1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPAGIN A


NIPAGIN A 

CAS NUMBER : 120-47-8
EINECS number :204-399-4

METATAGS : Ethyl Paraben, ethyl 4-hydroxybenzoate; Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester; etil paraben; Ethylparaben; Sodium Ethylparaben; Sodium Ethyl p-Hydroxybenzoate; Metil paraben; HOC6H4COOCH2CH2CH3(C10H12O3)(C10H11NaO3); NIPAGIN A; NİPAGİN A; nipagin; nipagin A; nipagin a; Nipagin A; Etil p-hidroksibenzoat;Metil p-hidroksibenzoat; ETHYLPARABEN; etilparaben; ethyl proben; ethyl paraben; Ethyl Paraben; Ethyl 4-hydroxy benzoate; etil 4-hidroksi benzoat; etil 4hidroxi benzoat; ethyl 4-hidroksi benzoat; Sodyum metil p-hidroksibenzoat; Sodyum propil p-hidroksibenzoat;

 

 

Genel açıklama;

Nipagin A, kozmetik endüstrisi için koruyucu bir maddedir.

Nipagin A geniş bir yelpazede antimikrobiyal ajan olup geniş bir yelpazedeki kozmetik, tuvalet malzemeleri ve topikal ilaçların korunması için tasarlanmıştır. Nipagin A hem durulama hem de bırakma formülasyonlarını korumak için uygundur. Bu ürün beyaz veya neredeyse beyaz kristal toz halinde verilir. Nipagin A geniş bir yelpazede antimikrobiyal ajan olup geniş bir yelpazedeki kozmetik ve özellikle antimikrobiyal koruyucu olarak kozmetikte, yiyecek imalatında ve farmasötik formülasyonlarda kullanılır. Yalnız olarak veya diğer parabenlerle ortak olarak kullanılabilir. Aynı zamanda diğer antimikrobiyal ajanlarla da kullanılabilir.
Ayrıca tuvalet malzemeleri ve topikal ilaçların korunması için tasarlanmıştır. Hem durulama hem de bırakma formülasyonları için uygundur.

Uygulamalar;

Nipagin A'nın tipik kullanım konsantrasyonları% 0.1 - 0.3 arasındadır.
P-Hidroksibenzoik asit esterlerinin, örn. Nipasol M, Nipagin M veya Nipabutil ile bireysel esterlere kıyasla artmış aktivite sergilemektedir.

PH stabilitesi;

Nipagin A, 4-8'den geniş bir pH aralığında tamamen kararlı kalır. Genel olarak, formülasyonun pH'sını düşürdükçe, Nipagin A daha aktif olur. Bu, formülasyonun pH'sı daha asidik olduğunda daha düşük bir kullanım konsantrasyonuna neden olabilir.

 

 

General description;

Nipagin A is a preservative for the cosmetic industry.
Nipagin A is a broad-spectrum antimicrobial agent and is used in cosmetics, food manufacturing and pharmaceutical formulations as a wide range of cosmetics and especially antimicrobial preservatives. Can be used alone or in common with other parabens. It can also be used with other antimicrobial agents.
It is also designed for the protection of toilet materials and topical medicines. It is suitable for both rinse and drop formulations.
Nipagin A is a broad spectrum antimicrobial agent designed for preservation of a wide range of cosmetics, toiletries and topical pharmaceuticals. Nipagin A is suitable to preserve both rinse- off and leave- on formulations. This product is supplied as a white, or almost white crystalline powder.

Applications;

Typical use concentrations of Nipagin A is 0.1 - 0.3 %.
Combinations of p- Hydroxybenzoic acid esters, e.g. with Nipasol M, Nipagin M or Nipabutyl exhibit increased activity compared with individual esters.

pH stability;

Nipagin A remains fully stable over a wide pH range from 4- 8. In general the lower the pH of the formula-tion, the more active is Nipagin A. That can result in a lower use concentration when the pH of the formulation is more acidic.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.