1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEHYTON DC

DEHYTON DC

CAS NO:68650-39-5


METATAGS;Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, sodium salts;Amphoteric surfactant;;DEHYTON;DEHYTON DC;DEHYTONDC;DEHYTON DC VE KULLANIM ALANLARI;DEHYTON VE KULLANIM ALANLARI;DEHTONDCVEKULLANIMALANLARI;DEHYTONDCVEKOZMETİK;DEHYTONDCVEKOZMETİKSEKTÖRÜ;dehyton;dehyton dc;dehytondc;dehyton dc ve kullanım alanları;dehyton ve kullanım alanları;dehytonvekullanımalanları;dehytonvekozmetik;dehytonvekozmetiksektörü;dehiton;DEHİTON;DEHITON;dehıton;DEHİTON DC;dehiton dc;Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, inner salts, disodium salts
Alkylamidoamine glycinate majority C12, 14 (amphoacetate); Amphoacetates  C8-18;Sodium cocoamphoacetate;SODIUMCOCOAMPHOACETATE;sodiumcocoamphoacetate;sodium cocoamphoacetate;SODIUM COCOAMPHOACETATE;Disodium cocoamphodiacetate;DISODIUM COCOAMPHODIACETATE;DI SODIUM COCO AMPHODIACETATE;Dİ SODİUM COCO AMPHODİACETATE;DİSODIUM COCOAMPHODIACETATE;Cocoamphocarboxyglycinate;coco ampho carboxglycinte;cocoamphocarboxglycinte;COCOAMPHOCARBOXGLYCINTE;COCOAMPHOCARBOXGLYCİNTE;COCOAMPHOCARBOXGLYCINTE;disodium cocoamphodiacetate ;di sodium coco amphodiacetate;disodium cocoamphodiacetate;disodiumcoco amphodiacetate;DISODIUM COCOAMPHODIACETATE;DI SODIUM COCO AMPHODIACETATE;DISODIUMCOCOAMPHODIACETATE;Cocoamphoacetates;Coco amphoacetates;Cocoamphoacetates;cocoamphoacetates;COCOAMPHOACETATES;COCOAMPHO ACETATES;COCO AMPHO ACETATES;Cocoamphocarboxyglycinate, disodium salt;Cocoamphocarboxyglycinate oxide; Disodium cocoamphodiacetate; Cocoamphocarboxyglycinate; Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, dicarboxymethylated, disodium salt; Cocoamphocarboxyglycinate, disodium salt; Imidazolium compounds, 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, inner salts, disodium salts;Cocoamphocarboxyglycinate / Sodium lauryl sulfate;COCOAMPHOCARBOXLYCINATE;SODIUM LAURYL SULFATE;SODIUMLAURYLSULFATE;COCO AMPHOCARBOXGLYCINATE;KOKO AMPFO DİASETAT;KOKOANFODİASETAT;KOKOAMPFODİASETAT;KOKO AMFO DİASETAT;koko amfo diasetat;kokoamfo diasetat;koko amfodiasetat;kokoamfodiasetat;KOKOAMFODİASETAT;KOKOAMFODIASETAT;KOKO AMFO DİASETAT;KOKO ANFO DİASETAT;KOKOANFODİASETAT;KOKOANFO DİASETAT;KOKO ANFODİASETAT;KOKO ANFO KARBOKSİL GLİSİNE;KOKOANFOKARBOLSİLGLİSİNE;DEHYTON DC VE BEBEK ŞAMPUANI;DEHYTONDCVE BEBEKŞAMPUANI;KOKOAMFODİASETATVEBEBEKŞAMPUANI

 

Dehyton® DC, amfoterik yapıda sarı, pompalanabilir, şeffaf, neredeyse kokusuz, sıvı yağlı asit amid türevidir. Bu ürün, hafif yüzey aktif madde preparatlarında uygulama için uygundur. Anyonik sürfaktanlarla kombinasyon halinde, sinerjik etkiler elde edilerek dermatolojik olarak geliştirilmiş nihai ürün elde edilir.

Dehyton DC'nin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Form: sıvı

Koku: neredeyse kokusuz

Koku eşik değeri: uygulanamaz

Renk: sarı

PH değeri: 8 - 9 (20 ° C)

Kaynama sıcaklığı:> 100 ° C

Parlama noktası:> 101 ° C

Yanıcılık: yanıcı değildir

Kendiliğinden yanma: 485 ° C

Buhar basıncı: belirlenmemiş

Yoğunluk: 1.118 g / cm3 (20 ° C)

Buhar yoğunluğu: uygulanamaz

Diğer Bilgiler: Gerekirse, diğer fiziksel ve kimyasal
Parametreleri bu bölümde gösterilir

Dehyton DC'nin İşlevi
Amfoterik yüzey aktif madde


Dehyton DC'nin kimyasal tanımı
Amfoterik yapıya sahip yağ asidi amid türevi

Dehyton DC'nin kullanımı
Kişisel bakım temizleme müstahzarları

Dehyton DC'nin Uygulanması
Bebek Bakımı ve Temizleme
Yüz Temizleme
Sıvı sabun
Kişisel Bakım Mendilleri
Şampuan
Duş / Banyo Ürünleri

Dehyton DC ürün grupları
Yüzey Aktif Maddeler - Amfoterics


Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları
Kaplar için uygun malzemeler: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
Depolama koşulları hakkında daha fazla bilgi: Kabı sıkıca kapalı ve kuru tutun; Serin bir yerde saklayın.
Dış sıcaklık sınırları, ürünün özellikleri değişecektir. Mülk değişikliği
geri dönüşümlü. Daha fazla bilgi için lütfen ürüne özel veri formuna bakın. Mağaza korumalı
Donmaya karşı.
Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı: 10 - 20 ° C
Aşağıdaki sıcaklıklardan koruyun: 10 ° C
Sınır sıcaklığının altına düştüğünde, ürünün özellikleri tersine değişir.
Yukarıdaki sıcaklıklardan koruyun: 20 ° C
Ürünün özellikleri sınır sıcaklıktan fazla olduğunda tersine çevrilebilir.

 

 


Dehyton® DC is a yellow, pumpable, clear almost odorless liquid fatty acid amide derivative with amphoteric structure. This product is suitable for the application in mild surfactant preparations. In combination with anionic surfactants, synergistic effects are achieved which lead to a dermatologically improved final product.

Physical and Chemical Properties of Dehyton DC

Form: liquid

Odour: almost odourless

Odour threshold: not applicable

Colour: yellow

pH value: 8 - 9 ( 20 °C)

boiling temperature: > 100 °C

Flash point: > 101 °C

Flammability: not flammable

Autoignition: 485 °C

Vapour pressure: not determined

Density: 1.118 g/cm3 ( 20 °C)

Vapour density: not applicable

Other Information: If necessary, information on other physical and chemical
parameters is indicated in this section

Function of Dehyton DC
Amphoteric Surfactant


Chemical Description of Dehyton DC
Fatty acid amide derivative with amphoteric structure

Use of Dehyton DC
Personal care cleansing preparations

Application of Dehyton DC
Baby Care and Cleansing
Face Cleansing
Liquid Soap
Personal Care Wipes
Shampoo
Shower/Bath Products

Product Groups of Dehyton DC
Surfactants - Amphoterics


Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE)
Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.
Outside temperature limits, the properties of the product will change. The property change is
reversible. Please refer to the product specific data sheet for further information. Store protected
against freezing.
Storage stability:
Storage temperature: 10 - 20 °C
Protect from temperatures below: 10 °C
Characteristics of the product are reversibly changed when falling below the limit temperature.
Protect from temperatures above: 20 °C
Properties of the product change reversibly on exceeding the limit temperature.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.