1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

2-ETİLHEKZİL SALİSİLAT (2-ETHYLHEXYL SALICYLATE)

2-ETHYLHEXYL SALICYLATE


CAS NUMBER:118-60-5

EC NUMBER: 204-263-4

 

 

 

 

SYNONYMS: benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester;2-ethyl hexyl 2-hydroxybenzoate;ethyl hexyl salicylate;ethylhexyl (octyl) salicylate;2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate;2-ethylhexyl salicylate;filtrosol C;2-hydroxybenzoic acid 2-ethyl hexyl ester; megasol-complex (Vevy);neo heliopan OS (Symrise);octisalate;octyl salicylate;2-octyl salicylate;salicylic acid 2-ethyl hexyl ester;salicylic acid 2-ethylhexyl ester;salicylic acid, 2-ethylhexyl ester;salotan;sunarome;sunarome O;YOSE;Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester; Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester; Sunarome O; Sunarome WMO; USAF DO-11; WMO; Dermoblock OS; Escalol 587; Ethylhexyl salicylate; Neo Heliopan OS; Octyl salicylate; Uvinul O-18; 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate; NSC 46151; Octisalate; 194304-34-2; 8014-40-2; 204-263-4;WMO;usafdo-11;USAF do-11;Sunarome O;EUSOLEXOS;OCTISALATE;Escalol 587;Uvinul O-18;Sunarome WMO;Dermoblock OS;2-hydroxy-benzoicaci2-ethylhexylester;Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester;Benzoicacid,2-hydroxy-,2ethylhexylester; Dermoblock OS;Escalol 587;Ethylhexyl salicylate;NeoHeliopan OS;piedmonti,2-ethvlhexvlsavlate;trans-2-Hexenyl salicylate;Salicylic acid 2-ethylhexylester;Octylsalicylate;Ethyl hexyl salicylate;OCTISALic acid;Octyl salicylic acid;Uvinul;Octyl salicylate;Salicylic Acid 2-Ethylhexyl Ester,Octyl Salicylate, Salicylic Acid Octyl Ester;Octisalate, Octyl salicylate;2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate;ETHYLHEXYLSALICYLATE, 2-ETHYLHEXYL 2-HYDROXYBENZOATE; 2-ETHYLHEXYL ESTER BENZOIC ACID, 2-HYDROXY-; 2-ETHYLHEXYL ESTER SALICYLICACID; 2-ETHYLHEXYL SALICYLATE; 2-HYDROXY- 2-ETHYLHEXYL ESTER BENZOIC ACID; 3-10-00-00124 (BEILSTEIN HANDBOOK REFERENCE) ;BENZOIC ACID, 2-HYDROXY-, 2-ETHYLHEXYL ESTER; BENZOIC ACID, 2HYDROXY, 2ETHYLHEXYL ESTER; BRN 2730664; EHS; EINECS 2042634;2-Ethylhexyl o-Hydroxybenzoate; Dermoblock OS; Escalol 587; Eusolex OS; HallBrite OS-USP; NSC 46151; Neo Heliopan OS;Octisalate; Octyl Salicylate; Parsol EHS; 2-Ethylhexyl Ester Salicylic Acid; Solarom OS; Sunarome O; Sunarome WMO; Uvinul0-18; WMO;2-hydroxy-benzoicaci2-ethylhexylester;Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester;Benzoicacid,2-hydroxy-,2-ethylhexylester;Dermoblock OS;Escalol 587;Ethylhexyl salicylate;Neo Heliopan OS;piedmonti,2-ethvlhexvlsavlate; 2-Ethylhexyl salicylate;Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester;Sunarome O;Sunarome WMO;USAF do-11;WMO;Dermoblock OS;Escalol 587;Ethylhexyl salicylate;Neo Heliopan OS;Octyl salicylate;Uvinul O-18;Parsol EHS;Salicylic acid, 2-ethylhexylester;Solarom OS;Sunarome O;Sunarome WMO;Uvinul 0-18;2-Ethylhexylo-hydroxybenzoate;Dermoblock OS;Escalol 587;EusolexOS;NSC46151;Neo Heliopan OS;Octisalate;Octyl salicylate;2-etilhegzilsalisilat; 2- etil hegzil salisilat, 2-etil hegzilsalisilat;2etihegzilsalisilat; 2 etilhegzilsalisilat; 2 etil hegzil salisilat;2ETİLHEGZİLSALİSİLAT; 2-ETİLHEGZİLSAKİSİLAT; 2 ETİL HEGZİL SALİSİLAT; 2 ETİL HEGZİLSALİSİLAT; 2 ETİLHEGZİLSALİSİLAT; 2- ETİL HEGZİL SALİSİLAT, 2- ETİL HEGZİLSALİSİLAT;

 

 

 

 

 

2-Etilheksil salisilat, kozmetikte ve cilt penetrasyon arttırıcı olarak etkiyen güneş koruyucularında yaygın olarak kullanılabilir ve UVB ışınlarını bir miktar emer. Etilheksil salisilat veya oktil salisilat, bir bileşen olarak kullanılan organik bir bileşiktir.Güneşten koruyucular ve kozmetikler güneşten UVB (ultraviyole) ışınlarını emer. Yoğunlaşmanın oluşturduğu bir esterdir.2-etilheksanol ile salisilik asit. Hafif çiçek kokulu renksiz yağlı bir sıvıdır.O-hidroksibenzoik asit esterleri olarak bilinen organik bileşiklerin sınıfı. Bunlar benzen halkasının bulunduğu benzoik asit esterleridir. bir hidroksi grubu ile orto ikamelidir. Hafif bir orkide benzeri aroması vardır fakat esas olarak UV`yi iyileştirmek için kokularda kullanılır.Stabilite, ışığa bağlı olarak renk ve koku değişikliklerini azaltır.2-Etilheksil üretilir ve / veya ithal edilir.Yılda 1 000 - 10 000 ton arasında Avrupa Ekonomik Alanı.2-Etilheksil salisilat tüketiciler tarafından profesyonel olarak kullanılmaktadır.İşçiler (yaygın kullanımlar), formülasyonlarda veya yeniden ambalajlamada, sanayi tesislerinde ve imalatta, 2-Etilheksil salisilat,bir ultraviyole filtre, kozmetik endüstrisinde güneş ışığına bağlı zararlı etkilere karşı cildi korumak için yaygın olarak kullanılır.Bu çalışmada, 2-etilheksil salisilatın immobilize lipaz kullanılarak solventsiz ve indirgenerek yeşil senteziBasınçlı buharlaşma sistemi araştırıldı. Yapay sinir ağını geliştirmek için bir kutu-Behnken tasarımı kullanıldı.(YSA) modeli. Bir ANN`nin optimal mimarisi için parametreler belirlendi: hızlı bir yayılma algoritması, bir Gizli katmandaki hiperbolik teğet transfer fonksiyonu, 10.000 yineleme ve altı düğüm. En uygun YSA`nın performansı, belirleme katsayısı ve ortalama-karekök hatası arasında belirlendi.Tahmin edilen ve deneysel verilerin korelasyonu, ANN`nin mükemmel veri uydurma özellikleri gösterdiğini gösterir.Son olarak, yüksek bir sentez elde etmek için en uygun parametrelerle deneysel sentez koşulları sağlanmıştır.2-etilheksil salisilatın dönüştürülmesi. Sonuç olarak, bu çalışma, geleneksel çözücülerinÇevresel kontaminasyonu önlemek için 2-etilheksil salisilat sentezi için yeşil bir süreç ve bu süreçendüstriyel üretim için bir faydası olabilecek, optimizasyon için metodolojik bir ANN ile iyi modellenmiştir. 2′-etilheksil salisilatın (EHS) absorbsiyon ve uyarılmış durum moleküler proton transferi (ESIPT) floresansı, iyonik olmayan katyonik varlığında incelenmiştir. ve anyonik sürfaktanlar. Lineer 2- etilheksil salisilat molekülünün, misellerde, esnek ve hidrofobik 2p-etilheksil zinciri, misel çekirdeğe doğru ve katı salisil kısmı ile misel-su ara yüzeyine doğru çözündürülmüştür. EHS`nin UV emilimi iyileştirildi ve 2-etilheksil salisilatın moleküler hidrojen bağlama formasyonu tercih edildi ve ESIPT floresansı arttı. Uyarılmış EHS molekülleri, görünür parlaklık ve radyal olmayan deaktivasyon yoluyla bozulur. 2-Etilheksil salisilatın misellerde bağlanma yerleri, moleküler yapılar ve EHS ve yüzey aktif cisimlerinin boyutları bakımından bir moleküler seviyede açıklanmıştır. Dinamik floresan söndürme ve 2-etilheksil salisilatın ester hidrolizinin spektral ölçümleri, farklı misellerde 2-etilheksil salisilatın bağlanma bölgeleri için başka kanıtlar sağlar.

 

 

 

 

 

Tüketici Kullanımları


Aşağıdaki ürünlerde kullanılan 2-Etilheksil salisilat i salisilatlar: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ve parfümler ve kokular. Bu maddenin çevreye diğer salımları aşağıdakilerden kaynaklanıyor olabilir: işleme yardımcısı olarak iç mekan kullanımı ve işleme yardımcısı olarak dış mekan kullanımı.

 

 


Makale hizmet ömrü

ECHA`nın, bu maddenin çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollarla ilgili halka açık bir veri bulunmamaktadır. ECHA`nın, maddenin hangi maddelere işlenip işlenmeyeceğini belirten halka açık hiçbir kaydı bulunmamaktadır.

 

 


Profesyonel çalışanların yaygın kullanımı

Bu madde aşağıdaki ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri. ECHA`nın herkese açık kayıtlı bir veri yok. Bu maddeyi kullanarak üretim türlerine. Bu maddenin çevreye diğer salınımı gerçekleşebilir from: işleme yardımı olarak iç mekan kullanımı ve işleme yardımı olarak dış mekan kullanımı.

 

 

Formülasyon veya yeniden paketleme

2-Etilheksil salisilat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, kaynak ve lehimleme ürünler, parfümler ve kokular. Bu maddenin çevreye bırakılması endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir:karışımların formülasyonu.

 

Sanayi sitelerinde kullanır

2-Etilheksil salisilat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri. 2-Etilheksil için kullanılır.

 

 

 

 

 

2-Ethylhexyl salicylate could be commonly used in cosmetics and sunscreens acting as a skin penetration enhancer and could absorb UVB rays at some extent. Ethylhexyl salicylate, or octyl salicylate, is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb UVB (ultraviolet) rays from the sun. It is an ester formed by the condensation of a salicylic acid with 2-ethylhexanol. It is a colorless oily liquid with a slight floral odor.This compound belongs to the class of organic compounds known as o-hydroxybenzoic acid esters. These are benzoic acid esters where the benzene ring is ortho-substituted with a hydroxy group.Has a light orchid-like aroma but is mainly used in fragrances to improve UV stability, reducing colour and odour changes due to light exposure.2-Ethylhexyl is manufactured and/or imported in the European Economic Area in 1 000 - 10 000 tonnes per year.2-Ethylhexyl salicylate is used by consumers, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.2-Ethylhexyl salicylate, an ultraviolet filter, is widely used to protect skin against sunlight-induced harmful effects in the cosmetic industry. In this study, the green synthesis of 2-ethylhexyl salicylate using immobilized lipase through a solvent-free and reduced pressure evaporation system was investigated. A Box-Behnken design was employed to develop an artificial neural network (ANN) model. The parameters for an optimal architecture of an ANN were set out: a quick propagation algorithm, a hyperbolic tangent transfer function, 10,000 iterations, and six nodes within the hidden layer. The best-fitting performance of the ANN was determined by the coefficient of determination and the root-mean-square error between the correlation of predicted and experimental data, indicating that the ANN displayed excellent data-fitting properties. Finally, the experimental conditions of synthesis were well established with the optimal parameters to obtain a high conversion of 2-ethylhexyl salicylate. In conclusion, this study efficiently replaces the traditional solvents with a green process for the synthesis of 2-ethylhexyl salicylate to avoid environmental contamination, and this process is well-modeled by a methodological ANN for optimization, which might be a benefit for industrial production.Absorption and excited state intramolecular proton transfer (ESIPT) fluorescence of 2′-ethylhexyl salicylate (EHS) were examined in the presence of cationic, non-ionic, and anionic surfactants. It was found that linear 2-ethylhexyl salicylate molecule was solubilized in micelles with its flexible and hydrophobic 2′-ethylhexyl chain toward the micellar core and with its rigid salicyl moiety toward the micelle-water interface. The UV absorption of EHS was improved and the intramolecular hydrogen bonding formation of 2-ethylhexyl salicylate was favored, resulting in greatly enhanced ESIPT fluorescence. The excited 2-ethylhexyl salicylate molecules decay via visible luminescence and non-radiative deactivation. The binding sites of 2-ethylhexyl salicylate in micelles were explained at a molecular level in terms of molecular structures and sizes of EHS and surfactants. Dynamic fluorescence quenching and spectral measurements of ester hydrolysis of 2-ethylhexyl salicylate provide further evidences for the binding sites of 2-ethylhexyl salicylate in different micelles.

 

 

 

 

 


Consumer Uses

 

2-Ethylhexyl salicylate i salicylates used in the following products: cosmetics and personal care products and perfumes and fragrances. Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use as processing aid and outdoor use as processing aid.

 

 


Article service life

 

ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment. ECHA has no public registered data indicating whether or into which articles the substance might have been processed.

 

 

 


Widespread uses by professional workers

 

This substance is used in the following products: cosmetics and personal care products. ECHA has no public registered data on the types of manufacture using this substance. Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use as processing aid and outdoor use as processing aid.

 

 

Formulation or re-packing

2-Ethylhexyl salicylate is used in the following products: cosmetics and personal care products, welding & soldering products and perfumes and fragrances. Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures.

 

 

Uses at industrial sites

2-Ethylhexyl salicylate is used in the following products: cosmetics and personal care products. 2-Ethylhexyl is used for the manufacture of: chemicals. Release to the environment of this substance can occur from industrial use: in processing aids at industrial sites.

 

 

Manufacture

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: manufacturing of the substance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.