1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

FOSFORİK ASİT (PHOSPHORIC ACID)

FOSFORİK ASİT (PHOSPHORIC ACID)

Cas No: 7664-38-2

SYNONYMS
Phosphoric acid;ORTHOPHOSPHORIC ACID;7664-38-2;o-Phosphoric acidSonac;Phosphorsaeure;Acidum phosphoricum;Evits;Wc-reiniger;Acide phosphorique;White phosphoric acid;Acido fosforico;Phosphorsaeureloesungen
POLYPHOSPHORIC ACID;Acido fosforico [Italian];Fosforzuuroplossingen;Fosforzuuroplossingen [Dutch];Caswell No. 662;Phosphoric acid 75%;Phosphoric acid, ortho-;Phosphorsaeureloesungen [German];Acide phosphorique [French];UNII-E4GA8884NN;Superphosphoric acid;FEMA No. 2900;ortho-phosphoric acid;CCRIS 2949;poly(phosphoric acid);Phosphoric acid 85%;HSDB 1187

Fosforik asit, kristal yapıda, renksiz katı bir kimyasaldır. Fosfor, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan fosforik asit, H3PO4 kimyasal formülle gösterilir. Şıra kıvamında olan sulu çözeltisi şuruba benzemektedir. Bu kimyasalın tuzları fosfat olarak tanımlanır. Bunlar gıda türü ( food grade ) fosforik asit ve endüstriyel tipi fosforik asit olarak iki türdür. Fosforik asit, kimyasal formülü H3PO4 olan mineral asit. İlaç endüstrisi, yağ sanayi, sinek ilacı üretimi ve çeşitli temizleme amaçlarıyla kullanılır. Gıda sektöründe ise kola ve kabartma tozları içerisinde kullanılır. DNA ve RNA'nın yapısına katılır. Tüm nükleotitlerin yapısında bulunur. İnorganik bir bileşik olan fosforik asit, nükleik asitlere asidik özelliğini kazandıran gruptur. Kullanım alanı çok yaygın olan ve çok iyi bir asitlik düzenleyici olan fosforik asit sıvı halde renksiz, kokusuz bir asittir. İçeriğinde hidrojen, fosfor ve oksijen atomlarını vardır. Sulu çözeltisi şıra kıvamındadır ve renksizdir. Tehlikeli bir asittir. Formülü H3PO4 tür. Fosforik asitin tuzlarına fosfatlar denir ki bunlar üç tanedir. Fosforik asit genellikle gıdada ve sanayide kullanılmak üzere iki çeşit satılmaktadır. Gıda tipi food grade diye adlandırılır. Fosforik asidin teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tablada verilmiştir.
Endüstride kullanılan fosforik asit, kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asit yardımıyla ısıtılmasından elde edilir. Hidrojen iyonlarının bir ya da daha fazlasının pozitif iyonlarla yer değiştirmesi ortofosfat tuzları oluşturur. Fosforik asit farklı sektörlere hitap eden, çok sayıda kullanımı alanı bulunan bir kimyasaldır. En fazla fosfatlı gübre üretiminde, böcek ilacı üretiminde, tarım alanında, metallerin temizlenmesinde, polisaj sektöründe ve asitliği düzenleme için gıda alanında kullanılır. Asitli ortamda mikroorganizmalar ve fungi büyümediğinden, fosforik asit koruyucu amacıyla da kullanılır. Fosforik asidin daha saf tipleri; 42 °C erime noktasına sahip olan kristal bir katı madde olup, daha düşük konsantrasyon formlarında renksiz, şurup kıvamında sıvı bir hal almaktadır. Fosforik asit ve tuzları (sodyum, potasyum, kalsiyum) asitliği düzenleyici olan tek organik asit grubu olup, bu amaçla kullanılan asitler içinde en düşük maliyetli, en düşük pH'ı veren ve en kuvvetli etkiyi göstereni olarak bilinmektedir. Tribazik bir asit olan fosforik asitten, hidrojen iyonlarının biri, ikisi veya tüm üçünün diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesiyle ortofosfat tuzlar meydana gelir. Bu tuzlar; gübre, elektrokimyasal parlatma ve şekillendirme, metal temizlemesi gibi amaçlarda kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde en çok kullanılan asitlik düzenleyiciler arasında ikinci sırayı alır.


Fosforik asit kullanımı alanları:
Metal işleme, tarım, gıda, deterjan, deri, rafine yağ, galvano ve yapı kimyasallarında, Temizlik maddesi üretiminde özellikle deterjan imalatında fosforik asit kullanılır, Tekstil alanında yardımcı kimyasal olarak kullanılır, Gıda alanında içeceklerin asitlenmesinde, işlenmiş gıdalarda bakteri gelişiminin kontrolünde kullanılır, Deri üretiminde tabaklama ve parlatma aşamalarında kullanılır, Metal sektöründe yüzey temizleme amacıyla kullanılır, Kozmetik sektöründe kullanılır, Yapı kimyasalları sektöründe, elektro polisaj banyolarında kullanılır, Rafine yağ sektöründe fosforik asit kullanılır, Dişçilikte ve ortodonti alanında diş yüzeyi temizliğinde kullanılır, Maya üretiminde besiyer bileşeni olarak, Çiçekçilikte çözeltilerin pH değerinin düşürülmesinde kullanılır.


FOSFORİK ASİT YAN ETKİLERİ, SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI
Fosforik asit cilt, göz ve solunum yollarında ciddi yanıklara neden olabilecek korozif madde özelliğini taşır. Bu nedenle buharı solunmamalıdır. Buna dikkat edilmezse solunum sisteminin mukozasında tahriş yapar. Ciltle teması halinde, mutlaka cilt bol suyla yıkanmalıdır. Gözlerdeki temasta akan suyla göz hemen yıkanmalıdır. Yutulması halinde kişi mutlaka kusturulmalı ve doktora gidilmelidir. Kolay tutuşma özelliği olmadığından, yangın olursa suyla kontrol altına alınabilir. Giysilere fosforik asit bulaşırsa, mutlaka çıkarılmalı ve bol suyla yıkanmalıdır. Bu etkilerden korunmak için koruyucu maske, PVC eldiven kullanılmalıdır.
Fosforik asit kapalı ambalajlarda tutulmalı ve nemden korunması sağlanmalıdır. Bulunduğu ortam havalandırılmalı, belli bir ısıda tutulmalıdır. Ortamın sıcaklığı 30 derecenin altında olmalıdır. Bulunduğu yerlerde güçlü bazlar, yanıcı maddeler, indirgen materyaller olmamalıdır. Ambalajların delik olmamasına ve suyla temas etmemesine özen gösterilmelidir. Kuru ve serin yerlerde tutulmalıdır. Metallerle reaksiyona girerse, havayla patlayıcı karışıma neden olacak hidrojen açığa çıkabilir.
Kimya endüstrisinde kullanılan önemli ürünlerden biri fosforik asit dediğimiz maddedir. Bu yazıda fosforik asiti tanıtıp özellikleri ve kullanım alanları üzerinde durmaya çalışacağız.
Canlılarda ATP sentezi için fosfor elementine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bütün canlılarda mutlaka fosfor elementi bulunur. Fosforik asit fosforun en yaygın hallerinden biridir.
Fosforik asit nerelerde kullanılır diye sorarsak karşımıza çok geniş bir ekonomik saha çıkmaktadır. Kimya endüstrisinde önemli bir ürün olması bundan kaynaklanmaktadır. Fosforik asit yaygın adı ile bilimsel adlandırması aynı düşünülebilir. Bazı durumlarda "fosfor asidi" olarak da halk arasında adlandırıldığı görülmektedir.
DNA ve RNA yapısında yine fosforik asit bulunmaktadır. Nükleik asitlere asidik özelliğini katan bu moleküldür.


FOSFORİK ASİT VE KULLANIM ALANLARI
Yukarıda belirtildiği gibi kimya sanayisi için fosforik asit çok önemli bir üründür. Bu önemi çok geniş bir kullanım alanı olmasından kaynaklanmaktadır.
Fosforik asitin tarımda kullanımı çok yaygındır. Gübre olarak kullanılır.
Ağız bakım ürünlerinde diş temizleyici olarak yer alır.
Rafine besin üretiminde asit olarak kullanılır.
Temizlik sanayisinde birçok ürünün yapısına katılır. Deterjan ve pas sökücülerde vardır.
Deri, tekstil, metal sanayilerinde yardımcı ürün olarak kullanılır.
Süs ve kozmetik sanayisinde fosforik asit kullanımı yaygındır.
Asitli içeceklerin yapımında kullanılır.
Bu kullanım alanlarına baktığımız zaman neredeyse her alanda fosforik asidin var olduğunu görüyoruz. Ancak fosforik asit dünyada da en çok gübre olarak kullanılmaktadır. Fosforik asit,en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde,sinek ilacı üretiminde temizleyicilerde,yağ sanayinde, istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde,alimünyum işlemede, yüzey temizleme ve düzeltme işlerinde,deride tabaklama ve parlatma aşamalarında kullanılır. Fosforik asit tuzlarının, gıda endüstrisinde de birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kabartma tozlarında tamponlayıcı ve asitliği düzenleyici madde olarak görev yaparken, kola gibi asitli içeceklerin asitlendirilmesi, proses peynirlerde eritme tuzları olarak kullanılması gibi uygulama alanları bulmaktadır. Bunların dışında fosforik asit gıdalarda su bağlama ve antimikrobiyal amaçlarda da kullanılmaktadır.


ZARARLARI
Fosforik asit zararları açısından dikkatli kullanılmalıdır. İnsan cildine doğrudan temas ettiğinde yıpratıcı bir etki yapabilir. Yine endüstride üretim aşamasında buharını solumak solunum yollarının zarar görmesine neden olur.
Özellikle vücudun iç organlarında görülen mukoza zarlarını yıpratıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Fosforik asit pH değeri düşük olduğundan eritici bir özellik taşır. Nasıl ki kolayı bir et üzerine döktüğümüzde erimeyi gözlemliyorsak aynı şekilde pH değeri düşük maddelerin genel olarak böyle bir özelliği vardır.
Endüstride çalışanlar güvenlik koşullarını mutlaka yerine getirmelidir. Cilde temas etmemesine ve temas olduğunda da hemen hijyenin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Geçirgen olmayan dayanaklı eldiven kullanımı da yine burada büyük önem kazanmaktadır.
Asit yapılı olduğundan metallerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarır. Bu gaz biriktiği zaman basınçla tahribe neden olabilir.


FOSFORİK ASİT ÜRETİMİ
Fosfrik asitin üretilmesi genellikle iki aşamalıdır. Bu aşamalar ıslak ya da sulu basamak ve termal (sıcak) basamak şeklindedir. Burada detaylara girmeden genel tepkimelerini paylaşmaya çalışacağız.
Fosforik asit fosfat kaya, 3Ca3(PO4)2.CaF2 olarak bilinen fluorapatitten üretilir. Bu bir fosfat kayası tuzudur. Bu kayanın üzerine %93 derişimli sülfürik asit eklenir. Böylece fosforik asit eldesinin genel denklemi ortaya çıkar.
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 tepkimenin ana denklemidir.
Bununla birlikte kayada bulunan CaF2 gibi yapılar da çeşitli yan reaksiyonlar gerçekleştirir. Bu nedenle üretim sürecinde ayrıştırma gerçekleştirilir.


FİZİKSEL TANIM
Fosforik asit, berrak renksiz bir sıvı veya şeffaf kristal bir katıdır. Saf katı 42.35 ° C'de erir ve 1.834 g / cm3 yoğunluğa sahiptir. Sıvı genellikle% 85'lik sulu bir çözeltidir. Katı ve sıvı olarak sevk edilir. Metaller ve doku için aşındırıcıdır. Gübreler ve deterjan yapımında ve gıda işlemede kullanılır.


KAYNAMA NOKTASI
760 mm Hg'de 266 ° F'den daha büyük


ERİME NOKTASI
108 ° F


YOĞUNLUK
77 ° 'de 1.892


VİZKOZİTE
3.86 mPa.s (20 ° C'de% 40'lık çözelti).

 

 


PHOSPHORIC ACID (FOSFORİK ASİT)

Cas No: 7664-38-2

SYNONYMS
Phosphoric acid;ORTHOPHOSPHORIC ACID;7664-38-2;o-Phosphoric acidSonac;Phosphorsaeure;Acidum phosphoricum;Evits;Wc-reiniger;Acide phosphorique;White phosphoric acid;Acido fosforico;Phosphorsaeureloesungen
POLYPHOSPHORIC ACID;Acido fosforico [Italian];Fosforzuuroplossingen;Fosforzuuroplossingen [Dutch];Caswell No. 662;Phosphoric acid 75%;Phosphoric acid, ortho-;Phosphorsaeureloesungen [German];Acide phosphorique [French];UNII-E4GA8884NN;Superphosphoric acid;FEMA No. 2900;ortho-phosphoric acid;CCRIS 2949;poly(phosphoric acid);Phosphoric acid 85%;HSDB 1187


Phosphoric acid is a crystalline solid, colorless solid chemical. Phosphoric acid, which is composed of phosphorus, hydrogen and oxygen atoms, is represented by chemical formula H3PO4. The aqueous solution, which is consistency, resembles syrup. Salts of this chemical are defined as phosphate. Food species (food grade) are two species as phosphoric acid and agricultural type phosphoric acid. Phosphoric acid, the mineral acid containing the chemical formula H3PO4. It is used for the pharmaceutical industry, the oil industry, fledgling arrangements and for the purposes of sorting. In the food sector, there are cola and baking powders. DNA and RNA are incorporated. All the nucleotides will be made. Phosphoric acid, which is a phosphoric acid, yields nucleic acid by using acidic. With a very strong and very good acidity regulator, phosphoric acid is a colorless, odorless acid in liquid form. It contains hydrogen, phosphorus and oxygen atoms. The aqueous solution is of musth and colorless. It's a dangerous acid. The formula is H3PO4 species. The salts of phosphoric acid are called phosphates, which are three. Phosphoric acid sells in two types of industry and industry recruitment. Food type is called food class. Phosphoric acid has technical (specific) properties.

Phosphoric acid used in the industry is obtained by heating calcium phosphate rock fragments with the aid of sulfuric acid. The substitution of one or more of the hydrogen ions with the positive ions forms orthophosphate salts. Phosphoric acid is a chemical with a wide range of uses, addressing different sectors. It is used mostly in the production of phosphate fertilizers, in pesticide production, in agriculture, in cleaning of metals, in polishing sector and in food field for acidity regulation. Since microorganisms and fungi do not grow in acidic environment, phosphoric acid is also used as a preservative. More pure types of phosphoric acid; Is a crystalline solid having a melting point of 42 [deg.] C. and is in the form of a colorless, syrupy liquid at lower concentration forms. Phosphoric acid and its salts (sodium, potassium, calcium) are the only organic acid group that regulates the acidity. Among the acids used for this purpose, it is known as the most cost effective, lowest pH and the most effective. Orphosphate salts form from phosphoric acid, which is a tribasic acid, by displacing one, two, or all three of the hydrogen ions with other positive ions. These salts are; fertilizer, electrochemical polishing and shaping, metal cleaning. Among the most commonly used acidity regulators in the food industry is the second order.


Phosphoric acid use areas:
Phosphoric acid is used in the production of detergents especially in the production of detergents in the production of cleaning materials, It is used as an auxiliary chemical in the field of textile, It is used in the acidification of beverages in the field of food, in control of bacteria growth in processed foods, In leather production tanning and polishing stages, used for surface cleaning in metal sector, used in cosmetic sector, used in building chemicals sector, electro polishing baths, phosphoric acid used in refined oil sector, used in tooth surface cleaning in dentistry and orthodontics, as a food component in yeast production, Used at reduced pH value.


PHOSPHORIC ACID SIDE EFFECTS, STORAGE AND USE CONDITIONS
Phosphoric acid has corrosive properties that can cause serious burns to skin, eyes and respiratory tract. For this reason, the vapor should not be respirable. Failure to do so will irritate the respiratory system mucus. In the case of skin contact, the skin must be washed with plenty of water. Eyes should be washed immediately with flowing water in the eyes. In case of ingestion, the person must be exacerbated and a doctor must be visited. Since it is not easy to ignite, it can be controlled with water if there is a fire. If clothes are contaminated with phosphoric acid, they must be removed and washed with plenty of water. Protective mask, PVC gloves should be used to protect against these effects.

Phosphoric acid should be kept in sealed packages and protected from moisture. The environment must be ventilated and kept at a certain temperature. The temperature of the environment should be below 30 degrees. Where there are strong bases, flammable materials, reducing materials should not be. Care should be taken that the packages are not punctured and do not come into contact with the water. It should be kept in dry and cool places. If it reacts with the metal, hydrogen can be released which may cause explosive mixture with air.
One of the important products used in the chemical industry is phosphoric acid. In this article we will introduce phosphoric acid and try to emphasize its properties and uses.
There is a need for phosphorus element for ATP synthesis in living things. For this reason, there is absolutely phosphorus element in all living things. Phosphoric acid is one of the most common forms of phosphorus.
If we ask where phosphoric acid is used, we have a very wide economic field. It is because of this that it is an important product in chemical industry. Phosphoric acid can be thought of as the scientific name with its common name. In some cases it appears to be named as "phosphorus acid".
Phosphoric acid is also present in DNA and RNA constructs. This molecule adds acidic properties to nucleic acids.


PHOSPHORIC ACID AND USAGE AREAS
As mentioned above, phosphoric acid is a very important product for the chemical industry. This is due to a wide range of uses.
The use of phosphoric acid in agriculture is very common. It is used as fertilizer.
In oral care products, it is a tooth cleaner.
It is used as acid in refined food production.
It participates in many products in the cleaning industry. Detergents and rust removers are available.
It is used as an auxiliary product in leather, textile, metal industries.
The use of phosphoric acid in the ornamental and cosmetic industry is widespread.
It is used in making acidic drinks.
When we look at these areas of use we see that almost every field has phosphoric acid. However, phosphoric acid is the most widely used fertilizer in the world. Phosphoric acid is most often used in the construction of phosphate fertilizers and in the pharmaceutical industry, in flyer production cleaners, in oil industry, in the cleaning of unwanted catalysts, in aluminum processing, in surface cleaning and correction works, in deep tanning and polishing stages. Phosphoric acid salts also have many uses in the food industry. While serving as a buffering agent and acidity regulator in baking powders, it finds application areas such as acidification of acidic beverages such as cola and use as melting salts in process cheeses. Apart from these, phosphoric acid is also used for water binding and antimicrobial purposes.


LOSSES
Phosphoric acid should be used with caution in terms of damage. When a person is in direct contact with the skin, it can exert an abrasive effect. Also during the production phase of the industry, the breathing of the vapor causes damage to the respiratory tract. It is known to be a detrimental effect of the mucous membranes seen especially in the internal organs of the body. Phosphoric acid has a dissolving property as the pH value is low. Just like when we turn on a simple meat, we observe the effect, but in the same way, low pH substances generally have such a characteristic. Employees in the industry must strictly comply with safety requirements. Care should be taken to ensure that hygiene is ensured when contact with skin and contact occurs immediately. The use of non-permeable gloves is also of great importance here. Since the acid is built, it reacts with the metal to release the hydrogen gas. When this gas accumulates, it can cause damage by pressure.


PHOSPHORIC ACID PRODUCTION
The production of phosphoric acid is usually two steps. These stages are wet or aqueous step and thermal (hot) step. We will try to share the general reactions without going into details here. Phosphoric acid phosphate rock is produced from fluorapatite, known as 3Ca3 (PO4) 2.CaF2. This is a phosphate rock salt. 93% sulfuric acid is added to this rock. Thus the general equation of the phosphoric acid eld occurs. Ca3 (PO4) 2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 is the main equation of the reaction. However, structures such as CaF2 in the rock also undergo various side reactions. For this reason, decomposition is carried out in the production process. Other compounds containing phosphate are also used in the production of agricultural fertilizers.


PHYSICAL DESCRIPTION
Phosphorıc acid, is a clear colorless liquid or transparent crystalline solid. The pure solid melts at 42.35°C and has a density of 1.834 g / cm3. Liquid is usually an 85% aqueous solution. Shipped as both a solid and liquid. Corrosive to metals and tissue. Used in making fertilizers and detergents and in food processing.


BOILING POINT
greater than 266° F at 760 mm Hg


MELTING POINT
108° F


DENSITY
1.892 at 77°


VISCOSITY
3.86 mPa.s (40% solution at 20 deg C).

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.