1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMPILAN KI 8

Trideceth-8, Isotridecylalcohol 8 EO, C13 Alcohol 8 EO, Alcohol Ethoxylate, Imbentin T080, Genapol X080, Luenapon F13/8
Cas No: 24938-91-8
Alkol etoksilatlar (FAEleri) nonilfenol etoksilat yerine (NPEs) için tercih e
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.