1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SOKALAN CP 10 S

Metatags: polyacrylic acid, modified, in water; modified acrylic acid; Modifiye edilmiş akrilik asit,
Düşük molar kütleli, su içinde modifiye edilmiş poliakrilik asittir. Özel polimerizasyon prosesleri için kullanılır. İnorganik katıların disperse işlemi için oldukça etkindir.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.