1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM META NITROBENZENESULPHONATE

CAS No: 127-68-4
EC No: 204-857-3

 

 

Metatags: SODIUM 3-NITROBENZENESULFONATE;127-68-4; 3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt; Sodium 3-nitrobenzenesulphonate; Sodium m-nitrobenzenesulfonate; 3-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt; Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt; sodium 3-nitrobenzene-1-sulfonate; m-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt; m-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt; Benzenesulfonic acid, m-nitro-, sodium salt; Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt (1:1); Nitrobenzen-m-sulfonan sodny; sodium 3-nitrobenzene sulfonate; sodium 3-nitrophenylsulfonate; sodium m-nitrobenzenesulphonate; sodium m-nitrobenzene sulfonate; 3-nitrobenzene sulfonate sodium; sodium 3-nitro-benzenesulfonate; sodium 3-nitrobenzene sulphonate; sodium 3-nitro-benzene sulfonate; sodyum 3-nitrobenzensülfonat; sodyum 3-nitrobenzen sülfonat; sodyum 3-nitro benzen sülfonat; sodyum 3-nitro benzensülfonat; sodyum meta nitrobenzensülfonat; sodyum meta nitrobenzen sülfonat; sodyum meta nitro benzensülfonat; sodyum m-nitrobenzensülfonat; sodyum m-nitrobenzen sülfonat; benzensülfonik asit; sodyum 3-nitrofenilsülfonat


Sülfonatlar genellikle deterjan endüstrisinde yaygın olarak kullanılırlar. Alkilbenzen sülfonik asit diğerlerine göre düşük maliyeti ve iyi performansıyla sentetik sürfaktanlar içinde en çok kullanılanlardandır. Sülfonat temizleyiciler sert suda çözünmeyen madde oluşturmazlar. Sülfonik asit tuzları ve esterleri organik sentezlerde, fenolik bileşenlerde ve katyon değişim reçinelerde ara üründür. Bazı biyolojik olarak aktif bileşenler ve sulfa ilaçlar gibi ilaç ürünlerinde sentetik ara ürün olarak sülfonik asit tuzları kullanılır.


Benzensülfonik asit tüketimi daha çok sodyum hidroksitle fenol ve resorsinol üretimi ile bağlantılıdır. Benzensülfonik asit, dehidrasyonda ve katılaştırıcı reçinelerde katalizör olarak kullanılır. Elektrokaplama için temel materyallerdendir. Benzensülfonik asit ve türevleri ilaç endüstrisinde, pestisitlerde, boyalarda, pigmentlerde, optik beyazlatıcılarda ve diğer bileşenlerde kullanılan kimyasallar içim sentetik ara üründür.

 

 


Sulphonates are widely used in the detergent industry. Alkylbenzene sulfonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. Sulfonate cleaners do not form an insoluble precipitates in hard water. Sulfonic acid salts and esters are intermediates widely used in organic synthesis and particularly phenolic compounds and cation exchange resins. They are synthetic intermediates for a number of biologically active compounds and pharmaceutical candidates such as sulfa drugs.


Benzenesulfonic acid consumption is linked mostly to phenol and resorcinol production with sodium hydroxide. It is used as a catalyst for dehydration and used in solidifying resins. It is a base material for electroplating solutions. Benzenesulfonic acid, or a derivative thereof, is used as a synthetic intermediate for a number of chemical families of pharmaceuticals, pesticides, dyes, pigments, fluorescent brighteners, and other organic compounds. Commercially, benzenesulfonic acid sodium salt is more common due to high deliquescence of the base material.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.