1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

N- METHYLPYRROLIDONE (N-METILPIROLIDON)

N-METHYLPYRROLIDONE (N-METİL PIROLIDON)

CAS NUMBER : 872-50-4
EINEC Number: 212-828-1

METATAGS : C5H11N; N-METHYLPRROLIDONE; n-methylprrolidone; N-methylprrolidone; n-methylprolidone; n-methyl prrolidon; n-methylprrolidon; n-methylprrolidone; N-methylprolidon; N-methylprolidone; N-methylprrolidon; nmethylprrolidone;nmethylprrolidon; nmethylprolidone; N-METHYLPROLİDON; N-METHYLPRROLİDONE; N-METHYLPROLİDONE; C5H9; N-METHYLPRROLIDONE; N-METHYLPYRROLİDON; N-METHYLPROLİDON; N-METHYLPYRROLIDON;n-methylpyrrolidone; n-methylpyrrolidon; nmethylpyrolidone; nmethylpyrolidon; N-METİLPROLİDON; N-METİLPROLİDON; N-metilprolidon; n-metil prolidone; n-metilpyrolidone; n-metil pyrolidon; N-Metilprolidon; Methyl-2-pyrrolidinon; Methyl-2-pyrrolidone; Pyrrolidone; 1-methyl; methylpyrrolidin; 1-Methyl-2-pyrrolidone; nmp; NMP; N-MP; n-mp; C5H9NO; n-Methyl 2 Pyrrolidone (NMP); 1-methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-oxopyrrolidine; 1-methyl-2-pyrrolidinone; 1-methyl-5-pyrrolidinone; 1-methyl-5-pyrrolidone; 1-methyl-alpha-pyrrolidinone; 1-methylazacyclopentan-2-one; 1-methyl-gammabutyrolactam; 1-methylpyrrolid-2-one; 1-methylpyrrolidinone; 1-methylpyrrolidone; 1-methylpyrrolidone-2; 2-pyrrolidinone, 1-methyl-; methyl-alpha-pyrrolidone; methylpyrrolidone; N-methyl-2-pyrrolidinone; N-methyl-2-pyrrolidone; N-methyl-alphapyrrolidinone; N-methyl-alpha-pyrrolidone; N-methyl-gamma-butyrolactam; Nmethylpyrrolidinone; N-methylpyrrolidone; NMP(=N-methyl-2-pyrrolidone);

 

 

N-METİLPİROLİDON hafif bir amin kokusu olan su benzeri bir sıvıdır. Suda kararlı ve çözünürdür. Kaçınılması gereken malzemeler güçlü oksitleyici veya indirgeyici ajanlardır. N-Metilpirolidon (NMP), boya ve kaplama çıkarma, petrokimyasal işleme, mühendislik plastik kaplamaları, tarımsal kimyasallar, elektronik temizleme ve endüstriyel / evsel temizleme gibi çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılan bir solventtir.
N-Metilpirolidon, yılda 184 milyon liradan fazla bir miktarda kullanılması tahmin edilerek Birleşik Devletler`de üretilmekte ve ithal edilmektedir.
 Kullanım Alanları: Boyayı soymak için ticari işlemlerde, silikon levhaları temizlemek ve yağdan arındırmak için elektronik endüstrisinde, motor parçalarını temizlemek için daldırma ve ultrasonik ekipmanlarda, mürekkep kalıntılarını temizlemek ve yüzey kaplamaları için bir çözücü olarak kullanmak.
N-Metilpirolidon`un nihai risk değerlendirmesi, boya ve kaplama çıkarma ürünlerinde NMP kullanan tüketicilere ve işçilere, ayrıca konutlarda ve N-Metilpirolidon boya ve kaplama gidericilerinin kullanıldığı işyerlerinde sağlık risklerini değerlendirmiştir. Boya ve kaplama giderimi ürünleri, N-Mddetilpirolidon`un çeşitli kullanım alanları arasında en yüksek pozlamalardan birini oluşturmaktadır.
Nihai risk değerlendirmesi, boya veya kaplama çıkartılarak N-Metilpirolidon`a yüksek maruz kalma olan gebe kadınlar ve doğurganlık çağındaki kadınlar için risk tespit etti. N-Metilpirolidon`u günde dört saatten kısa bir süre kullananlar için tanımlanan akut ve kronik riskler, belirli kimyasal dayanıklı eldiven türleri kullanılarak azaltılabilir. Bununla birlikte, eldivenler ve solunum cihazları, günde dört saatten fazla N-Metilpirolidon kullananlara tek bir günde veya art arda birkaç gün boyunca riskleri yeterince azaltmaz.
Ürün adları ve içerikleri değiştirin. "N-Metilpirolidon", "1-metil-2-pirolidinon" veya "NMP" ve "boya ve kaplamadan çıkarılma" terimlerini kullanarak internette arama yapmak, N-Metilpirolidon içeren ürünlerin adlarını içeren sonuçlar üretir.
Bir yaklaşım, tüketici ve ticari boya ve kaplamanın kaldırılması için N-Metilpirolidon ticaretinde üretim (ithalat dahil), işleme ve dağıtımı yasaklamaktır; Ticari amaçlı NMP kullanımını yasaklamak; Ve NMP`nin perakendecileri hariç olmak üzere üreticileri, işlemcileri ve dağıtıcıları, tedarik zinciri boyunca bu yasaklamaların aşağı doğru bildirimini sağlamasını istemek; Ve sınırlı kayıt tutumu gerektirmek.
İkinci yaklaşım, işçilere ve tüketicilere makul olmayan riskleri ele alan gereksinimlerin bir kombinasyonudur. Özellikle, bu yaklaşım boya uzaklaştırma ürünlerindeki N-Metilpirolidon miktarını ağırlığın yüzde 35`inden daha fazla sınırlamaz; Cilt emilimine karşı koruyucu eldivenlerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi için formüller gerektirir; Mesleki kullanıcıların, çalışanların cilt ve teneffüs riskini önlemek için kişisel koruyucu ekipman takmalarını, ticari kullanıcılar için iletişim için tehlike arzetmesini gerektiren işçi koruma programlarına sahip olmalarını; Ve tüketiciler için maruziyeti azaltmanın uygun yolları hakkında ayrıntılı bilgi içeren uyarı etiketleri istemektedir. Uyarı etiketleri, tüketicilere koruyucu dişli takmaları, sprey uygulamamaları ve çalışma alanındaki havalandırmayı artırmaları için tavsiye eder.

 

 

 

 

 

 

 

 


N-Methylpyrrolidone is a water-like liquid with a mild amine odor. It is stable and soluble in water. Materials to avoid are strong oxidizing or reducing agents.N-Methylpyrrolidone (NMP) is a solvent used in a variety of industries and applications, such as paint and coating removal, petrochemical processing, engineering plastics coatings, agricultural chemicals, electronic cleaning and industrial/domestic cleaning. N-Methylpyrrolidone is produced and imported into the United States, with use estimated at over 184 million pounds per year.
Uses: In commercial processes to strip paint, in the electronics industry for cleaning and degreasing silicon wafers, in immersion and ultrasonic equipment to clean engine parts, remove printing ink residues, and as a solvent for surface coatings.
-The final risk assessment for N-Methylpyrrolidone evaluated health risks to consumers and workers using N-Methylpyrrolidone in paint and coating removal products, as well as occupants in residences and the workplace where NMP paint and coating removers are used. Paint and coating removal products pose some of the highest exposures among the various uses of N-Methylpyrrolidone.
-The final risk assessment identified risks to pregnant women and women of childbearing age, who have high exposure to N-Methylpyrrolidone through paint or coating removal. Acute and chronic risks identified for people who use N-Methylpyrrolidone for less than four hours per day may be reduced by use of specific types of chemical-resistant gloves. However, gloves and respirators do not adequately reduce risks to people who use N-Methylpyrrolidone for more than four hours per day on a single day or repeatedly over a succession of days.
Product names and ingredients change. Searching the Internet using the terms "N-Methylpyrrolidone", "1-methyl-2-pyrrolidinone" or "NMP" and "paint and coating removal" produces results that include names of NMP-containing products.
One approach is to prohibit the manufacture (including import), processing, and distribution in commerce of NMP for consumer and commercial paint and coating removal; to prohibit commercial use of N-Methylpyrrolidone; and to require manufacturers, processors, and distributors, except for retailers, of NMP to provide downstream notification of these prohibitions throughout the supply chain; and to require limited recordkeeping.
The second approach is a combination of requirements to address unreasonable risks to workers and consumers. Specifically, the approach would limit the amount of NMP in paint removal products to no more than 35 percent by weight; require formulators to evaluate and identify specialized gloves that protect against skin absorption; require occupational users to have worker protection programs to require that workers wear personal protective equipment to prevent skin and inhalation exposures, require hazard communication for commercial users; and require warning labels for consumers with detailed information on proper ways to reduce exposure. The warning labels would advise consumers to wear protective gear, to not spray apply N-Methylpyrrolidone, and to increase ventilation in the work area.

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.