1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CALCIUM SULFONATE (KALSİYUM SÜLFONAT)


HIGH BASED SYNTHETIC CALCIUM SULFONATE


METATAGS: CERAN FG;CERAN GEP; CERAN HV; CERAN HVA; CERAN XM; CERAN WR; NEVASTANE SFG 1, 2; NEVASTANE HPX 320; C-300 CS; C-400 CLR; CALCINATE, C-300 R; CALCINATE, C-400 W; HYBASE, C-311; HYBASE, C-401; HYBASE, C-402; HYBASE, C-500; HYBASE, M-12; HYBASE, M-14; LOBASE, C-4502; LOBASE, C-4503; LOBASE, C-4506; PRESYN Ca (OB); PRESYN Ca (HOB); NLGI 1; HIGH BASED SYNTHETIC CALCIUM SULFONATE; calcium sulfonat; calcium sulphonate; kalsiyum sülfonat; aşırı bazlı kalsiyum sülfonat; aşırı bazlı sentetik kalsiyum sülfonat; aşırı bazlı kalsiyum sülfonate; kalsiyum sulfonat; kalsiyum sulphonate; calcium sülfonat; calcıum sulphonate; calcium sülponat; calcıum sülponat; calcium sulpunat; KALSİYUM SÜLFONAT; KALSIYUM SÜLFONAT; KALSİYUM SULFONAT.

 

 

 

 


Deterjan / dispersan / paslanmaya karşı pas önleyici marine motor motor yağı / paslanmaz yağ katkısı / pas önleyici. Yüksek bazlı sentetik kalsiyum sülfonat. Uygulama. Yüksek bazlı sentetik kalsiyum sülfonat. Deterjan / dispersan / anti-pas / pas önleyici. Yağlayıcı yağ katkı maddesi / yağlayıcı katkı maddesi. Deniz motor yağı katkı maddesi / motor motor yağı / paslanmaz yağ katkısı / pas önleyici. Bu katkı kahverengimsi-kırmızı bir sıvıdır, özellikle motor yağını ve deniz yağını harmanlamak için, özellikle yüksek kükürtlü yakıt koşullarında uygulanan kayganlaştırıcıyı harmanlamak için, deterjan, paslanma ve asit nötralizasyon özellikleri ile yağ boşaltma aralığının arttırılması için kullanılır. Özellikler. Mükemmel yüksek sıcaklıkta deterjan. İyi anti-pas koruma performansı. Yüksek sıcaklık kararlılığı. Mükemmel asit nötrleştirme kabiliyeti. Sinerji diğer katkılarla iyi. Köpük önleyici. Önerilen dozaj. Normal yağlayıcı yağda% 1.5-3.0. Deniz yağında% 3.0-25.0. Paketleme ve saklama. Paketleme:. 200kgs / tambur, 200 l çelik tambur.


Aşırı basınçlı suya dayanıklı kalsiyum sülfonat kompleks gres. Yedek parçaların statik koruması için uyarlanmıştır ve slayt rayları, metal kablolar, tel halatlar, vinçler, küçük açık dişliler ve zor koşullar altında çalışan zincirlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Deniz uygulamalarında, çimento fabrikalarında, madenlerde ve taş ocaklarında, limanlarda (örneğin seyahat vinçleri) kıyılarda ve diğer "ağır" endüstri uygulamalarında kullanılır.

Uygulamalar
Motor yağlarında bir dispersan ve korozyon inhibitörü olarak.
Pas önleyici formülasyonlar, kaplamalar ve greslerde kullanılır
Dizel motorlarda oluşan karbon dağılımları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kalsinat aşırı bazlı kalsiyum sülfonatlar, endüstriyel temizleme ve metal işleme yağlarında asit süpürme ve EP / AW performansı için kullanılır. Bu ürünler yağdaki kalsiyum sülfonat deterjanın doğal / sentetik bir karışımından oluşur ve metal yüzeylerin temizlenmesi ve depozit kontrolünde üstünlük sağlar. Maddeler arasındaki ana farklılıklar, maddenin bileşimi, dağınık kalsiyum karbonat parçacıklarının boyutu, fiziksel form ve kalsiyum hidroksit miktarıdır.

Sektörde yeni olmayan kalsiyum sülfonat kompleksi gresleri, altı yılı aşkın süredir bilinmektedir ve farklı insanlar için uygun yağ oluşturmak için çeşitli insanlar tarafından zaman içinde geliştirilmiştir. Bu gres sınıfı, mükemmel yüksek sıcaklık, aşırı basınç ve pas koruma özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Performansının aşağı tarafı, lityum greslerine kıyasla, kötü pompalanabilirlik, zayıf düşük sıcaklık özellikleri ve daha yüksek maliyettir.

Genel olarak, bu gres sınıfının hazırlanmasına ilişkin sanat, sıvıya aşırı bazlı kalsiyum sülfonatın gres içeren kalsit parçacıklarına dönüştürülmesini içerir. Kalsit formuna dönüştürme derecesi tamamlanmış gresin özelliklerini büyük ölçüde etkileyebilir ve bu nedenle bu alanda en iyi yöntemin proses parametrelerini kontrol etmesi ve işleme aşamasında diğer performans artırıcı katkı maddelerini içermesi yatmaktadır.

Kalsiyum sülfonat gresleri için dünya çapındaki hacim 2005'de% 1.2'den 2010'da% 1.4'e yükselmiştir. Kuzey Amerika'da, hacmi 2005'de% 3.8 iken 2010'da% 5.4'e yükselmiştir; Hindistan'da sadece% 0.8'dir. Kuzey Amerika'da özelliklerinden dolayı bu gresler diğerlerinden daha fazla popülarite kazanmakta ve gerçek anlamda çok amaçlı gresler haline gelmektedirler.

T106D Deterjan Esaslı Sentetik Kalsiyum Sülfonat Tanımı T106 deterjan, içten yanmalı motor yağlarının her dereceli ve endüstriyel yağlayıcılar için antirust ajanı olarak harmanlanması için yaygın olarak kullanılır. T106 da bir miktar dağılma özelliğine sahiptir. Alkalin kalsiyum sülfonat yağlayıcı ve yakıt yağının oksijenlenmiş asidini oksitleyebilir, böylece kaplamaların ve çamurun azaltıldığı yoğunlaşmayı önler. Mükemmel bir deterjan özelliğine sahiptir ve kaplamaları ve depolamayı kaldırabilir, çözünürlüğü arttırır ve yağlayıcıda dağılmasını sağlar.

SEPECİFİKASYON
MADDE TİPİK VERİLERİ
Yoğunluk (20 ° C), kg / m3 1150-1250
Yağda çözünür civata temizliği
Parlama noktası (açık) ° C ≥180

 

 

 

 

 


Detergent/dispersant/antirust rust inhibitor marine engine motor oil/antirust oil additive/rust preventive. High base synthetic calcium sulfonate. Application. High based synthetic calcium sulfonate. Detergent/dispersant/antirust/rust inhibitor. Lubricating oil additive/lubricant additive. Marine engine oil additive/engine motor oil/antirust oil additive/rust preventive. This additive is a brownish-red liquid, mainly used for blending engine oil and marine oil, especially for blending the lubricant applied in conditions of high-sulfur fuel, to provide detergency, antirust and acid neutralization properties as well as expending oil drain interval. Features. Excellent high temperature detergency. Fine antirust performance. High-temperature stability. Excellent acid neutralizing ability. Synergy well with other additives. Antifoam. Recommended dosage. 1.5-3.0% in normal lubricant oil. 3.0-25.0% in marine oil. Packing and storage. Packing:. 200kgs/drum, 200 l steel drum.


Extreme-pressure water resistant calcium sulfonate complex grease. Adapted for the static protection of spare parts and designed for use on slide rails, metal cables, wire ropes, winches, small open gears and chains working under severe circumstances. It is used in marine applications, cement works, mines and quarries, ports (e.g. travelling cranes) off shore, and other "heavy" industry applications.

Applications
As a dispersant & corrosion inhibitor in engine oils.
Used in rust preventive formulations, coatings & greases
Disperses carbon formed in diesel engines

PRODUCT DESCRIPTION

Calcinate overbased calcium sulfonates are used for acid scavenging and EP/AW performance in industrial and metalworking lubricants. These products are composed of a natural/synthetic blend of calcium sulfonate detergent in oil and excel at cleaning metal surfaces and deposit control. Major differences between grades are the composition of material, the size of the dispersed calcium carbonate particles, the physical form, and the amount of calcium hydroxide. ​

Calcium sulfonate complex greases, not new to the industry, are known for over six decades and have been improved over times by various people to make suitable grease for different applications. This class of grease is known for having excellent high temperature, extreme pressure and rust protection characteristics. The down side of its performance is poor pumpability, poor low temperature properties and higher cost compared to lithium greases.

In general, the art in preparing this class of greases involves converting liquid overbased calcium sulfonate to grease containing calcite particles. The degree of conversion to calcite form can greatly influence the properties of the finished grease and therefore the art lies how best one controls the process parameters and incorporate the other performance enhancing ingredients during processing stage.

The worldwide volume for calcium sulfonate greases is increased from 1.2 % in 2005 to 1.4 % in 2010. In North America, its volume increased significantly from 3.8 % in 2005 to 5.4 % in 2010, where in India it's merely about 0.8 %. In North America by virtue of its characteristics these greases are gaining more popularity over others and are gradi !ally becoming true multi-purpose greases.

T106D Detergent-High Based Synthetic Calcium Sulfonate Description T106 detergent is widely use for blending internal combustion engine oils for each grade and industrial lubricants as the antirust agent. T106 also has some dispersity. The alkaline calcium sulfonate can neutralize the oxygenated acid of the lubricant and fuel oil oxidized, preventing them from condensation further so that coatings and sludge are reduced. It has the excellent detergency, and can remove the coatings and deposit,increasing solubility and making them disperse in the lubricant.

SEPECIFICATION
ITEM TYPICAL DATA
Density (20°C), kg/m3 1150-1250
Oil soluble bolt clean
Flash point (open) °C ≥180

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.