1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NAGLUSOL

Naglusol,NAGLUSOL,Naglisol,Naglısol,NAGLİSOL,NAGLISOL
 
NAGLUSOL glukonik asit ve sodyum glukonatın eşit hacimde biraraya gelmesiyle % 60 oranında bir çözeltidir. Bileşenleri gibi NAGLUSOL mükemmel kenetleyici madde,aşındırıcı ve toksik olmayan ve biyolojik olarak kolaylıkla bozunabilen bir çözeltidir (2 günden sonra % 98 oranında). Ek olarak, sodyum glukonat ve glukonik asitin sağladığı avantajları herhangi bir sakınca olmadan sağlar. Sodyum glukonat, ve glukonik asitin bir karışımı olan NAGLUSOL'un başlıca özelliği;kalsiyum, demir, bakır, alüminyum ve diğer ağır metaller için (özellikle alkalin ve konsantre alkalin çözeltileri ) mükemmel kenetleyici güce sahip olmasıdır.
Ama aynı zamanda bileşenlerinden farklı olarak bazı özelliklere sahiptir:
• Yüksek konsantrasyon
NAGLUSOL , oda sıcaklığında doymuş sodyum glukonat çözeltisinden 1.6 kat daha yüksek konsantrasyona sahiptir. Bu nedenle, formülasyonlar içinde dahil diğer katkı maddelerine göre daha az seyreltme içerir.
• Düşük donma noktası
Glukonik asit + 10 ° C altındaki sıcaklıklarda kristalize eğiliminden dolayı tanınır. Konsantrasyonu glukonik asitten daha yüksek olmasına rağmen NAGLISOL -10 ° C'ye kadar sabit kalır.
Ayrıca NAGLUSOL yüksek konsantrasyona rağmen düşük bir viskoziteye sahip olduğu için, kullanımı kolay ve glukonik asit ve alkali çözücülerin kullanıldığı uygulamalarda kostik soda tasarrufu sağlar.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.