1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYCARBOXYLIC ACID (POLİKARBOKSİLİK ASİT)

Carboxylic Acid, karboksilli asit
Karboksilik asitlerin en basiti formik asit olarak bilinir.  Asetik asit, PBTCA, Propiyonik asit karboksilik asitlere örnek olarak verilebilir.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.