1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPUR SAS

Hostapır, hastapır, hustapır, hostapur
Hostapur Sas, temizlik ürünleri, kimyasal ve teknik işlemler için kullanılan güçlü bir aniyonik surfaktanttır. Sekonder alkan sülfonatın sodyum tuzundan oluşu
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.