1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

MONOPENTAERYTHRITOL

CAS No: 115-77-5
EC No: 204-104-9


Metatags:
pentaeritritol; penta eritritol; monopentaeritritol; mono pentaeritritol; mono penta eritritol; mono penta eritrol; mono pentaeritrol; Auxitrans; Hydrafuca; pentaerythritol; pentaerythritol, calcium, zinc salt; pentaerythritol, sodium salt; PENTAERYTHRITOL; 115-77-5; Pentek; 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol; Pentaerythrite; Auxinutril; Maxinutril; Monopentek; Penetek; Metab-Auxil; Hercules P6; Tetramethylolmethane; Methane tetramethylol; Tetrakis(hydroxymethyl)methane; 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; Tetrahydroxymethylmethane; tetrahidroksimetilmetan; tetrahidroksi metilmetan; Monopentaerythritol; 1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-; 2,2-bis[Hydroxymethyl]-1,3-propanediol; CAS-115-77-5; Auxenutril; Pentaertyhritol; Pentaerythrital, 1, 2,2-bis(hydroxymethyl)-; tetra(hydroxymethyl)methane; 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethanol; 2,2-bis(hydroxymethyl)-propane-1,3-diol; 2,2-bis[Hydroxymethyl]-1,3- propanediol; Methane, tetrakis(hydroxymethyl)-,


Monopentaeritritol C5H12O4 formülüne sahip organik bileşendir. Neopentan anazincirlı bu beyaz, kristalin poliol, bazı çok fonksiyonlu bileşenlerin hazırlanmasında kullanılır. Pentaeritritol türevleri alkid reçinelerin, verniklerin, polivinil klorür stabilizörlerin ve olefin antioksidanların bileşenlerin.


Halojen içermeyen pentaeritritol esterleri konvansiyonel elektrik tranfo akışkanları için alternatiftir ve biyobozunur ve suda tehlikesiz olduğundan çevresel duyarlılığı yüksektir. Mono pentaeritritoller poliklorofenil (PCB)'lere göre daha avantajlı kullanıma sahiptir. Monopentaeritritollerin düşük uçuculuğu ve yüksek parlama noktaları büyük elektriksel sorunlarda mükemmel dayanım ve parlama direnci sağlamaktadır.


Pentaeritritol aynı zamanda piroteknik alanında mavi aluminyum ihtiyacı için kullanılır.

 

 

 

 

Pentaerythritol is an organic compound with the formula C5H12O4. This white, crystalline polyol with the neopentane backbone is a versatile building block for the preparation of many polyfunctionalized compounds such as the explosive pentaerythritol tetranitrate and pentaerythritol tetraacrylate. Derivatives of pentaerythritol are components of alkyd resins, varnishes, polyvinyl chloride stabilizers, tall oil esters, and olefin antioxidants.


Halogen-free pentaerythritol esters are also environmentally friendly alternative to conventional electrical transformer fluids, being both readily biodegradable and non-hazardous in water. They advantageously replace polychlorobiphenyl (PCB), and even silicone-based or fluorinated hydrocarbons, as dielectric fluid in transformers. Their low volatility and high flash point give them an excellent resistance to ignition in case of major electrical failure and transformer rupture.


Pentaerythritol also finds use in pyrotechnics, as it is needed to make 'blue aluminium'.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.