1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM MYRETH SULFATE (SODYUM MİRET SÜLFAT)

CAS NO:68891-38-3

METATAGS:68891-38-3 Sodium lauryl myristyl ether sulphate with approx 3 mole EOCH3(CH2)12/14-CH2-O-(CH2-CH2-O)2-SO3;Na Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts(1 - 2.5 moles ethoxylated); Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; 500-234-8; POE(2);SODIUM COCETH-30 SULFATE;C12-14-FATTYALCOHOLETHERSULFATE+2EO;sodium linear-(C12-14)alkyl ether sulfate;Fatty alcohol ether sulfates sodium salts C12-C14;POLYETHYLENEGLYCOLALKYL(C12-C14)ETHERSODIUMSULPHATE;Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodiuM salts;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; SODIUM COCETH-30 SULFATE; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; EC 500-234-8; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; Systematic Names Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Superlist Names Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts;  Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-C14(even numbered), ethoxylated, sulphates, sodium salts (<2,5 EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated , sulfates, sodium salts; 0737 FETTALKOHOLETHERSULFAT, NA-SALZ C12-14 2 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2EO); SLES; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5EO); Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ?-SULFO-? -HYDROXY-,C12-14-ALKYL ETHERS, SODIUM SALTS; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), ?-sulfo-?-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL)-SULFO-HYDROXY-, MONO-C12-14-ALKYLETHERS, SODIUM SALTS, ?-Sulfo-?-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)alkyl(C=12-14) ethers, sodium salts; ?-Sulfo-?-hydroxypoly(oxyethylene), ethers C12-14-alkyliques, sels de sodium; Depositor-; Sodium myreth sulfate; 25446-80-4; Sodium myristyl ether sulfate; EINECS 246-986-8
PEG-(1-4) Myristyl ether sulfate, sodium salt; Ethanol, 2-[2-[2; (tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt; sodium 2-{2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl sulfate; Polyethylene glycol (1-4) myristyl ether sulfate, sodium salt; 2-(2-(2-(Tetradecyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol hydrogen sulfate sodium salt; Ethanol, 2-(2-(2-(tetradecyloxy)ethoxy)ethoxy)-, hydrogen sulfate, sodium salt; Texapon K 14 S Spez 70%; Texapon® K 14 S ; TEXAPON; TEXAPON K 14; TEXAPON 14 S; TEXAPON 14S; TEXAPON K14S; TEXAPON14; TEXAPONK14;Sodium Laurylmyristylethersulfate; Sodium Myreth Sulfate; Tetradecyl sulfuric Acid; Tetradecyl sulfate; Tetradecyl sodium sulfate; Tetradecyl hydrogen sulphate; Sodium myristyl sulfate; S.T.D., STD; Monotetradecylsulfate sodium salt; Sodium Tetradecyl Sulfate side effect; Sodium Myreth Sulfate; ethoxylation of fatty alcohols; 3 mol EO'lu sodyum lauril miristil eter sülfat; Sodyum Myreth Sülfat; SODYUM MİRET SÜLFAT; sodyum miret sülfat; sodıum miret sulfate; sodium miret sulfate; sodıum miret sülfat; k 14 s; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
(1 - 2.5 moles ethoxylated); Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; Texapon® LS 35; Texapon® ALS Benz; Texapon® SPN 70, Texapon® NA; Texapon® SB 3 KC
 


Genel karakterizasyon
Kimyasal tanımlama
Yaklaşık 3 mol EO'lu sodyum lauril miristil eter sülfat
CH3- (CH2) 12/14-CH2-O- (CH2-CH2-O) 2-S03Na
Etiketleme bilgileri
INCI ismi (ler): Sodyum Myreth Sülfat
Malzeme CASR-No: 68891-38-3
Resmi olarak listelenen / Kalite uygun
JCIC: Sodyum Polioksietilen Mikristilteter Sülfat (3 EO)
TEXAPON® K 14 S Özel% 70, açık sarımsı akıcı macuna karşı şeffaftır.
Kullanım örneği: Ürün etoksilasyon ve müteakip sülfasyon yoluyla bitkisel kökenli yağlı alkollerden üretilir. Ürün, oda sıcaklığında pompalanabilir ve uygun karıştırma makineleri ile kolaylıkla seyreltilebilir. Dengeli yüzey aktif özellikleri ve iyi dermatolojik uyumluluk, şampuanlar, duş jöleleri ve köpük banyoları gibi hafif temizleme müstahzarlarında temel yüzey aktif madde olarak kullanılmaya elverişli hale getirir. , Örneğin Bebek ve çocuk şampuanı, fam banyo ve kişisel hijyen.
Depolama ve taşıma: TEXAPON ® K 14 S Özel% 70 donmaya karşı korunmalıdır. Açılmamış orijinal kaplarda ürün 30 ° C'nin altında nemden koruyarak en az bir yıl depolanabilir. Sıcaklığa bağlı olarak, depolama sırasında pH değeri düşebilir. Bununla birlikte, ürün kalitesi, 4.0 pH değerinin üzerinde olumsuz bir şekilde etkilenmemektedir. (TEXAPON ® K 14 S Özel% 70)
Texapon® K 14 S % 70, etoksilasyon ve ardından sülfasyon yoluyla bitkisel kökenli yağ alkollerinden üretilir. Texapon K 14 k, oda sıcaklığında pompalanabilir ve uygun karıştırma makineleri ile kolaylıkla seyreltilebilir. Dengeli yüzey aktif özellikleri ve iyi dermatolojik uyumluluk, şampuanlar, duş jöleleri ve köpük banyoları gibi hafif temizleme müstahzarlarında temel yüzey aktif madde olarak kullanılmaya elverişli hale getirir. Örneğin Bebek ve çocuk şampuanı, köpük banyosu ve kişisel hijyen. Texapon K 14 S in pH değeri (% 3 sol.) 7-9.5, sülfatlanmamış madde max. % 4 ve anyonik sürfaktan (MW 452) 68-73'tür.
Texapon k 14 s Ürün Grupları: Alkil Eter Sülfatlar - Yüzey Aktif Maddeler Anyonik
Ürün Kullanımları
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksillenmiş, sülfatlar, sodyum tuzları <2.5 mol EO, alkol etoksisülfatları (AES) grubuna aittir ve alkil etoksilatın sülfatlanması ve daha sonra kostik soda ile nötralize edilmesiyle üretilmiştir. Bu madde, karbon zincir dağılımına sahip bir UVCB maddesidir. C maddesi, C10 <% 10, C12 =% 60-80, C14 =% 15-40, C16 <% 10'luk bir C zincir dağılım aralığına sahip doğrusal, çift sayılı alkil zincirleri ile karakterizedir. Serbest yağlı alkollerin içeriği <% 5'dir. Madde bir işleme yardımcısı, katalizör, dehidrate edici ajan ve pH düzenleyici olarak kullanılır.
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş sülfatlar, sodyum tuzları, yanıcı veya patlayıcı özelliklere sahip olmayan kokulu bir kokuya sahip hafif sarı, katı bir macudur.
Not: Aşağıdaki tablodaki sonuçlar, konsantre edilmiş madde ile yapılan testleri belirtir.
Mülk değeri
Fiziksel durum: Katı
Erime noktası / donma noktası:> 300 ° C'de 101 kPa
Kaynama noktası: 101 kPa'da> 400 ° C
Alevlenme noktası. Uygulanamaz.
Yanabilirlik: Yanıcı değildir.
Patlayıcı özellikler. Patlayıcı madde içermez.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 250 ° C'de 101 kPa
Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES)
Other Name: Sodium Fatty Alcohol Ether Sulfate(AES);
Sodium Polyoxyethylene Fatty Alcohol Sulfate
INCI Name: Sodium Laureth Sulfate 
Sodyum myreth sulfate, deterjan ve surfaktan özellikli organik bileşikler karışımıdır. Sabun, şampuan ve diş macunu gibi birçok kişisel bakım ürünlerinde bulunur. Bu, ucuz ve etkili bir köpükleştirici ajandır. Tipik birçok deterjan, sodyum myreth sulfate, çok yakından ilişkili bileşiklerden oluşur. Bazen etilen glikol eter birimleri (n) adında myreth-n sülfat, örneğin myreth-2 sülfat olarak belirtilir.General characterisation
Chemical description
Sodium lauryl myristyl ether sulphate with approx 3 mole EO
CH3-(CH2)12/14-CH2-O-(CH2-CH2-O)2-SO3Na
Labeling information
INCI name(s): Sodium Myreth Sulfate
Ingredient CASR-No:68891-38-3 
Officially listed in / Quality conforms to
JCIC: Sodium Polyoxyethylene Myristylether Sulfate (3 EO)
TEXAPON® K 14 S Special 70% is a transparent to light yellowish flowable paste.
Example of use: The product is manufactured from fatty alcohols of vegetable origin by ethoxylation and subsequent sulfation. The product is pumpable at room temperature and can be easily diluted by help of suitable mixing machines.Its balanced surfactant properties and good dermatological compatibility make it eminently suitable for use as a basic surfactant in mild cleansing preparations such as shampoos, shower gels and foam baths, e.g. baby and children shampoos, fam bath and personal hygiene.
Storage and transportation: TEXAPON ® K 14 S Special 70 % must be protected against frost. In the original unopened containers the product can be stored for at least one year, protected from moisture at below 30° C. Depending on the temperature, the pH value may decrease during storage. However, the product quality is not negatively influenced above a pH value of 4.0. (TEXAPON ® K 14 S Special 70 %)
Texapon® K 14 S Special 70% is manufactured from fatty alcohols of vegetable origin by ethoxylation and subsequent sulfation. The product is pumpable at room temperature and can be easily diluted by help of suitable mixing machines.Its balanced surfactant properties and good dermatological compatibility make it eminently suitable for use as a basic surfactant in mild cleansing preparations such as shampoos, shower gels and foam baths, e.g. baby and children shampoos, foam bath and personal hygiene. This product has a pH value (3% sol.) of 7-9.5, an unsulfated matter of max. 4%, and an anionic surfactant (MW 452) of 68-73.
texapon k 14 s Product Groups: Alkyl Ether Sulfates- Surfactants Anionics
Product Uses
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated, sulfates, sodium salts, < 2.5 mol EO belongs to the group of alcohol ethoxysulfates (AES) and is manufactured by sulfation of alkyl ethoxylate and subsequent neutralization with caustic soda. This substance is an UVCB substance with a carbon-chain distribution. The substance is characterized by linear, even-numbered alkyl chains with a C-chain distribution range of C10 < 10%, C12 = 60-80%, C14 = 15-40%, C16 < 10%. The content of free fatty alcohols is < 5%. The substance is used as a processing aid, catalyst, dehydrating agent and pH regulator.
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts is a slightly yellow, solid paste with a rancid odor which does not have flammable or explosive properties.
Note: The results in the table below refer to testing performed with the concentrated substance.
Property Value
Physical state: Solid
Melting / freezing point: > 300 °C at 101 kPa
Boiling point :> 400 °C at 101 kPa
Flash point. Not applicable.
Flammability: Non flammable.
Explosive properties .Non explosive.
Self-ignition temperature: 250 °C at 101 kPa
Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES)
Other Name: Sodium Fatty Alcohol Ether Sulfate(AES);
Sodium Polyoxyethylene Fatty Alcohol Sulfate
INCI Name: Sodium Laureth Sulfate 
Sodium myreth sulfate is a mixture of organic compounds with both detergent and surfactant properties. It is found in many personal care products such as soaps, shampoos, and toothpaste. It is an inexpensive and effective foaming agent. Typical of many detergents, sodium myreth sulfate consists of several closely related compounds. Sometimes the number of ethylene glycol ether units (n) is specified in the name as myreth-n sulfate, for example myreth-2 sulfate.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.