1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODYUM SİLİKA ALUMİNAT (SODIUM SILICOALUMINATE)

SODYUM SİLİKA ALUMİNAT (SODIUM SILICOALUMINATE)

CAS NO: 1344-00-9

CAS NO: 69912-79-4

EC NO: 215-684-8

EC NO: 615-031-0

METATAGS: Aluminum sodium dioxido(oxo)silane; Aluminosilicic acid; aluminum sodium silicate; Sodium aluminosilicate; Sodyum silikaalüminat; sodyum alüminasilikat; sodyum silikat alümino; sodium silico alumıno; Acide silicique; sel d'aluminium et de sodium; acido silicico, sal de aluminio y sodio; ALUMINIUM-NATRIUM-SILICATE; Aluminosilicic acid; Sodium salt; ALUMINUM SILICATE; Aluminum silicon sodium oxide; Aluminum sodium silicate; Alumi-sil; Alusil AS; Alusil ET; AMT 20S; CENAS 019F; Clarfina C; Decalso; Decalso F; Degussa P 820; Diachem White Carbon; Hydrex; Hydrex (silicate); Ketjensil SM 405; Kieselsaure; Aluminiumnatriumsalz; Kovasav N 20P; P 820; Pasilex P 820; PRECIPITATED SODIUM ALUMINUM SILICATE; Silicic acid aluminium sodium salt;SODIUM ALUMINOSILICATE; Sodium aluminum silicate; Sodium Silico Aluminate; SODIUM SILICOALUMINATE; Sodium Silicoaluminate or Aluminosilicic acid; Sodium Salt; SP 4-7936; Tixolex 17; Tixolex 25
Tixolex 28; Tixolex 4271; UOP T-Powder; Zeolex; Zeolex 100; Zeolex 123
Zeolex 17S; Zeolex 23; Zeolex 23A; Zeolex 23P; Zeolex 25; Zeolex 323
Zeolex 35; Zeolex 35P; Zeolex 7A; Zeolex 80; Zeolites Na Al

Sodyum alüminosilikat, sodyum, alüminyum, silikon ve oksijen içeren ve su da içerebilen bileşikleri belirtir. Bunlara sentetik amorf sodyum alüminosilikat, birkaç doğal mineral ve sentetik zeolitler dahildir. Sentetik amorf sodyum alüminosilikat gıda katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılır.

AMORF SODYUM ALÜMİNOSİLİKAT
Bu madde çok çeşitli kompozisyonlarla üretilir ve birçok farklı uygulama içerir. Gıdalardaki katıksız bir E-554 olarak karşımıza çıkmaktadır ve burada antisemitik (serbest akış) bir madde olarak işlev görmektedir. Bir dizi kompozisyonla üretildiği için, sabit bir stokiyometri ile kesinlikle kimyasal bir bileşik değildir. Bir tedarikçi, ürünlerinden biri için 14SiO2 · Al2O3 · Na2O · 3H2O, (Na2Al2Si14O32 · 3H2O) gibi tipik bir analizde bulunur.

FDA, 21 CFR 182.2727 uyarınca sarf malzemelerine doğrudan temas için 1 Nisan 2012 itibarıyla onaylanmış sodyum alüminosilikat (sodyum silikoalüminat) sahiptir. Sodyum alüminosilikat içeriği kuru tutmak için tıbbi konteynırlarda moleküler elek olarak kullanılır ve E numarası E-554 (topaklanmayı önleyici maddeler) olan gıda katkı maddesi olarak kullanılır.


Sodyum alüminosilikat ayrıca listelenebilir:

-Alüminyum sodyum tuzu
-Sodyum silikoalüminat
-Alüminosilik asit, sodyum tuzu
-Sodyum alüminyum silikat
-Alüminyum sodyum silikat
-Sodyum siliko alüminat
-Sasil

MİNERALLER BAZEN SODYUM ALÜMİNOSİLİKAT OLARAK ADLANDIRILIR
Bazen kimyasal ismi verilen doğal olarak bulunan mineraller, sodyum alüminosilikat albiti (plajiyoklas serisinin bir son üyesi NaAlSi3O8) ve jadeit (NaAlSi206) içerir.

SODYUM ALÜMİNOSİLİKAT OLARAK DA ADLANDIRILAN SENTETİK ZEOLİTLER
Sentetik zeolitler karmaşık yapılara sahiptir ve örnekler (yapısal formüllerle) şunlardır:

-Na12Al12Si12O48 · 27H2O, çamaşır deterjanlarında kullanılan zeolit ??A (Linde tipi A sodyum formu, NaA)
-Na16Al16Si32O96 · 16H20, Analiz, IUPAC kodu ANA
-Na12Al12Si12O48 · q H2O, Losod
-Na384Al384Si384O1536 · 518H2O, Linde tipi N


SODYUM SİLİKAALÜMİNAT İÇİN İLK YARDIM
GÖZLER: Önce kurbanı kontak lenslere karşı kontrol edin ve varsa çıkarın. Kurbanın gözlerini su veya normal tuzlu su ile 20-30 dakika yıkayın, aynı anda hastaneyi veya zehir kontrol merkezini çağırın. Doktorun talimatları olmadan mağdurun gözlerine merhem, yağ veya ilaç koymayın. Semptomlar (kızarıklık veya tahriş gibi) gelmese dahi hemen kurbanı hastaneye götürdükten sonra nakledin. CİLT: KONTROL EDildiğinde kirlenen tüm giysileri çıkarırken ve izole ederken deriyi su ile yıkayınız. Etkilenen cilt bölgelerini sabun ve su ile iyice yıkayın. Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir doktor çağırın ve mağduru tedavisi için hastaneye götürmeye hazır olun. SOLUNUM: DERHAL ile kirlenmiş alanı terk edin; Temiz havaya derin nefes al. Belirtiler (hırıltılı solunum, öksürme, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğüste yanma gibi) gelişirse doktor çağırın ve kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. İstenmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılara uygun solunum koruması sağlayın. Mümkün olduğunda, Kendi İçinde Solunum Cihazı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Kıyafet altında tavsiye edilen seviyeye eşit veya daha fazla koruma kullanın. YUTMA: KONUŞMADA KULLANMAYIN. Mağdur bilinçli ve sarsılmıyorsa, kimyasalın seyreltilmesi için 1 veya 2 bardak su verin ve bir hastane veya zehir kontrol merkezi derhal çağırın. Bir doktor tarafından tavsiye edilirse, kurban bir hastaneye nakliye için hazırlıklı olun. Kurbanın konvülsiyon veya bilinçsizliği varsa, ağızdan bir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan ve kafanın vücudun alt kısmından aşağıya doğru kurbanı yattığından emin olun. KESİNLİKLE İNDİRMEYİN. Mağduru derhal hastaneye nakledin.

 

 

 

 


Sodium aluminosilicate refers to compounds which contain sodium, aluminium, silicon and oxygen, and which may also contain water. These include synthetic amorphous sodium aluminosilicate, a few naturally occurring minerals and synthetic zeolites. Synthetic amorphous sodium aluminosilicate is widely used as a food additive.


AMORPHOUS SODIUM ALUMINOSILICATE
This substance is produced with a wide range of compositions and has many different applications. It is encountered as an additive E-554 in food where it acts as an anticaking (free flow) agent. As it is manufactured with a range of compositions it is not strictly a chemical compound with a fixed stoichiometry. One supplier quotes a typical analysis for one of their products as 14SiO2·Al2O3·Na2O·3H2O,(Na2Al2Si14O32·3H2O).

The FDA has as of April 1, 2012 approved sodium aluminosilicate (sodium silicoaluminate) for direct contact with consumable items under 21 CFR 182.2727. Sodium aluminosilicate is used as molecular sieve in medicinal containers to keep contents dry and as food additive having E-number E-554 (anti-caking agents).

Sodium aluminosilicate may also be listed as:

-aluminium sodium salt
-sodium silicoaluminate
-aluminosilicic acid, sodium salt
-sodium aluminium silicate
-aluminum sodium silicate
-sodium silico aluminate
-sasil

MINERALS SOMETIMES CALLED SODIUM ALUMINOSILICATE
Naturally occurring minerals that are sometimes given the chemical name, sodium aluminosilicate include albite (NaAlSi3O8, an end-member of the plagioclase series) and jadeite (NaAlSi2O6).

SYNTHETIC ZEOLITES SOMETIMES CALLED SODIUM ALUMINOSILICATE
Synthetic zeolites have complex structures and examples (with structural formulae) are:

-Na12Al12Si12O48·27H2O, zeolite A (Linde type A sodium form, NaA), used in laundry detergents
-Na16Al16Si32O96·16H2O, Analcime, IUPAC code ANA
-Na12Al12Si12O48·q H2O, Losod
-Na384Al384Si384O1536·518H2O, Linde type N

FIRST AID FOR SODIUM SILICOALUMINATE
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital for treatment. INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing. INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. Be prepared to transport the victim to a hospital if advised by a physician. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital.

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.