1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

N-LAUROYL SARCOSINATE (N-LAUROYL SARKOSINAT)

N-LAUROYL SARCOSINATE (N-LAUROYL SARKOSINAT)

CAS NO:137-16-6

METATAGS;;Gardol;lauroyl sarcosine;N-dodecanoyl-N-methylglycine;N-lauroyl sarcosinate;N-lauroyl sarcosine;N-lauroyl-N-methylaminoacetic acid;N-lauroylsarcosinate;N-lauroylsarcosine;N-lauroylsarcosine sodium salt;N-methyl-N-(1-oxododecyl)glycine sodium salt (1:1);sarcosyl NL;sarkosyl;sarkosyl L;sarkosyl NL;sarkosyl NL 30;sarkosyl, ammonium salt;sarkosyl, potassium sal;sodium lauroyl sarcosinate;sodium N-lauroyl sarcosinate;sodium N-lauroylsarcosinate;sodium N-;laurylsarcosinate;GARDOL;GardolR;SARCOSYL;SARKOSYL;SARKOSYL NL;SARCOSYL ;NL;Maprosyl 30;Compound 105;SARKOSYL NL-30;'SARKOSYL' NL30;137-16-6;Sarkosyl NL;N-Lauroylsarcosine sodium salt;Sodium lauroylsarcosinate;Sodium N-lauroylsarcosinate;Sarcosyl NL;Sodium lauroyl sarcosinate;Maprosyl 30;Compound 105;Gardol;Hamposyl L-30;Medialan LL-99;Sarcosyl NL 30;Sarkosyl NL 30;Sarkosyl NL 35;Sarkosyl NL 97;Sarkosyl NL 100;Sodium lauroylsarcosine;Caswell No. 778B;Sarcosyl;N-Lauroylsarcosine, sodium salt;Sodium N-lauroylsarcosine;N-Lauroylsarcosine, sodium;Lauroylsarcosine sodium salt;Sarkosyl;Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt;UNII-632GS99618;EINECS 205-281-5;Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate;EPA Pesticide Chemical Code 000174;NSC 117874;sodium 2-(N-methyldodecanamido)acetate;N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt;N-Dodecanoyl-N-methylglycine, sodium salt;Sarcosine, N-lauroyl-, sodium salt;n-Lauroylsarcosine sodium salt hydrate;sodium [dodecanoyl(methyl)amino]acetate;SODIUM N-LAUROYL SARCOSINATE;632GS99618;ST50976876;N-Methyl-N-(1-oxododecyl)glycine, sodium salt;Sodium N-Dodecanoylsarcosinate;Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt (1:1);N-Dodecanoylsarcosine Sodium Salt;MFCD00042728;2-(N-methyldodecanoylamino)acetic acid, sodium salt;sodium[dodecanoyl(methyl)amino]acetate;AC1Q1VWO;n-lauroylsarcosine na-salt;DSSTox_CID_7066;EC 205-281-5;DSSTox_RID_78298;DSSTox_GSID_27066;SCHEMBL23451;n-lauryl sarcosine sodium salt;Jsp002239;n-lauryl sarcosine, sodium salt;CHEMBL1903482;DTXSID0027066;Sodium N-lauroylsarcosinate solution;Tox21_202996;MFCD08273748;AKOS015901704;LS00154;MCULE-5242672539;N-Lauroylsarcosine sodium salt solution;NCGC00164323-01;NCGC00260541-01;AK306896;CAS-137-16-6;LP002851;LS-178955;n-methyl-n-(1-oxododecyl)-glycinsodiumsalt;Sarcosine, N-lauroyl-, sodium salt (8CI);FT-0631797;L0019;S0597;N-Lauroylsarcosine sodium salt, 10% solution;N-Lauroylsarcosine sodium salt, 30% solution;N-Methyl-N-(1-oxododecyl)glycine sodium salt;glycine,n-methyl-n-(1-oxododecyl)-,sodiumsalt;W-108241;I14-13876;1322-85-6;75195-12-9;76724-33-9;912455-41-5;arkosyl; n-lauroylsarcosine, sodium salt;
N-Methyl-N-(1-oxododecyl)glycine, sodium salt; Sodium n-Lauriyl Sarcosinate; Natrium-N-lauroylsarkosinat (German); N-Lauroilsarcosinato de sodio (Spanish); N-Lauroylsarcosinate de sodium (French);


EC SAYISI: 205-281-5

IUPAC N-Lauroyl Sarcosinate'in Adı
sodyum 2- [dodekanoil (metil) amino] asetat

N-Lauroyl Sarcosinate'in Moleküler Formülü
C15H28NNaO3

N-Lauroyl Sarrosinatın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri


Hesaplanan Özellikler
Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 293.383 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 3
Dönebilen Bağ Sayımı: 12
Karmaşıklık: 260
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 60.4 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 293.197 g / mol
Tam Kütle: 293.197 g / mol
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 20
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 2

Erime noktası: 46 ° C
Yoğunluk: 20 ° C'de 1.033 g / mL
Saklama sıcaklığı : oda ısısı
Çözünürlük: H20: 20 ° C'de 1 M, berrak, renksiz

N-Lauroyl Sarrosinatın GENEL TANIMI VE UYGULAMALARI

Sarcosinate Surfaktantlar, yağ asitleri ve sarkozinden (amino asit) türeyen, hafif, biyolojik olarak parçalanabilen anyonik yüzeyaktif maddelerdir. Bu bileşikler, pütür yapımı ve temizleyiciler, polimerler, endüstriyel kimyasallar, petrol ve yağlayıcı ürünlerinde sebum cildi delinmeye dirençlidir. Sodyum Lauriyl Sarfosinat, şampuan, tıraş köpükleri ve köpük yıkamalarında köpüren ve temizleyici bir madde olarak kullanılır. Korozyon önleyici olarak ve tekstil işleme ajanlarını formüle etmek için kullanılır.
Metil-glikokoll olarak da bilinen sarkosin, kolinden glisine metabolizma doğal olarak bulunan bir amino asit aracıdır. Ticari olarak sentetik sarkosin metilamin ile monoklorasetik asit reaksiyonu ile elde edilir. Adelektif kristaldir; Tatlı tadı olan; Suda çözülür, alkolde az çözünür; 208 ° C'de ayrışır. Biyolojik olarak parçalanabilir yüzey aktif maddeler ve diş macunları üretiminde olduğu kadar biyolojik uygulamalarda da kullanılır.


N-Lauroyl Sarcosinate Uygulaması
N-Lauroylsarcosine sodyum tuzu, cornet testinde lizing çözeltisinin bileşenleri olarak kullanılmıştır. Streptococcus mutans.N-Lauroylsarcosine, kromozomal DNA izolasyonu sürecinde protoplastların parçalanması için kullanılmıştır. N-Lauroylsarcosine, aynı zamanda protein denaturant potensi olan bir anyonik yüzeyaktif maddedir.
N-Lauroylsarcosine membran proteinleri ve glikoproteinlerin çözünürlüğü ve ayrılması için kullanılır; Hekzokinazı inhibe ettiği bildirildi. RNA saflaştırması sırasında hücre liziz aşamasında kullanılan konsantre tuz solüsyonlarında (aşırı köpürmeyi önlemeye yardımcı olur) faydalıdır. Miselekülfoksideki paramanyetik anizotropi işareti değişikliğini göstermek için kullanılmıştır. İnsan saliva / bağırsağının bakteri florasını% 0.25 oranında inhibe eder ve sulu dispersiyonda (% 1) fungistatik bir ajan olarak görev yapar N-Lauroylsarcosine anyonik bir deterjandır.

 

 

 

EC NUMBER:205-281-5

IUPAC Name of N-Lauroyl Sarcosinate
sodium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetate

Molecular Formula of N-Lauroyl Sarcosinate
C15H28NNaO3

Chemical and Physical Properties of N-Lauroyl Sarcosinate


Computed Properties
Property Name
Molecular Weight: 293.383 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 0
Hydrogen Bond Acceptor Count: 3
Rotatable Bond Count: 12
Complexity: 260
Topological Polar Surface Area: 60.4 A^2
Monoisotopic Mass: 293.197 g/mol
Exact Mass: 293.197 g/mol
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 20
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 2

Melting point : 46 °C
density : 1.033 g/mL at 20 °C
storage temp. : room temp
solubility : H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless

GENERAL DESCRIPTION AND APPLICATIONS of N-Lauroyl Sarcosinate

Sarcosinate Surfactants are mild, biodegradable anionic surfactants derived from fatty acids and sarcosine (amino acid). These compounds features lather building and resistance to sebum delathering in cleaners, polymers, industrial chemicals, petroleum and lubricant products. Sodium Lauriyl Sarcosinate is used as a foaming and cleansing agent for shampoo, shaving foams and foam washes. It is used as a corrosion inhibitor and in formulating textile treatment agents.
Sarcosine , also known as methyl-glycoccoll, is an amino acid intermediate naturally found in the metabolism of choline to glycine. Commercially, synthetic sarcosine is obtained by the reaction of methylamine with monochloracetic acid. It is adeliquescent crystal; having sweet taste; dissolve in water, slightly soluble in alcohol; decomposes at 208 C. It is used in manufacturing biodegradable surfactants and toothpastes as well as in biological applications.


Application of N-Lauroyl Sarcosinate
N-Lauroylsarcosine sodium salt has been used as one of the components of the lysing solution in the cornet assay. It has been used for lysing protoplasts in the process of chromosomal DNA isolation form Streptococcus mutans.N-Lauroylsarcosine is an anionic surfactant which also has protein denaturant potency.
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoproteins; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungistatic agent in aqueous dispersion (1%).N-Lauroylsarcosine is an anionic detergent.

 

 

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.