1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DİMETİL SÜLFOKSİT

Dimetil sülfoksit, kuvvetli metilasyon ( aynı zamanda sülfonasyon ) ajanıdır. Yüzey aktif ajnlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında ,eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiy
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.