1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LUVIMER MAE


LUVIMER MAE

CAS NO:25133-97-5, 25035-69-2, 25212-88-8

METATAGS:INCI: Acrylates Copolymer ( 30% in water); Kollicoat® MAE 100 P; Methacrylic acid ethyl acrylate copolymer; Luvimer MAE 30 D; Luvimer MAE 30; Kollicoat® MAE 100 P; MAE; AKRİLAT KOPOLİMER; akrilat kopoliemr; metaakrilik asit etil akrilat kopolimer; luvımer mae; luvimer mae; luvimer mae 30; luvımer mae 30; luvimer mae 30 D; luvımer mae 30 D.

 

 

 


TİP: Sabitleme maddesi
GRUP: Sürfaktanlar ve Katkı Maddeleri

Uygulamalar: Başlıca uygulama katı dozaj formları için enterik kaplamalarda film oluşturucudur.

Kimyasal adı: Metakrilik asit etil akrilat kopolimer

Önemli isimler: Metakrilik Asit Kopolimer C Tipi (USP), Metakrilik Asit Kopolimer LD (JPE) ve Metakrilik Asit-Etil Akrilat Kopolimer (Ph Eur.), Metakrilat Kopolimer.

Tanım: LUVIMER MAE sınıflandırmaları emülsife edici ajanlar olarak% 0.7 sodyum lauril sülfat ve% 2.3 Polysorbate 80 içerir. (Yüzdeler katı maddelere değinmektedir.) Polisorbat 80'in üretiminde kullanılan yağ asitleri bitkisel kökenlidir. LUVIMER MAE dereceleri, 5.5'in üstünde bir pH'da çözünen zayıf asitli kopolimerlerdir.

Ürün Formu: LUVIMER MAE 100 P, beyaz renkte yeniden dağılabilir bir toz olup, belirgin bir karakteristik koku içerir. Toz içindeki nötrleştirilmiş karboksil grupları, başka yardımcı maddeler olmaksızın suda yeniden disperse olmasını kolaylaştırır. Üretilen latekslerin özellikleri ve işleme gereksinimleri, üretildikleri Kollicoat® MAE 30 DP ile aynıdır.

CAS-No: 25212-88-8
INCI: Akrilat Kopolimer
Düzenleyici Durum: LUVIMER MAE 100 P Ph Eur. Maddesi Metakrilik Asit - Etilakrilat Kopolimer 1: 1 (Tip B) için mevcut monografinin gereksinimlerini karşılıyor.

 

 

 

 


TYPE : Fixing agent
GROUP: Surfactants & Additives

Applications:The main application is as film-former in enteric coatings for solid dosage forms.

Chemical name:Methacrylic acid ethyl acrylate copolymer

Trivial Names: Methacrylic Acid Copolymer Type C (USP), Methacrylic Acid Copolymer LD (JPE) and Methacrylic Acid-Ethyl Acrylate Copolymer (Ph. Eur.), Methacrylsäure Copolymer.

Description:The LUVIMER MAE grades contain 0.7% sodium lauryl sulfate and 2.3% Polysorbate 80 as emulsifying agents. (The percentages refer to the solid substances.) The fatty acids used in the manufacture of Polysorbate 80 are of vegetable origin. The LUVIMER MAE grades are weakly acidic copolymers that dissolve at a pH above 5.5.

Product Form: LUVIMER MAE 100 P is a white redispersible powder with a faint characteristic odour. The neutralized carboxyl groups in the powder make it easy to redisperse in water without further auxiliaries. The properties and processing requirements of latices produced with it are the same as those of Kollicoat® MAE 30 DP, from which it is manufactured.

CAS-No: 25212-88-8
INCI:Acrylates Copolymer
Regulatory Status: LUVIMER MAE 100 P meets the requirements of the current monograph for Methacrylic Acid - Ethylacrylate Copolymer 1:1 (Type B) in Ph. Eur.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.