1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

COCAMIDE DEA

COCAMIDE DEA

CAS NO: 68603-42-9

METATAGS; AMIDES, COCO, N,N-BIS (2-HYDROXYETHYL) -; AMIDES, COCO, N,NBIS (HYDROXYETHYL) ; COCO AMIDES, N,N-BIS (2-HYDROXYETHYL) -; COCO N,N-BIS (2-HYDROXYETHYL) - AMIDES; COCONUT DIETHANOLAMIDE; COCONUT FATTY ACI D DIETHANOLAMIDE; COCONUT FATTY ACID DIETHANOLAMIDE; COCOYL DIETHANOLAMIDE; DIETHANOLAMINE COCONUT FATTY ACID CONDENSATE; N,N-BIS (2-HYDROXYETHYL) - AMIDES, COCO; N,N-BIS (2-HYDROXYETHYL) - COCO AMIDES;Coconut Oil Acid Diethanolamine Condensate;Coconut fatty acid amide of diethanolamine; Coconut diethanolamide; Cocamide DEA; coconut oil diethanolamine; n,n-Bis(2-hydroxyethyl) cocoamide; n,n-Bis(2-hydroxyethyl) coconut fatty acid amide; n,n-Bis(2-hydroxyethyl) coconut oil amide; Coconut fatty acids diethanolamide; Coconut oil acids diethanolamide; Coconut oil acids, diethanolamine; Coconut oil diethanolamide; Coconut oil fatty acid diethanolamide; Coconut oil fatty acids diethanolamide; coco-n,n-Bis(hydroxyethyl)amides; N,N-bis(hydroxyethyl)coco amides; n,n-bis(hydroxyethyl) coco fatty amides; coconut oil acid diethanolamine; cocamide diethanolamine; Diethanolamides of the fatty acids of coconut oil;

 

EC NUMARASI: 271-657-0

FORMULA, Cocamide DEA
CH3 (CH2) nC (= O) N (CH2CH2OH) 2

MOL WT. Cocamide DEA'nın
280 - 290

Kokamid DEA'nın FİZİKSEL VE ​​KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL DURUM: Viskoz sarı sıvı
ERGİTİLME NOKTASI: <10 C
KAYNATMA NOKTASI: 169 - 275 C
ÖZELLİKLİ AĞIRLIK: 0.99
PH: 9 (% 1 solüsyon)

SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK: çözünür
FLAŞ NOKTASI:> 100 C
KARARLILIK: Sıradan koşullar altında kararlı

Cocamide DEA'nın GENEL TANIMI VE UYGULAMALARI

Noniyonik sürfaktanlar, negatif bir yüke sahip anyonik sürfaktanların ve sulu çözeltide pozitif bir yüke sahip katyonik sürfaktanların aksine, sulu çözeltilerde iyonlara ayrışmayan yüzey aktif maddelerdir. Noniyonik sürfaktanlar, iyonik yüzey aktif cisimlerden daha fazla deterjan olarak kullanılırlar, çünkü anyonik yüzey aktif cismi birçok sert suda çözünmez ve katyonik sürfaktanların zayıf temizleyiciler olduğu düşünülür. Deterjan etkinliğine ilaveten noniyonik sürfaktanlar mükemmel çözünürlük, düşük köpük özellikleri ve kimyasal kararlılık gösterirler. Noniyonik sürfaktanların, yüksek yüklemeler ve uzun süreli maruz kalma durumunda bile hafif olduğu düşünülmektedir. İyonik olmayan sürfaktanların hidrofilik grubu polimerize bir alken oksittir (tipik olarak 10 ila 100 birim uzunluğundaki suda çözünür polieterdir). Aynı molekül içinde etilen oksit, propilen oksit ve bütilen oksidin polimerizasyonu ile hazırlanırlar. Kimyasal ve fiziksel özellikleri değiştiren karbon atomlarının sayısı ile birlikte, oksit katılma oranına ve sırasına bağlı olarak, noniyonik sürfaktan ıslatma maddesi, deterjan veya emülgatör olarak kullanılır. İyonik olmayan yüzeyaktif maddeler, alkol etoksilatlar, alkilfenol etoksilatlar, fenol etoksilatlar, amid etoksilatlar, gliserid etoksilatlar (soya fasulyesi yağı ve tekerlekli yağ etoksilatları), yağ asidi etoksilatları ve yağlı amin etoksilatları içerir. Ticari açıdan önemli bir başka noniyonik sürfaktan, hidrofilik grupların şekerler olduğu alkil glikozitleridir (polisakaritler).

Tipik olarak ticari hindistan cevizi yağ asidi karbon zincirinin bileşimine sahiptir; C10 (% 5 maksimum) + C12 (% 45-55) + C14 (% 20-25) + C16 (% 10-15) + C18 (doymamış yağ asitleri de dahil olmak üzere maksimum% 10-15). Kokamid, hindistancevizi yağ asitlerinin bir amid karışımıdır. Kokamidler, alkanolaminlerin (mono-, di-, veya trietanolamin) ve hindistancevizi yağ asidinin yoğunlaştırılmasıyla üretilir. Örnekler, kokamid MEA (kokamit monoetanolamin), kokamid DEA (kokamit dietanolamin) ve kokamit TEA (kokamit trietanolamin) 'dir. Bir molekülde alkollerin, aminlerin ve uzun karbon zincirlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine sahiptirler. Alkanolamidler, el yıkama sıvıları, şampuanlar, vücut temizleyicileri ve diğer kişisel bakım ürünleri gibi anyonik esaslı sistemlerde mükemmel viskozite arttırıcı ve köpük stabilizasyonu sağlayan noniyonik yüzeyaktif maddelerdir. Yağlayıcı madde, koyulaştırma maddesi ve ıslatma maddesi gibi davranırlar. Çok iyi emülsiyon yapıcı özelliği, farmasötik maddeler, tarımsal preparatlar ve tekstil işleme alanlarında da uygulama imkanı sağlar; Pas önleyici, lateks stabilizasyonu, tekstilde anti-statik fonksiyon, boya tesviyesi, su yalıtımı ve yağda su katkı maddeleri yanı sıra çok iyi emülsiyon yapıcıdır.

 

 

EC NUMBER: 271-657-0

FORMULA of Cocamide DEA
CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2

MOL WT. of Cocamide DEA
280 - 290

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES of Cocamide DEA

PHYSICAL STATE:Viscous yellow liquid
MELTING POINT: < 10 C
BOILING POINT: 169 - 275 C
SPECIFIC GRAVITY: 0.99
pH:9 (1% sol.)

SOLUBILITY IN WATER: soluble
FLASH POINT: > 100 C
STABILITY: Stable under ordinary conditions

GENERAL DESCRIPTION & APPLICATIONS of Cocamide DEA

Nonionic surfactants are surface active agents which do not dissociate into ions in aqueous solutions, unlike anionic surfactants which have a negative charge and cationic surfactants which have a positive charge in aqueous solution. Nonionic surfactants are more widely used as detergents than ionic surfactants because anionic surfactants are insoluble in many hard water and cationic surfactants are considered to be poor cleaners. In addition to detergency, nonionic surfactants show excellent solvency, low foam properties and chemical stability. It is thought that nonionic surfactants are mild on the skin even at high loadings and long-term exposure. The hydrophilic group of nonionic surfactants is a polymerized alkene oxide (water soluble polyether with 10 to 100 units length typically). They are prepared by polymerization of ethylene oxide, propylene oxide, and butylene oxide in the same molecule. Depending on the ratio and order of oxide addition, together with the number of carbon atoms which vary the chemical and physical properties, nonionic surfactant is used as a wetting agent, a detergent, or an emulsifier. Nonionic surfactants include alcohol ethoxylates, alkylphenol ethoxylates, phenol ethoxylates, amide ethoxylates, glyceride ethoxylates (soya bean oil and caster oil ethoxylates), fatty acid ethoxylates, and fatty amine ethoxylates. Another commercially significant nonionic surfactants are the alkyl glycosides in which the hydrophilic groups are sugars (polysaccharides).

Typically commercial coconut fatty acid has carbon chain composition of; C10 (5% max) + C12 (45 - 55%) + C14 (20 - 25%) + C16 (10 - 15 %) + C18 (10 - 15% max, including unsaturated fatty acids). Cocamide is an amide mixture of coconut fatty acids. Cocamides are manufactured by condensation of alkanolamines (mono-, di-, or triethanolamine) and coconut fatty acid. Examples are cocamide MEA (cocamide monoethanolamine), cocamide DEA (cocamide diethanolamine) and cocamide TEA (cocamide triethanolamine). They have the physical and chemical characteristics of alcohols, amines and long carbon chains in one molecule. Alkanolamides are nonionic surfactants impart excellent viscosity enhancing and foam stabilization in anionic based systems like hand washing liquids, shampoos, body cleansers and other personal care products. They act as lubricant agent, thickening agent and wetting agent. Their very good emulsifying property also provides applications in the field of pharmaceuticals, agricultural preparations, and textile processing; rust inhibiting, latex stabilizing, anti-static function in textiles, dye-leveling, waterproofing and water-in-oil additives as well as very good emulsifying.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.