, Fosfin ve fosfor asidine ayrışır:

2H3PO2 = H3PO4 + PH3

Hipofosforöz asit güçlü indirgeme özelliğine sahiptir, ağır metal tuzu Çözeltisi

Cu2 +, Hg2 +, Ag + gibi metallere geri döndürülür, örneğin:

4AG + H3PO2 + 2H2) = 4AG + H3PO4 + 4H +

Hipofosforöz asit zayıf oksitleyici, hipofosforöz asit indirgenebilir Fosfin, güçlü indirgeme ajanı ile karşılaştığında fosfindir. Serbest hipofosforik asit, H3PO2, sulu çözeltilerin Hipofosfit iyonlarının çözeltileri, H2PO2-. Örneğin, kalan çözüm fosfin, beyaz fosfor ve bir bazın reaksiyonundan hazırlandığında H2PO2 iyonunu içerir. Eğer baz olarak baryum hidroksit (BaOH) kullanılırsa ve solüsyon sülfürik asit, baryum sülfat, BaS04 ile asitleştirilir, çökelir ve sulu bir hipofosforöz asit solüsyonu oluşur.

Ba2 + + 2H2PO2- + 2H3O + + SO42- › BaS04 + 2H3PO2 + 2H2O

Saf asit, sadece suyun buharlaşmasıyla izole edilemez, Hipofosforöz asidin fosforik oksit haline kolaylıkla okside olması nedeniyle asitler (ve elemental fosfor) ve fosfine orantısızlaşması ve fosfor asididir. Saf asit, sulu solüsyonunun dietil eter, (C2H5) 20 ile ekstraksiyonu ile elde edilebilir. Saf hipofosforöz asit, 26.5 ° C'de (79.7 ° F) eriyen beyaz kristalleri oluşturur. Hipofosforöz asidin elektronik yapısı oksijene bağlı yalnızca bir hidrojen atomuna sahip olduğu şeklindedir ve bu nedenle monoprotik bir oksiasittir. Hipofosforöz asit, zayıf bir asittir ve sadece bir dizi tuz oluşturur. Sulu sodyum hipofosfit, NaH2PO2 · H2O, endüstriyel özellikle metallerin ve ametallere nikelin elektrolizsiz kaplaması içindir.


KULLANIMLARI

1. Hipofosforos asit, elektroliz kaplama için indirgeyici ajan olarak kullanılır.

2. Hipofosforos asit, fosforiklerin renk değişimini önlemek için kullanılabilir asit reçinesiDİR.

3. Hypophosphorous asit esterifikasyon katalizörü, soğutucu olarak Kullanılır.

4. Hypophosphorous asit hipofosfit, sodyum tuzları, manganez tuzları, demir tuzları genellikle besleyici maddeler olarak kullanılır.

5. Tıbpte ve indirgeyici ajan olarak hipofosfor asit kullanılır; arsenik, tellüryum ve tantal, niyobyum ve diğer reaktifler.

6. Hypophosphorous asit güçlü indirgeyici ajan, sodyum hipofosfit, kalsiyum fosfat ve diğer hipofosfitlerin hazırlanmasıdır.

7. Kaplama banyosu için hipofosforöz asit kullanılabilir.

8. Hypophosphorous asit güçlü indirgeyici ajan, yapımında kullanılabilir sodyum hipofosfit, kalsiyum fosfat ve diğer hipofosfittir.

9. Hipofosforöz asit, indirgeyici ajan, Ag, Cu, Ni, Hg ve diğer metaller ilgili metale indirgenir, Nb, Ta ve diğer ayıraçlar olarak, Hipofosforöz asit, Na, K, Ca, Mn, Fe ve diğer hipofosfit tiplerinin hazırlanmasıdır.


Uygulamalar

Hypophosphorous asit öncelikle elektroliz nikel kaplama için kullanılır. Arenediazonyum tuzlarının azaltılmasıyla ilgilidir. Fischer esterifikasyon reaksiyonlarında katkı maddesi olarak işlev görür. Ayrıca, nötrleştirici bir ajan, antioksidan, polimerizasyon ve poli yoğunlaşma katalizörü ve ıslatıcı ajan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca farmasötiklerin formülasyonunda, polimerlerin renk bozulmalarında, suyun arıtılmasında ve değerli veya demirsiz metallerin geri kazanılmasında kullanılır. Buna ek olarak, kimyasallar ve birkaç plastik üretiminde plastik, sentetik elyaf, renk giderici ajan ve renk stabilizasyonu için ağartma maddeleri olarak kullanılır.

 

 

 

 

 

HYPOPHOSPHOROUS ACID is a colorless oily liquid or deliquescent crystals with a sour odor. Density 1.439 g / cm3. Melting point 26.5°C. Inhalation of vapors irritates or burns the respiratory tract. Liquid and vapors may irritate or burn eyes and skin.

HYPOPHOSPHOROUS ACID decomposes when heated into phosphoric acid and spontaneously flammable phosphine. HYPOPHOSPHOROUS ACID Is oxidized by sulfuric acid with release of sulfur dioxide and sulfur. HYPOPHOSPHOROUS ACID Reacts explosively with mercury(II) oxide Reacts violently with mercury(II) nitrate. Neutralizes bases in exothermic reactions. Hypophosphorous acid (H3PO2) is also named dihydridohydroxidooxidophosphorus, phosphinic acid, or more commonly "HPA". Our production is made by reacting sodium hypophosphite with sulphuric acid. Hypophosphorous acid (H3PO2) is sold as a 50% wt aqueous solution. It is a clear and colourless liquid which is a powerful reducing agent very used in the chemical industry.

Hypophosphorous acid is used in a wide range of applications such as the formulation of pharmaceuticals, discoloration of polymers, water treatment, retrieval of precious or non-ferrous metals, for instance. Its main use is for electroless plating, i.e. deposition of metal films from solutions.

Hypophosphorous acid is also known as "hypophosphite" It is colorless oil or deliquescence crystal , it is an important fine chemical product. The main use is as reducing agent for electroless plating, phosphoric prevent discoloration of resins, it can also be used in the esterification reaction catalyst, the refrigerant, in particular for the production of high purity product sodium hypophosphite. There are several methods for preparation, the common industrial method for producing is ion exchange resin method and electrodialysis method. The chemical properties of hypophosphorous acid, uses, toxicity, and production methods are edited by andy of Chemicalbook.


Chemical properties

Hypophosphorous acid is deliquescent crystals or colorless oil.
Melting point: 26.5?.
The relative density (specific gravity): 1.439 (solid, 19?).
Hypophosphorous acid is soluble in water, ethanol and ether, and Hypophosphorous acid can be mixed in any proportion with water, ethanol, acetone.
In the air, Hypophosphorous acid easily deliquesce to syrupy liquid, and the aqueous solution is acidic.
Hypophosphorous acid is monobasic acid, in aqueous solution, Hypophosphorous acid is strong acid, Ka = 10-2 (25?); Hypophosphorous acid is relatively stable at room temperature; disproportionation reaction can proceed at 130?, decompose into phosphine and phosphorous acid:

2H3PO2=H3PO4+PH3

Hypophosphorous acid has strong reduction, heavy metal salt solution can be restored to metals such as Cu2 +, Hg2 +, Ag +, such as:

4Ag+H3PO2+2H2)=4Ag+H3PO4+4H+

Hypophosphorous acid is weak oxidizer, Hypophosphorous acid can be reduced to phosphine, phosphine when encounters strong reducing agent.
Free hypophosphorous acid, H3PO2, is prepared by acidifying aqueous solutions of hypophosphite ions, H2PO2-. For example, the solution remaining when phosphine is prepared from the reaction of white phosphorus and a base contains the H2PO2- ion. If barium hydroxide (BaOH) is used as the base and the solution is acidified with sulfuric acid, barium sulfate, BaSO4, precipitates, and an aqueous solution of hypophosphorous acid results.

Ba2+ + 2H2PO2- + 2H3O+ + SO42- › BaSO4 + 2H3PO2 + 2H2O

The pure acid cannot be isolated merely by evaporating the water, however, because of the easy oxidation of the hypophosphorous acid to phosphoric acids (and elemental phosphorus) and its disproportionation to phosphine and phosphorous acid. The pure acid can be obtained by extraction of its aqueous solution by diethyl ether, (C2H5)2O. Pure hypophosphorous acid forms white crystals that melt at 26.5 °C (79.7 °F). The electronic structure of hypophosphorous acid is such that it has only one hydrogen atom bound to oxygen, and it is thus a monoprotic oxyacid. hypophosphorous acid is a weak acid and forms only one series of salts, the hypophosphites. Hydrated sodium hypophosphite, NaH2PO2 · H2O, is used as an industrial reducing agent, particularly for the electroless plating of nickel onto metals and nonmetals.

Hypophosphorous acid is the phosphorus oxo acid or hydroxy phosphine oxide, with monobasic character. The term phosphinic acid is for the descriptive presentation of derivatives or salts which hydrogen atoms bound to phosphorus are replaced by organic groups, called phosphinates. The term hypophosphite is also used for any salt, ester or anion derived from the name of hypophosphorous acid. Hypophosphorous acid is a low-melting point compound soluble in water. It is a powerful reducing agent. Hypophosphorous acid and its sodium salt (sodium hypophosphite) are used as powerful reducing agents in various field. (Hypophosphorous acid has an advantage of easy implementation in solution.)

USES

1. Hypophosphorous acid is used as reducing agent for electroless plating;
2. Hypophosphorous acid can be used to prevent discoloration of phosphoric acid resin;
3. Hypophosphorous acid is used as esterification catalyst, the refrigerant;
4. Hypophosphorous acid is used to produce hypophosphite, sodium salts, manganese salts, iron salts are generally used as nourishing substances;
5. Hypophosphorous acid is used in medicine and as reducing agent, the determination of arsenic, tellurium and separation of tantalum, niobium and other reagents.
6. Hypophosphorous acid is strong reducing agent, It can be used for the preparation of sodium hypophosphite, calcium phosphate and other hypophosphite.
7. Hypophosphorous acid can be used for the plating bath. Pharmaceuticals. reducing agent. general reagents.
8. Hypophosphorous acid is strong reducing agent, it can be used in making sodium hypophosphite, calcium phosphate and other hypophosphite.
9. Hypophosphorous acid is widely used as reducing agent, Ag, Cu, Ni, Hg and other metals are reduced to the corresponding metal, for the verification of As, Nb, Ta and other reagents, Hypophosphorous acid can be used for the preparation of Na, K, Ca, Mn, Fe and other types of hypophosphite.

Applications
Hypophosphorous acid is primarily used for electroless nickel plating. It is involved in the reduction of arenediazonium salts. It acts as an additive in Fischer esterification reactions. Also, it serves as a neutralizing agent, antioxidant, catalyst in polymerization and poly condensation, and wetting agent. Further, it is used in the formulation of pharmaceuticals, discoloration of polymers, water treatment and retrieval of precious or non-ferrous metals. In addition to this, it is used as bleaching agents for plastics, synthetic fibers, decolorizing agent and for color stabilization during the manufacture of chemicals and several plastics.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.