1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TAMOL S


TAMOL S

CAS NUMBER: 84503-89-9

SYNONYMS: TAMOL S; BASF; tamolS; TAMOLS; basf tamol s; BASF TAMOL S; tamol s; tamol; TAMOL; 84503-89-9; 236423-57-7;

  

 

 1. TAMOL nedir ve ne için kullanılır?

• Her tablet 500 mg parasetamol içeren bir ağrı kesici-ateş düşürücüdür.
• TAMOL 20 tabletlik ambalajlarda bulunur.
• Hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (Hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

 

2. TAMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TAMOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ: Eğer;

• Parasetamol ya da ilacın içindeki maddelerden birine karşı allerjinız var ise
• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise
• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise

TAMOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

• Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan 
mikrobik hastalık) var ise,
• Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız var ise,
• Kansızlığınız varsa,
• Akciğer hastalığınız varsa,
• Şeker hastalığınız varsa,
• Ağn kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• Gilbert Sendromu (Karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen, bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi 
işleme koymadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen 
bir rahatsızlığınız var ise,
• 3-5 gündür bu ilacı kullanmanıza rağmen yeni şikayetlerinizin olması veya ağrının ya da ateşin azalmaması durumunda,
• Alkol kullanıyorsanız Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha Önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda 
deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir  ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasanna sebep olabilir.TAMOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması TAMOL'ün içerdiği parasetamol alkol veya alkol içeren yiyecek/ içecek...vb (örn. bazı ilaçlar) ile birlikte alındığında  karaciğerinize zarar verebilir. TAMOL'ün içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen TAMOL'ü emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Araç ve makine kullanımı TAMOL'ün içerdiği parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. TAMOL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TAMOL'ün etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları ( Hipnotikler -benzodiazepin, diazepam, oksezepam, midazolam vb. - Barbitüratlar- fenobarbital) ve sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar- Glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin vb.) 
• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
• Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
• Diğer ağrı kesici ilaçlar (Örn: Salisilatlar, NSAİİ- Diflunisa)
• Bulantı ve kusmada kullanılan tropisetron ve granisetron (parasetamolün ağrı kesici etkisini tamamen engelleyebilir)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

3. TAMOL nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça 4-6 saatte 1-2 tablet alınız. Yetişkinler günde 8 tabletten fazla kullanmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu: Tabletler bol su ile yutulmalıdır. Doktorunuz TAMOL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı: 12 yaş üstü çocuklarda 1-2 tablet kullanılır. Günde 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır. 11-12 yaş çocuklarda günde 4 tabletten fazla kullanılmamalıdır.  Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Eğeretkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla TAMOL kullandıysanız; Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşın dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz. TAMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TAMOL'ü kullanmayı unutursanız:Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TAMOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, TAMOL'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
- Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlar
- Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özelllikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

- Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TAMOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Bronş spazmı (Solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
- Böbrek hasarları (Çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma)
- Kan pulcuğu-sayısında azalma (Halsizlik, solukluk, yorgunluk)
- Akyuvar sayısında azalma (Sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
- Kan hücrelerinde azalma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara- iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)

- Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (Kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları)

- Karaciğer bozuklukları, siroz ve fıbroz dahil (Yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
- Mide bulantısı, mide rahatsızlıkları
- Kusma
- ishal
- Baş dönmesi
- Uyku hali
- El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
Bunlar TAMOL'ün hafif yan etkileridir. yan etkilerin raporlanması kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri sitesinde yer alan "ilaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

5. TAMOL'ün saklanması TAMOL 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.


 

 

Indications:

Tamol Syrup is used especially in the following hot and painful conditions of children.

- Cold sores and upper respiratory tract infections due to the mouth
- Head and toothache
- Fever and pain after vaccination
- Muscle aches and neuralgia.

 

Contraindications: It should not be used with hypersensitivity to paracetamol. Contraindicated in people with liver diseases.

Warnings / Precautions: It should be used with the doctor's advice when taken with other medicines that affect the liver.In pain, with a fever greater than 39.5 ° C, with a fever longer than three days, and in recurrent fever cases should not be used without advice. Doctor in anemic or cardiac, pulmonary, renal or hepatic diseases it should not be used without control. Analgesic drugs should not be used for long periods without consulting a doctor. Also overdose Immediately consult a doctor for their use. Do not apply fluids or milk to parasitemol they should not use preparations.

Side effects / Adverse effects: Paracetamol can rarely cause allergic and hypersensitivity reactions and maculopapular rashes. Again very rarenausea can be seen as a side effect. Hemolytic anemia, thrombocytopenic purpura, and agronulocytosis cases were recorded. It is possible that the redness may come to the forehead, but these symptoms cease to exist with the interruption of the medicine. From the dose of treatment vomiting in susceptible children if taken at high doses, gastrointestinal bleeding, liver damage, cerebraledema, hypoglycemia and renal tubular necrosis, anemia, methemoglobinemia, central nervous system stimulation, epidermal necrolysis, side effects such as encephalopathy, heart arrhythmias, and Stevens Johnson Syndrome can be seen.

Drug interactions: The interaction at the treatment dose has not been determined. The effect of anticoagulant drugs at high doses and prolonged use paracetamol, coumarin, indantoin derivatives and phenothiazines, which are used in long-term high doses The urine may give false positive results in 5 hydroxy indole acetic acid test.

 

1. What is TAMOL and what is it used for?
• Each tablet is a pain reliever-fever reducer containing 500 mg of paracetamol.
• TAMOL is packed in 20 tablets.
• Treatment with mild to moderate pain and fever is symptomatic (not treatable but symptomatic) used.
2. Things to consider before using TAMOL You do NOT use TAMOL in the following situations: If;
• If you have allergy to one of the substances in the paracetamol or drug
• If you have severe hepatic insufficiency
• If you have severe renal insufficiency

 

 

USE TAMOL ATTENTION:

If;

• You are suffering from liver failure, another liver disease, or an infection that affects the liver microbial disease) is present,

• If you have mild to moderate renal insufficiency or another kidney disease,

• If you have cancer,
• If you have lung disease,
• If you have diabetes,
• If you are using other medications, including pain killers,
• If you are using other medicines containing paracetamol,
• Gilbert's Syndrome (Liver, the substance produced by the breakdown of red blood cells, the substance called bilirubin as needed congenital and familial discomfort with a mild liver disorder that is common, not treated) If you have a discomfort,

• If you have used this medicine 3-5 days a year and you have new complaints or if your pain or fever does not decrease,

• If you are using alcohol If you are using a product containing paracetamol for the first time or if you have used it before, in the first dose or at repeated doses skin rash, rash or a skin reaction may occur. In this case, contact the doctor. Leaving you need to go to an alternative treatment. In the formation of such a skin reaction, the drug or another drug containing paracetamol you should not use medicine. This can lead to serious and fatal skin reactions. Please consult your doctor if these warnings apply to you at any time in the past. The use of paracetamol in high doses or at a single daily dose may cause liver damage. Use of TAMOL with food and drink When paracetamol contained in TAMOL is taken with food or drink containing alcohol or alcohol ... (eg some medicines) it can damage your liver. Foods TAMOL can reduce the rate of absorption from the intestines. Pregnancy Consult your doctor or pharmacist before using this medication The paracetamol that TAMOL contains is a small amount of maternal sperm. Until this time no undesirable effect has been observed although you can only use TAMOL with a doctor's advice during breastfeeding. Vehicle and machine use The paracetamol contained by TAMOL can cause dizziness or drowsiness in some patients. When you use TAMOL, stay awake you should be careful when doing necessary work. Use with other medicines When used in combination with certain medications, the effect of TAMOL may change. If you are using any of the following medicines,

You say:

• Drugs that cause delayed gastric emptying (eg Propantel etc.)
• Drugs that accelerate gastric emptying (eg Metoclopramide)
• drugs that stimulate liver enzymes (eg some sleeping medicines, some drugs used in epilepsy)
• Drugs that stimulate liver enzymes (eg some sleeping medicines (Hypnotics-benzodiazepine, diazepam, oxsepepam, midazolam etc. - Barbiturates - phenobarbital) and some drugs used in epilepsy - Glutetimide, phenobarbital, phenytoin, (carbamazepine, etc.)

• Chloramphenicol used as an antibiotic

• Warfarin and kumarin derived anticoagulants (drugs that inhibit blood clotting)
• Zidovudine (a drug used in the treatment and prevention of HIV infections (AIDS) in children and adults)
• Other pain relievers (eg salicylates, NSAID-Diflunisa)
• Tropisetron and granisetron, which are used in nausea and vomiting (can completely inhibit paracetamol pain relief)
If you are currently using or using a prescription or over-the-counter medication, please inform your doctor or pharmacist about these.
 

3. How to use TAMOL? Instructions for proper use and dose / application frequency: Unless your doctor has a different recommendation, take 1-2 tablets in 4-6 hours. Adults should not use more than 8 tablets a day. Application path and method: The tablets should be swallowed with plenty of water. Your doctor will tell you how long your treatment will last with TAMOL. More than 3-5 days without consulting your doctor do not use. Different age groups: Use in children: 1-2 tablets are used in children over 12 years old. More than 8 tablets a day should not be used. Children aged 11-12 should not use more than 4 tablets a day. Liver failure: It should not be used in patients with severe hepatic insufficiency. If you have an impression that the medicine is too strong or weak, talk to your doctor or pharmacist.If you use more TAMOL than you need:Wilt, anorexia, nausea and vomiting are common early signs of overdose of paracetamol.It please refer to your doctor if you have symptoms. TAMOL If you have used too much, talk to a doctor or pharmacist.If you forget to use TAMOL: Do not take double doses to compensate for forgotten doses.

 

4. What are the possible side effects? As with all medicines, there may be side effects in people sensitive to substances in the TAMOL content. If any of the following occur, stop using TAMOL and report it to your IMMEDIATELY doctor or contact your nearest hospital emergency Please contact:

- Allergic (hypersensitivity) reactions

- Swelling of hands, feet, ankles, face and lips, or especially swallowing of mouth or throat and breathing swelling to make it difficult (anaphylactic shock)

- Skin rash, itching, eczema, allergic (hypersensitivity) edema, swelling on the face, on the dildo and in the throat (angioedema) common achilles (acute generalized exanthematous pustulosis), symptoms similar to deep boiled appearances  (toxic epidermal necrolysis), erythema multiforme that produces redness similar to hand, face and lace on the face (eritema multiforme) These are all very serious side effects. If you have one of these, you have a serious allergy against TAMOL means. You may need to be admitted to an emergency medical intervention or hospital. If you notice any of the following, tell your doctor immediately or contact your nearest hospital emergency department Please contact: 

- Bronchospasm (difficult breathing due to narrowing of the respiratory tract)

- Kidney damage (drinking too much water, getting too much urine, edema, frequent urination at night, decrease in urine volume)
- Decrease in the number of blood pulses (fatigue, pallor, fatigue)
- Decrease in white blood cell count (frequent infections - inflammatory microbial disease - arrest)
- Decrease in blood cells (Detected in full blood tests, fatigue, pallor, fatigue, frequent infections-inflammatory microbial disease-arrest)

 - Redness in the form of fever, head-shaped red bumps, decreased consciousness, headache and platelets thrombocytopenic purpura (skin findings associated with a decrease in the number of blood pulses)

- Includes liver disorders, cirrhosis and fibrosis (fatigue, nausea, rusty tongue, jaundice, lumps) These are all serious side effects

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.