1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRILON BS (EDTA)

Metal iyonlarının yer aldığı endüstriyel proseslerde kullanılır.  Su yumuşatmak ve toprak alkali ve ağır metal safsızlıkları uzaklaştırmak için kullanılır. Sık sık evde ve endüstriyel kullanım için temizleyici ve deterjanlara
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.