1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ETİLEN DİAMİN TETRA METİLEN FOSFONİK ASİT(ETHYLENE DIAMINE TETRA METHYLENE PHOSPONIC ACID)

ETİLEN DİAMİN TETRA METİLEN FOSFONİK ASİT (ETHYLENE DIAMINE TETRA METHYLENE PHOSPONIC ACID)

CAS No.: 1429-50-1
EC No.: 215-851-5

 

Molekül formülü: C6H20N2O12P4
Molekül ağırlığı: 436.13

 

Synonyms: Ethylene diamine, tetra(methylene phosphonic acid)EDTMPA(Solid), EDTMP, EDTMPO
N,N,N,N-Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid); Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid); (Ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid; [ethane-1,2-diylbis(nitrilodimethanediyl)]tetrakis(phosphonic acid); Antiscale and inhibitor; Ethylene Diamine; Tetra(Methylene Phosphonic Acid) ;Ethylenebis(Nitrilodimethylene)Tetraphosphonic Acid

 

Özellikleri:
EDTMPA oda sıcaklığında beyaz kristal tozdur, erime noktası 215-217 ℃ ile, amonyakta kolay çözülür, ancak suda çözünmesi güçtür: çözünürlüğü oda sıcaklığında% 5 daha azdır.
EDTMPA, metal iyonlarını şelatlamak için güçlü bir kabiliyete sahiptir ve bakır iyonu kompleksini sabit tutar, EDTA dâhil tüm kenetleme maddelerinin en büyüğüdür.

EDTMPA bir tür yüksek saflık dereceli reaktif ve zararsızdır, entegre devre hazırlamak için yarı iletken çipte deterjan olarak kullanılabilir, tıp sektöründe telsiz için taşıyıcı ajan olarak ve muayene ve terapi için ajan olarak kullanılabilir. EDTMPA`nın şelatlama kapasitesi büyük ölçüde EDTA`nınkinden fazladır ve hemen hemen her durumda şelatlama maddesi için EDTA` nın yerini alabilir.

 

Emniyet koruması:
Temas ettikten sonra göz ve cilt ile temasından sakının, su ile yıkayın.

 

Paket ve depolama:

Gölgeli odada ve kuru yerde bir yıl boyunca depolama.

 

 

 

 

ETHYLENE DIAMINE TETRA METHYLENE PHOSPONIC ACID (ETİLEN DİAMİN TETRA METİLEN FOSFONİK ASİT)

CAS No.: 1429-50-1
EC No.: 215-851-5

 

Molecular Formula: C6H20N2O12P4
Molecular Weight: 436.13

 

Synonyms: Ethylene diamine, tetra(methylene phosphonic acid)EDTMPA(Solid), EDTMP, EDTMPO;
N,N,N,N-Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid); Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid); (Ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid;
[ethane-1,2-diylbis(nitrilodimethanediyl)]tetrakis(phosphonic acid); Antiscale and inhibitor; Ethylene Diamine; Tetra(Methylene Phosphonic Acid) ;Ethylenebis(Nitrilodimethylene)Tetraphosphonic Acid

 

Properties:
EDTMPA is white crystal powder at room temperature, with melting point 215-217℃, easy dissolved in ammonia, but hard to be dissolved in water: the solubility is less that 5% at room temperature.
EDTMPA has a strong ability to chelate metal ions, and its complexation constant of copper ion is the largest of all chelating agents, including EDTA.

EDTMPA is a kind of high-pure grade reagent and innocuous, it can be used as detergent in semiconductor chip to prepare integrated circuit, as carrying agent for radioelement in medical industry, and as agent for inspection and therapy. The chelating capacity of EDTMPA largely exceed that of EDTA, and can replace EDTA for chelating agent at almost any situation.

 

Safety Protection:

Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water. 

 

Package and Storage:
Storage for one year in shady room and dry place.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.