1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODYUM KLORİT (SODIUM CHLORITE)

CAS Numarası: 7758-19-2

Kimyasal Formülü: NaClO2
Molekül ağırlığı: 90,5 g/mol


SYNONYMS
SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite;UNII-G538EBV4VF;NaClO2;CCRIS 1426;HSDB 733;EINECS 231-836-6;UN1496;EPA Pesticide Chemical Code 020502;G538EBV4VF;CHEBI:78667;Sodium chlorite (water disinfection byproducts);Chlorous acid, sodium salt (1:1);Chlorite (sodium salt);NaO2Cl;ClO2.Na;AC1Q1VAT;DSSTox_CID_1272;EC 231-836-6;DSSTox_RID_76050;DSSTox_GSID_21272;KSC377K5L;Chlorine dioxide release mixture;CHEMBL1887585;DTXSID8021272;CTK2H7555;KS-00000VDV;Aseptrol® WTS 7.05 sachet;MolPort-006-119-008;UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M;Scentrex™ DTS 1.05 sachet;Scentrex™ DTS 1.20 sachet;Tox21_302800;8421AF;ANW-37060;AKOS015843819;LS-1723;RTR-024783;Sodium chlorite [UN1496] [Oxidizer];TRA-0175684;NCGC00091419-01;NCGC00256359-01;Sodium chlorite [UN1496] [Oxidizer];KB-60516;SC-22967;Sodium chlorite, technical, 80% 500g;CAS-7758-19-2;TR-024783;FT-0695293;C19523;I14-15697;WATER DISINFECTION BYPRODUCTS(SODIUM CHLORITE);1352826-56-2;66554-51-6

SODYUM KLORİT KULLANIM ALANLARI
Günümüzde, "sodyum klorit" kokusuz yapısı ve bu paralelde içerdiği düşük toksisitesi ile dünya genelinde içme sularının temizlenmesinde, gıda sektöründe, hastane hijyeninde etkili bir dezenfektan olarak ve ayrıca tekstile zarar vermeden ağartıcı özelliğe sahip olması nedeni ile de tekstil ve deterjan sanayinde kullanılmaktadır.Deniz suyunun dezenfeksiyonu,Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO) Membranın da Biyofilm kontrolüDeniz sularında midye kontrolüTekstil fiber, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde ağartıcı olarak,Su arıtımı için dezenfektan ve saflaştırma kimyasalı olarak,Suda yosun oluşmasını önleyici madde olarak,Şekerin, nişastanın, merhem ve waxların beyazlatılmasında,Kanalizasyon atık suyunun sterilizasyonu ve kokunun giderilmesinde,Tıpta tedavi edici olarak,Biyolojik atık boşaltılmasında,Gıdaların işlenmesinde,Endüstriyel atık sudan fenolün uzaklaştırılmasında,Endüstriyel soğutma sistemlerinde ve kulelerde mikrobik kirlenmeyi kontrol etmede,Endüstriyel amonyak tesislerinde klorun yerine,Mantar önleyici kimyasal olduğu için gıda işleme şirketleri tarafından meyve ve sebzeleri yıkamada,Deterjan kompozisyonlarında küf önleyici olarak,Diş macunu ve lens solüsyonlarında kullanılmaktadır. Sodyum kloritin ana uygulaması, tekstil, kağıt hamuru ve kağıdın ağartılması ve soyulması için klor dioksit üretimidir. Ayrıca, klorin diokside dönüştürüldükten sonra belediye su arıtma tesislerinin dezenfekte edilmesinde de kullanılır. : 2 Bu uygulamada, daha yaygın olarak kullanılan klorla kıyaslandığında bir avantaj, trihalometanların (kloroform gibi) organik maddelerden üretilmemesidir. kirleticiler : 25,33 Sodyum kloritten üretilen klor dioksit, meyve, sebze ve kümes hayvanlarının yıkanmasında kullanılan suyun dezenfekte edilmesi için bazı koşullar altında FDA tarafından onaylanmıştır.
Sodyum klorit, NaClO2, bazen çinko klorür ile kombinasyon halinde, göz damlalarında terapötik durulamalarda, gargaralarda, diş macunlarında ve jellerde, ağız spreylerinde ve göz damlalarında koruyucu olarak uygulama bulmaktadır. Purite ticari adı altında kontakt lens temizleme solüsyonunda.

Oxine markası altında hava kanalları ve HVAC / R sistemleri ve hayvan barındırma alanlarını (duvarlar, zeminler ve diğer yüzeyler) sterilize etmek için kullanılır
Sağlık
Sodyum klorit insan vücudu ve özellikle karaciğer ağır metallerin uzaklaştırılmasında damıtılmış su ve sitrik asit ile seyreltildiğinde kullanılabilmektedir.


Tekstil
Bu sektörde selülozik elyafların ağartılmasında ve sökülmesinde kullanılmaktadır.Ayrıca akrilik, poliamid, asetat ve pamuklu elyafların ağartılmasında yükseltgen madde olarak kullanılmaktadır.


Su
Şehir şebeke sularının şartlandırmasında dezenfeksiyonda klor yerine kullanılmaktadır.


Kağıt
Kağıt hamurunun ağartılmasında kullanılmaktadır.


Kimya
Kimya sektöründe aldehitlerin karboksilik aside oksidasyonunda kullanılmaktadır.


Lens
Kontak lenslerin temizleyici solüsyonlarında ‘pürit' olarak bilinen bileşen olarak kullanılmaktadır.


Görünümü: Sarı berrak sıvı
Kokusu: Tipik
Toplam Alkalite (% NaOH): max 3
Spesifik gravite ( 20oC) (kg/L): 1,29-1,32
pH (% 1):11,00-12,50
Kimyasal formülü NaClO2 olan sodyum klorit yanıcı olmayan, kararlı yapıda bir kimyasal bileşiktir.Sodyum klorit,. Sodyum klorit, gözlerde ve deride tahriş ve yanmaya sebep olur. Yutulduğunda zararlı olup pH 4,5 a kadar dayanıklıdır. Kolayca okside olabilen veya yanıcı maddelerden uzak tutulmalı, 100˚C nin üzerinde depolanmamalıdır. 1960'lardan sonra sodyum kloritin elyafta kayda değer bir bozunma yaratmadan kullanılabileceği farkedilmiş ve günümüze kadar sürmüştür.


ÜRETİM VE REAKSİYONLARI
Sodyum klorat asidik solüsyon içerisinde uygun indirgenlerle birlikte klor dioksite indirgenir. Daha sonra klor dioksit alkali çözelti içinde hidrojen peroksitle indirgenerek sodyum klorit oluşması gerçekleşir. Sodyum klorit, klordioksit üretmek için kullanılmaya en uygun bileşiktir.
Sodyum Klorit (NaClO2), kağıdın üretiminde ve dezenfektan olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.


KİMYASAL REAKTİF
Organik sentezde, sodyum klorit, Aldehitlerin Karboksilik asitlerin oksidasyonu için Pinnick oksidasyonunda bir reaktif olarak sıklıkla kullanılır. Reaksiyon genellikle bir klor tutucu (genellikle 2-metil-2-büten) varlığında monosodyum fosfat tamponlu çözelti içinde gerçekleştirilir.

2005 yılında, sodyum klorit, basit bir pot sentezinde alkil furanları karşılık gelen 4-okso-2-alkenoik asitlere dönüştürmek için bir oksitleyici ajan olarak kullanılmıştır.


ACIDİFİYE SODYUM KLORİT
Sodyum klorit çözeltisinin zayıf bir gıda sınıfı asit çözeltisi (yaygın olarak sitrik asit) ile karıştırılması, hem stabil hem de güçlü dekontaminasyon özelliklerine sahip olan kısa ömürlü asitlendirilmiş sodyum klorit (ASC) üretir. Ana aktif bileşenin karıştırılmasından sonra klorit anyon ile denge içinde klorlu asit üretilir. Bu oran, pH, sıcaklık ve% 65-95 klorit ile% 5-35 arasında klor içeren asit gibi diğer faktörlere göre değişir; Daha asidik çözeltiler daha yüksek oranda klorlu asit ile sonuçlanır. Klorik asit, klorür anyonuna ve en sonunda klorür anyonuna ayrılan klorin dioksite ayrılır. ASC, kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, meyveler ve sebzeler de dahil olmak üzere çeşitli gıdalar için gıda ile temas eden ve yıkama veya durulama gibi sert yüzeylerin sanitasyonu için kullanılır. Okso-klorin bileşikleri uygun şekilde hazırlandığında kararsız olduğu için, uygun şekilde tedavi edilirse gıda üzerinde ölçülebilir bir kalıntı olmamalıdır. ASC ayrıca süt sığırlarında mastit kontrolü için meme başı olarak kullanılır.


ORDUSU
ABD Ordusu Natick Soldier Araştırma, Geliştirme ve Mühendislik Merkezi, mikropsuz ve zararlı mikroplarla mücadele için kullanılan en iyi biyositlerden biri olarak tanımlanan, ClO2 olarak bilinen klorin dioksit üreten portatif "güç gerektirmez" yöntemini üretti. Kategori A Biyo-terör ajanlarına gıda patojenleri. Antraksın kamu görevlilerine mektupla gönderildiği 9/11 saldırılarının ardından geçen haftalarda, tehlikeli madde ekipleri Hart Senate Ofis Binası'nı ve Brentwood Posta Tesisini dekontamine etmek için ClO2'yi kullandılar.


EMNİYET
Sodyum klorit, birçok oksitleyici ajan gibi, patlayıcı bir karışımın oluşmasını önlemek için organik maddeler tarafından istenmeyen kontaminasyondan korunmalıdır. Kimyasal, saf formda stabildir ve organik bir kirleticiler mevcut olmadıkça, örneğin bir örs üzerindeki kimyasal maddeye çarpan bir yağlı çekiç gibi, darbeli darbede patlamaz. Ayrıca toz şeker, kükürt veya kırmızı fosfor gibi bir indirgeyici madde ile birleştirildiğinde sürtünme ile kolayca tutuşur.


TOKSİSİTE
Sodyum klorit güçlü bir oksidandır ve bu nedenle iyi bilinen sodyum klorat: methemoglobinemi, hemoliz, böbrek yetmezliği gibi klinik semptomlara neden olması beklenebilir. 10-15 gram sodyum klorat dozu ölümcül olabilir. Methemoglobemi sıçanlarda ve kedilerde gösterilmiştir ve EMEA tarafından yapılan son çalışmalar, klinik semptomatolojinin sıçanlarda, farelerde, tavşanlarda ve yeşil maymunlarda sodyum kloratın neden olduğu ile çok benzer olduğunu doğrulamıştır.

Klorit zehirlenmesinin tıbbi literatüründe sadece bir insan vakası vardır. Toksisitenin sodyum klorata eşit olduğunu doğrular gibi görünüyor. Glikoz-6-Fosfat Dehidrogenaz eksikliği olan kişilerde sodyum klorat ile olan benzerlikten, yaklaşık 1 gramlık küçük miktarlarda bile mide bulantısı, kusma ve hatta yaşamı tehdit eden hemolizlere neden olması beklenebilir.
EPA, içme suyunda litre başına 1 miligram klorit maksimum kirletici seviyesi (1 mg / L) belirlemiştir. "Mucizevi Madeni Çözelti" nin satıcıları, aynı zamanda "MMS" olarak da bilinen sodyum klorit ve sitrik asitin bir karışımı olarak kabul edilen, dünyanın dört bir yanındaki birçok yargı alanında hüküm giydi, para cezasına çarptırıldı ya da başka bir şekilde disiplin altına alındı. MMS ürünleri çeşitli şekillerde yılan yağı ve tam işçilik olarak adlandırılmıştır. ÜRETİM Serbest asit, klorlu asit, HClO2, sadece düşük konsantrasyonlarda stabildir. Konsantre edilemediği için ticari bir ürün değildir. Bununla birlikte, karşılık gelen sodyum tuzu, sodyum klorit, NaCl02, ticari olarak temin edilebilecek kadar stabil ve ucuzdur. Ağır metallerin (Ag +, Hg +, Tl +, Pb2 + ve ayrıca Cu2 + ve NH4 +) ilgili tuzları, ısı veya şokla patlayarak ayrışır. Sodyum klorit, dolaylı olarak sodyum klorat, NaCl03'den türetilir. İlk olarak, patlayıcı (sadece atmosferde% 10'dan daha yüksek konsantrasyonlarda) klor dioksit, ClO2, uygun bir indirgeyici madde (örneğin, sodyum sülfit, sülfür dioksit veya hidroklorik asit) ile güçlü bir asit çözeltisi içinde sodyum klorat azaltılarak üretilir. Daha sonra klorin dioksit alkali bir solüsyon içine emilir ve hidrojen peroksitle (gerekli) arındırılır. 2O 2) sodyum klorit elde edilir.


Güvenlik ve Tehlikeler
Tehlike TANITIMI
GHS Tehlike İfadeleri
46 bildirmeden ECHA C & L Envanterine 763 şirket tarafından sağlanan toplu GHS bilgileri. Her bildirim birden çok şirketle ilişkilendirilebilir.

763 şirketin 33'üne GHS tehlike kriterlerini karşılamadığı bildirildi.
Tehlike bildirimi koduna sahip 763 şirketin 730'u tarafından sağlanan 45 bildirim (ler):

Bilgiler, kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, tehlike kodları sağlayan firmalardan bildirilen sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10'un üzerindeki yüzde değerlerine sahip tehlike kodları gösterilir.

Sağlık Tehlikesi
ERG Kılavuzundan alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: TOKSİK; Solunması, yutulması veya teması (deri, göz), buhar, toz veya madde ciddi yaralanmalara, yanıklara veya ölüme neden olabilir. Yangın, tahriş edici ve / veya zehirli gazlar üretebilir. Kapalı alanlarda (bodrum, tank, hazne / depo arabası vb.) Zehirli dumanlar veya toz birikebilir. Yangın kontrolünden veya seyreltme suyundan kaynaklanan akıntılar kirliliğe neden olabilir.

ERG Rehberinden alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: Sürtünme, ısı veya kirlilikten patlayabilir. Bu maddeler yangına karıştığında yanmayı hızlandıracaklardır. Yanıcı maddeleri (odun, kağıt, yağ, giysi vb.) Tutuşturabilir. Bazıları hidrokarbonlarla (yakıtlar) patlayıcı olarak reaksiyona girer. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Akma, yangın veya patlama tehlikesi oluşturabilir.

Yanıcı değildir, ancak diğer maddelerin yanmasını artırır. Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) verir. Redüksiyon maddeleri veya organik maddelerle temas halinde yangın ve patlama riski.

Yangın potansiyeli
Güçlü oksitleyici ajan, tehlikeli yangın riski.

Deri, Göz ve Solunum Tahrişi
(Soln) Cilt ve dokuya güçlü tahriş edicidir.

Deriyi, gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.

Güvenlik ve Tehlikeli Özellikler
NFPA Tehlike Sınıflandırması
Sağlık: 1. 1 = Maruz kalma durumunda, tahriş edici hava arındırıcı bir solunum cihazının kullanılmasını gerektirenler dahil olmak üzere, sadece küçük bir kalıntı yaralanmasına neden olabilecek önemli tahrişlere yol açacak malzemeler. Bu malzemeler sağlık için sadece biraz tehlikelidir ve sadece solunum koruması gereklidir.

Yanabilirlik: 0. 0 = Bu derece tipik yangın koşullarında yanmayacak herhangi bir malzeme içerir.
Kararsızlık: 1. 1 = Bu derece normalde stabil olan ancak yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda ve malzemelerde kararsız hale gelebilen malzemeler içerir. Bu malzemeleri içeren yangınlara dikkatle yaklaşılmalıdır

Kimyasal Tehlikeler
200 ° C'de ayrışır. Bu zehirli ve tahriş edici dumanlar üretir. Bu yangın ve patlama tehlikesi oluşturur. Bu madde güçlü bir oksidandır. Yanıcı ve indirgen maddelerle şiddetli reaksiyona girer. Asitler, amonyum bileşikleri, fosfor, sülfür ve sodyum ditioniyon ile şiddetli reaksiyona girer. Bu, patlama tehlikesi oluşturur.
Patlayıcı Limitler ve Potansiyel
Organik malzemelerle karıştırıldığında şok ve sürtünmeye duyarlıdır. Asit, patlayıcı klor dioksit salınmasına neden olur. Amonyak ve aminler ile patlayıcı bileşikler reaksiyona girer.

Sodyum kloritin trihidrat kristalleri perküsyonda patlar.

Bir beyazlatıcı karışımı, iki kimyasal / oksalik asit, sodyum klorit / paslanmaz çelik bir beher içinde tartılmış miktarları yerleştirilerek hazırlandı. Su eklendikçe, karışım bir an gazlandı, ardından patladı. Zehirli klor dioksit gazı geliştirildi.

Sodyum klorit ve / veya konteynerlerinin ateşe ya da ateşe uzun süre maruz kalması bir patlamaya neden olabilir.

İlk YARDIM TEDBİRLERİ
İlk yardım
ERG Guide'dan alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: Tıbbi personelin ilgili materyal (ler) in farkında olduğundan ve kendilerini korumak için önlem aldığından emin olun. Kazazedeyi açık havaya taşıyın. 911'i veya acil sağlık servisini arayın. Kurban nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Eğer nefes alırken zorlanıyorsanız oksijen alın. Bulaşmanın olduğu giysi ve ayakkabıları çıkarın ve tecrit edin. Kirlenmiş giysiler kuruduğunda yangın riski oluşturabilir. Madde ile temasında derhal en az 20 dakika boyunca akan suyla veya gözleri derhal yıkayın. Kurbanı sakin ve sıcak tutun.

Soluma İlk Yardım
Temiz hava, dinlen.

Cilt İlk Yardımı
Önce en az 15 dakika bol su ile durulayın, daha sonra kirlenmiş giysileri çıkarın ve tekrar durulayın.

Göz İlkyardımı
İlk önce birkaç dakika bol su ile durulayın (eğer mümkünse kontak lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardım alın.

Yutma İlk Yardım
Ağzı çalkalayın. Kusmayı (SADECE KUSURSUZ KİŞİLERDE!) İndükleyin. Tıbbi yardım alın.

Yangınla Mücadele Tedbirleri
Tehlikeli buharları ve zehirli ayrışma ürünlerini önlemek için rüzgara karşı yangına yaklaşın. Sis veya sprey olarak su miktarını su kullanın. Yangına maruz kalan konteynerleri serin tutmak için su spreyi kullanın. Çevredeki yangına uygun bir madde kullanarak yangın söndürün.

Yangın durumunda veya yangınla ilgili maddeler varsa: Su ile taşkın. Etkilenen tüm konteynırları su miktarıyla suyla soğutun. Suyu mümkün olduğunca uzak bir mesafeden uygulayın.

Tahliye: Yangın kontrol edilemiyorsa, yarım (1/2) mil yarıçapın tahliyesini düşünün.

Yangın söndürme
ERG Guide'dan alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: KÜÇÜK YANGIN: Su kullanın. Kuru kimyasallar veya köpük kullanmayın. CO2 veya Halon® sınırlı kontrol sağlayabilir. BÜYÜK YANGIN: Su ile yangın alanı uzak mesafeden. Kargo ısıya maruz kaldığında kargoyu veya aracı hareket ettirmeyin. Risk almadan yapabiliyorsanız kapları yangın alanından uzaklaştırın. Kapların içine su girmeyin: şiddetli bir reaksiyon meydana gelebilir. YANGIN İÇEREN TANKLAR VEYA ARABA / RÖMORK YÜKLERİ: Yangın söndürdikten sonra su miktarına kadar soğutulmuş konteynerler. Daha sonra bertaraf etmek için ateş kontrol suyunu kullanın. HER ZAMAN yangında yutulmuş tanklardan uzak durun. Büyük yangınlar için insansız hortum tutucular kullanın veya nozulları izleyin; Bu mümkün değilse, alandan çekilip ateş yakmasına izin verin.

Suyu büyük miktarlarda su spreyi kullanın. NO karbondioksit. Yangın durumunda: davul vb.

Diğer Yangınla Mücadele Tehlikeleri
Yanıcı değil. Yanıcı maddelerle temas halinde yangın tehlikesi artar. Termal olarak dengesiz. 356 derece F (180 ° C) üstünde ısının serbest kalmasını sağlar.

Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
İzolasyon ve Tahliye
ERG Guide'dan alıntı [143] [Oksitleyiciler (Kararsız)]: Hemen önlem olarak, dökülme veya sızıntı bölgesini her yönden yalıtın, sıvılar için en az 50 metre (150 feet) ve katı maddeler için en az 25 metre (75 feet). YÜKSELTME: Gerektiğinde rüzgar yönü yönünde, yukarıda gösterilen izolasyon mesafesini artırın. YANGIN: Eğer tank, demir yolu veya tank kamyonu yangına karışıyorsa, ISOLATE her yöne 800 metre (1/2 mil); Ayrıca, tüm yönlerde 800 metre (1/2 mil) için ilk tahliye düşünün.

Dökülme Bertarafı
Kişisel korunma: Maddenin havadaki konsantrasyonuna uyarlanmış parçacık filtresi respiratörü. Dökülen maddeyi kapalı kaplara süpürün. Uygunsa, tozlanmayı önlemek için önce nemlendirin. Kalan dikkatlice toplayın. Daha sonra yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın. Testere tozu veya diğer yanıcı emicilerde absorbe etmeyin.

Temizleme Yöntemleri
Hızlı temizleme ve temizleme gereklidir. Uygun kuru kabına koyun. Akışı kontrol edin ve uygun bertaraf için boşaltılan malzemeyi ayırın.

Toz haline getirilmiş malzemeyi en uygun ve güvenli şekilde toplayın ve kapalı kaplarda biriktirin. Temizleme tamamlandıktan sonra alanı havalandırın. Kanalizasyon, patlayıcı konsantrasyonların birikmesini önlemek için tasarlanmadıkça, sodyum kloratı bir kanalizasyon gibi dar bir alandan, bir patlama olasılığı nedeniyle tutun. Bu kimyasalın tehlikeli atık olarak saklanması ve bertaraf edilmesi gerekli olabilir. Maddi veya kirlenmiş akıntı su yollarına girerse, potansiyel olarak kirlenmiş suların alt kullanıcılarını bilgilendirin.

Bertaraf Yöntemleri
SRP: En olumlu etki, mesleki maruziyet veya çevresel kirlenme için daha az doğal eğilime sahip alternatif bir kimyasal ürün kullanmaktır. Onaylanmış kullanımı için malzemenin kullanılmayan kısımlarını geri dönüştürün veya üreticiye veya tedarikçiye iade edin. Kimyasalın nihai bertarafı şunları dikkate almalıdır: malzemenin hava kalitesi üzerindeki etkisi; toprak veya suda potansiyel göç; hayvan, su ve bitki yaşamına etkileri; ve çevre ve halk sağlığı düzenlemelerine uygunluk.

Bu ürün balıklar, suda yaşayan omurgasızlar, istiridyeler ve karides için zehirlidir. Bu ürünü içeren atık suları, Ulusal Kirlenme Boşaltım Eliminasyon Sistemi (NPDES) izninin gerektirdiği haller dışında izin vermediği sürece izinsiz olarak yazılı olarak haberdar edilmedikçe göllere, akarsulara, göletlere, haliçlere, okyanuslara veya diğer sulara boşaltılmamalıdır. . Bu ürünü içeren atık suyu, daha önce yerel atık su arıtma tesisi yetkilisine bildirmeden kanalizasyon sistemlerine boşaltmayın. Rehberlik için Eyalet Su Kurulu'nu veya EPA Bölge Ofisi ile temasa geçin.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Yanmaz Dökülme Tepkisi
ERG Rehberinden alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: Yanıcı maddeleri (ağaç, kağıt, yağ vb.) Dökülmüş malzemeden uzak tutun. Uygun koruyucu kıyafet giymediğiniz sürece hasarlı kaplara veya dökülen maddelere dokunmayın. Buharları azaltmak veya buhar bulutu sapmasını değiştirmek için su spreyi kullanın. Su yollarına, kanalizasyona, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girişi engelleyin. KÜÇÜK DÖKÜLMÜŞ: Su baskın miktarlarda suyla yıkayın. BÜYÜK DÖKÜLMÜŞ: BİR UZMANIN DENETİMİNDEN DAHİL OLMAK ÜZERE, CİHAZI YA DA BUNLARA DAYANMAYIN. (ERG, 2016)

Güvenli depolama
Yanıcı maddelerden, indirgen maddelerden, asitlerden ve uyumsuz malzemelerden ayrılır. Kimyasal Tehlikelere bakınız. Güzel. Kuru. İyi havalandırılmış bir odada saklayınız.

Depolama koşulları
Serin, kuru, iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Oksitleyici maddelerden, yanıcı maddelerden, asitlerden, amonyaktan ve aminlerden ayırın. Dökülen malzemeyi derhal kaldırın ve uygun şekilde atın.

Maruz Kalma Kontrolü ve Kişisel Korunma
Soluma Riski
20 ° C'de buharlaşma ihmal edilebilir; Bununla birlikte, havadaki parçacıkların zararlı bir konsantrasyonunun, özellikle toz haline getirildiğinde dağıldıklarında hızlıca ulaşılabilir.

Kısa Vadeli Maruz Kalmanın Etkileri
Bu madde göz, cilt ve solunum sistemini tahriş eder.
Yangın Önleme
Yanıcı maddeler veya indirgen maddelerle temas ettirilmemelidir.
Maruz Kalmayı Önleme
TOZUN DÜŞÜŞMESİNİ ÖNLEYİN!

Soluma Önleme
Havalandırmayı (pudra değilse), yerel egzozu veya solunum korumasını kullanın.

Cilt Önleme
Koruyucu eldivenler.

Göz önleme
Koruyucu gözlük takın.

Yutma Önleme
Çalışırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Yemekten önce ellerinizi yıkayın.

Koruyucu Ekipman ve Giyim
ERG Rehberinden alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: Pozitif basınçlı bağımsız solunum cihazı kullanın (SCBA). Üretici tarafından özel olarak tavsiye edilen kimyasal koruyucu kıyafet giyin. Çok az veya hiç termal koruma sağlayamaz. Yapısal itfaiyecilerin koruyucu kıyafetleri SADECE yangın durumlarında sınırlı koruma sağlar; Madde ile direkt temasın mümkün olduğu dökülme durumlarında etkili değildir.
Tam koruyucu giysi giyin ve pozitif basınçlı kendi kendine solunum cihazı kullanın.

Personel koruması: Uygun kimyasal koruyucu eldiven, çizme ve gözlük takın. ... Bu malzemeyi içeren yangınlarla savaşırken pozitif basınçlı bağımsız solunum cihazı kullanın.

KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Hava ve Su Reaksiyonları
Suda çözünebilir.

Reaktif Grubu
Tuzlar, Temel
Oksitleyici Ajanlar, Güçlü

Reaktivite Uyarıları
Patlayıcı
Güçlü Oksitleyici Ajan

Reaktivite Profili
SODYUM CHLORITE kendiliğinden reaktiftir. Sodyum kloritin trihidrat kristalleri perküsyonda patlar. Sodyum klorür, kendiliğinden patlayan klorin dioksit gazı (ClO2) oluşturmak için asitlerle birlikte bulunur. 347 ° F'nin üzerinde ısıtıldığında, reaksiyon kendi kendini idame ettirmek için yeterli ısı verir, [Mellor 2 Supp. 1: 573 1956]. Kloritli amonyak, şok duyarlı bir bileşik olan amonyum klorit üretir. İnce bölünmüş metalik veya organik maddeler, eğer kloritlerle karıştırılmış ise, oldukça yanıcıdırlar ve sürtünme ile ateşlenebilirler. Gov. Kimyacı 1965]. Organik madde ve sodyum klorit karışımı ısıya, darbeye veya sürtünmeye karşı çok hassas olabilir (Diox Process 1949). Sodyum klorit, iki değerlikli sülfür içeren organik malzemelerle veya serbest sülfürle çok güçlü reaksiyona girer (tutuşabilir).

Tepkiler ve Uyumsuzluklar
Şişe kapağı olarak 90 ° F (32,2 ° C) aşan sıcaklıklarda saklanan 18 aylık bir yeniden kristalize sodyum klorit şişesi ateşlendi. Sodyum kloritin trihidrat kristalleri perküsyonda patlar.

Sodyum klorit ve asitler, kendiliğinden patlayan klorin dioksit gazının hızlı gelişimi ile reaksiyona girer. 347 ° F'ın üzerinde ısıtıldığında, reaksiyon kendi kendini idame ettirmek için yeterli ısı üretir.

Organik madde ve sodyum klorit karışımı ısıya, darbeye veya sürtünmeye karşı çok hassas olabilir.
Bir beyazlatıcı karışımı, iki kimyasal / oksalik asit, sodyum klorit / paslanmaz çelik bir beher içinde tartılmış miktarları yerleştirilerek hazırlandı. Su eklendikçe, karışım bir an gazlandı, ardından patladı. Zehirli klor dioksit gazı geliştirildi.

Kırmızı fosfor ve sodyum klorit sulu süspansiyonda kuvvetli ekzotermik bir şekilde reaksiyona girer. Reaksiyon ani, neredeyse patlayıcı bir aşamaya sahip olabilir.

Katı sülfür katı sodyum klorit ile karıştırıldığında tutuşur ve nemlendirilir.

Yanıcı maddeler, sülfürik asit ve indirgeyici maddelerle şiddetli reaksiyona girer. Karbondioksit veren güçlü asitlerle reaksiyona girer. Patlamalar amonyak tuzları, amonyum tiyosülfat, antimon sülfür, arsenik, karbon, odun kömürü, organik maddeler, organik asitler, tiyosiyanatlar, kimyasal olarak aktif metaller, yağlar, metal sülfürler, nitrobenzen, toz metaller, şeker ile temastan kaynaklanabilir. Şok duyarlı karışımlar oluşturan bazı organik kirleticilerle reaksiyona girer.

 

 

 

CAS Number:7758-19-2

SODIUM CHLORIDE USAGE AREAS
Nowadays, "sodium chlorite" has odorless structure and its parallel transformation, it has bleaching properties without harming the disinfectant and protective textile which is effective in cleaning the world water with its toxicity, hygiene in the food sector. Biofilm Control of Reverse Osmosis (Reverse Osmosis - RO) Membrane Mussel control in sea water Bleach in textile fiber, paper pulp and paper industry, Water treatment and disinfectant and purification chemicals, Water algae inhibitor, Sugar, starch, ointment and wax bleaching, sewage to control the microbial contamination in industrial circuits, appliances and plants, to replace chlorine in industrial ammonia plants, to use mushroom inhibitors to wash food and vegetables, to prevent molds in detergent applications, to use in toothpaste and lens solutions, to sterilize waste water and eliminate odor, .
Appearance: Yellow clear liquid
Odor: Typical
Total Alkalinity (% NaOH): maximum 3
Specific gravity (20 ° C) (kg / L): 1.29-1.32
pH (1%): 11,00-12,50
The chemical formula is sodium chloride, which is NaClO2, is chemically stable. Sodium chlorite causes irritation and burning in the eyes. Harmful if swallowed and resistant to pH 4.5. Keep away from easily oxidizable or flammable materials, not stored above 100˚C. After 1960, sodium chlorite was created unless it produced a significant disruption to the fiber and it is being made up to daylight.
The main application of sodium chlorite is the generation of chlorine dioxide for bleaching and stripping of textiles, pulp, and paper. It is also used for disinfection of municipal water treatment plants after conversion to chlorine dioxide.:2 An advantage in this application, as compared to the more commonly used chlorine, is that trihalomethanes (such as chloroform) are not produced from organic contaminants.[1]:25,33 Chlorine dioxide generated from sodium chlorite is approved by FDA under some conditions for disinfecting water used to wash fruits, vegetables, and poultry.

Sodium chlorite, NaClO2, sometimes in combination with zinc chloride, also finds application as a component in therapeutic rinses, mouthwashes, toothpastes and gels, mouth sprays, as preservative in eye drops, and in contact lens cleaning solution under the trade name Purite.

Under the brand name Oxine it is used for sanitizing air ducts and HVAC/R systems and animal containment areas (walls, floors, and other surfaces).

Health
Sodium chlorite can be used when human body and especially liver are diluted with distilled water and citric acid to remove heavy metals.


Textile
It is used in bleaching and disinfection of cellulosic fibers in this sector. It is also used as an oxidizing agent in the bleaching of acrylic, polyamide, acetate and cotton fibers.

Water
City is being used instead of chlorine for disinfection in the conditioning of municipal waters.

Paper
It is used to bleach paper pulp.

Chemistry
It is used in the chemical industry for carboxylic acid oxidation of aldehydes.

Lens
It is used as a component known as 'purite' in cleaning solutions of contact lenses.

 

PRODUCTIONS AND REACTIONS
In the sodium chlorate acidic solution chlorine dioxides are reduced with appropriate reductants. Then chlorine dioxide is reduced in the alkali solution with hydrogen peroxide to form sodium chloride. Sodium chlorite is the most suitable compound to produce chlorine dioxide.
Sodium chlorate acidic analysis software is available. Then chlorine dioxide is reduced in the alkali solution with hydrogen peroxide to form sodium chloride. Sodium chlorite is not suitable for the production of chlorine dioxide.

Sodium Chlorite (NaClO2) is a chemical compound used in the manufacturing of paper and as a disinfectant.

 

CHEMICAL REAGENT
In organic synthesis, sodium chlorite is frequently used as a reagent in the Pinnick oxidation for the oxidation of Aldehydes to Carboxylic acids. The reaction is usually performed in monosodium phosphate buffered solution in the presence of a chlorine scavenger (usually 2-methyl-2-butene).

In 2005, sodium chlorite was used as an oxidizing agent to convert alkyl furans to the corresponding 4-oxo-2-alkenoic acids in a simple one pot synthesis.


ACIDIFIED SODIUM CHLORITE
Mixing sodium chlorite solution with a weak food-grade acid solution (commonly citric acid), both stable, produces short-lived acidified sodium chlorite (ASC) which has potent decontaminating properties. Upon mixing the main active ingredient, chlorous acid is produced in equilibrium with chlorite anion. The proportion varies with pH, temperature, and other factors, ranging from approximately 5-35% chlorous acid with 65-95% chlorite; more acidic solutions result in a higher proportion of chlorous acid. Chlorous acid breaks down to chlorine dioxide which in turn breaks down to chlorite anion and ultimately chloride anion. ASC is used for sanitation of the hard surfaces which come in contact with food and as a wash or rinse for a variety of foods including red meat, poultry, seafood, fruits and vegetables. Because the oxo-chlorine compounds are unstable when properly prepared, there should be no measurable residue on food if treated appropriately.[9][10] ASC also is used as a teat dip for control of mastitis in dairy cattle.

ARMY
The U.S. Army Natick Soldier Research, Development, and Engineering Center produced a portable "no power required" method of generating chlorine dioxide, known as ClO2, gas, described as one of the best biocides available for combating contaminants, which range from benign microbes and food pathogens to Category A Bioterror agents. In the weeks after the 9/11 attacks when anthrax was sent in letters to public officials, hazardous materials teams used ClO2 to decontaminate the Hart Senate Office Building, and the Brentwood Postal Facility.

SAFETY
Sodium chlorite, like many oxidizing agents, should be protected from inadvertent contamination by organic materials to avoid the formation of an explosive mixture. The chemical is stable in pure form and does not explode on percussive impact, unless organic contaminants are present, such as on a greasy hammer striking the chemical on an anvil. It also easily ignites by friction if combined with a reducing agent like powdered sugar, sulphur or red phosphorus.

TOXICITY
Sodium chlorite is a strong oxidant and can therefore be expected to cause clinical symptoms similar to the well known sodium chlorate: methemoglobinemia, hemolysis, renal failure. A dose of 10-15 grams of sodium chlorate can be lethal. Methemoglobemia had been demonstrated in rats and cats, and recent studies by the EMEA have confirmed that the clinical symptomatology is very similar to the one caused by sodium chlorate in rats, mice, rabbits, and green monkeys.

There is only one human case in the medical literature of chlorite poisoning. It seems to confirm that the toxicity is equal to sodium chlorate. From the analogy with sodium chlorate, even small amounts of about 1 gram can be expected to cause nausea, vomiting and even life-threatening hemolysis in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficient persons.


The EPA has set a maximum contaminant level of 1 milligram of chlorite per liter (1 mg/L) in drinking water.

Sellers of "Miracle Mineral Solution", a mixture of sodium chlorite and citric acid also known as "MMS" that is promoted as a cure-all have been convicted, fined, or otherwise disciplined in multiple jurisdictions around the world. MMS products were variously referred to as snake oil and complete quackery.

MANUFACTURE
The free acid, chlorous acid, HClO2, is only stable at low concentrations. Since it cannot be concentrated, it is not a commercial product. However, the corresponding sodium salt, sodium chlorite, NaClO2 is stable and inexpensive enough to be commercially available. The corresponding salts of heavy metals (Ag+, Hg+, Tl+, Pb2+, and also Cu2+ and NH4+) decompose explosively with heat or shock.

Sodium chlorite is derived indirectly from sodium chlorate, NaClO3. First, the explosive (only at concentrations greater than 10% in atmosphere) chlorine dioxide, ClO2 is produced by reducing sodium chlorate in a strong acid solution with a suitable reducing agent (for example, sodium sulfite, sulfur dioxide, or hydrochloric acid). The chlorine dioxide is then absorbed into an alkaline solution and reduced[clarification needed] with hydrogen peroxide (H2O2), yielding sodium chlorite.

Safety and Hazards
Hazards Identification
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 763 companies from 46 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.

Reported as not meeting GHS hazard criteria by 33 of 763 companies.
Of the 45 notification(s) provided by 730 of 763 companies with hazard statement code(s):

Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.

Health Hazard
Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: TOXIC; inhalation, ingestion or contact (skin, eyes) with vapors, dusts or substance may cause severe injury, burns or death. Fire may produce irritating and/or toxic gases. Toxic fumes or dust may accumulate in confined areas (basement, tanks, hopper/tank cars, etc.). Runoff from fire control or dilution water may cause pollution.

Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: May explode from friction, heat or contamination. These substances will accelerate burning when involved in a fire. May ignite combustibles (wood, paper, oil, clothing, etc.). Some will react explosively with hydrocarbons (fuels). Containers may explode when heated. Runoff may create fire or explosion hazard.

Not combustible but enhances combustion of other substances. Gives off irritating or toxic fumes (or gases) in a fire. Risk of fire and explosion on contact with reducing agents or organic materials.

Fire Potential
Strong oxidizing agent, dangerous fire risk.

Skin, Eye, and Respiratory Irritations
(Soln) Strong irritant to skin & tissue.

Irritating to skin, eyes, and respiratory system.

Safety and Hazard Properties
NFPA Hazard Classification
Health: 1. 1= Materials that, on exposure, would cause significant irritation, but only minor residual injury, including those requiring the use of an approved air-purifying respirator. These materials are only slightly hazardous to health and only breathing protection is needed.

Flammability: 0. 0= This degree includes any material that will not burn under typical fire conditions.
Instability: 1. 1= This degree includes materials that are normally stable, but that may become unstable at elevated temperatures and pressures and materials. Fires involving these materials should be approached with caution.

Chemical Dangers
Decomposes at 200°C. This produces toxic and corrosive fumes. This generates fire and explosion hazard. The substance is a strong oxidant. It reacts violently with combustible and reducing materials. Reacts violently with acids, ammonium compounds, phosphorus, sulfur and sodium dithionate. This generates explosion hazard.
Explosive Limits and Potential
Shock- and friction-sensitive when mixed with organic materials. Acid causes release of explosive chlorine dioxide. Reacts with ammonia and amines to be explosive compounds.

The trihydrate crystals of sodium chlorite explode on percussion.

A bleach mix was prepared by placing weighed quantities of the two chemicals /oxalic acid, sodium chlorite/ in a stainless steel beaker. As water was being added, the mixture fizzed a moment, then exploded. Toxic chlorine dioxide gas was evolved.

Prolonged exposure of sodium chlorite and/or its containers to fire or heat may result in an explosion.

First Aid Measures
First Aid
Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved and take precautions to protect themselves. Move victim to fresh air. Call 911 or emergency medical service. Give artificial respiration if victim is not breathing. Administer oxygen if breathing is difficult. Remove and isolate contaminated clothing and shoes. Contaminated clothing may be a fire risk when dry. In case of contact with substance, immediately flush skin or eyes with running water for at least 20 minutes. Keep victim calm and warm.

Inhalation First Aid
Fresh air, rest.

Skin First Aid
First rinse with plenty of water for at least 15 minutes, then remove contaminated clothes and rinse again.

Eye First Aid
First rinse with plenty of water for several minutes (remove contact lenses if easily possible), then refer for medical attention.

Ingestion First Aid
Rinse mouth. Induce vomiting (ONLY IN CONSCIOUS PERSONS!). Refer for medical attention .

Fire Fighting Measures
Approach fire from upwind to avoid hazardous vapors and toxic decomposition products. Use flooding quantities of water as fog or spray. Use water spray to keep fire-exposed containers cool. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

If material on fire or involved in fire: Flood with water. Cool all affected containers with flooding quantities of water. Apply water from as far a distance as possible.

Evacuation: If fire becomes uncontrollable-consider evacuation of one-half (1/2) mile radius.

Fire Fighting
Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: SMALL FIRE: Use water. Do not use dry chemicals or foams. CO2 or Halon® may provide limited control. LARGE FIRE: Flood fire area with water from a distance. Do not move cargo or vehicle if cargo has been exposed to heat. Move containers from fire area if you can do it without risk. Do not get water inside containers: a violent reaction may occur. FIRE INVOLVING TANKS OR CAR/TRAILER LOADS: Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out. Dike fire-control water for later disposal. ALWAYS stay away from tanks engulfed in fire. For massive fire, use unmanned hose holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let fire burn.

Use water in large amounts, water spray. NO carbon dioxide. In case of fire: keep drums, etc., cool by spraying with water.

Other Fire Fighting Hazards
Not combustible. Contact with combustible materials will increase fire hazard. Thermally unstable. Decomposes above 356 deg F (180 deg C) releasing heat.

Accidental Release Measures
Isolation and Evacuation
Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: As an immediate precautionary measure, isolate spill or leak area in all directions for at least 50 meters (150 feet) for liquids and at least 25 meters (75 feet) for solids. SPILL: Increase, in the downwind direction, as necessary, the isolation distance shown above. FIRE: If tank, rail car or tank truck is involved in a fire, ISOLATE for 800 meters (1/2 mile) in all directions; also, consider initial evacuation for 800 meters (1/2 mile) in all directions.

Spillage Disposal
Personal protection: particulate filter respirator adapted to the airborne concentration of the substance. Sweep spilled substance into covered containers. If appropriate, moisten first to prevent dusting. Carefully collect remainder. Then store and dispose of according to local regulations. Do NOT absorb in saw-dust or other combustible absorbents.

Cleanup Methods
Prompt cleanup and removal are necessary. Shovel into suitable dry container. Control runoff and isolate discharged material for proper disposal.

Collect powdered material in the most convenient and safe manner and deposit in sealed containers. Ventilate area after cleanup is complete. Keep sodium chlorate out of a confined space, such as a sewer, because of the possibility of an explosion, unless the sewer is designed to prevent the build-up of explosive concentrations. It may be necessary to contain and dispose of this chemical as a hazardous waste. If material or contaminated runoff enters waterways, notify downstream users of potentially contaminated waters.

Disposal Methods
SRP: The most favorable course of action is to use an alternative chemical product with less inherent propensity for occupational exposure or environmental contamination. Recycle any unused portion of the material for its approved use or return it to the manufacturer or supplier. Ultimate disposal of the chemical must consider: the material's impact on air quality; potential migration in soil or water; effects on animal, aquatic, and plant life; and conformance with environmental and public health regulations.

This product is toxic to fish, aquatic invertebrates, oysters, and shrimp. Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans, or other waters unless in accordance with the requirements of a National Pollution Discharge Elimination System (NPDES) permit and the permitting authority has been notified in writing prior to discharge. Do not discharge effluent containing this product to sewer systems without previously notifying the local sewage treatment plant authority. For guidance contact your State Water Board or Regional Office of the EPA.

Handling and Storage
Nonfire Spill Response
Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: Keep combustibles (wood, paper, oil, etc.) away from spilled material. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Use water spray to reduce vapors or divert vapor cloud drift. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas. SMALL SPILL: Flush area with flooding quantities of water. LARGE SPILL: DO NOT CLEAN-UP OR DISPOSE OF, EXCEPT UNDER SUPERVISION OF A SPECIALIST. (ERG, 2016)

Safe Storage
Separated from combustible substances, reducing agents, acids and incompatible materials. See Chemical Dangers. Cool. Dry. Keep in a well-ventilated room.

Storage Conditions
Store in a cool, dry, well-ventilated location. Separate from oxidizing materials, combustibles, acids, ammonia, and amines. Immediately remove and properly dispose of any spilled material.

Exposure Control and Personal Protection
Inhalation Risk
Evaporation at 20°C is negligible; a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly when dispersed, especially if powdered.

Effects of Short Term Exposure
The substance is irritating to the eyes, skin and respiratory tract.
Fire Prevention
NO contact with combustible substances or reducing agents.
Exposure Prevention
PREVENT DISPERSION OF DUST!

Inhalation Prevention
Use ventilation (not if powder), local exhaust or breathing protection.

Skin Prevention
Protective gloves.

Eye Prevention
Wear safety goggles.

Ingestion Prevention
Do not eat, drink, or smoke during work. Wash hands before eating.

Protective Equipment and Clothing
Excerpt from ERG Guide 143 [Oxidizers (Unstable)]: Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA). Wear chemical protective clothing that is specifically recommended by the manufacturer. It may provide little or no thermal protection. Structural firefighters' protective clothing provides limited protection in fire situations ONLY; it is not effective in spill situations where direct contact with the substance is possible.
Wear full protective clothing and positive pressure self contained breathing apparatus.

Personnel protection: Wear appropriate chemical protective gloves, boots and goggles. ... Wear positive pressure self-contained breathing apparatus when fighting fires involving this material.

Stability and Reactivity
Air and Water Reactions
Soluble in water.

Reactive Group
Salts, Basic
Oxidizing Agents, Strong

Reactivity Alerts
Explosive
Strong Oxidizing Agent

Reactivity Profile
SODIUM CHLORITE is self-reactive. The trihydrate crystals of sodium chlorite explode on percussion. Sodium chloritereacts with acids to form spontaneously explosive chlorine dioxide gas (ClO2). If heated above 347°F, the reaction yields enough heat to become self-sustaining, [Mellor 2 Supp. 1:573 1956]. Ammonia with chlorites produces ammonium chlorite, which is a shock-sensitive compound. Finely divided metallic or organic substances, if mixed with chlorites, are highly flammable and may be ignited on friction [Lab. Gov. Chemist 1965]. A mixture of organic matter and sodium chlorite can be extremely sensitive to heat, impact, or friction (Diox Process 1949). Sodium chlorite reacts very violently with organic materials containing divalent sulfur or with free sulfur (may ignite).

Reactivities and Incompatibilities
An 18-month-old bottle of recrystallized sodium chlorite stored at temperatures in excess of 90 deg F (32.2 deg C) ignited as the bottle cap was turned. The trihydrate crystals of sodium chlorite explode on percussion.

Sodium chlorite and acids react with rapid evolution of spontaneously explosive chlorine dioxide gas. If heated above 347 deg F, the reaction produces adequate heat to become self-sustaining.

A mixture of organic matter and sodium chlorite can be extremely sensitive to heat, impact, or friction.
A bleach mix was prepared by placing weighed quantities of the two chemicals /oxalic acid, sodium chlorite/ in a stainless steel beaker. As water was being added, the mixture fizzed a moment, then exploded. Toxic chlorine dioxide gas was evolved.

Red phosphorus and sodium chlorite react in aqueous suspension in a strongly exothermic manner. The reaction can have a sudden, almost explosive stage.

Solid sulfur will ignite if mixed with solid sodium chlorite and moistened.

Reacts violently with combustibles, sulfuric acid, and reducing materials. Reacts with strong acids giving off carbon dioxide. Explosions may be caused by contact with ammonia salts, ammonium thiosulfate, antimony sulfide, arsenic, carbon, charcoal,organic matter, organic acids, thiocyanates, chemically active metals, oils, metal sulfides, nitrobenzene, powdered metals, sugar. Reacts with some organic contaminants forming shock-sensitive mixtures.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.