1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SAF SU

Safsu, deiyonize su, 
 
Saf su, laboratuvarlarda kullanılan su; organik ve inorganik maddelerden arındırılmış damıtık (distile) sudur.
 
Hemen her çözelti ve çalış
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.