1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM HY

SODIUM HYPOPHOSPHITE (SODYUM HİPOPOSFİT )

CAS Number:
7681-53-0

METATAGS;Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate; Chemical NA-47 ;sodium hypophosphite;sodium hypophosphite monohydrate;SODIUM HYPOPHOSPHITE;Sodium phosphenite;7681-53-0;Sodiumhypophosphite;AC1Q1VC9;KSC917C0T;CHEMBL2146115;CTK8B7109;SIGUVTURIMRFDD-UHFFFAOYSA-M;ANW-56398;AKOS025244065;RL04926;RTR-024576;TRA0068385;AN-21819;IN018747;KB-259868;LS-145540;FT-0653627;Hypophosphite;fosfornansodny;Sodiumphosphinite;Natriumphosphinat;Sodium hypophosphite;SODIUMHYPOPHOSPHITE,FCC;sodiumphosphinatehydrate;SODIUM HYPOPHOSPHITE H2O;sodium phosphinite hydrate;Sodiumphosphinitemonohydrate;7681-53-0 [RN];Hypophosphorous acid monosodium salt;Monosodium hypophosphite;Natriumphosphinat [German] [ACD/IUPAC Name];Phosphinate de sodium [French] [ACD/IUPAC Name];Sodium hypophosphite [Wiki];sodium phosphinate [ACD/IUPAC Name];10039-56-2 [RN];Natriumhypophosphit [German];Phosphinic acid monosodium salt;Phosphinic acid, sodium salt;Sodium hydrophosphite;UNII:8TU1537O43;SODIUM HYPOPHOSPHITE;Chemicalna-47;hypophosphorousacidmonosodiumsalt;monosodiumhypophosphite;natriumhypophosphit;Phosphinicacid,sodiumsalt;phosphinicacidmonosodiumsalt;sodiumhydrogenphosphite(nah2po2);sodiumhydrophosphite;sodiummonophosphate;sodiumphosphinate;sodiumphosphinate(nah2po2);sodium dihydric hypophosphite,sodium dihydrogen hypophosphite;SODIUM HYPOPHOSPHITE EXTRA PURE, B. P. C . 1963;SodiumHypophosphiteGr;HYPOPHOSPHOROUSACID,SODIUMSALT;SODIUM HYPOPHOSPHITE MONOHYDRATE , WATER CA 12-17%;Sodium Hypophosphite;sodium hypophosphite EN grade;Chemicalna47;hypophosphorousacidmonosodiumsalt;monosodiumhypophosphite;natriumhypophosphit;Phosphinicacid,sodiumsalt;phosphinicacidmonosodiumsalt;sodiumhydrogenphosphite(nah2po2);sodiumhydrophosphite;Sodium chloride; Sodium gluconate; Triphenyl phosphite ;Phosphonic acid, disodium salt Sodium hypophosphite ;Triethyl phosphite; Hypophosphorous acid ;Sodium benzoate sodium; Dimethyl phosphonate ;Sodium carbonate ;Diethyl phosphite; Phosphorous acid ;Sodium acetate; Sodium hydroxide ;Sodium formate ;Calcium hypophosphite ;Ammonium hypophosphite;Chemicalna-47; hypophosphorousacidmonosodiumsalt m;onosodiumhypophosphite;natriumhypophosphit;Phosphinicacid,sodiumsalt phosphinicacidmonosodiumsalt sodiumhydrogenphosphite(nah2po2);sodiumhydrophosphite;sodiummonophosphate;sodiumphosphinate ;sodiumphosphinate(nah2po2) ;7681-53-0 sodium dihydric hypophosphite sodium dihydrogen hypophosphite ;SODIUM HYPOPHOSPHITE ;EXTRA PURE, B. P. C . 1963 ;SodiumHypophosphiteGr ;NaH2PO2 ;HYPOPHOSPHOROUSACID,SODIUMSALT ;Inorganic Chemicals NaH2PO22H2O;H3O2PNa ;SODIUM HYPOPHOSPHITE MONOHYDRATE , WATER CA 12-17% Inorganics Sodium Hypophosphite CH2OH4P2SO4 sodium hypophosphite EN grade Inorganic Salts Synthetic Reagents NaPH2O2 Sodium Hypochloride n-Hydrate NaH2PO2nH2O sodium hypophosphite anhydrous 7681-51-0 SodiuM phosphenite Sodium hypophosphite puriss., meets analytical specification of BPC63, anhydrous, 98-101% Sodium hypophosphite Vetec(TM) reagent grade, 98% Phosphinic acid, sodium salt hypophosphorous acid monosodium salt monosodium hypophosphite;hypophosphorous acid monosodium salt;phosphinic acid monosodium salt;phosphinic acid sodium salt (1:1);phosphinic acid, sodium salt;sodium hydrogen phosphite;sodium hydrogen phosphite (NaH2PO2);sodium hydrophosphite;sodium phosphinate;Chemical na-47; Sodium Hypophosphite; Phosphinic acid, sodium salt; SHP; sodium phosphinate;MonoSodium hypophosphite; Phosphinic acid, sodium salt (1:1);SODYUM HİPOPOSFİT;SODYUMHİPOPOSFİT;sodyum hipoposfit;sodyumhipoposfit;SODIUM HYPOPHOSPHITE;SODIUMHYPOPHOSPHITE;sodium hypophosphite;sodiumhypophosphite;SODYUM HİPOFOSFİT;SODYUMHİPOFOSFİT;sodyum hipofpsfit;sodyumhipofosfit

 

 


Doğrusal Formül:
 NaPH2O2

Moleküler Ağırlık:
 87.98

EC Numarası:
 231-669-9

Sodyum Hypophosphite CAS NO: 7681-53-0 Molekül formülü: NaH2PO2 · H2O Özellikleri: Beyaz kristal, nemi kolaylıkla emer ve suda ve alkolde kolayca çözünür. Uygulama: Nikelin elektriksel olmayan depolanmasında genellikle indirgeyici olarak uygulanır.

Palm'ın SHP'si, elektroliz nikel çözeltilerinde kullanılmak üzere yalnızca yüksek saflıkta SHP'den harmanlanmıştır. EN prosesi, sadece metal nesnelerde değil aynı zamanda plastikler ve seramikler üzerinde aynı kalınlığa sahip kaplama kalınlığına olanak tanır. Ticari olarak satılan en saf materyaldir ve talep edilen spesifikasyonlara göre yapılır ve sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutulur. SHP, kimyasal işlemede, bazı polimerizasyon reaksiyonlarında bir katalizör olarak, ekstrüzyon sırasında veya diğer ısıtılmış işlem sırasında polimerlerin bozunmasını önlemek için bir stabilizatör olarak indirgeyici bir madde veya antioksidan olarak kullanılabilir ve kısmi bir yanmazlık olarak kullanılabilir.
 

Elektroliz Nikel (EN)
Sodyum Hypophosphite (SHP), EN prosesi için gerekli olan elektronları beslemek için indirgeyici bir ajan görevi görür. EN prosesi, sadece metal nesnelerde değil aynı zamanda plastikler ve seramikler üzerinde aynı kalınlığa sahip kaplama kalınlığına olanak tanır.

Kimyasal Ara
Hypophosphorous Asit de dahil olmak üzere diğer ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılır. Sentetik organik kimyada, özellikle diazo türevlerinin indirgenmesiyle deaminasyonda kullanılabilir.

İndirgen madde
SHP, kimyasal işlemede indirgeyici bir madde veya antioksidan olarak kullanılabilir.

Analitik Reaktif
Sodyum Hypophosphite analitik bir reaktif olarak kullanılabilir.

Polimerizasyon Katalizörü
Bazı polimerizasyon reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılır.

Polimer Sabitleyici
SHP ekstrüzyon sırasında veya diğer ısıtma işlemi sırasında polimerlerin bozulmasını önlemek için bir dengeleyici olarak kullanılır.

Alev geciktirici
Sodyum Hypophosphite kısmi bir yangın geciktirici olarak kullanılabilir.

İyon Değiştirme Kağıdı
Reçine rejenerasyonunda elektron kaynağı oluşturacaktır.

Sodyum hipofosfit hipofosforöz asidin sodyum tuzudur. Isıtıldığında ayrışır ve toksik fosfin gazı üretir ve solunum yollarında tahrişe neden olur. Sodyum hipofosfit esasen elektroliz nikel kaplama için kullanılır. Bu yöntemle, dayanıklı bir nikel-fosfor film düzensiz yüzeyleri olan cisimleri kaplayabilir ve aviyonik, havacılık ve petrol alanlarında geniş çapta olabilir. Aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak da kullanılabilir.

 

PropertiesFeedback
Görünüm ve fiziksel durum: kokusuz beyaz kristaller
Yoğunluk: 1,388
Erime Noktası: 100ºC
Kararlılık: Kararlı. Güçlü oksitleyici ajanlarla uyuşmaz.
Depolama Koşulları: Kullanılmadığı zamanlarda kapları kapalı tutun. Serin, kuru bir yerde saklayın (nemden koruyun, azami saklama sıcaklığı 25 ° C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linear Formula:
NaPH2O2

Molecular Weight:
87.98

EC Number:
231-669-9

Sodium Hypophosphite CAS NO:7681-53-0 Molecular formula:NaH2PO2·H2O Properties: White crystal,easily absorb moisture and easily soluble in water and alcohol. Application: It is often applied as reductant in non-electrical deposition of nickel.

Palm's SHP is blended exclusively from high purity SHP for use in electroless nickel solutions. The EN process allows for uniform plating thickness on not only metal objects, but also plastics and ceramics. It is the purest material available commercially and is made to demanding specifications, and is subjected to stringent quality control testing. SHP may be used as a reducing agent or antioxidant in chemical processing, as a catalyst in some polymerization reactions, as a stabilizer to prevent degradation of polymers during extrusion or in other heated processing and may be used as a partial fire retardant.

Electroless Nickel (EN)
Sodium Hypophosphite (SHP) acts as a reducing agent to supply the electrons necessary for the EN process. The EN process allows for uniform plating thickness on not only metal objects, but also plastics and ceramics.

Chemical Intermediate
Used as a raw material in the production of other products, including Hypophosphorous Acid. It may be used in synthetic organic chemistry, especially in deamination via reduction of diazo derivatives.

Reducing Agent
SHP may be used as a reducing agent or antioxidant in chemical processing.

Analytical Reagent
Sodium Hypophosphite can be as use as an analytical reagent.

Polymerization Catalyst
Used as a catalyst in some polymerization reactions.

Polymer Stabilizer
SHP is used as a stabilizer to prevent degradation of polymers during extrusion or in other heated processing.

Flame Retardant
Sodium Hypophosphite may be used as a partial fire retardant.

Ion Exchange Resin
It will provide a source of electrons in resin regeneration.

Sodium hypophosphite is the sodium salt of hypophosphorous acid. It decomposes when heated and produces toxic phosphine gas, causing irritation to the respiratory tract. Sodium hypophosphite is mainly used for electroless nickel plating. With this method, a durable nickel-phosphorus film can coat objects with irregular surfaces, and can widely be in avionics, aviation and the petroleum field. It also can be used as a food additive.

PropertiesFeedback
Appearance & Physical State: odorless white crystals
Density: 1.388
Melting Point: 100ºC
Stability: Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.
Storage Condition: Keep containers closed when not in use. Store in a cool, dry place (protect from humidity, max storage temperature 25 deg C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.