1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SORBITAN TRISTEARATE(SORBITAN TRİSTATRE)

SORBITAN TRISTEARATE(SORBITAN TRISTATRE)

CAS NO: 26658-19-5


METATAGS:Sorbitan, tristearate;AC1LAU22;[2-(3-hydroxy-4-octadecanoyloxyoxolan-2-yl)-2-octadecanoyloxyethyl] octadecanoate;SPAN 65;SPAN(R) 65;SpanTMSPAN(TM) 65;The span 65;EmulsifierS65;Lonzest(R) STS;emulsifier(s65);EMALEX EG-2854-S;Sorbitantristearat;Glycomul(R) TS KFG;EMALEX EG-2854-S;POE(4) SORBITAN TRISTEARATE;SORBITANE TRISTEARATE;SORBITAN TRISTEARATE;SPAN 65;SPAN(R) 65;SPAN(TM) 65;emulsifier(s65);EmulsifierS65;Sorbitan,trioctadecanoate;span(r)65hlb-value2.1;sorbitan tristearate (span 65);1,4-SORBITAN-TRISTEARATE;Sorbitantristearat;Glycomul(R) TS KFG;Lonzest(R) STS;sorbitan trioctadecanote 65;sorbitan tristearate (span 65); Span 65; span (R) 65 hlb-value 2.1; Span-65; Emulsifier S-65; [(2R,3S,4R)-2-[1,2-di(octadecanoyloxy)ethyl]-4-hydroxy-tetrahydrofuran-3-yl] octadecanoate; [2,3,5-trihydroxy-4,6-di(octadecanoyloxy)hexyl] octadecanoate SORBITAN TRISTEARATE;SORBITANE TRISTEARATE;SPAN(R) 65;SPAN 65;SPAN(TM) 65;POE(4) SORBITAN TRISTEARATE;emulsifier(s65);EmulsifierS65


EC NUMBER: 247-891-4

Sorbitan Tritaratın oleik Formülü: C60H114O8


Sorbitan Tritaratın Moleküler Ağırlığı: 963.564 g / mol

Sorbitan Tritaratın İsimleri ve Tanımlayıcıları

Sorbitan Tritearat'ın Hesaplanan Tanımlayıcıları

IUPAC Sorbitan Tritaratın Adı
[2- (3-hidroksi-4-oktadekanoiloksioksolan-2-il) -2-oktadekanoiloksietil] oktadekanoat

Sorbitan Tritaratın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Sorbitan Tritaratın Hesaplanan Özellikleri
 
Özellik Adı
Molekül Ağırlığı 963.564 g / mol
Hidrojen Bağımı Donörü Sayısı 1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı 8
Dönebilen Bağ Sayımı 56
Karmaşıklık 1100
Topolojik Polar Yüzey Alanı 108 A ^ 2
Monoizotopik Kütle 962.851 g / mol
Tam Kütle 962.851 g / mol
XLogP3-AA 24.3
Bileşik Canonicalized doğrudur
Resmi Yükleme 0
Ağır Atom Sayısı 68
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı 4
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı 0
İzotop Atom Sayısı 0
Kovalent Bağlı Ünite Sayısı 1


Sorbitan Tritaratın FİZİKSEL VE ??KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL DURUM:Krem rengi pul
 
KAYNAMA NOKTASI:> 100 C

SPESİFİK YER ÇEKİMİ
0.98

SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK, sıcak suda çözünebilir
ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNÜRLÜK, mineral yağda ve etil asetatta çözünebilir

BUHAR YOĞUNLUĞU

HLB Değeri: 2.1

FLAŞ NOKTASI:> 140 C

KARARLILIK: Sıradan koşullar altında kararlı
Sorbitan Tritaratın GENEL TANIMI VE UYGULAMALARI

Noniyonik sürfaktanlar, negatif bir yüke sahip anyonik sürfaktanlardan ve sulu solüsyonda pozitif bir yüke sahip katyonik sürfaktanlardan farklı olarak, sulu solüsyonlarda iyonlara ayrışmayan yüzey aktif ajanlardır. Noniyonik sürfaktanlar, iyonik yüzey aktif cisimlerden daha fazla deterjan olarak kullanılırlar, çünkü anyonik yüzey aktif cismi birçok sert suda çözünmez ve katyonik sürfaktanların zayıf temizleyiciler olduğu düşünülür. Deterjansa ek olarak, noniyonik sürfaktanlar mükemmel çözünürlük, düşük köpük özellikleri ve kimyasal kararlılık gösterirler. Yüksek yüklerde ve uzun süreli maruziyetlerde bile noniyonik sürfaktanların cilt üzerinde hafif olduğu düşünülmektedir. İyonlu olmayan sürfaktanların hidrofilik grubu, polimerize bir alken oksittir (tipik olarak 10 ila 100 birim uzunluğundaki suda çözünür polieterdir). Aynı molekül içinde etilen oksit, propilen oksit ve bütilen oksidin polimerizasyonu ile hazırlanırlar. Kimyasal ve fiziksel özellikleri değiştiren karbon atomlarının sayısı ile birlikte oksit katılma oranına ve sırasına bağlı olarak, noniyonik sürfaktan ıslatma maddesi, deterjan veya emülsiyonlaştırıcı olarak kullanılır. İyonik olmayan yüzeyaktif maddeler, alkol etoksilatlar, alkilfenol etoksilatlar, fenol etoksilatlar, amid etoksilatlar, gliserid etoksilatlar (soya fasulyesi yağı ve tekerlekli yağ etoksilatları), yağlı asit etoksilatlar ve yağlı amin etoksilatları içerir. Ticari açıdan önemli bir başka noniyonik sürfaktan, hidrofilik grupların şekerler (polisakkaritler) olduğu alkil glikozitlerdir.

Sorbit terimi, yağ asitleri lipofilik, sorbitol gövdesi hidrofilik olan sorbitolün anhidrit biçimini tarif eder. Tek bir moleküldeki bu çift işlevlilik, temizleyiciler, deterjanlar, polimer katkı maddeleri ve tekstil endüstrisinde emülgatörler, ıslatma maddeleri ve viskozite düzenleyiciler olarak yararlı temel özellikleri sağlar. Sorbitan esterler, düşük HLB (Hidrofilik-Lipofilik Dengesi) değerleri gösteren lipofilik (veya hidrofobik) yüzey aktif cisimlerdir; (Ya da suda çözünmeyen) birleşmeye eğilimli, ya da lipidlerde çözülebilecek özellikte olan bir afiniteye sahiptir. Etoksillenmiş sorbitan esterleri, yüksek HLB değerleri sergileyen hidrofiliktir; Suya yakınlık duymak; Suda kolaylıkla emilir veya çözülür. Yağ asidi türü ve etilen oksit mol sayısı uygun uygulamalar için çeşitli HLB değerleri sağlar.


Sorbitol altı-karbonlu beyaz, tatlı, higroskopik, kristalimsi bir şeker alkolüdür. Çeşitli meyvelerde ve meyvelerde doğal olarak bulunur veya mısır nişastasından türetilen glikoz şekerinin yüksek basınçlı katalitik hidrojenasyonu ile sentetik olarak hazırlanır. Forma bağlı olarak 93 ila 98 C'de erir. Bir gıda katkı maddesi, diş macunu, tütün, banyo malzemeleri ve kozmetikte kullanılır. Vitamin C için kullanılır.

 

 

 

 


Molecular Formula of Sorbitan Tritearate:C60H114O8


Molecular Weight of Sorbitan Tritearate:963.564 g/mol

Names and Identifiers of Sorbitan Tritearate

Computed Descriptors of Sorbitan Tritearate

IUPAC Name of Sorbitan Tritearate
[2-(3-hydroxy-4-octadecanoyloxyoxolan-2-yl)-2-octadecanoyloxyethyl] octadecanoate

Chemical and Physical Properties of Sorbitan Tritearate

Computed Properties of Sorbitan Tritearate

Property Name
Molecular Weight:963.564 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count:1
Hydrogen Bond Acceptor Count:8
Rotatable Bond Count:56
Complexity:1100
Topological Polar Surface Area:108 A^2
Monoisotopic Mass :962.851 g/mol
Exact Mass :962.851 g/mol
XLogP3-AA:24.3
Compound Is Canonicalized:true
Formal Charge:0
Heavy Atom Count:68
Defined Atom Stereocenter Count:0
Undefined Atom Stereocenter Count:4
Defined Bond Stereocenter Count:0
Undefined Bond Stereocenter Count:0
Isotope Atom Count:0
Covalently-Bonded Unit Count:1


PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES of Sorbitan Tritearate

PHYSICAL STATE:Cream color flake

BOILING POINT:> 100 C

SPECIFIC GRAVITY
0.98

SOLUBILITY IN WATER soluble in hot water
SOLVENT SOLUBILITY soluble in mineral oil and ethyl acetae

VAPOR DENSITY

HLB VALUE:2.1

FLASH POINT: > 140 C

STABILITY: Stable under ordinary conditions
GENERAL DESCRIPTION & APPLICATIONS of Sorbitan Tritearate

Nonionic surfactants are surface active agents which do not dissociate into ions in aqueous solutions, unlike anionic surfactants which have a negative charge and cationic surfactants which have a positive charge in aqueous solution. Nonionic surfactants are more widely used as detergents than ionic surfactants because anionic surfactants are insoluble in many hard water and cationic surfactants are considered to be poor cleaners. In addition to detergency, nonionic surfactants show excellent solvency, low foam properties and chemical stability. It is thought that nonionic surfactants are mild on the skin even at high loadings and long-term exposure. The hydrophilic group of nonionic surfactants is a polymerized alkene oxide (water soluble polyether with 10 to 100 units length typically). They are prepared by polymerization of ethylene oxide, propylene oxide, and butylene oxide in the same molecule. Depending on the ratio and order of oxide addition, together with the number of carbon atoms which vary the chemical and physical properties, nonionic surfactant is used as a wetting agent, a detergent, or an emulsifier. Nonionic surfactants include alcohol ethoxylates, alkylphenol ethoxylates, phenol ethoxylates, amide ethoxylates, glyceride ethoxylates (soya bean oil and caster oil ethoxylates), fatty acid ethoxylates, and fatty amine ethoxylates. Another commercially significant nonionic surfactants are the alkyl glycosides in which the hydrophilic groups are sugars (polysaccharides).

The term sorbitan describes the anhydride form of sorbitol, whose fatty acids are lipophilic whereas sorbitol body is hydrophilic. This bifunctionality in one molecule provides the basic properties useful in cleaners, detergents, polymer additives, and textile industry as emulsifiers, wetting agents, and viscosity modifiers. Sorbitan esters are rather lipophilic (or hydrophobic) surfactants exhibiting low HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) values; having an affinity for, tending to combine with, or capable of dissolving in lipids (or water-insoluble). While, the ethoxylated sorbitan esters are hydrophilics exhibiting high HLB values; having an affinity for water; readily absorbing or dissolving in water. The type of fatty acid and the mole number of ethylene oxide provides diverse HLB values for proper applications.


Sorbitol is a white, sweetish, hygroscopic, crystalline sugar alcohol of six-carbon. It is found naturally in various berries and fruits or it is prepared synthetically by high-pressure catalytic hydrogenation of glucose sugar derived from cornstarch. It melts at 93 to 98 C depending on the form. It is used as a a food additive, toothpaste, tobacco, toiletries and in cosmetics. It is used for vitamin-C fermentation. It is also used in the manufactue of polyethers for polyurethanes and surfactants.

ermentation. It is also used in the manufactue of polyethers for polyurethanes and surfactants.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.