1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PEG 600 DIOLEATE/POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE

POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE

CAS NO:9005-07-6

METATAGS;;PEG-4 Dioleate;Polyoxyethylene dioleate;Polyethylene glycol dioleate;Polyoxyethylene (4) dioleate;Polyethylene glycol 200 dioleate;9005-07-6;2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxyethyl (Z)-octadec-9-enoate;2-[(9Z)-OCTADEC-9-ENOYLOXY]ETHYL (9Z)-OCTADEC-9-ENOATE;9-Octadecenoic acid, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)ester;DUB dol peg 4V;AEC PEG-4 dioleate;UNII-SL0X07Q1GO;PEG-4 dioleate [INCI];UNII-E10S5M8KE4;PEG dioleate;PEG-8 Dioleate;928-24-5;PEG-20 Dioleate;AC1NTDFJ;Ethylene glycol dioleate;UNII-CMP2G8S7AM;UNII-P2NHA0HO8I;CMP2G8S7AM;DSSTox_CID_7716;P2NHA0HO8I;UNII-8OD7I9D4BZ;UNII-C4M16OHW5FPOLY ETILEN GLYCOL DIOLAT;POLY ETILEN GLIKOL DIOLT;POLI ETILEN GLIKOL DIOLAT;poli etilen glikol diolate;poly etilen glikol diolate;peg;Peg;PEG;köpükgiderici;köpük giderici;tekstil;emülgatör;yüzey aktif maddelerUNII-TOM07RFH74;8OD7I9D4BZ;C4M16OHW5F;DSSTox_RID_78548;TOM07RFH74;UNII-U47OPR8H97;DSSTox_GSID_27716;Polyoxyethylene (8) dioleate;SCHEMBL285023;UNII-6JR5A7273E;UNII-O05H945W9X;Polyoxyethylene (20) dioleate;E10S5M8KE4;Glycols, polyethylene, dioleate;U47OPR8H97;CHEMBL3188920;DTXSID40858840;Polyethylene glycol 400 dioleate;NOCAS_858840;6JR5A7273E;O05H945W9X;Polyethylene glycol 1000 dioleate;Tox21_200224;NCGC00248567-01;NCGC00257778-01;134141-38-1;AN-20322;LP016882;CAS-9005-07-6;Oleic acid, diester with polyethylene glycol;Ethane-1,2-diyl (9Z,9'Z)bis-octadec-9-enoate;57425-46-4;9009-91-0;alpha-(1-Oxo-9-octadecenyl)-omega-((1-oxo-9-octadecencyl)oxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), (Z,Z)-;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]-.omega.-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-((9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl)-omega-(((9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl)oxy)-;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-((9Z)-1-oxo-9-octadecenyl)-omega-(((9Z)-1-oxo-9-octadecenyl)oxy)-;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(1-oxo-9-octadecenyl)-omega-((1-oxo-9-octadecenyl)oxy)-, (Z,Z)-;PEG-12 Dioleate;;G 2242;DO 1000;Ionet DO;Nonex 68;Nonex 69;Ethox DO 9;Mapeg 6000;Mapeg L 61;Cithrol 4DO;Esterol 244;POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE;(z,z)-enyl)oxy];2-ethanediyl),.alpha.-(1-oxo-9-octadecenyl)-.omega.-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-,(Z,Z)-Poly(oxy-1;poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-(1-oxo-9-octadecenyl)-omega-[(1-oxo-9-octadec;POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE, AVERAGE MN CA. 914;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl-.omega.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyloxy-;o,o'-dioleoylpolyethylene glycol 400;Polyethylenglykoldioleat, EO 9- mol;PEG;PEG-400;PEG-600;PEG-1500;PEG-2000;PEG-300;PEG-300 OLEATE;PEG-40;PEG-400;PEG-6000;PEG-7;PEG-12;PEG 400;
PEG 600;PEG 1500;PEG 2000;PEG 300;PEG 40;PEG 6000;PEG 7;PEG 12;Poly(ethylene glycol) dioleate;Peg 600 Dioleate;Polyethylene Glycol 600 Dioleate;PEG 600 DIOLEATE;dioleoyl ethylene glycol;dOlEG;Poly(ethylene glycol) dioleate;Poli etilen glikol diolat;polı etılen glıkol dıolat;POLI ETILEN GLIKOL DIOLAT;POLİ ETİLEN GLİKOL DİOLAT;polietilenglikotdiolat;polıetılenglıkoldıolat;poly etilen diolat;poly etılen dıolat;POLY ETILEN DIOLAT

 

EC SAYISI: 213-170-8

Polietilen Glikol Dioleatın İsimleri ve Tanımlayıcıları
Polietilen Glikol Dioleatın Hesaplanan Tanımlayıcıları

IEPAC Polietilen Glikol Dioleatın Adı

2 - [(Z) -oktades-9-enoil] oksietil (Z) -oktades-9-enoat

Polietilen Glikol Dioleatın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Polietilen Glikol Dioleatın Hesaplanmış Özellikleri

Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 590.974 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen Tahvil Sayısı: 35
Karmaşıklık: 571
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 52.6 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 590.527 g / mol
Tam Kütle: 590.527 g / mol
XLogP3-AA: 15
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 42
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bono Stereocenter Sayısı: 2
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Asit Değeri: 8.0 Max
Sabunlaşma değeri: 93 - 102
Hidroksil Değeri: 20 Max
Renk: 6 Gard Max
Nem:% 1.0 Max
PH 5% Damıtılmış Çözelti: 5.5 - 7.0

FİZİKSEL FORM: Sıvı (25C)

SU ÇÖZÜCÜSÜ: Dağıtılabilir

SINIFI: Yüzey aktif maddeler - Esterler - Etoksilatlar, Yüzey aktif maddeler

Polietilen Glikol Dioleat'ın Tanımı
Genellikle PEG 600 DIOLEATE olarak anılan Polietilen Glikol 600 Dioleat, bir yardımcı madde ve aktif bileşen olarak farmasötik üretim dahil çok çeşitli alanlarda kullanılan bir polieter bileşiğidir. Düşük toksisitesi sayesinde, sulu ve sulu olmayan ortamlarda çeşitli yüzeyler için yağlayıcı bir kaplama, biyokimyadaki bir reaktif, çok yüksek ozmotik basınçlar, gaz kromatografisi için polar bir sabit faz ve bir bağlayıcı olarak kullanılabilir. Spectrum tarafından sağlanan kalitesiz ürünler, genel endüstriyel kullanım veya araştırma amaçları için uygun bir sınıfın göstergesi olup tipik olarak insan tüketimi veya terapötik kullanım için uygun değildir.

Polietilen Glikol Dioleatın Kullanımı
Pegosperse® 600 DO, kağıt köpük giderici formülasyonlarda (emülsiyonlaştırıcı madeni yağ veya mineral olmayan yağ esaslı), kaplamalarda (çözücü ve solventsiz sistemler emülsiyon yapıcı) ve tekstil yüzeyinde kullanılan bir yüzey aktif cismidir.

 

 

 

 

EC NUMBER: 213-170-8

Names and Identifiers of Polyethylene Glycol Dioleate
Computed Descriptors of Polyethylene Glycol Dioleate

IUPAC Name of Polyethylene Glycol Dioleate

2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxyethyl (Z)-octadec-9-enoate

Chemical and Physical Properties of Polyethylene Glycol Dioleate

Computed Properties of Polyethylene Glycol Dioleate

Property Name
Molecular Weight: 590.974 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 0
Hydrogen Bond Acceptor Count:4
Rotatable Bond Count: 35
Complexity: 571
Topological Polar Surface Area: 52.6 A^2
Monoisotopic Mass: 590.527 g/mol
Exact Mass: 590.527 g/mol
XLogP3-AA: 15
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 42
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 2
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 1
Acid Value: 8.0 Max
Saponification Value: 93 - 102
Hydroxyl Value: 20 Max
Color: 6 Gard Max
Moisture: 1.0% Max
pH 5% Solution Distilled: 5.5 - 7.0

PHYSICAL FORM : Liquid (25C)

WATER SOLUBILITY: Dispersible

CLASS: Surfactants - Esters - Ethoxylates , Surfactants

Description of Polyethylene Glycol Dioleate
Polyethylene Glycol 600 Dioleate, commonly referred to as PEG 600 DIOLEATE, is a polyether compound that is used in a wide variety of fields including pharmaceutical manufacturing as an excipient and active ingredient. Due to its low toxicity it can be used as a lubricating coating for various surfaces in aqueous and non-aqueous environments, a reagent in biochemistry to create very high osmotic pressures, a polar stationary phase for gas chromatography and as a binder. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.

Uses of Polyethylene Glycol Dioleate
Pegosperse(R) 600 DO is a surfactant suggested for use in paper defoamer formulations (emulsifier mineral oil or non mineral oil based), coatings (solvent and solventless systems emulsifier) and textile

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.