1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

FENTAMINE A86 (STEARYL AMINE/OCTADECYLAMINE)

FENTAMINE A86 (STEARYL AMINE/OCTADECYLAMINE )

CAS NO: 124-30-1

METATAGS;1-Aminooctadecane; Octadecylamine; n-Stearylamine;;1-Octadecanamine; 1-Octadecylamine; Monooctadecylamine; n-Octadecylamine;;OCTADECYLAMINE;octadecan-1-amine;1-Octadecanamine;124-30-1;Stearylamine;1-Aminooctadecane;n-Octadecylamine;Octadecanamine;Stearamine;1-Octadecylamine;n-Stearylamine;Armofilm;Stearyl amine;Monooctadecylamine;Nissan amine AB;Alamine 7;Alamine 7D;Noram SH;Oktadecylamin;Adogenen 142;Armeen 18D;Armeen 118D;Amine AB;Armeen 18;Farmin 80;Crodamine 1.18D;Kemamine P990;Oktadecylamin [Czech];Hydrogenated tallowamine;NSC 9857;CCRIS 4688;Kemamine P 990;HSDB 1194;EINECS 204-695-3;BRN 0636111;CHEMBL55860;AI3-14661;CHEBI:63866;REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N;SBB040959;61788-45-2;Octadecyl amine;UNII-FFV58UNY7O;Amines, hydrogenated tallow alkyl;Armid HTD;EINECS 262-976-6;Octadecylamine, 97%;Armeen 1180;ACMC-209aru;O(2)O not degrees .;Amine 18-90;FFV58UNY7O;Tallow amine, hydrogenated;OCTADECANE,1-AMINO;Octadecylamineadogenen 142;NCIOpen2_007744;SCHEMBL12291;4-04-00-00825 (Beilstein Handbook Reference);AC1L26N3;ARONIS001016;SCHEMBL2159903;SCHEMBL3868686;SCHEMBL6253291;WLN: Z18;DTXSID1025801;1838-08-0 (hydrochloride);CTK0H5438;NSC9857;MolPort-000-872-115;NSC-9857;Octadecylamine, >=99.0% (GC);4583AA;ANW-18232;BDBM50147579;LS-695;MFCD00008159;STK062786;ZINC38141453;AKOS000269090;Octadecylamine, technical grade, 90%;MCULE-4763148758;NE10558;RTR-003767;1- degrees +/->>uE(R) degrees EIe;TRA-0206104;NCGC00164134-01;AK122404;AN-39257;AN-43528;KB-79653;LP070545;SC-19004;TR-003767;FT-0608174;FT-0659903;O0014;ST45027923;A833419;I05-0421;I05-0430;J-005064;F3145-0795;1341-47-5;258339-97-8;457883-16-8;52953-83-0;54385-93-2;54693-04-8;56572-34-0;8031-10-5;8035-05-0;8035-06-1;8038-60-6;Octadecylaminetech; stearylamine approx. 90%; 1-Octadedecylamine; 1-Octadecylamine; 1-Aminooctadecane; Stearylamine; Octadecylamin; octadecan-1-amine; A18; A 86; Octadecyl amine;Octadecylamine;n-Octadecylamine;n-Stearylamine;Adogenen 142;Alamine 7;Alamine 7D;Armeen 18D;Armofilm;Kemamine P 990;Nissan amine AB;Noram SH;Stearamine;Stearylamine;1-Aminooctadecane;Armeen 118d;Oktadecylamin;1-Octadecylamine;Crodamine 1.18D;Amine AB;Monooctadecylamine;Farmin 80;Armeen 18;Oda;Amine 18-90;Armeen 1180;Armid HTD;Kemamine P-990, P-990D;Octadecylamineadogenen 142;Steamfilm FG


EC Numarası (EINECS): 204-695-3

Stearil Amin'in Kimyasal Formülü
C18H39

Stearil Amin'in Moleküler Ağırlığı
269.5090

Stearil Amin'in Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Hesaplanan Özellikler
Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 269.517 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 1
Dönebilen Bağ Sayımı: 16
Karmaşıklık 145
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 26 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 269.308 g / mol
Tam Kütle: 269.308 g / mol
XLogP3: 8.5
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 19
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1

 

Stearil Amin'in Deneysel Özellikleri

Stearil Amin'in Fiziksel Tanımı

Oktadesilamin beyaz bir katıdır. Suda çözünmez ve sudan daha az yoğun. Dolayısıyla su yüzer. Temas, cildi, gözleri ve müköz zarları tahriş edebilir. Yutulduğunda toksik olabilir. Diğer kimyasalları yapmak için kullanılır.

Sıvı

Stearil Amin Kaynama Noktası
760 mm Hg'de 660 ° F

Stearil Amin Erime Noktası
120 ila 126 ° F

Stearil Amin Parlama Noktası
300 ° F

Stearil Amin Yoğunluğu
0.8618, 68 ° F'de

Stearil Amin Buharı Yoğunluğu
9.29

Rutubetler: renksiz kristal katı ve mumlu.
Çözelti: alkol, eter, benzen ve kloroformda çözülür, aseton - çözünür, suda çözünmez.
Organik sentez için ürünler, böcek öldürücüler ve asfalt emülgatör, mantar ilacı, renkli fotoğraf coupler, kumaş antistatik ajan, yumuşatıcı, ıslatma ajanları ve su yalıtım maddesi, katyonik Gres kalınlaştırıcı ajan, mineral flotasyon ajan, rafine edici cihaz gibi sentetik reçine yapmak için inhibitörleridir.
Aminasyon reaksiyonu altında 350 ° C sıcaklıkta stearik asit ve amonyak, 18 nitril (stearin nitril) ve 130 ° C basınç altındaki (3.43MPa) Nguyen Levin nikel katalizörü türevli katalitik hidrojenasyon.

STEARYL AMINE, ekzotermik reaksiyonlarda asitleri nötrleştirerek tuz artı su oluşturur. İzosiyanatlar, halojenli organik maddeler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir. Yanıcı gaz halindeki hidrojen, hidrid gibi kuvvetli indirgeyici ajanlarla birlikte üretilebilir.
 
Stearil Amin UYGULAMALARI

Katyonik yüzey aktif maddeler (dezenfektanlar, fungisitler, mikrop öldürücü, düzleştirici maddeler, saç durulama bazları, ahşap koruyucular, tekstil yumuşatıcılar, boyama yardımcıları, cevher flotasyonu, pigment öğütme yardımcıları,

-Amfoterik yüzey aktif maddeler ve Amin oksitler (antistatik madde, tekstil yıkama maddesi, düşük tahriş edici şampuan için bileşen, sıvı deterjan, köpük artırıcı, yağ kurtarma maddesi)

Korozyon önleyiciler ve asfalt emülgatör
-Dispersantlar, yağlayıcılar, su arıtma maddeleri.
-Fatlı amin ürünleri, işlenebilirliği arttırmak, sürtünmeyi ve plimer yüzeyinin aşınmasını azaltmak ve renk stabilitesine katkıda bulunmak için katı bileşim malzemelerinin dağılımını kolaylaştırmak ve stabilize etmek için polimer üretiminde faydalar için bir dağıtıcı madde veya iç / dış yağlama maddesi olarak kullanılırlar Ve korozyon önleme.

 

 

 


EC Number (EINECS): 204-695-3

Chemical Formula of Stearyl Amine
C18H39

Molecular Weight of Stearyl Amine
269.5090

Chemical and Physical Properties of Stearyl Amine

Computed Properties
Property Name
Molecular Weight: 269.517 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 1
Hydrogen Bond Acceptor Count: 1
Rotatable Bond Count: 16
Complexity: 145
Topological Polar Surface Area: 26 A^2
Monoisotopic Mass: 269.308 g/mol
Exact Mass: 269.308 g/mol
XLogP3: 8.5
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 19
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 1

 

Experimental Properties of Stearyl Amine

Physical Description of Stearyl Amine

Octadecylamine is a white solid. Insoluble in water and less dense than water. Hence floats on water. Contact may irritate skin, eyes and mucous membranes. May be toxic by ingestion. Used to make other chemicals.

Liquid
OtherSolid

Boiling Point of Stearyl Amine
660° F at 760 mm Hg

Melting Point of Stearyl Amine
120 to 126° F

Flash Point of Stearyl Amine
300° F

Density of Stearyl Amine
0.8618 at 68° F

Vapor Density of Stearyl Amine
9.29

raits: colorless crystalline solid and waxy.
solution: dissolve in alcohol, ether, benzene and chloroform, acetone - soluble, do not dissolve in water.
purposes: the goods for organic synthesis, for making synthetic resin, such as pesticides and asphalt emulsifier, Fungicide, color photographs coupler, fabric antistatic agent, softener, wetting agents and waterproofing agent, cationic Grease thickening agent, mineral flotation agent, refining device such inhibitors.
preparation or sources: from stearic acid and ammonia in the heat (350 ° C) under the amination reaction, a 18 nitrile (stearin nitrile), and 130 ° C under the pressure (3.43MPa) Nguyen Levin nickel catalyst derived catalytic hydrogenation.

STEARYL AMINE neutralizes acids in exothermic reactions to form salts plus water. May be incompatible with isocyanates, halogenated organics, peroxides, phenols (acidic), epoxides, anhydrides, and acid halides. Flammable gaseous hydrogen may be generated in combination with strong reducing agents, such as hydrides.

APPLICATIONS of Stearyl Amine


-Cationic surfactants (disinfectants, fungicides, germicide, leveling agents, hair rinse bases, wood preservatives, textile softeners, dyeing auxiliaries, ore flotation. pigment grinding aids. anticaking agents)

-Amphoteric surfactants and Amine oxides (antistatic agent, textile scouring agent, ingredient for low irritation shampoo, liquid detergent, foam booster, oil recovery agent)

-Corrosion inhibitors and asphalt emulsifier
-Dispersants, lubricants, water treatment agents.
-Fatty amine products are used as a dispersing agent or internal/external lubricant for benefits in polymer production of to facilitate and stabilize the dispersion of solid compounding materials to enhance processability, to decrease friction and abrasion of the plolymer surface, and to contribute color stability and corrosion prevention.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.