1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GLUKOZ

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir.Glukoz altı karbon atomu ve bir aldehit grubuna sahip olduğu için aldoheksoz olarak sınıflandırılır. Glukoz m
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.