1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEHYTON K

Bu yüzey aktif madde, amfoterik yüzey aktif preparasyonlarda genel bir uygulama için uygundur.
anyonik yüzey aktif maddeler ile kombine edildiğinde, sinerjistik etkileri, nihai ürünün dermatolojik uy
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.