1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DISPONIL

Disponil yüzey aktif maddeleri emülsiyon polimerizasyon prosesinde kullanılan çeşitli kimyasal kompozisyona sahip maddelerdir. Aniyonik çeşitleri polimerizasyon reaksiyonlarını çalıştırırken, noniyonik çeşitleri polimer dispersiyonunu sağlar.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.