1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EXOCIDE TCM 80

EXOCIDE TCM 80, Suda az çözünen, keskin bir kokuya sahip özellikle deride kuvvetli bir koruyucudur.  Deride çürümeyi engelleyerek kötü koku oluşumunu da engeller . Fungusittir.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.