1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYDIMETHYL SILOXANE (POLİDİMETİL SİLOKSAN)

METATAGS:Poly(dimethylsiloxane), dimethylpolysiloxane, dimethylsilicone fluid,
dimethylsilicone oil; INS No. 900 ,phazyMe;Q 7-2587;HSDB 3906;ANTIFOAM A;SiMiticone;
DCantifoamA;ANTIFOAM AF;Sab SiMplex;Aligest Plus;SilfoaM SE 2;phazyMe,Q 7-2587,HSDB 3906,SiMiticone
,ANTIFOAM A,ANTIFOAM AF,DCantifoamA,Sab SiMplex,SilfoaM SE 2,Aligest Plus,Dow AntifoaM A,ANTIFOAM A(TM),SILICONE FLUID,ANTIFOAM AF(TM)
,Simethicone,Usp,DIMETHYL SILICONE,VISCOSITY STANDARD,POLYMETHYLSILOXANE,Simethicone (50 g),POLYDIMETHYLSILOXAN,ANTIFOAM A EMULSION,ANTIFOAM B EMULSION,ANTIFOAM B SILICONE
,ANTIFOAM C EMULSION,SILICONE OIL DC 200,ANTIFOAM EMULSION RD,DIMETHICONE COPOLYOL,Sentry SiMethicone GS,Dow Corning AntifoaM A,SIMETHICONE USP LIQUID,Mylicon Infant's Drops
,ANTIFOAM A CONCENTRATE,POLYDIMETHYLSILOXANE GUM,POLYDIMETHYLSILOXANE 311,DOW CORNING 1500 ANTIFOAM,DOW CORNING 1510 ANTIFOAM,POLYDIMETHYLSILOXANE 1'850,POLYDIMETHYLSILOXANE 3'320,
,POLYDIMETHYLSILOXANE 7'100,SIMETHICONE 30%,50% & 100%,Sentry SiMethicone EMulsion,POLYDIMETHYLSILOXANE 71'000,POLYDIMETHYLSILOXANE 89'800,POLYDIMETHYLSILOXANE 47'500,SILICONE ANTI-FOAM EMULSION,
POLYDIMETHYLSILOXANE 25'800,POLYDIMETHYLSILOXANE 16'000,DOW CORNING 1520EU ANTIFOAM,POLYDIMETHYLSILOXANE 173'000,POLYDIMETHYLSILOXANE 158'000,POLYDIMETHYLSILOXANE 303'000,POLYDIMETHYLSILOXANE 197'000
ANTIFOAM B(R) SILICONE EMULSION,DOW CORNING ANTIFOAM RD EMULSION,EIGHT-ARM POLY(DIMETHYL SILOXANE),DOW CORNING ANTIFOAM MSA COMPOUND,DOW CORNING DB-310 ANTIFOAM EMULSION
,SILCOREL(R) ADP1000 ANTIFOAM COMPOUND,REDUCED VOLATILITY POLYDIMETHYLSILOXANE,DOW CORNING DB-110A EU ANTIFOAM EMULSION,POLY(DIMETHYLSILOXANE), METHYL TERMINATED,EXTREME LOW VOLATILITY POLYDIMETHYLSILOXANE
,DOW CORNING 346 EMULSION SINGLE RELEASE AGENT,Viscosity standard, Specpure, nominally 9.5cSt @ 40° and 2.8cSt @ 100°,α-(Trimethylsilyl)-ω-methylpoly[oxy(dimethylsilylene)] mixture with silicon dioxide
,alpha-(Trimethylsilyl)-omega-methylpoly(oxy(dimethylsilylene)), mixture with silicon dioxide,Disflatyl,Gas-X,HSDB 3906,Mylanta Gas Relief,Mylicon Infant's Drops,Phazyme,
,Sab Simplex,Sentry Simethicone,Sentry Simethicone Emulsion,Simethicone,Simeticone

 

 

 

Chemical names: Simethicone (CAS name)
C.A.S. number: 8050-81-5

Formula weight: 6,800 to 30,000 (average and approximate)
Assay: Silicon content not less than 37.3% and not more than 38.5% of the total

POLİDİMETİL SİLOKSAN'IN TANIM :
Formül (CH3) 2SiO'nun yinelenen birimlerini içeren tam metillenmiş doğrusal siloksan
polimerlerinden, formül (CH3) 3SiO'nun trimetilsiloksi uç bloklama birimlerinden oluşur.
Köpük sökücü bir madde olarak kullanılan ticaret eşyası ayrıca toplam silikon olarak tanımlanabilir.

Berrak, renksiz, viskoz sıvı. Polidimetilsiloksan ticarette genellikle% 4-5 silika jeli içeren bir
sıvı olarak ve silika jel'e ek olarak emülsiyon yapıcı ve koruyucular içeren sulu bir emülsiyon
formülasyonu olarak kullanılır. Burada açıklanan saf madde, yaklaşık 20.000 rpm'de silika jel içeren
sıvıdan santrifüjle izole edilebilir.

Polidimetilsiloksan, birçok deride görülen yaygın kullanılan ve çok yönlü bir bileşentir
Bakımı ve güzellik ürünleri, anti-köpük ajan olarak hizmet etme kabiliyeti nedeniyle,
Cilt koruyucu ve kremi; Su ve nem kaybını önlediği bilinmektedir.
Cildin nemlendirici bir bariyer oluşturması. Yayınlanan bir araştırmaya göre
, bu bariyer aynı zamanda hafif bir su itici olarak hizmet eder ve
Ince çizgileri doldurduğu ve cilde geçici "tombul" bir görünüm verdiği gösterildi.
Polidimetilsiloksan, kolayca yayılabilen, bir kaplama oluşturan bir silikon yağıdır.
Dokunmasına rağmen pürüzsüz ve ipeksi hissedilen deriye uygulandığında, bu
Etki yüzeysel niteliktedir.


POLİDİMETİL SİLOKSAN'IN FONKSİYONEL KULLANIMLARI:
Köpük sökücü ajan, çarpıntı önleme ajanı

Simetikon, şişkinlik, rahatsızlık verme ve rahatsızlığı azaltmak için kullanılan ağızdan anti-köpükleştirici bir ajandır.
Simetikon, polidimetilsiloksan ve hidratlanmış silika jelin bir karışımıdır.

Simetikon Emülsiyon USP, suda seyreltilebilir, iyonik olmayan bir emülsiyon olup,ağırlıkça % 30
Simetikon USP dur. Geniş bir pH aralığında oldukça dengelidir. Simetikonlar, ilaç üretiminde köpük önleyici maddeler olarak kullanılırlar. Farmasötiklerde kullanımları taraktır.

POLİDİMETİL SİLOKSAN'IN ÖZELLİKLERİ:
Çözünürlük :
Suda ve etanolde çözünmez; Karbon tetraklorid, benzen, kloroform, dietil eter, toluen ve diğer organik çözücüler içinde çözünür.


Refraktif indeks : n (25, D): 1.400 - 1.405

Kızılötesi emilim: Numunenin kızılötesi spektrumu aşağıdaki referans kızılötesi spektrumuna karşılık gelir.

POLİDİMETİL SİLOKSAN'DA SAFLIK:
Kuruma Kaybı:% 0.5'den fazla değil
Viskozite: 100 ° C - 1500 cSt, 25 ° C'de

Kurşun :
1 mg / kg'dan fazla değil

 

 

 

DEFINITION OF POLYDIMETHYL SILOXANE :
Consists of fully methylated linear siloxane polymers containing repeating
units of the formula (CH3)2SiO, with trimethylsiloxy end-blocking units of the
formula (CH3)3SiOThe
article of commerce used as an antifoaming agent can be further
specified as to total silicon.

Clear, colourless, viscous liquid. Polydimethylsiloxane is frequently used in
commerce as such, as a liquid containing 4-5% silica gel, and as an
aqueous emulsion formulation containing, in addition to silica gel,
emulsifiers and preservatives. The pure substance described here can be
isolated by centrifuging from the silica gel-containing liquid at about 20,000
rpm.

 

Polydimethylsiloxane is a widely-used and versatile ingredient seen in many skin
care and beauty products because of its ability to serve as an anti-foaming agent,
skin protectant and conditioner; it is known to prevent water and moisture loss in
the skin by forming a hydrating barrier. According to research published in Skin
Research and Technology, this barrier also serves as a mild water repellent, and
has been shown to fill in fine lines, giving skin a temporary "plump" look.
Polydimethylsiloxane is an easily spreadable silicone oil that creates a coating
when applied to the skin that feels smooth and silky to the touch, although this
effect is superficial.

Polydimethylsiloxane is a widely-used and versatile ingredient seen in many skin
care and beauty products because of its ability to serve as an anti-foaming agent,
skin protectant and conditioner; it is known to prevent water and moisture loss in
the skin by forming a hydrating barrier. According to research published in Skin
Research and Technology, this barrier also serves as a mild water repellent, and
has been shown to fill in fine lines, giving skin a temporary "plump" look.
Polydimethylsiloxane is an easily spreadable silicone oil that creates a coating
when applied to the skin that feels smooth and silky to the touch, although this
effect is superficial.

 

FUNCTIONAL USES OF POLYDIMETHYL SILOXANE:
Antifoaming agent, anticaking agent

Simethicone is an oral anti-foaming agent used to reduce bloating, discomfort and
pain caused by excess gas in the stomach or intestinal tract. Simethicone is a mixture
of polydimethylsiloxane and hydrated silica gel.

Simethicone Emulsion USP is a water dilutable, non-ionic emulsion containing 30%
Simethicone USP by weight. Highly stable over a broad pH range. Simethicones are used
as anti foam agents in the manufacture of drugs. Their use in Pharmaceuticals is to comb.

CHARACTERISTICS OF POLYDIMETHYL SILOXANE:
Solubility of POLYDIMETHYL SILOXANE:
Insoluble in water and in ethanol; soluble in carbon tetrachloride, benzene,
chloroform, diethyl ether, toluene and other organic solvents


Refractive index of POLYDIMETHYL SILOXANE: n (25, D): 1.400 - 1.405

Infrared absorption :The infrared spectrum of the sample corresponds with the reference
infrared spectrum below.

PURITY OF POLYDIMETHYL SILOXANE:
Loss on drying : Not more than 0.5%
Viscosity: 100 - 1500 cSt at 25 C

Lead :
Not more than 1 mg/kg

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.