1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ARLYPON VPC

Arlypon VPC; Arlypon; BASF; Arlypon-VPC; VPC; Arlypon; Arlipon; Arlipon VPC


Arlypon VPC araçlarda, banyolarda ve tuvalet temizliklerinde kullanılan asit temizleyiciler için yeni bir kıvam artırıcıdır. Hidroklorik, fosforik, sulfamik, sitrik, glikolik, laktik, maleik asit ve bunların karışımları için kıvam artırıcı etki gösterir. Bunlara ek olarak, ürün hoş koku veren bir emulgatör ve temizleme ajanı olarak davranır. Arlypon VPC azalan proses zamanında jelleşme olmadan çözeltiye karışır. Tüm anyonik, katyonik ve amfoterik yüzey aktif maddelerle kullanılabilmektedir.

 

Arlypon VPC is a new thickener for acid cleaners used in cleaning toilets, bathrooms, and vehicles. It thickens hydrochloric, phosphoric, sulfamic, citric, glycolic, lactic, maleic acids and mixtures there of. In addition, this product acts as a fragrance emulsifier and a cleaning agent. Arlypon VPC mixes rapidly into solution without gelling for decreased processing time. It can be used with all kinds of anionic, cationic, and amphoteric surfactants.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.