1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TYLOSE H 20 P2

CAS-No. : 9004-62-0

EC Number : 217-576-6

Synonyms: Tylose ; TYLOSE ; tylose ; H ;hs ; Hs ; 15000 ; Yüzbin ; 100bin ; YP2 ; YP ;yp ; Yp ; 2 ; Tylose H 15000 YP2 ; TYLOSE H 15000 YP 2 ; tylosehs 15000 yp 2 ; TYLOSEH 15000YP2 ; TYLOSEH 15000 YP2 ; TYLOSEH15000YP2 ; tylose h100000yp2 ; Tylose H15000YP2 diethanol disulfide, diethanol disulphide, bis(2-hydroxyethanol)disulfide ; 2-Hydroxyethyl cellulose ; Tris(2-hydroxyethyl)amine (triethanolamine) n-(2-hydroxyethyl)-N'-2-propenyl thiourea 1-(2-hydroxyethyl)-2-(heptadecenyl)imidazoline 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)triazine-2,4,6-trione Carboxymethyl cellulose Cellulose Cellulose acetate Ethyl cellulose ; Fuji HEC-HP;Fuji HEC-AG 15; NATRO-SOL 250HR; NATROSOL 250MH; NATROSOL 250G; CELLOSIZE QP 30000; TYLOSE H SERIES; NATROSOL 180L; NATROSOL 300H ; TYLOSE P-X; NATROSOL 250M; CELLOSIZE WP 4400; CELLOSIZE UT 40; NATROSOL 250H4R; Tylose H 20P; NATROSOL LR; TYLOSE MHB; NATROSOL 250HHP; HERCULES N 100; CELLOSIZE WP 300; TYLOSE P-Z SERIES; NATROSOL 250H; TYLOSE PS-X; Cellobond HEC 400; CELLOSIZE QP; CELLOSIZE QP 1500; NATRO-SOL 250; HYDROXYETHYL CELLULOSE ETHER; HESPAN; TYLOSE MHB-Y; NATROSOL 240JR; HYDROXYETHYL STARCH; CELLOSIZE WP; CELLOSIZE WP 300H; 2-HYDROXYETHYL CELLULOSE ETHER; BL 15; CELLOSIZE QP 4400; CELLOSIZE QP3; TYLOSE MB;CELLULOSE HYDROXY-ETHYLATE; CELLOSIZE WPO 9H17; CELLOSIZE 4400H16; CELLULOSE HYDROXYETHYL ETHER; Hydroxyethyl Cellulose ();Hydroxyl Ethyl Cellulose(HEC); Hydroxyethyl Cellulose 100H (celocell 100h); TYLOSE MH-XP; NATROSOL 250HX; Natrosol; Daicel EP 500;HEC-Unicel; HEC (Hydroxyethyl cellulose); Cellosize; HEC-Al 5000; Fuji HEC-AL 15; HEC-Unicel QP 09L; also Cellulose, ethers, 2-hydroxyethyl ether; Unicel QP 52000H; HEC-QP 4400;SP 250 (cellulose);Hetastarch; Cellulose, ethers, 2-hydroxyethyl ether; Glutofix 600; FL 52; Fuji HEC-AX 15F; Tylose H 300P; HEC-Unicel QP 300H;Tylose H 300;Daicel SP 550; Daicel SE 600;Unicel QP 15000;HEC-QP 100MH; HEC-QP 9H; OETs; Daicel EP 850; H. E. Cellulose; Cellobond 25T; Unicel QP 100MH; Tylose H 4000; polymer with oxirane ;; see;SE 850K; Tylomer H 20; Daicel SE 850K; Tylose H 30000YP; Unicel QP 4400; SP 407; Tylose H 100000; Daicel SP 200; Culminal HEC 5000PR; Tylopur H 300; Daicel SP 750;Sanhec; BL 15 (cellulose derivative); Unicel QP 300H; Tylomer H 200; J 164; Tylose H 10; Tylose H 20; AH 15; Daicel SP 600; Daicel SE 900; HEC-Unicel QP 4400H; AX 15; Daicel SP 800; Fuji HEC-AW 15F; HEC-SE 850; HEC-A 5-25CF; Metolose 90SEW;AW 15 (polysaccharide); Cellobond HEC 5000; HEC-QP 100M; Cellobond HEC 15A; Tylose H 15000YP2; Walocel HT 6.000PFV; 2-Hydroxyethyl cellulose (Natrosol Type 250HRCS); Fuji HEC-BL 20;Fuji HEC-SY 25F; Telhec;HEC-SP 200;HEC-AH 15;HEC-Unicel QP 30000H;polymer with cellulose ;; see;HEC 10A; Daicel SP 400; Admiral 3089FS; Fuji HEC-A 5000F; HEC-SP 400; Hydroxyethyl Methyl Cellulose(HEMC); HYDROXYETHYL CELLULOSE (HEC); Hydroxyethyl Starch (CAS No:9004-62-0); Hydroxy Ethyl Cellulose;"Natrosol" [Aqualon]; HEC; 2-HYDROXYETHYL CELLULOSE; NATROSOL 150L; TYLOSE MHB-YP; HYDROXYETHYL ETHER CELLULOSE; NATROSOL 250L; CELLOSIZE WP 400H; TYLOSE P; CELLULOSE, 2-HYDROXYETHYL ETHER; TYLOSE MH-K; NATROSOL 250HHR

 

 

 

 

Product properties
Constitution: Hydroxyethyl cellulose
Appearance: powder
Etherification: standard
Particle size: powder
Delayed solubility: yes
Level of viscosity:
according to Höppler 20 mPa•s
Tylose® H grades - water soluble, non-ionic, hydroxyethyl cellulose with standard etherification

Application performance
Building materials
Consistency development: moderate
Final consistency: very low
Sag resistance: very low
Water demand: very low
Water retention: very low
Influence on cement hydration: high
Heat stability: very high
Personal and home care
Thickening effect: very low
Higher purity: no
Clarity of the solution: high
Stabilization of foam: moderate
Pseudoplasticity: very low
Compatibility with salts: high
Compatibility with surfactants: high

 

 

 

Ürün özellikleri
Etkin Madde: Hidroksietil selüloz
Görünüm: Toz
Eterleştirme: Standart
Tane boyutu: Toz
Gecikmeli çözünürlük: evet
Viskozitenin Düzeyi:
Hoppler 20 mPa s • uygun
Tylose® H sınıflarda - Standart eterleştirme suda çözünür, noniyonik, hidroksietil selüloz

Uygulama performansı
Yapı malzemeleri
Tutarlılık gelişimi: orta
Nihai tutarlılık: çok düşük
Sarkma direnci: çok düşük
Su talebi: çok düşük
Su tutma: Çok düşük
Çimento hidratasyonu üzerindeki etkisi: Yüksek
Isı dayanımı: çok yüksek
Kişisel ve ev bakım
Kalınlaşma etkisi: çok düşük
Daha yüksek saflık: no
Çözümün Berraklık: yüksek
Köpük stabilizasyonu: Orta
Pseudoplastisite: Çok düşük
Tuzlarla Uyumluluk: Yüksek
Yüzey aktif maddeler ile uyumluluk: Yüksek

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.