1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TİYOÜRE

Metatags: Thiocarbamide, Isothiourea, 2-Thiourea, Tiyoüre, Tiyo Üre
Cas No: 62-56-6
TİYOÜRE, ürenin oksijen atomu yerine kükürt atomunun geçmesiyle oluşmuş üreye benzeyen organik bileşik. Sülfokarbamit, sülfoüre veyatiyokarbamit olarak da bilinir. Kimyasal formülü CS(NH2)2dir. 172 °C'de eriyen bir katıdır. Suda ve alkolde çözünür. Ticari önemi pek fazla olmamakla beraber başlıca fotoğrafçılıkta, termoset reçinelerin üretiminde, böcek öldürücülerde, dokumacılıkta, bazı boya ve ilaçlarda kullanılır. Zehirli bir maddedir.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.