1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEHYQUART F 75

Klima katkı maddelerinin, ürünü emülsifiye edici kombinasyonundan dolayı
saç şekillendirme kremleri ve basit emülsiyonların hazırlanması için uygundur. Tipik uygulamalarda % 5 - %2 konsantrasyonlar
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.