1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEHYQUART C 4046

Tutarlılık veren klima ve katkı maddelerinin ürünü emülsifiye edici kombinasyonundan dolayı saç şekillendirme kremleri ve basit emülsiyonların hazırlanması için uygundur . Tipik uygulamada 
ni
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.